Viết: Đánh giá, chỉnh sửa báo cáo công việc - Tiếng Việt 5 Kết nối tri thức Tiếng Việt lớp 5 Kết nối tri thức tập 1 Bài 8

Viết: Đánh giá, chỉnh sửa báo cáo công việc giúp các em học sinh lớp 5 nhanh chóng trả lời các câu hỏi trong SGK Tiếng Việt 5 tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 43. Qua đó, các em sẽ sửa một số lỗi khi viết báo cáo công việc.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô nhanh chóng soạn giáo án Đánh giá, chỉnh sửa báo cáo công việc sáng tạo của Chủ đề Thế giới tuổi thơ theo chương trình mới cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và các em theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn để chuẩn bị thật tốt cho tiết học.

Đánh giá, chỉnh sửa báo cáo công việc Kết nối tri thức

Soạn Tiếng Việt 5 tập 1 Kết nối tri thức trang 43

Câu 1

Nghe thầy cô nhận xét chung về bài làm của lớp.

  • Về hình thức trình bày từng phần của báo cáo.
  • Về các thông tin nếu trong bảng biểu, các nhận xét, đánh giá trong nội dung báo cáo.
  • Về cách dùng từ, viết câu
  • Về chính tả
  • ...

Trả lời:

Em nghe thầy cô nhận xét chung về bài làm của lớp.

Câu 2

Chỉnh sửa báo cáo theo nhận xét của thầy cô và theo góp ý của bạn.

  • Chỉnh sửa nội dung.
  • Chỉnh sửa hình thức trình bày.
  • ...

Trả lời:

Em chỉnh sửa báo cáo theo nhận xét của thầy cô và theo góp ý của bạn.

Chia sẻ bởi: 👨 Lê Thị tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 10
  • Dung lượng: 104,8 KB
Sắp xếp theo