Mẫu C7-02/KB: Bảng kê phát hành trái phiếu, công trái (Bằng chuyển khoản) Ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Giới thiệu Tải về
  • 1 Đánh giá

Download.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu C7-02/KB: Bảng kê phát hành trái phiếu, công trái bằng chuyển khoản được chúng tôi sưu tầm, tổng hợp chi tiết và chính xác nhất. Mẫu C7-02/KB: Bảng kê phát hành trái phiếu, công trái bằng chuyển khoản được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu bảng kê phát hành trái phiếu, công trái bằng chuyển khoản.

KBNN:..............................

Mã Kho bạc: ......................

Bàn trái phiếu số:.............

Mẫu số C7-02/KB
(Theo TT 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017
Bộ Tài chính)
Số: …….......................

BẢNG KÊ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU, CÔNG TRÁI
(Bằng chuyển khoản)

Ngày .........tháng..............năm........

Đợt phát hành: ..................................................

Loại:..................................................................

Kỳ hạn........................ Lãi suất ..........................

Nợ TK:...........................

Có TK:...........................

Đơn vị:………

STT

Số phiếu phát hành

Tổng số tờ trái phiếu, công trái

Tổng mệnh giá

Số tiền chiết khấu

Số tiền nộp

Kho bạc

1

2

3

4

5

6

Tổng cộng:

Số tiền bằng chữ:................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Kế toán bàn trái phiếu Kế toán tổng hợp Kế toán trưởng

Mời bạn đánh giá!