Toán 6 Bài 13: Tập hợp các số nguyên Giải Toán lớp 6 trang 61 - Tập 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Toán 6 Bài 13: Tập hợp các số nguyên giúp các em học sinh lớp 6 ôn tập, trả lời các câu hỏi Luyện tập, Vận dụng, cũng như các bài tập trong SGK Toán 6 Tập 1 trang 58, 59, 60, 61 sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Với toàn bộ lời giải chi tiết trong bài viết dưới đây, các em sẽ biết cách giải toàn bộ các bài tập của bài 13 Chương III. Vậy mời các em cùng theo dõi để chuẩn bị thật tốt bài trước khi tới lớp, cũng như các bài tập cô giáo giao về nhà:

Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống Luyện tập và vận dụng

Luyện tập 1

a) Viết ba số nguyên dương và ba số nguyên âm;

b) Đọc các số mà em đã viết.

Gợi ý đáp án:

a.

+ Ba số nguyên dương: 4; 6; 9

+ Ba số nguyên âm: -3; -8; -12

b.

+ Cách đọc 3 số nguyên dương là:

4: Bốn

6: Sáu

9: Chín

+ Cách đọc ba số nguyên âm là:

-3: âm ba

-8: âm tám

-12: âm mười hai

Vận dụng 1

Ông M nhận được hai tin nhắn từ một ngân hàng với nội dung như sau:

Tin nhắn

  1. “Tài khoản … 010. Số tiền giao dịch: + 160 000. …”
  2. “Tài khoản … 010. Số tiền giao dịch: - 4 000 000. …”

Em hãy giải thích ý nghĩa của số âm và số dương trong mỗi tin nhắn trên.

Gợi ý đáp án:

1. Số dương trong tin nhắn trên tức là tài khoản của ông được cộng thêm tiền. Cụ thể là được cộng 160 000 đồng.

2. Số âm trong tin nhắn trên tức là tài khoản của ông bị trừ tiền. Cụ thể là bị trừ 4 000 000 đồng.

Luyện tập 2

Xuất phát từ gốc O, ta sẽ đi đến điểm nào nếu:

a) Di chuyển 5 đơn vị theo chiều dương?

b) Di chuyển 5 đơn vị theo chiều âm?

Gợi ý đáp án:

Xuất phát từ điểm gốc O

a. Di chuyển 5 đơn vị theo chiều dương ta sẽ đi đến điểm 5.

b. Di chuyển 5 đơn vị theo chiều âm ta sẽ đi đến điểm -5.

Luyện tập 3

1. Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần: 2; - 4; 0; 5; - 11; - 3; 9.

2. Trong tập {x ∈ Z| - 5 < x ≤ 2}, những số nào lớn hơn – 1?

Gợi ý đáp án:

1. + Các số nguyên âm là: -4; -11; -3

Vì 11 > 4 > 3 nên -11 < -4 < -3 < 0 (*)

+ Các số nguyên dương là: 2; 5; 9

Ta có: 0 < 2 < 5 < 9 (**)

Từ (*) và (**) ta được: -11 < -4 < -3 < 0 < 2 < 5 < 9

Sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần là: -11; -4; -3; 0; 2; 5; 9

2. Ta có: x là số nguyên lớn hơn - 5 và nhỏ hơn hoặc bằng 2

=> x là các số -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2

Các số nguyên lớn hơn -1 trong tập trên là: 0; 1; 2

Vậy x ∈ {0;1;2}.

Vận dụng 2

Nhiệt độ trung bình vào tháng Giêng của ba thành phố lớn của nước Nga được ghi lại trong bảng bên (theo Wikipedia).

Vận dụng 2

Hãy sắp xếp ba thành phố trên theo thứ tự giảm dần về nhiệt độ. Theo em thời tiết ở nơi nào lạnh hơn cả?

Gợi ý đáp án:

Ta có 12 > 9 > 8 => -12 < -9 < -8

Sắp xếp ba thành phố theo thứ tự giảm dần về nhiệt độ như sau:

Saint Peterburg, Moscow, Vladivostok.

Kết luận: Thời tiết ở Vladivostok lạnh hơn cả.

Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 61 tập 1

Bài 3.1

Mỗi nhiệt kế dưới đây chỉ bao nhiêu độ C?

Bài 3.1

Gợi ý đáp án:

Nhiệt độ mồi nhiệt kế chỉ lần lượt là: -8 ; 31 ; 0 ; -22

Bài 3.2

Hãy thử sử dụng số nguyên âm để diễn tả lại ý nghĩa của các câu sau đây:

a) Độ sâu trung bình của vịnh Thái Lan khoảng 45m và độ sâu lớn nhất là 80m dưới mực nước biển;

b) Mùa đông ở Siberia (Nga) dài và khắc nghiệt với nhiệt độ trung bình tháng 1 là 25C dưới 0C

c) Năm 2012, núi lửa Harve (Bắc New Zealand) phun ra cột tro từ độ sâu 700m dưới mực nước biển .

Gợi ý đáp án:

a) Độ sâu trung bình của vịnh Thái Lan khoảng - 45m và độ sâu lớn nhất là - 80m;

b) Mùa đông ở Siberia (Nga) dài và khắc nghiệt với nhiệt độ trung bình tháng 1 là - 25C

c) Năm 2012, núi lửa Harve (Bắc New Zealand) phun ra cột tro từ độ sâu - 700m.

Bài 3.3

Em hiểu ý nghĩa của mỗi câu sau như thế nào (diễn tả bằng một câu không sử dụng số âm) :

a) Khi máy bay ở độ cao 10 000m, nhiệt độ bên ngoài có thể xuống đến - 50C

b) Cá voi xanh có thể lặn được - 2 500m

Gợi ý đáp án:

a) Khi máy bay ở độ cao 10 000m, nhiệt độ bên ngoài có thể xuống đến 50C dưới 0C

b) Cá voi xanh có thể lặn được độ sâu 2 500m dưới mực nước biển

Bài 3.4

Hãy biểu diễn các số sau đây trên cùng một trục số: 3; -3; -5; 6; -4; 4

Gợi ý đáp án:

Bài 3.4

Bài 3.5

Các điểm A, B, C, D và E trong hình dưới đây biểu diễn số nào?

Bài 3.5

Gợi ý đáp án:

Các điểm A, B, C, D, E lần lượt biểu diễn các số: 9; -5; 5; 0; -1

Bài 3.6

Hãy sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần:

-3; +4; 7; -7; 0; -1; +15; -8; 25

Gợi ý đáp án:

Các số được sắp xếp theo thứ tự tăng dần là: -8; -7; -3; -1; 0; +4; 7; +15; 25

Bài 3.7

Hãy so sánh hai số:

a) -39 và -54

b) - 3 719 và - 3 279

Gợi ý đáp án:

a) -39 > -54

b) - 3 719 < - 3 279

Bài 3.8

Liệt kê các phần tử của mỗi tập hợp sau:

a) A = {x Z| -2 x < 4};

b) B = {x Z| -2 < x 4}

Gợi ý đáp án:

a) A = {-2; -1; 0; 1; 2; 3}

b) B = {-1; 0; 1; 2; 3; 4}

Chia sẻ bởi: 👨 Tử Đinh Hương
59
  • Lượt tải: 98
  • Lượt xem: 36.298
  • Dung lượng: 234,4 KB
Liên kết tải về
Sắp xếp theo