Mẫu đề nghị Kết nạp Đoàn viên Văn bản đề nghị kết nạp đoàn viên mới của BCH chi đoàn

Mẫu đề nghị Kết nạp Đoàn viên hay Văn bản đề nghị kết nạp đoàn viên mới của BCH chi đoànbiểu mẫu được sử dụng để đề nghị Ban chấp hành Đoàn xem xét, trao thẻ đoàn cho một đối tượng cụ thể nào đó.

Đây là thủ tục bắt buộc khi kết nạp một thành viên vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ngoài ra các bạn tham khảo thêm mẫu biên bản họp xét kết nạp đoàn viên. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

Văn bản đề nghị kết nạp đoàn viên mới của BCH chi đoàn

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN .................................

Ban Chấp hành Chi đoàn............


Ngày ......... tháng ........ năm ............

Kính gửi: Ban chấp hành Đoàn........................................................

Căn cứ lời giới thiệu của đồng chí ..........................., xét đơn xin gia nhập Đoàn của anh (chị)..............................

Hội nghị chi đoàn............................................ họp ngày ....... tháng ....... năm .......... có mặt....... Đoàn viên trên tổng số ...................đoàn viên chi đoàn, đã có đồng chí biểu quyết đồng ý kết nạp anh (chị) vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Chi đoàn.............................. sẽ tiếp tục bồi dưỡng, giúp đỡ để anh (chị) .........................làm tròn trách nhiệm Đoàn viên và trở thành Đoàn viên xuất sắc. Đề nghị Ban chấp hành Đoàn.................................. xem xét ra quyết định chuẩn y kết nạp và trao thẻ Đoàn cho anh (chị)..................................

T/M BCH CHI ĐOÀN

Bí thư

.................................................

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 410
  • Lượt xem: 2.480
  • Dung lượng: 65,3 KB
Liên kết tải về
Sắp xếp theo