Mẫu C7-11/KB: Bảng kê thanh toán hộ trái phiếu, công trái Ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Giới thiệu Tải về
  • 1 Đánh giá

Download.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu C7-11/KB: Bảng kê thanh toán hộ trái phiếu, công trái được chúng tôi tổng hợp, chi tiết và chính xác nhất. Mẫu bảng kê thanh toán hộ trái phiếu, công trái được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. Nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo tại đây.

Mẫu bảng kê thanh toán hộ trái phiếu, công trái.

KBNN:..............................

Mã Kho bạc: ......................

Bàn trái phiếu số:.............

Mẫu số C7-11/KB
(Theo TT 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017
Bộ Tài chính)

Số: ……..………............

BẢNG KÊ THANH TOÁN HỘ TRÁI PHIẾU, CÔNG TRÁI

Từ ngày: .....................đến ngày.......................

Đợt phát hành:.............................................

Loại trái phiếu:.............................................

Kỳ hạn: .........Lãi suất:..................................

Kho bạc thanh toán:.......................................

Kho bạc phát hành:........................................

Nợ TK: ..........................

Có TK:...........................

Đơn vị:……

STT

Loại mệnh giá

Sêri (từ số ... đến số……)

Số tờ

Số tiền thanh toán

Tổng số

Gốc

Lãi

1

3

4

5

6

7

8

Tổng cộng:

Số tiền bằng chữ:............................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Thủ quỹ Kế toán bàn trái phiếu Kế toán tổng hợp

Kế toán trưởng Giám đốc

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!