Mẫu C7-13/KB: Bảng kê tổng số thanh toán (Mẫu a) Ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Download.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu C7-13/KB: Bảng kê tổng số thanh toán được chúng tôi tổng hợp, chi tiết và chính xác nhất. Mẫu C7-13/KB được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. Nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo tại đây.

Mẫu bảng kê tổng số thanh toán.

KBNN:.........................

Mã Kho bạc: .................

Bàn trái phiếu số:...........

Mẫu số C7-13/KB
(Theo TT 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017
Bộ Tài chính)

Số: ……............……

BẢNG KÊ TỔNG SỐ THANH TOÁN

Ngày .......tháng..............năm...........

Đợt phát hành:...........................................

Loại:..........................................................

Kỳ hạn:....... Lãi suất:..................................

Nợ TK:.......................

Có TK:.........................

Đơn vị: …………

STT

Số phiếu thanh toán

Tổng số tờ trái phiếu thanh toán

Thanh toán gốc

Thanh toán lãi

Tổng số tiền thanh toán

Tem số

Số tiền

1

2

3

4

5

6

7

Tổng cộng:

Số tiền bằng chữ:...............................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Kế toán bàn trái phiếu Kế toán tổng hợp

Kế toán trưởng Giám đốc

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
Sắp xếp theo