Mẫu C7-15/KB: Bảng kê trái phiếu, công trái quá hạn thanh toán Ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Giới thiệu Tải về
  • 1 Đánh giá

Download.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu C7-15/KB: Bảng kê trái phiếu, công trái quá hạn thanh toán được thanh toán hộ được chúng tôi tổng hợp, chi tiết và chính xác nhất. Mẫu C7-15/KB: Bảng kê trái phiếu, công trái quá hạn thanh toán được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. Nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo tại đây.

Mẫu bảng kê trái phiếu công trái quá hạn thanh toán.

KBNN:..............................

Mã Kho bạc: ......................

Bàn trái phiếu số:.............

Mẫu số C7-15/KB
(Theo TT 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017
Bộ Tài chính)
Số: ……..….................

BẢNG KÊ TRÁI PHIẾU, CÔNG TRÁI QUÁ HẠN THANH TOÁN

Ngày .......tháng..............năm...........

Đợt phát hành:...............................................

Loại:.............................................................

Kỳ hạn:................. Lãi suất:...........................

Nợ TK:.......................

Có TK:........................

Đơn vị:……….

STT

Ngày phát hành

Loại mệnh giá

Số sêri (Từ số..... đến số…..)

Số tờ

Tổng mệnh giá

Ngày đến hạn thanh toán

1

2

3

4

5

6

7

Tổng cộng:

Số tiền bằng chữ:..........................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Kế toán bàn trái phiếu Kế toán tổng Kế toán trưởng

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!