Giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi Mẫu C4-09/KB theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Giới thiệu Tải về
  • 1 Đánh giá

Download.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu C4-09/KB: Giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi được chúng tôi tổng hợp chính xác nhất.

Mẫu giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi

GIẤY RÚT TIỀN MẶT
Từ tài khoản tiền gửi

Đơn vị lĩnh tiền:...................................................

Địa chỉ:..............................................................

Tài khoản:..........................................................

Tại KBNN:..........................................................

Người lĩnh tiền:..................................................

CMND số:.............. Cấp ngày:............ Nơi cấp:.............

PHẦN KBNN GHI

Nợ TK:..................

Có TK:...................

Nội dung

Số tiền

   
   
   

Tổng cộng

 

Tổng số tiền ghi bằng chữ:....................... ....................................................................

 

Ngày … tháng … năm …

Người nhận tiền

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Đơn vị lĩnh tiền

Ngày … tháng … năm …

Kế toán trưởng Chủ tài khoản

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

 

Download file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết.

Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 10.955
  • Lượt xem: 18.309
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 266,6 KB
Tài liệu tham khảo khác