Mẫu giấy ủy quyền quyết toán Thuế TNCN 2022 Mẫu 08/UQ-QTT-TNCN

Ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2023 thì cần lưu ý những gì? Mẫu ủy quyền quyết toán thuế TNCN theo mẫu nào? Điều kiện được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân ra sao? Mời các bạn cùng Download.vn theo dõi bài viết dưới đây để tìm ra câu trả lời nhé.

Ủy quyền quyết toán thuế TNCN 2023 là một trong những thủ tục pháp lý quan trọng khi cá nhân ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục quyết toán thuế cho mình. Mẫu ủy quyền quyết toán thuế TNCN 2023 mới nhất hiện nay được thực hiện theo mẫu 08/UQ-QTT-TNCN ban hành theo Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 của Bộ Tài chính. Vậy sau đây là mẫu ủy quyền quyết toán thu nhập cá nhân và cách viết, mời các bạn cùng tải tại đây.

Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

GIẤY UỶ QUYỀN
QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Năm ..........

Tên tôi là: ……………………………………………………………..

Mã số thuế: ……………………………………………………..…….

Năm ............... tôi thuộc diện ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân thuộc một trong các trường hợp sau :

(1) Tôi chỉ có thu nhập chịu thuế tại Công ty/đơn vị .................................... và thực tế tại thời điểm quyết toán thuế thu nhập cá nhân tôi đang làm việc tại Công ty/đơn vị đó;

(2) Tôi thuộc diện được điều chuyển từ Công ty/đơn vị ................................. (Công ty/đơn vị cũ) đến Công ty/đơn vị .................................... (Công ty/đơn vị mới) do sáp nhập/ hợp nhất/chia/tách/chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và 2 Công ty/đơn vị này trong cùng một hệ thống;

(3) Tôi có thu nhập chịu thuế tại Công ty/đơn vị………………... và có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng /tháng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ tại nguồn và không có nhu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập vãng lai.

Đề nghị Công ty/đơn vị ................ ...................(Mã số thuế:………………….) thay mặt tôi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm ........... với cơ quan thuế.

Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tôi không thuộc được ủy quyền quyết toán thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

......, ngày ....... tháng ....... năm .......

NGƯỜI UỶ QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú : Trường hợp nhiều người lao động tại cùng tổ chức trả thu nhập có ủy quyền quyết toán cho tổ chức đó thì lập mẫu này kèm theo Danh sách ủy quyền quyết toán thuế TNCN bao gồm các thông tin: Họ và tên, Mã số thuế, trường hợp được ủy quyền (1) (2) (3) nêu trên, Ký tên .

Cách ghi mẫu ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

(1): Điền năm mà bạn ủy quyền quyết toán thuế TNCN

(2): Điền đầy đủ tên họ của bạn

(3): Ghi mã số thuế TNCN của bạn => bắt buộc điền

(4): Bạn tick chọn 1 trong 2 ô:

Nếu bạn chỉ có thu nhập 1 nơi duy nhất (nơi bạn ủy quyền quyết toán thuế TNCN) => tick chọn ô đầu tiên

Nếu bạn có thu nhập tại nơi bạn ủy quyền quyết toán và có thu nhập vãng lai ở các nơi khác => tick chọn ô thứ 2

(5): Ghi năm bạn cần ủy quyền quyết toán thuế TNCN. Mục (5) & (1): phải đồng nhất với nhau.

(6): Ghi tên công ty bạn đang công tác (nơi ủy quyền quyết toán)

(7): Mã số thuế công ty đang công tác.

Điều kiện được ủy quyền quyết toán thuế TNCN

-Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập nếu thuộc các trường hợp sau:

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện việc quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm dương lịch.

Trường hợp cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới trong cùng một hệ thống thì cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức mới.

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm dương lịch; đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

- Cá nhân là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam khai quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh. Trường hợp cá nhân chưa làm thủ tục quyết toán thuế với cơ quan thuế thì thực hiện ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác quyết toán thuế theo quy định về quyết toán thuế đối với cá nhân.

Trường hợp tổ chức trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác nhận ủy quyền quyết toán thì phải chịu trách nhiệm về số thuế TNCN phải nộp thêm hoặc được hoàn trả số thuế nộp thừa của cá nhân.

Thủ tục ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2023

Để ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2023, người nộp thuế thực hiện theo 02 bước sau:

- Bước 1: Chuẩn bị mẫu ủy quyền quyết toán thuế.

Để ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thay thì người nộp thuế tải và điền đầy đủ thông tin theo mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN (mẫu số 08/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC).

- Bước 2: Gửi giấy ủy quyền đã điền đầy đủ thông tin cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

Thực tế, kế toán doanh nghiệp thường sẽ chủ động in và hướng dẫn người lao động trong đơn vị mình điền theo quy định để khai, nộp thuế cho đúng thời hạn quy định.

Trên đây là mẫu ủy quyền quyết toán thuế TNCN và cách ghi mẫu ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân mới nhất năm 2022. Chúc các bạn thành công.

Chia sẻ bởi: 👨 Tử Đinh Hương
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 22.255
  • Lượt xem: 38.173
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 27,3 KB
Sắp xếp theo