Mẫu đơn xin vào học lớp 6 (4 Mẫu) Đơn xin nhập học lớp 6 năm 2024 - 2025

Đơn xin nhập học lớp 6 năm 2024 - 2025 gồm 3 mẫu, kèm theo cách viết, giúp các bậc phụ huynh tham khảo, dễ dàng viết đơn vào lớp 6 năm 2024 - 2025 cho con mình.

Mẫu đơn xin học lớp 6 dành cho các em học sinh sau khi tốt nghiệp Tiểu học làm đơn để chuyển tiếp lên cấp THCS. Bên cạnh đó, còn cung cấp cả hồ sơ nhập học vào lớp 6 cho phụ huynh dễ dàng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nhập học. Vậy mời các bậc phụ huynh cùng tham khảo bài viết dưới đây của Download.vn:

Đơn xin nhập học lớp 6

SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO..................
TRƯỜNG THCS..................................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phú
c
----------------------------

Số đơn: .......

ĐƠN XIN NHẬP HỌC LỚP 6
NĂM HỌC 20... – 20...

Kính gửi Ban Giám Hiệu trường THCS .......

Em tên là: ...........................Nam, Nữ:..........

Sinh ngày: ...../......./.....Tại (quận, TP) ..........Dân tộc:..................

Hiện ngụ tại số: .........Đường: .........Phường: ........Quận: ...........

Hộ khẩu thường trú: ............Điện thoại:.......

Họ và tên cha: ..............................................

Nghề nghiệp: ........................Điện thoại….…

Họ và tên mẹ: ...............................................

Nghề nghiệp: .........................Điện thoại……

Đã học lớp 5 tại trường tiểu học ………….....… Quận/Huyện:……………. TP/TP: …….…….

KẾT QUẢ HỌC TẬP NĂM HỌC 20… – 20…

Điểm kiểm tra cuối nămXếp loại cả nămHọc chương trình tiếng Anh ở tiểu học
Tiếng ViệtToánTổng cộngHọc lựcHạnh kiểmKhông

Ở trường:
Ở trung tâm:

Các thành tích đã đạt được học tập, văn nghệ, thể thao…..(từ cấp Quận/Huyện trở lên):

........................................................................

........................................................................

........................................................................

Em làm đơn này xin được nhập học lớp 6 tại trường THCS......................

Khi được vào học em hứa sẽ thực hiện đúng nội qui nhà trường.

Ngày ..... tháng ... năm 20…...

Chữ ký Cha, Mẹ (Người đỡ đầu)

Họ và tên ................................

Học sinh ký tên

Họ và tên .........................

Mẫu đơn xin học lớp 6

UBND QUẬN ........

TRƯỜNG THCS..............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC VÀO LỚP 6
NĂM HỌC 2023 – 2024

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh trường THCS .................................................

1. Họ và tên học sinh:.......................................................................... Nam/Nữ:.....................

- Dân tộc:..................................Đối tượng chính sách: ........................................................

- Ngày sinh: ........./....../.......... Nơi sinh (Tỉnh, thành phố):................................................

- Hộ khẩu thường trú: ..........................................................................................................

..............................................................................................................................................

-Hiện đang cư trú tại: ......................................................................................................

..............................................................................................................................................

- Đã trúng tuyển vào trường THCS Nam Từ Liêm năm học 20....-20........:

Điếm trúng tuyển: ...............................

- Năm học 20.....-20....... là học sinh trường tiểu học:............................................................

2. Họ tên mẹ: ..................................... .....................Số CMND/CCCD.................................

SĐT: ..................................... Nghề nghiệp ......................................................................

2. Họ tên cha: ..................................... .....................Số CMND/CCCD.................................

SĐT: ..................................... Nghề nghiệp ................

Tôi đăng ký nhập học vào lớp 6 năm học 20.....– 20... cho con. Gia đình chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ những nội quy, quy định của nhà trường.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

(Ký và ghi rõ họ tên)

PHỤ HUYNH HỌC SINH

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xin nhập học lớp 6

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÉT TUYỂN VÀO LỚP 6

NĂM HỌC...........

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh trường THCS ..................................

Họ và tên học sinh: ....................................................... Nam (Nữ): .......................

Sinh ngày: .......... tháng: .......... năm: ................ ; Nơi sinh: ...................................

Họ tên cha: ...................... .. ; tuổi:……………..; Nghề nghiệp: ...............................

Họ tên mẹ: .................... ….. ; tuổi:………. …..; Nghề nghiệp: ................................

Địa chỉ thường trú: số nhà: ................ ; tổ:............. ; Khu (ấp):................................

phường (xã): ………………….. ; thành phố (huyện, thị): ………………; tỉnh: ......................

Địa chỉ tạm trú: số nhà: ...................... ; tổ: ............. ; Khu (ấp) ...............................

phường (xã)………………; thành phố (huyện, thị):……………..;tỉnh:......................

Số điện thoại liên lạc:................................................................................................

Đã hoàn thành chương trình tiểu học năm học .............tại trường:..........................

Kính xin Hội đồng xét tuyển vào lớp 6 trường THCS: .............................................. năm học ....................

Khi được vào học em hứa sẽ thực hiện đúng nội quy nhà trường./.

 

........., ngày …… tháng …… năm 20......

XÁC NHẬN CỦA PHHS

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Học sinh
(ký tên và ghi rõ họ tên)

Đơn xin nhập học vào lớp 6 trái tuyến

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN HỌC TRÁI TUYẾN

Kính gửi:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo ……………………………

- Hiệu trưởng Trường THCS.......................................

Tôi tên:............................................................................................................................

Là cha, mẹ của em:........................................................ Nam, Nữ:................................

Sinh ngày.......... tháng ..........năm............ Nơi sinh:.......................................................

Địa chỉ thường trú: số nhà........... tổ dân phố................. khu phố (ấp)............................

phường (xã).............. Quận (Huyện):....................... Tỉnh (Thành phố)...........................

Địa chỉ tạm trú (lưu trú): số nhà ..........tổ dân phố .......................khu phố (ấp)................

phường (xã)................... Quận (Huyện):............. Tỉnh (Thành phố).................................

Số điện thoại liên lạc:........................................................................................................

Nay tôi làm đơn này kính xin Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo; Hiệu trưởng trường THCS cho con tôi được học tại trường.

Lý do:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Xin chân thành cảm ơn./.

Đính kèm:

- 1 bản sao giấy khai sinh

- 1 bản sao hộ khẩu thường trú

- 1 giấy chứng nhận tạm trú (lưu trú)

- Giấy tờ khác:........................................

.................................................................

…., ngày….tháng năm 2024

Người làm đơn
(Ký tên và ghi họ tên)

Cách viết đơn xin nhập học lớp 6

Đối với cấp bậc THCS, thủ tục xin nhập học lớp 6 thường khắt khe hơn, do vậy khi làm đơn xin nhập học phụ huynh học sinh nên điền các thông tin thật chính xác và đầy đủ, tránh trường hợp viết sai hoặc thiếu thông tin nhé. Dưới đây là các mục thông tin cần lưu ý khi khai trong đơn xin nhập học lớp 6:

- Thông tin của người làm đơn:

  • Người làm đơn cần ghi rõ thông tin họ và tên, nghề nghiệp, địa chỉ chỗ ở hiện tại, thông tin số điện thoại liên hệ.
  • Ghi rõ mối quan hệ của mình với học sinh đang cần xin vào lớp 6 là gì bố mẹ hay người thân. Các nội dung này phải trình bày cụ thể và chính xác.
  • Thông tin về học sinh: Họ và tên đầy đủ, giới tính nam hay nữ, ngày tháng năm sinh, nơi sống hiện tại, địa chỉ thường trú trong hộ khẩu.
  • Các thông tin về cha mẹ của học sinh: Người làm đơn cần ghi rõ họ tên, nghề nghiệp và số điện thoại liên hệ của cha mẹ học sinh.
  • Các thông tin về việc học tập và kết quả học tập của học sinh đó tại trường tiểu học trước: Ghi rõ tên trường tiểu học, địa chỉ của trường tiểu học.
  • Cần trình bày kết quả học tập của học sinh về học lực và hạnh kiểm, điểm kiểm tra cuối năm lớp 5 từng môn học và các thành tích khác từ cấp huyện trở lên mà các em đã đạt được về văn nghệ, thể thao, học tập…

Hồ sơ nhập học vào lớp 6 gồm những gì?

- Đơn xin dự tuyển vào THCS (theo mẫu), trong đó, trình bày đầy đủ những thông tin về học sinh xin dự tuyển. Các bậc phụ huynh và các em học sinh có thể tải mẫu trên về để điền và bổ sung vào hồ sơ nhập học vào lớp 6 của con em mình.

Ngoài ra, các bạn phụ huynh cũng cần chuẩn bị đơn xin vào học lớp 6 cho con em mình nếu như trúng tuyển, hiện nay có nhiều đơn xin vào học lớp 6 mà bạn có thể lựa chọn.

- Bản chính học bạ tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học hoặc có bằng tốt nghiệp tiểu học. Bên cạnh đó, trường hợp học sinh bị mất học bạ, Giám đốc Sở GD&ĐT sẽ xem xét, giải quyết từng trường hợp cụ thể.

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

Chia sẻ bởi: 👨 Lê Thị tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 10.646
  • Lượt xem: 34.976
  • Dung lượng: 148,7 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Tìm thêm: Đơn xin học
Sắp xếp theo