Toán 3: Chia cho số có một chữ số trong phạm vi 100 000 Giải Toán lớp 3 trang 65, 66 sách Cánh diều - Tập 2

Giải Toán lớp 3 trang 65, 66 sách Cánh diều tập 2 giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, xem gợi ý giải các bài tập của bài Chia cho số có một chữ số trong phạm vi 100 000 của chủ đề 4: Cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi 100 000.

Giải SGK Toán 3 trang 65, 66 Cánh diều tập 2 được biên soạn chi tiết, bám sát nội dung trong sách giáo khoa giúp các em củng cố kiến thức thật tốt. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Giải bài tập Luyện tập, thực hành Toán lớp 3 Cánh diều trang 65, 66 tập 2

Bài 1

Tính:

Bài 1

Lời giải:

Bài 1

+ 4 chia 2 được 2, viết 2

2 nhân 2 bằng 4, 4 trừ 4 bằng 0

+ Hạ 8, 8 chia 2 được 4, viết 4

4 nhân 2 bằng 8, 8 trừ 8 bằng 0

+ Hạ 6, 6 chia 2 được 3, viết 3

3 nhân 2 bằng 6, 6 trừ 6 bằng 0

+ Hạ 2, 2 chia 2 được 1, viết 1

1 nhân 2 bằng 2, 2 trừ 2 bằng 0

Vậy 4 862 : 2 = 2 431.

Thực hiện tương tự với hai phép tính còn lại, ta thu được kết quả như sau:

Bài 1

Bài 2

a) Tính rồi nêu thương và số dư trong mỗi phép chia sau:

Bài 2

b) Thực hiện phép chia rồi thử lại (theo mẫu):

Bài 2

Bài 2

Lời giải:

a)

Bài 2

+ 4 chia 2 được 2, viết 2

2 nhân 2 bằng 4, 4 trừ 4 bằng 0

+ Hạ 2, 2 chia 2 được 1, viết 1

1 nhân 2 bằng 2, 2 trừ 2 bằng 0

+ Hạ 5, 5 chia 2 được 2, viết 2

2 nhân 2 bằng 4, 5 trừ 4 bằng 1

Vậy 425 : 2 = 212 (dư 1)

Vậy phép chia 425 : 2 được thương là 212 và có số dư là 1.

Bài 2

+ 5 chia 5 được 1, viết 1

1 nhân 5 bằng 5, 5 trừ 5 bằng 0

+ Hạ 5, 5 chia 5 được 1, viết 1

1 nhân 5 bằng 5, 5 trừ 5 bằng 0

+ Hạ 5, 5 chia 5 được 1, viết 1

1 nhân 5 bằng 5, 5 trừ 5 bằng 0

+ Hạ 5, 5 chia 5 được 1, viết 1

1 nhân 5 bằng 5, 5 trừ 5 bằng 0

+ Hạ 8, 8 chia 5 được 1, viết 1

1 nhân 5 bằng 5, 8 trừ 5 bằng 3

Vậy 55 558 : 5 = 11 111 (dư 3)

Vậy phép chia 55 558 : 5 được thương là 11 111 và có số dư là 3.

b)

Bài 2

Vậy 4 247 : 2 = 2 123 (dư 1);

8 446 : 2 = 2 111 (dư 2).

Giải bài tập Vận dụng Toán lớp 3 Cánh diều trang 66 tập 2

Bài 3

Có 930 g đỗ xanh, chia đều vào 3 túi. Hỏi mỗi túi đỗ xanh như thế cân nặng bao nhiêu gam?

Bài 3

Lời giải:

Mỗi túi đỗ xanh nặng số gam là:

930 : 3 = 310 (gam)

Đáp số: 310 gam đỗ xanh.

Chia sẻ bởi: 👨 Tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 11
Tìm thêm: Cánh diều
Sắp xếp theo