Mẫu đơn xin chuyển trường Mầm non Đơn xin chuyển trường Mẫu giáo

Đơn xin chuyển trường Mầm non 2022 là biểu mẫu được lập ra để gửi tới Ban giám hiệu trường đang học, trường xin chuyển tới, trình bày nguyện vọng muốn xin chuyển trường.

Nội dung trong mẫu đơn xin chuyển trường Mầm non cần cung cấp thông tin cá nhân, quá trình học tập và rèn luyện của học sinh, cũng như nguyện vọng muốn chuyển trường. Thông thường đơn xin chuyển trường được dùng trong các trường hợp học sinh cần phải chuyển địa điểm học tập do gia đình chuyển địa điểm sinh sống hoặc vì những lý do khác. Vậy dưới đây là 2 mẫu đơn xin chuyển trường Mầm non, mời các bạn cùng tải tại đây.

Đơn xin chuyển trường Mầm non - Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường……………………………………………….

Tôi tên:…………………....………………………………………………..….

Địa chỉ:.....………………………………………………………….…..………

Là phụ huynh của em: ………………………………..………….……….....

Sinh ngày ……………….……….……… Tại ………………………............

Học sinh lớp: ……..… của trường mầm non ………………….…...……

Quận (Huyện) ……………….……… Tỉnh (Th/phố) ………………………

Nay tôi làm đơn này kính xin Hiệu trưởng cho phép con tôi được chuyển về học tiếp tục lớp …….……………. năm học 20……………..- 20……………..tại Trường …………………..

Lý do chuyển trường: ……………..…………..………..……..……………..…………….

Nếu được chấp thuận vào học tôi xin cam kết giáo dục con em thực hiện tốt Nội quy của nhà trường.

Trân trọng cảm ơn.

……, ngày ……... tháng …...... năm 20……...

PHỤ HUYNH HỌC SINH

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Đơn xin chuyển trường Mầm non - Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Trong tỉnh)

Kính gửi:

Hiệu trưởng trường: ...................
Hiệu trưởng trường: ..............

Tôi tên:..................................................................................................................

Là cha (mẹ) của học sinh:....................................................................................

Hộ khẩu thường trú:.............................................................................................

Hiện trú tại địa chỉ:................................................................................................

Nay tôi làm đơn xin chuyển trường cho con tôi là:................................................

Họ tên:..........................., sinh ngày:................................................tại:....................

Hộ khẩu thường trú:hiện trú tại địa chỉ...................................................................

Là học sinh đã học xong: lớp:............., trường....................... Huyện:....................

tỉnh:......................... năm học ..........- .........., hệ:..................................,

Tôi có nguyện vọng cho con tôi được chuyển đến tiếp tục học lớp:................. trường.................., huyện: .................... tỉnh:

Lý do:.....................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Mong được Quý Hiệu trưởng các trường xem xét giải quyết

Trân trọng cảm ơn!

..........., ngày...tháng...năm....

Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ý kiến của Hiệu trưởng trường đang học

....................................

....................................

....................................

Ý kiến của Hiệu trưởng trường tiếp nhận

....................................

....................................

....................................

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 3.320
  • Lượt xem: 11.056
  • Dung lượng: 24,5 KB
Liên kết tải về
Sắp xếp theo