Viết: Viết báo cáo công việc - Tiếng Việt 5 Kết nối tri thức Tiếng Việt lớp 5 Kết nối tri thức tập 1 Bài 7

Viết: Viết báo cáo công việc giúp các em học sinh lớp 5 nhanh chóng trả lời các câu hỏi trong SGK Tiếng Việt 5 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 39, 40. Qua đó, giúp các em biết cách viết báo cáo công việc.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô nhanh chóng soạn giáo án Viết báo cáo công việc của Chủ đề Thế giới tuổi thơ theo chương trình mới cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và các em theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn để chuẩn bị thật tốt cho tiết học.

Soạn Tiếng Việt 5 tập 1 Kết nối tri thức trang 39, 40

Viết báo cáo công việc theo 1 trong 2 để dưới dây:

Đề 1: Trong vai tổ trưởng hoặc lớp trưởng, báo cáo thầy cô về các hoạt động của tổ hoặc của lớp trong tháng qua.

Đề 2: Trong vai chi đội trưởng, báo cáo thầy cô Tổng phụ trách Đội về các hoạt động của chi đội trong tháng qua.

Câu 1

Chuẩn bị.

  • Đọc lại bản báo cáo trong hoạt động Viết ở Bài 6 để xác định các nội dung cần viết.
  • Để chuẩn bị nội dung cho bản báo cáo, em cần tìm hiểu, ghi chép số liệu, thông tin chính xác về các hoạt động của tổ, của lớp hoặc của chi đội trong tháng qua và lập bảng biểu thích hợp.

Viết báo cáo công việc

Trả lời:

Em đọc lại bản báo cáo trong hoạt động Viết ở Bài 6 để xác định các nội dung cần viết; tìm hiểu, ghi chép số liệu, thông tin chính xác về các hoạt động của tổ, của lớp hoặc của chi đội trong tháng qua.

Câu 2

Viết.

G:

- Nếu viết báo cáo về hoạt động của tổ hoặc của lớp gửi thầy cô, em viết theo mẫu dưới đây:

Viết báo cáo công việc

- Nếu viết báo cáo về hoạt động của chi đội gửi thầy cô Tổng phụ trách Đội, em viết theo mẫu dưới đây:

Viết báo cáo công việc

Lưu ý:

  • Dùng dấu gạch ngang đánh dấu mỗi ý trình bày.
  • Trước khi viết báo cáo, nên lập bảng thống kê và tổng hợp số liệu về các công việc đã làm.

Trả lời:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA LỚP 5A

Kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm lớp 5A.

Em xin báo cáo các hoạt động của lớp 5A trong tháng 02 vừa qua như sau:

1. Về học tập

- Tất cả thành viên trong lớp 5A đều có ý thức học tập, xây dựng bài tích cực, học và làm bài tập trước khi đến lớp. Có ý thức tự giác học tập tại nhà.

- Một số bạn được tuyên dương vì đã có thành tích học tập nổi bật:

STT

Họ và tên

Thành tích

Môn

1

Hoàng Hữu Thái

Có ý tưởng giải bài tập độc đáo, chính xác.

Toán

2

Nguyễn Duy Linh

Hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài.

Tiếng Việt

3

Khổng Hữu Châu

Hoàn thành đủ các bài kiểm tra nâng cao.

Toán

2. Về việc thực hiện nội quy của trường lớp:

- Đa số các bạn trong lớp đi học đúng giờ, nghỉ học đều có xin phép và hoàn thành bài tập, tự học ở nhà như lời hứa trong đơn xin phép nghỉ học.

- Cả lớp có ý thức bảo vệ của công, giữ gìn vệ sinh trường lớp hiệu quả; tham gia phong trào Kế hoạch nhỏ và góp được hơn 58 kg giấy vụn.

- Vẫn còn một số bạn nói chuyện riêng, không tập trung trong giờ học.

3. Về các hoạt động khác:

- Lớp hiện là lớp trực tuần, đảm nhận nội dung sinh hoạt, văn nghệ đầu tuần học - hướng tới tri ân ngày Quốc tế phụ nữ mùng 8/3.

- Tổ chức trò chơi trong lớp học trong giờ sinh hoạt: bạn lớp trưởng Nguyễn Thị An

Người viết báo cáo

An

Nguyễn Thị An

Câu 3

Đọc soát và chỉnh sửa.

G:

  • Bản báo cáo có đầy đủ các phần theo quy định hay không?
  • Các thông tin trong bản báo cáo có đảm bảo tính chính xác và được trình bày rõ ràng theo các mục hay không?
  • Bảng biểu, số liệu có được trình bày rõ ràng, sạch dẹp hay không?

Trả lời:

Em đọc soát và chỉnh sửa bài báo cáo của mình theo gợi ý.

Vận dụng

Trao đổi với người thân:

a. Những hoạt động em đã tham gia trong tháng vừa qua.

b. Những mong muốn, dự định của em trong tháng tiếp theo.

Viết báo cáo công việc

Chia sẻ bởi: 👨 Lê Thị tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 03
  • Lượt xem: 113
  • Dung lượng: 209,6 KB
Sắp xếp theo