Mẫu Giấy giới thiệu Giấy giới thiệu và cách viết giấy giới thiệu

Mẫu giấy giới thiệu là một biểu mẫu hành chính dành cho các công ty, tổ chức, doanh nghiệp áp dụng trong trường hợp cần giới thiệu cán bộ công nhân viên đi liên hệ công tác, giúp cho việc liên hệ công tác được thuận lợi hơn, nhanh chóng giải quyết công việc mà mình được giao phó.

Chính vì lẽ đó, giấy giới thiệu là một loại giây tờ văn phòng không thể thiếu trong hoạt động của bất kỳ công ty, doanh nghiệp và tổ chức nào. Chính vì lẽ đó, Download.vn sẽ giới thiệu tới bạn Mẫu giấy giới thiệu dành cho các tổ chức, doanh nghiệp, công ty theo đúng chuẩn và trông chuyên nghiệp nhất.

Mẫu Giấy giới thiệu liên hệ công tác cho nhân viên

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN...... (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
Số: …(3)/…


Vv:........................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

............(4), ngày ……tháng … năm 20.…

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi:...................(2)..........................

Giới thiệu ông, bà (5):.............................. .................................................................

Chức vụ:.................................................. .................................................................

Được cử đến (6):..................................... .................................................................

Về việc:.................................................... .................................................................

Mong.......................................... giúp đỡ ông, bà................................. hoàn thành nhiệm vụ.

Giấy giới thiệu
Có giá trị hết ngày

...........................

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

 

 

(Ký tên, đóng dấu)

Cách viết giấy giới thiệu

Giấy giới thiệu là một loại giấy tờ hành chính thông dụng trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được sử dụng trong các trường hợp một cá nhân được Thủ trưởng đơn vị cử đi giải quyết công việc với các cơ quan hành chính nhà nước, đối tác, nhà cung cấp.

Vậy, cách viết giấy giới thiệu thế nào? Sau đây Download.vn sẽ hướng dẫn các bạn cách viết giấy giới thiệu chuẩn nhất, mời các bạn cùng tham khảo.

  • (1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có) của người được giới thiệu, đây cũng chính là đơn vị ban hành văn bản này.
  • (2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản (cấp giấy giới thiệu) hoặc người giới thiệu.
  • (3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.
  • (4) Địa danh.
  • (5) Họ và tên, chức vụ và đơn vị công tác của người được giới thiệu.
  • (6) Tên cơ quan, tổ chức được giới thiệu.
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 140.801
  • Lượt xem: 204.565
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 63,8 KB
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tài liệu tham khảo khác