Mẫu C7-08/KB: Bảng kê thanh toán công trái (bằng tiền mặt) Ban hành theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Giới thiệu Tải về
  • 1 Đánh giá

Download.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu C7-08/KB: Bảng kê thanh toán công trái bằng tiền mặt được chúng tôi sưu tầm, tổng hợp chi tiết và mới nhất. Mẫu C7-08/KB: Bảng kê thanh toán công trái bằng tiền mặt được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017 của Bộ Tài chính. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu bảng kê thanh toán công trái bằng tiền mặt.

KBNN:..............................

Mã Kho bạc: ......................

Bàn trái phiếu số:.............

Mẫu số C7-08/KB
(Theo TT 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017
Bộ Tài chính)

Số: ……..……….........

BẢNG KÊ THANH TOÁN CÔNG TRÁI
(Bằng tiền mặt)

Ngày .......tháng..............năm...........

Đợt phát hành:.............................................

Loại:...........................................................

Kỳ hạn:.............. Lãi suất:............................

Nợ TK:...................

Có TK:...................

Đơn vị: ………

STT

Số phiếu thanh toán

Loại mệnh giá, sê ri

Số tờ

KBNN phát hành

Thanh toán gốc

Thanh toán lãi

Tổng số

1

2

3

4

5

6

7

8

20.000 đồng

8

-AU…

……

50.000 đồng

6

-AV…

-BU…

100.000 đồng

5

-AW…

…..

Tổng cộng:

Số tiền bằng chữ:.....................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Thủ quỹ

Kế toán bàn trái phiếu

Trưởng ban

Kế toán tổng hợp

Kế toán trưởng

Giám đốc

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!