Phiếu di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng 2020 Mẫu di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng

Xe máy chuyên dùng mua bán hoặc được cho, tặng, thừa kế khác tỉnh, thành phố thì phải làm thủ tục di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng.

Sau đây Download.vn xin giới thiệu đến các bạn mẫu Phiếu di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư 22/2019/TT-BGTVT. Mời các bạn cùng theo dõi.

Tên sở Giao thông vận tải di chuyển đi
………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:………/DC-XMCD

………., ngày……tháng…….năm…..

PHIẾU DI CHUYỂN ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG

1. Tên chủ sở hữu:

2. Số CMND/ Giấy Chứng nhận ĐKKD: ……………

3. Ngày cấp: ………………………………………

4. Nơi cấp: …………………………………………

5. Địa chỉ thường trú/ Văn phòng: …………………….................……

6. Họ và tên đồng chủ sở hữu (nếu có):

7. Số CMND/ Giấy Chứng nhận ĐKK………

8. Ngày cấp………………………

9. Nơi cấp……………………………

10. Địa chỉ thường trú/ Văn phòng:……………………………………

11. Loại xe máy chuyên dùng:…………………………………………

12. Nhãn hiệu (mác, kiểu): ……

14. Màu sơn:……………………………

16. Nước sản xuất:..…………………

18. Số động cơ:………………………….

13. Công suất: …………....(kW)……

15. Năm sản xuất: ……………………

17. Số khung:……………………………

19. Trọng lượng: …………(kg)………

20. Kích thước bao (dài x rộng x cao (mm)):…………………………………………

Biển số đăng ký:………….đã được Sở Giao thông vận tải cấp…………. ngày ……/ ……./ ………..

Nay di chuyển đến Sở Giao thông vận tải…………………….để làm thủ tục cấp đăng ký cho chủ phương tiện.

Các loại giấy tờ kèm theo hồ sơ, bao gồm:

TT Số của giấy tờ Trích yếu nội dung Nơi cấp giấy tờ Ngày cấp Số trang
1          
2          
3          
...          

 

  ……, ngày…..tháng…..năm………
Cán bộ làm thủ tục
(Ký, ghi rõ họ tên)
Trưởng phòng duyệt
(Ký, ghi rõ họ tên)
Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)

* Phiếu này được lập thành 03 bản:

Gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam 01 bản;

Gửi Sở Giao thông vận tải nơi di chuyển đến 01 bản;

Lưu tại Sở Giao thông vận tải nơi di chuyển đi 01 bản

Mời bạn đánh giá!
Tìm thêm: Đăng ký xe máy
0 Bình luận
Sắp xếp theo