Viết: Tìm hiểu cách viết báo cáo công việc - Tiếng Việt 5 Kết nối tri thức Tiếng Việt lớp 5 Kết nối tri thức tập 1 Bài 6

Viết: Tìm hiểu cách viết báo cáo công việc giúp các em học sinh lớp 5 nhanh chóng trả lời các câu hỏi trong SGK Tiếng Việt 5 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 33, 34. Qua đó, giúp các em biết cách viết báo cáo công việc.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô nhanh chóng soạn giáo án Tìm hiểu cách viết báo cáo công việc của Chủ đề Thế giới tuổi thơ theo chương trình mới cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và các em theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn để chuẩn bị thật tốt cho tiết học.

Tìm hiểu cách viết báo cáo công việc Kết nối tri thức

Soạn Tiếng Việt 5 tập 1 Kết nối tri thức trang 33, 34

Câu 1

Đọc bản báo cáo dưới đây và trả lời câu hỏi.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Sa Pa, ngày 30 tháng 9 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THÁNG 9
CỦA TỔ 1, LỚP 5C, TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

Kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm lớp 5C.

Em xin báo cáo các hoạt động của tổ 1 trong tháng 9 vừa qua như sau:

1. Về học tập:

– Tất cả thành viên của tổ 1 tích cực học tập, hàng hải phát biểu ý kiến trong nhóm, trước lớp.

– Một số bạn được tuyên dương trong học tập:

TTHọ và tênThành tíchMôn
1Nguyễn Đức ViệtCó cách giải bài tập thông minh.Toán
2Hoàng Hà PhươngViết bài văn kể chuyện có chi tiết sáng tạo thú vị.Tiếng Việt
3Trần Nhật AnhLập sơ đồ tư duy khoa học, đẹp mắt.Khoa học

2. Về việc thực hiện nội quy của trường, lớp:

- Hầu hết các bạn trong tổ đi học đầy đủ, đúng giờ; chỉ có 1 bạn nghỉ học 3 ngày vì bị ốm (bạn Phạm Thị Thanh Hương).

- Cả tổ thực hiện nghiêm túc việc giữ gìn sạch sẽ lớp học, săn trường, bỏ rác đúng nơi quy định.

- Vẫn còn hiện tượng nói chuyện riêng trong giờ học.

3. Về các hoạt động khác:

- Hát đơn ca trong liên hoan văn nghệ chào mừng ngày khai trường: bạn Nguyễn Chi Mai.

- Giới thiệu cuốn sách hay trong giờ sinh hoạt lớp: bạn Lê Gia Bách.

TỔ TRƯỞNG

Việt

Nguyễn Đức Việt

a. Bản báo cáo trên viết về điều gì?

b. Bản báo cáo được gửi cho ai? Ai là người viết báo cáo đó?

c. Nêu thông tin của mỗi phần trong bản báo cáo.

 • Phần đầu
 • Phần chính
 • Phần cuối

d. Nhận xét về cách thức trình bày của từng phần trong bản báo cáo.

 • Về hình thức
 • Về nội dung

Trả lời:

a. Bản báo cáo trên viết về hoạt động của Tổ 1 trong lớp 5C của Trường Tiểu học Kim Đồng trong tháng 9.

b. Bản báo cáo được gửi cho cô giáo chủ nhiệm lớp 5C. Người viết bản báo cáo là tổ trưởng của Tổ 1, Nguyễn Đức Việt.

c.

 • Phần đầu: Bao gồm tiêu đề và thông tin về ngày tháng và địa điểm.
 • Phần chính: Bao gồm các mục về học tập, việc thực hiện nội quy của trường và lớp, các hoạt động khác. Mỗi mục có các thông tin chi tiết về hoạt động và thành viên của tổ.
 • Phần cuối: Gồm chữ ký của tổ trưởng và tên của người viết báo cáo.

d. Nhận xét về cách thức trình bày của từng phần trong bản báo cáo:

- Về hình thức:

 • Phần đầu: Được trình bày rõ ràng, có tiêu đề và thông tin về ngày tháng và địa điểm.
 • Phần chính: Có cấu trúc rõ ràng với các mục được liệt kê một cách logic và dễ hiểu.
 • Phần cuối: Kết thúc bằng chữ ký của tổ trưởng, tạo sự hoàn thiện cho bản báo cáo.

- Về nội dung:

 • Thông tin được trình bày một cách cụ thể và chi tiết, cho thấy sự tổ chức và quản lý tốt của tổ trưởng.
 • Cung cấp thông tin về hoạt động học tập, thực hiện nội quy và các hoạt động khác của tổ một cách minh bạch và công bằng.

Câu 2

Trao đổi về những điểm cần lưu ý khi viết báo cáo công việc.

Trước khi viết:

 • Dựa vào đâu để xác định những nội dung cần báo cáo?
 • Bằng cách nào có thể thu thập đầy đủ thông tin, số liệu cần thiết?
 • Vì sao cần lập bảng biểu trong bản báo cáo?
 • ?

Trong khi viết:

 • Cần chú ý điều gì khi viết quốc hiệu, tiêu ngữ (hoặc tên tổ chức)?
 • Trình bày các công việc như thế nào để dễ theo dõi?
 • Làm thế nào để trình bày bảng biểu khoa học, đẹp mắt?

Sau khi viết:

 • Rà soát nội dung báo cáo như thế nào để phát hiện lỗi?
 • Căn cứ vào dầu để biết bản báo cáo được trình bày đúng yêu cầu?
Chia sẻ bởi: 👨 Lê Thị tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
 • Lượt xem: 04
 • Dung lượng: 165,1 KB
Sắp xếp theo