Mẫu đơn xin chuyển trường Mầm non Đơn xin chuyển trường Mẫu giáo

Khi muốn chuyển trường học ở bất cứ cấp độ nào cũng đều yêu cầu phải có Đơn xin chuyển trường, cụ thể ở cấp mầm non thì Đơn xin chuyển trường Mầm non là mẫu đơn bắt buộc khi muốn cho con em đến học tập tại trường mầm non khác.

Trong Đơn xin chuyển trường Mầm non cần phải nêu rõ được các thông tin cá nhân cơ bản về: hộ khẩu, địa chỉ thường trú, thông tin trường muốn chuyển đến, lý do chuyển trường. Dưới đây là một số Đơn xin chuyển trường Mầm non để mọi người tham khảo và sử dụng khi có nhu cầu.

Đơn xin chuyển trường Mầm non - Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường……………………………………………….

Tôi tên:…………………....………………………………………………..….

Địa chỉ:.....………………………………………………………….…..………

Là phụ huynh của em: ………………………………..………….……….....

Sinh ngày ……………….……….……… Tại ………………………............

Học sinh lớp: ……..… của trường mầm non ………………….…...……

Quận (Huyện) ……………….……… Tỉnh (Th/phố) ………………………

Nay tôi làm đơn này kính xin Hiệu trưởng cho phép con tôi được chuyển về học tiếp tục lớp …….……………. năm học 20……………..- 20……………..tại Trường …………………..

Lý do chuyển trường: ……………..…………..………..……..……………..…………….

Nếu được chấp thuận vào học tôi xin cam kết giáo dục con em thực hiện tốt Nội quy của nhà trường.

Trân trọng cảm ơn.

……, ngày ……... tháng …...... năm 20……...

PHỤ HUYNH HỌC SINH

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Đơn xin chuyển trường Mầm non - Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Trong tỉnh)

Kính gửi:

Hiệu trưởng trường: ...................
Hiệu trưởng trường: ..............

Tôi tên:..................................................................................................................

Là cha (mẹ) của học sinh:....................................................................................

Hộ khẩu thường trú:.............................................................................................

Hiện trú tại địa chỉ:................................................................................................

Nay tôi làm đơn xin chuyển trường cho con tôi là:................................................

Họ tên:..........................., sinh ngày:................................................tại:....................

Hộ khẩu thường trú:hiện trú tại địa chỉ...................................................................

Là học sinh đã học xong: lớp:............., trường....................... Huyện:....................

tỉnh:......................... năm học ..........- .........., hệ:..................................,

Tôi có nguyện vọng cho con tôi được chuyển đến tiếp tục học lớp:................. trường.................., huyện: .................... tỉnh:

Lý do:.....................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Mong được Quý Hiệu trưởng các trường xem xét giải quyết

Trân trọng cảm ơn!

..........., ngày...tháng...năm....

Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ý kiến của Hiệu trưởng trường đang học

....................................

....................................

....................................

Ý kiến của Hiệu trưởng trường tiếp nhận

....................................

....................................

....................................

Thủ tục xin chuyển trường Mầm non

Nếu như ở các cấp tiêu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, khi chuyển trường, các bậc phụ huynh hoặc người giám hộ phải làm đơn xin chuyển trường kèm theo rất nhiều các loại giấy tờ như: học bạ, bản sao bằng tốt nghiệp (các cấp học trước), bản sao giấy khai sinh, giấy trúng tuyến (cấp học hiện tại), giấy giới thiệu chuyển trường, để xin nhập học tại trường mới thì thủ tục chuyển trường mẫu giáo vỏ cùng đơn giản các phu huynh chỉ cần xin một lá đơn chuyển trường theo mẫu.

Đơn xin chuyển trường là một trong những giấy tờ bắt buộc phụ huynh cần chuẩn bị khi muốn chuyển trường mầm non cho con. Khi làm đơn, các bậc phụ huynh cần phải điên đây đủ và rõ ràng những thông tin được yêu cầu, chẳng hạn như: hộ khẩu, địa chỉ thường trú, học lực, thông tin trường muốn chuyển đến, lý do chuyển trường, để tránh những nhầm lẫn, thiếu sót làm thời gian chuyển trường lâu, từ đó gián đoạn, ảnh hướng đến quá trình học tập của bé.

Tiếp theo, phụ huynh cần nộp đơn chuyển trường theo mẫu quy định của Bộ Giáo dục cho Hiệu trường trường mẫu giáo mà bé đang theo học lần Hiệu trưởng trường muốn chuyển đến Sau khi được Hiệu trưởng duyệt, phụ huynh nên xin thêm một tờ giấy giới thiệu chuyển trường từ ngôi trường cũ để dễ dàng hơn cho việc nhập học ở ngôi trường mới. Khi đã hoàn tất thủ tục tại trường cũ phụ huynh sẽ nộp giấy giới thiệu, đơn xin nhập học kèm theo hồ sơ có sổ hộ khẩu, giấy khai sinh (bản sao y công chứng) tai trường mới. Cuối cùng, khi hồ sơ được Hiệu trưởng trường duyệt là đã hoàn thành việc chuyển trường.

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 3.658
  • Lượt xem: 14.389
  • Dung lượng: 24,5 KB
Liên kết tải về
Sắp xếp theo