Luyện từ và câu: Luyện tập về danh từ, động từ, tính từ - Tiếng Việt 5 Kết nối tri thức Tiếng Việt lớp 5 Kết nối tri thức tập 1 Bài 1

Luyện từ và câu: Luyện tập về danh từ, động từ, tính từ giúp các em học sinh lớp 5 nhanh chóng trả lời các câu hỏi trong SGK Tiếng Việt 5 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 10. Qua đó, các em sẽ biết cách sử dụng các danh từ, động từ, tính từ trong câu

Đồng thời, cũng giúp thầy cô nhanh chóng soạn giáo án Luyện từ và câu: Luyện tập về danh từ, động từ, tính từ của Bài 1 Chủ đề Thế giới tuổi thơ  theo chương trình mới cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và các em tải miễn phí bài viết dưới đây của Download.vn để chuẩn bị thật tốt cho tiết học.

Luyện tập về danh từ, động từ, tính từ Kết nối tri thức

Soạn Tiếng Việt 5 tập 1 Kết nối tri thức trang 10

Câu 1

Mỗi ý ở cột B nói về danh từ, động từ hay tính từ?

Luyện tập về danh từ, động từ, tính từ

Trả lời:

Luyện tập về danh từ, động từ, tính từ

Câu 2

Trò chơi: Đọc đoạn đầu của bài Thanh âm của gió và thực hiện các yêu cầu.

Vòng 1

Tìm danh từ theo mỗi nhóm sau:

a. 1 danh từ chỉ con vật

b. 1 danh từ chỉ thời gian

c. 2 danh từ chỉ hiện tượng tự nhiên

Vòng 2

Tìm 4 động từ chỉ hoạt động hoặc trạng thái của người hoặc vật.

Vòng 3

Tìm 4 tính từ chỉ đặc điểm của các sự vật dưới dây:

Luyện tập về danh từ, động từ, tính từ

Vòng 4

Đặt 1 câu nói về một hiện tượng tự nhiên, trong đó có ít nhất 1 danh từ, 1 động từ, 1 tính từ.

Chia sẻ bởi: 👨 Lê Thị tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 10
  • Lượt xem: 106
  • Dung lượng: 148,3 KB
Sắp xếp theo