Mẫu C7-12/KB: Bảng kê trái phiếu, công trái được thanh toán hộ Ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Giới thiệu Tải về
  • 1 Đánh giá

Download.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu C7-12/KB: Bảng kê trái phiếu, công trái được thanh toán hộ được chúng tôi tổng hợp, chi tiết và chính xác nhất. Mẫu C7-12/KB được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. Nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo tại đây.

Mẫu bảng kê trái phiếu, công trái được thanh toán hộ.

KBNN:..............................

Mã Kho bạc: ......................

Bàn trái phiếu số:.............

Mẫu số C7-12/KB
(Theo TT 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017
Bộ Tài chính)

Số: ……..……….........

BẢNG KÊ TRÁI PHIẾU, CÔNG TRÁI ĐƯỢC THANH TOÁN HỘ

Từ ngày: .....................đến ngày.......................

Đợt phát hành:.........................................................

Loại trái phiếu:..........................................................

Kỳ hạn: ............Lãi suất:...........................................

Kho bạc thanh toán:..................................................

Kho bạc phát hành:....................................................

Nợ TK:...................

Có TK:...................

Đơn vị: ……

STT

Loại mệnh giá

Sêri (từ số ... đến số…..)

Số tờ

Số tiền thanh toán

Tổng số

Gốc

Lãi

1

2

3

4

5

6

7

Tổng cộng:

Số tiền bằng chữ:................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Kế toán bàn trái phiếu

Kế toán tổng hợp

Kế toán trưởng

Giám đốc

Mời bạn đánh giá!