Mẫu C7-06/KB: Bảng kê thanh toán tại chỗ (bằng chuyển khoản) Ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Giới thiệu Tải về
  • 1 Đánh giá

Download.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu C7-06/KB: Bảng kê thanh toán tại chỗ bằng chuyển khoản được chúng tôi sưu tầm, tổng hợp chi tiết nhất. Mẫu C7-06/KB: Bảng kê thanh toán tại chỗ bằng chuyển khoản được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu bảng kê thanh toán tại chỗ bằng chuyển khoản.

KBNN:..............................

Mã Kho bạc: ......................

Bàn trái phiếu số:.............

Mẫu số C7-06/KB
(Theo TT 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017
Bộ Tài chính)

Số: ……..……….........

BẢNG KÊ THANH TOÁN TẠI CHỖ
(Bằng chuyển khoản)

Ngày .......tháng..............năm...........

Đợt phát hành:.........................................

Loại:.......................................................

. Kỳ hạn: Lãi suất:......................................

Nợ TK:......................

Có TK:......................

Đơn vị:………

STT

Số phiếu thanh toán

Tổng số tờ trái phiếu thanh toán

Thanh toán gốc

Thanh toán lãi

Tổng số tiền thanh toán

Tem số

Số tiền

1

2

3

4

5

6

7

Tổng cộng:

Số tiền bằng chữ:.......................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Kế toán bàn trái phiếu

Kế toán tổng hợp

Kế toán trưởng

Giám đốc

Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 117
  • Lượt xem: 283
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 335,3 KB