Mẫu C4-08/KB: Giấy nộp tiền vào tài khoản Giấy nộp tiền vào tài khoản

Giới thiệu Tải về
  • 1 Đánh giá

Download.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu C4-08/KB: Giấy nộp tiền vào tài khoản được chúng tôi tổng hợp chính xác nhất. Mẫu giấy nộp tiền vào tài khoản được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu giấy nộp tiền vào tài khoản.

Không ghi vào khu vực này

GIẤY NỘP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN

Lập ngày....... tháng....... năm.........

Mẫu số C4-08/KB
(Theo TT số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài chính)
Số:……………….

Người nộp:..................................................................

Địa chỉ:.......................................................................

Nộp vào tài khoản số: ................Tại KBNN:....................

Của:.............................................................................

PHẦN KBNN GHI

Nợ TK:.....................

Có TK:.....................

Nội dung nộp

Số tiền

Tổng cộng

Tổng số tiền bằng chữ:............................. ..................................................................

.................................................................. ..................................................................

KBNN ghi sổ ngày … tháng … năm ……...

Người nộp tiền
(Ký, ghi rõ họ tên)
Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng

Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 12.410
  • Lượt xem: 16.803
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 257,8 KB
Tài liệu tham khảo khác