Bản kiểm điểm học sinh (Cách viết + 13 Mẫu) Mẫu bản kiểm điểm nhận lỗi

Bản kiểm điểm học sinh biểu mẫu được lập ra nhằm giúp học sinh tự nhìn lại những sai phạm của mình để rút kinh nghiệm sửa đổi. Đồng thời bản kiểm điểm học sinh cũng được xem như là một hình thức giáo dục văn minh giúp học sinh ý thức và có trách nhiệm hơn trong học tập.

Viết bản kiểm điểm học sinh do học sinh tự viết tay dựa trên các mẫu có sẵn hoặc tự biên soạn. Bản kiểm điểm học sinh được xem như một công cụ giúp học sinh tự nhìn nhận và xác định được lỗi sai của mình. Đồng thời bản kiểm điểm học sinh còn mang tính răn đe, là căn cứ để xử phạt nếu như học sinh vi phạm nội quy nhà trường. Vậy sau đây là gợi ý cách viết kèm theo 13 mẫu bản kiểm điểm học sinh mời các bạn theo dõi tại đây. Ngoài ra các bạn xem thêm bản kiểm điểm học sinh cấp 3.

Mẫu bản kiểm điểm nhận lỗi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm lớp…………..

Họ và tên:...........................................

Học sinh lớp:……………………… Trường:....................................

Trong học kì…. năm học 20..-.20.... vừa qua, em đã có những ưu điểm và khuyết điểm sau:

+ Ưu điểm:

Trong học kỳ vừa qua, em đã đạt được những ưu điểm như sau:

Học tập:.....................................................................

Kỷ luật:......................................................................

Hoạt động phong trào:..............................................

Vấn đề khác:...........................................................

+ Về khuyết điểm:

Tuy nhiên, em đã vi phạm những lỗi như sau:

- Nghỉ học có phép:…….lần.

- Nghỉ học không phép:…….lần.

- Đi học muộn:……..lần.

- Nói chuyện ồn ào trong giờ học:……..lần.

- Gây rối, mất đoàn kết trong lớp:……..lần.

- Vô lễ với giáo viên:……..lần.

……..................................................................

Với những ưu và khuyết điểm trên, em xin đánh giá hạnh kiểm của cá nhân như sau:

+ Tự xếp loại hạnh kiểm:........................

Ngoài ra, em xin đưa ra một vài ý kiến đóng góp về lớp học trong học kỳ sắp tới, mong được thầy cô xem xét.

+ Ý kiến cá nhân:

Trên đây là bản kiểm điểm cá nhân của em. Kính mong thầy/cô giáo xem xét, đánh giá và xếp loại hạnh kiểm cho em.

Trong học kỳ tới, em xin hứa sẽ cố gắng, nỗ lực hơn nữa để học tập tốt, thực hiện theo đúng nội quy và có những đóng góp hơn nữa cho lớp, trường. Em xin chân thành cảm ơn!

…………., ngày… tháng… năm……

Học sinh
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bản kiểm điểm tự nhận lỗi

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do- Hạnh phúc
...................

BẢN KIỂM ĐIỂM

Kính gửi thầy (cô) giáo chủ nhiệm lớp.........................

Tên em là...............................Học sinh lớp....................

Hôm nay em viết bản tự kiểm điểm này xin tự nghiêm khắc kiểm điểm nhận lỗi của bản thân:

Do mải chơi nên em đã quên làm bàu tập về nhà môn...................... Nên khiến lớp bị trừ điểm thi đua.

Em tự nhận thấy lỗi của bản thân rất lớn, gây ảnh hưởng tới lớp và làm thầu cô phiền lòng.

Em xin hứa lần sau sẽ không tái phạm, nếu tái phạm em xin chịu mọi hình thức kỷ luật của nhà trường và thầy (cô) đề ra.

Kính mong được thầy cô xem xét giúp đỡ, tạo điều kiện để em tiến bộ hơn trong qua trình học tập.

Em xin trân trọng cảm ơn

…………., ngày… tháng… năm……

Học sinh
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bản kiểm điểm cá nhân học sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Kính gửi: ban giám hiệu trường: .................................................................

Đồng kính gửi thầy (cô) chủ nhiệm lớp: ....................................................

Tên em là ........................................................ Là học sinh lớp.................

Em xin tự nghiêm khắc kiểm điểm nhận lỗi của mình như sau:

Nội dung sự việc: …(trình bày tóm tắt nội dung việc mình gây lỗi và nguyên nhân)…

Em tự nhận thấy lỗi của mình là: ….. (lỗi gì viết ra đây) gây ảnh hưởng tới tới lớp và làm thầy (cô) phiền lòng.

Em xin hứa lần sau sẽ không tái phạm, nếu tái phạm sẽ chịu mọi hình thức kỉ luật của nhà trường và thầy (cô) đề ra.

Kính mong được thầy cô xem xét, tha thứ, giúp đỡ để em có thể sửa sai và tiến bộ hơn trong quá trình học tập. Em xin trân trọng cám ơn!

............, ngày … tháng … năm

Chữ ký học sinh
(Ký, ghi rõ họ tên)

Chữ ký phụ huynh
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bản kiểm điểm học sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN KIỂM ĐIỂM

Kính gửi : (1) ........................................ .................................................................

Họ và tên học sinh: ............................... .................................................................

Lớp ....................... Năm học:................. .................................................................

Sinh ngày : .......... tháng .......... năm .................................................................

Hiện đang trú tại:..................................... .................................................................

Họ, tên bố (mẹ hoặc người đỡ đầu):...... .................................................................

Nay em tự viết bản kiểm điểm trình bày về khuyết điểm của em như sau:

(2) .......................................................... .................................................................

................................................................ .................................................................

................................................................ .................................................................

Với mức độ vi phạm khuyết điểm như em đã trình bày trên đây, căn cứ Nội quy, Quy chế nhà trường, em xin nhận hình thức:

(3) ........................................................... .................................................................

................................................................ .................................................................

................................................................ .................................................................

........, ngày.... tháng .........năm....

Người viết
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ghi chú:

(1) Một trong các: Trường, Khoa, GVCN, GV bộ môn

(2) Nêu thời gian, nguyên nhân, diễn biến vụ việc, tác hại, phân tích đúng sai, ảnh hưởng của vụ việc do mình gây ra. Nêu thái độ suy nghĩ hối lỗi, hứa sửa chữa khuyết điểm, nguyện vọng và cam kết của bản thân sau vụ việc)

(3) Nếu đến mức xử lý kỷ luật thì ghi một trong các hình thức: Khiển trách, Cảnh cáo, Đình chỉ học tập hay Buộc thôi học.

Bản tự kiểm điểm học sinh

Sở GD&ĐT......................................

Trường...........................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

Kính gửi: - Ban giám hiệu trường.................
- Giáo viên chủ nhiệm lớp.............

Em tên là:.................................................. ................. Học sinh lớp:.............................

Nơi ở:........................................................ ..................................................................

Hiện ở với (đối với HS không ở với cha mẹ): ...................................................................

Họ tên cha:................................................................. Số điện thoại:................................

Họ tên mẹ:................................................................. Số điện thoại:................................

Số điện thoại liên lạc gần nhất (đối với HS không ở với cha mẹ):.......................................

Vi phạm nội quy vào ngày.....tháng.....năm...... Vi phạm lần thứ:.......................................

Nội dung vi phạm:.................................... .................................................................

................................................................. .................................................................

................................................................. .................................................................

................................................................. .................................................................

................................................................. .................................................................

thuộc điều...................................... của trường..............................................................

Em nhận thấy việc làm của em là sai trái. Em xin hứa sẽ không tái phạm, nếu tái phạm sẽ bị xử lý kỷ luật với mức độ cao hơn.

................, ngày.....tháng......năm.......

Người viết kiểm điểm
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bản kiểm điểm học sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

BẢN TỰ KIỂM CÁ NHÂN
Học kì ....... (năm học 20...... – 20......)

Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm lớp ................................

Em tên là:............................................... .................................................................

Học sinh lớp ...................................... Trường.............................................................

Trong học kì ...... (năm học 20...... – 20.....) vừa qua, em đã có những ưu điểm và khuyết điểm sau

- Về ưu điểm:

Hoạt động phong trào:.............................. .................................................................

................................................................. .................................................................

Học tập:..................................................... .................................................................

................................................................. .................................................................

Vấn đề khác:............................................ .................................................................

................................................................. .................................................................

................................................................. .................................................................

- Khuyết điểm: Trong học kì ...... vừa qua em đã vi phạm một số lỗi sau:

Lỗi vi phạmSố lần
Vắng có phép, xin về
Vắng không phép
Không chuẩn bị bài
Không làm bài tập
Không học bài
Bị điểm kém (<5)
Không phù hiệu
Không đồng phục
Bị quản sinh phê bình
Mất TT
Bị phê bình ghi SĐB
Đánh nhau
Vô lễ với GV

Vi phạm khác:......................................... .................................................................

................................................................ .................................................................

................................................................ .................................................................

* Tự xếp loại hạnh kiểm:......................... .................................................................

* Ý kiến cá nhân:..................................... .................................................................

................................................................. .................................................................

................................................................. .................................................................

Trên đây là bản tự kiểm cá nhân của em. Rất mong GVCN xem xét và xếp loại hạnh kiểm cho em.

Em xin hứa sẽ cố gắng phấn đấu để thực hiện tốt nội quy và học tập tốt hơn. Em xin cảm ơn!

................, ngày.....tháng......năm.......

Người viết kiểm điểm
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bản kiểm điểm học sinh cấp 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
-----o0o----------

BẢN KIỂM ĐIỂM

Kính gửi ............................................................... (1)

Họ và tên học sinh.......................................................

Lớp........................................Năm học.........................

Sinh ngày.................tháng................năm.......................

Địa chỉ............................................................................

Họ tên bố (mẹ)..............................................................

Hôm nay em xin tự viết bản kiểm điểm trình bày những khuyết điểm của em:

(2) ................................................................................

...................................................................................

Với những hành vi vi phạm trên, căn cứ Nội quy, quy chế nhà trường, em xin nhận hình thức:

(3) .................................................................................

......................................................................................

........ Ngày ....... tháng ...... năm

Người viết
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bản kiểm điểm học sinh cấp 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------o0o---------

BẢN TỰ KIỂM CÁ NHÂN

Học kì ….… (năm học 20…… – 20……)

Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm của lớp: .................................................................

Em tên là:................................................ .................................................................

Học sinh lớp Trường THPT:.................... .................................................................

Trong học kì …… (năm học 20..…. – 20…..) vừa qua, em đã có những ưu điểm cũng như khuyết điểm sau

– Về ưu điểm:......................................... .................................................................

Hoạt động phong trào:............................ .................................................................

Học tập:.................................................. .................................................................

Vấn đề khác:.......................................... .................................................................

– Khuyết điểm: Trong học kì một vừa qua em đã vi phạm một số lỗi sau:

Lỗi vi Phạm

Vắng phép, xin về

Vắng không phép

Không chuẩn bị bài

Không làm bài tập

Không học bài

Bị điểm kém (<5)

Không phù hiệu

Không đồng phục

Bị quản sinh phê bình

Mất TT

Bị phê bình ghi SĐB

Đánh nhau

Vô lễ với giáo viên

Số lần

Vi phạm khác:.......................................... .................................................................

* Tự xếp loại hạnh kiểm:.......................... .................................................................

* Ý kiến cá nhân:...................................... .................................................................

Trên đây là bản tự kiểm về cá nhân của em. Rất mong GVCN xem xét và xếp loại hạnh kiểm khá cho em.

Em xin hứa sẽ cố gắng phấn đấu để thực hiện tốt nội quy và học tập tốt hơn trong học kì tới . Em xin cảm ơn!

……., ngày…tháng…năm….

Học sinh
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bản kiểm điểm nói chuyện riêng trong giờ học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Kính gửi: Thầy (cô) giáo chủ nhiệm lớp.....cùng toàn thể thầy, cô giáo bộ môn

Tên em là:............................................... sinh ngày:..................................................

Hiện là học sinh lớp .............................. - Trường.....................................................

Em xin tự nghiêm khắc kiểm điểm nhận lỗi của mình như sau:

Vào ngày ............, trong giờ học môn ........... do thầy ........... phụ trách giảng dạy, em có mắc lỗi đó là nói chuyện, ồn ào trong giờ học làm ảnh hưởng tới tập thể lớp và thầy giáo.

Em tự nhận thấy, lỗi của mình là nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn tới lớp và làm thầy, cô phiền lòng.

Vì vậy, em viết bản kiểm điểm này để nhận lỗi trước thầy cô và tập thể lớp. Em cảm thấy rất hối hận vì đã để xảy ra chuyện này. Em xin hứa lần sau sẽ không tái phạm, nếu tái phạm sẽ xin chịu mọi hình thức kỷ luật của nhà trường và thầy cô đề ra. Kính mong nhận được sự tha thứ và giúp đỡ từ thầy cô và các bạn trong lớp. Em xin chân thành cảm ơn!

……., ngày…tháng…năm….
Ý kiến của phụ huynh
(Ký và ghi rõ họ tên)

Học sinh
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bản kiểm điểm học sinh nghỉ học không phép

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

BẢN KIỂM ĐIỂM

Kính gửi:................................................ .................................................................

Họ và tên học sinh:................................. .................................................................

Lớp.................. Năm học:....................... .................................................................

Sinh ngày:............ tháng.............. năm......................................

Hiện đang trú tại:..................................... .................................................................

Họ, tên bố (mẹ):...................................... .................................................................

Nay em tự viết bản kiểm điểm trình bày về khuyết điểm của em như sau:

Ngày................................ do bị ốm (ghi lý do thuyết phục để thầy cô tin tưởng) nên em đã nghỉ học mà quên xin phép, thầy cô.

Với lỗi vi phạm này, căn cứ Nội quy, Quy chế nhà trường, em xin nhận hình thức kỷ luật như sau:

................................................................. .................................................................

................................................................. .................................................................

……., ngày…tháng…năm….

Học sinh
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bản kiểm điểm học sinh không đội mũ bảo hiểm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN KIỂM ĐIỂM

Kính gửi :

- Ban giám hiệu Trường THCS…………………..

- Giáo viên chủ nhiệm lớp…………………………

Em tên là:........................................................................................................

Sinh ngày:.......................................................................................................

Học sinh lớp:...................................................................................................

Trường:...........................................................................................................

Địa chỉ:............................................................................................................

Số điện thoại:..................................................................................................

Nội dung vi phạm: Vào ngày…/…/……., trên đường từ nhà tới trường, em có tham gia giao thông bằng phương tiện xe đạp điện. Do em không đội mũ bảo hiểm nên đã được các chú cảnh sát giao thông lập biên bản và yêu cầu phải viết bản kiểm điểm nhận lỗi vi phạm có sự xác nhận của nhà trường.

Em nhận thấy hành vi vi phạm luật giao thông của em là sai trái và đáng bị lên án. Em xin hứa sẽ không tái phạm, nếu tái phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật và nội quy, quy định của nhà trường.

Kính mong Ban giám hiệu nhà trường cùng giáo viên chủ nhiệm tha thứ cho em và xác nhận vào bản kiểm điểm này cho em.

Em xin trân trọng cảm ơn!

…………., ngày… tháng… năm .......

Xác nhận của Ban giám hiệu

Xác nhận của GVCN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Học sinh vi phạm
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bản kiểm điểm nhận lỗi học sinh không thuộc bài

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------o0o-------------

BẢN KIỂM ĐIỂM
(V/v không thuộc bài)

Kính gửi:

- Ban giám hiệu trường:.........................................

- Thầy (cô) chủ nhiệm:............................................

Em tên là:...........................................................................

Lớp:..............................Trường:..........................................

Em xin tự kiểm điểm về hành vi của mình như sau:

Vào thứ… ngày... tháng... năm.... trong tiết học…………của Giáo viên……………….em đã được gọi lên kiểm tra lại bài cũ, nhưng do em không học bài nên đã không thuộc bài và không làm bài tập thầy cô giao cho.

Lý do không học bài:...............................................................

Em rất hối hận về hành vi không thuộc bài của mình gây ảnh hưởng đến thầy cô và khiến tập thể lớp bị trừ điểm thi đua.

Em xin hứa sẽ cố gắng học tập chăm chỉ không để sự việc này tái phạm nữa. Kính mong thầy cô xem xét và tha thứ, tạo điều kiện cho em sửa sai để em có cơ hội học tập tiến bộ hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

............, ngày … tháng … năm.......

Chữ ký học sinh
(Ký, ghi rõ họ tên)

Chữ ký phụ huynh
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bản kiểm điểm học sinh không học thuộc bài

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Kính gửi: thầy (cô) chủ nhiệm lớp …………………………

Tên em là …………………Là học sinh lớp …………………

Em xin tự nghiêm khắc kiểm điểm nhận lỗi của mình như sau:

Do tối qua mải chơi (buồn ngủ, xem phim..... ghi lý do chính đáng để thầy cô xem xét) nên em đã quên học bài cũ.

Em tự nhận thấy lỗi của mình là: ….. (lỗi gì viết ra đây) gây ảnh hưởng tới tới lớp và làm thầy (cô) phiền lòng.

Em xin hứa lần sau sẽ không tái phạm, nếu tái phạm sẽ chịu mọi hình thức kỉ luật của nhà trường và thầy (cô) đề ra.

Kính mong được thầy cô xem xét, tha thứ, giúp đỡ để em có thể sửa sai và tiến bộ hơn trong quá trình học tập. Em xin trân trọng cám ơn!

 

............, ngày … tháng … năm.......

Chữ ký học sinh
(Ký, ghi rõ họ tên)

Chữ ký phụ huynh
(Ký, ghi rõ họ tên)

Tại sao phải viết bản kiểm điểm tự nhận lỗi?

Bản tự kiểm điểm tự nhận lỗi là bản kiểm điểm tự nhìn nhận của cá nhân về những hành vì của mình khi không thực hiện đúng nội quy của trường lớp, cơ quan, đoàn thể, ... và bị khiển trách. Mẫu bản kiểm điểm tự nhận lỗi sẽ được gửi tới giáo viên chủ nhiệm hoặc có thể gửi tới ban giám hiệu nhà trường, cơ quan quản lý để xem xét và xử lý tùy thuộc vào mức độ vi phạm nặng nhẹ của từng trường hợp.

Trong đó, trong một số trường hợp thì người viết tự nguyện viết bản kiểm điểm tự nhận lỗi của mình để kiểm điểm lại bản thân. Và cũng có một số trường hợp bắt buộc phải viết bản kiểm điểm.

Cách viết bản kiểm điểm học sinh

Cách 1

Quốc hiệu: Cần ghi bằng chữ in hoa và được trình bày ra giữa trang giấy:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

- Ghi rõ ngày tháng lập biên bản

- Tiêu ngữ: Cần phải ghi rõ bản kiểm điểm về việc gì, viết chữ in hoa và trình bày ra giữa trang giấy.

Ví dụ:

BẢN KIỂM ĐIỂM
V/v: Đi học quên vở bài tập toán hình

- Phần "Kính gửi": cần nêu rõ gửi ai và cũng được trình bày ra giữa trang giấy.

Ví dụ:

Kính gửi: cô giáo chủ nhiệm lớp 6B

- Tiếp theo cần nêu rõ thông tin người viết bản kiểm điểm, học sinh lớp nào

Ví dụ:

Em tên là: Nguyễn Văn B, học sinh lớp: 6B

- Tiếp theo là thời gian vi phạm, cũng như lý do viết bản kiểm điểm.

- Lời hứa của bản thân về việc vi phạm

Ví dụ: Em biết việc làm sai trái trên của em là chưa tốt, chưa chấp hành nghiêm túc nội quy học tập của nhà trường. Em rất ân hận về việc này.

Em xin hứa sẽ từ lần sau trở đi em sẽ mang vở bài tập đầy đủ.

- Cuối cùng là chữ ký của người lập kiểm điểm, tùy vào từng lý do để cần cả chữ ký của phụ huynh học sinh.

Cách 2

Thông thường, bản tự kiểm điểm cấp 2 sẽ có các nội dung sau:

(1) Kính gửi

(2) Thông tin người viết bản kiểm điểm

(3) Lý do viết bản kiểm điểm

(4) Giải thích sự việc

(5) Lời cam kết

(6) Chữ ký học sinh

Dựa trên những nội dung đó, học sinh có thể tự hoàn thiện bản tự kiểm điểm cấp 2 như sau:

(1) Kính gửi

Ghi rõ thông tin người nhận bản kiểm điểm, nhiều trường hợp sẽ gửi đến Ban giám hiệu nhà trường hoặc đến giáo viên chủ nhiệm,.. Đôi khi chỉ cần gửi đến giáo viên bộ môn.

Tùy vào người yêu cầu viết bản kiểm điểm mà học sinh sẽ điền tên kính gửi cho phù hợp.

Ví dụ:

Kính gửi Ban giám hiệu Trường ....

Kính gửi Thầy (Cô) Chủ nhiệm lớp...

(2) Thông tin người viết bản kiểm điểm

Học sinh tự giới thiệu thông tin của mình với thầy/cô nhận bản kiểm kiểm. Thông tin cơ bản bao gồm: Họ và tên, Tên lớp, tên trường,...

Ví dụ:

Em tên là: Đỗ Văn M, là học sinh lớp 8A...

(3) Lý do viết bản kiểm điểm

Khi viết bản kiểm điểm, phần lý do là không thể thiếu. Học sinh cần nêu rõ lý do mình thực hiện bản kiểm điểm sau đó giải thích cụ thể vì sao xảy ra sự việc đó...

Ví dụ:

Lý do viết bản kiểm điểm:

- Em nghỉ học không phép sáng ngày thứ 3;

- Em đi trễ ngày 14/10/023;...

(4) Giải thích sự việc

Sau khi nêu lý do viết bản kiểm kiểm, phần tiếp theo cần ghi là giải thích nguyên nhân.

Học sinh sẽ diễn giải bằng lời văn của mình những nội dung xảy ra trong ngày vi phạm, nguyên nhân có vi phạm đó.

Ví dụ:

Tối ngày ....., em bị sốt cao nên ngày hôm sau em dậy muộn. Sáng hôm đó em ở nhà cùng với bà, vì bà đã lớn tuổi nên không thành thạo sử dụng điện thoại cũng như không có số điện thoại để liên hệ với giáo viên để báo đi học muộn. Do vậy, sáng ngày .... em đi học muộn mà không có thông báo trước với thầy cô.

(5) Lời cam kết

Lời hứa, lời cam kết cuối bản kiểm điểm được sử dụng để thể hiện sự nhận thức của học sinh đối với hành vi vi phạm cũng như cam kết không tái phạm.

Ví dụ:

+ Em nhận thấy hành vi vi phạm của em là sai trái. Em xin hứa sẽ không tái phạm, nếu tái phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật và nội quy, quy định của nhà trường.

+ Em xin hứa lần sau sẽ không tái phạm, nếu tái phạm em xin chịu mọi hình thức kỷ luật của nhà trường và thầy (cô) đề ra.

(6) Chữ ký học sinh

Học sinh thực hiện ký và ghi rõ họ tên ở cuối bản kiểm điểm.

Sau đó kiểm tra lại nội dung và gửi về cho thầy/cô.

Chia sẻ bởi: 👨 Songotenks
429
  • Lượt tải: 15.374
  • Lượt xem: 551.384
  • Dung lượng: 192,7 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo