Ma trận đề thi giữa học kì 2 lớp 4 năm 2023 - 2024 theo Thông tư 27 Ma trận đề thi môn Toán, Tiếng Việt lớp 4 KNTT, Cánh diều

Ma trận đề thi giữa học kì 2 lớp 4 năm 2023 - 2024 theo Thông tư 27 mang tới ma trận đề thi giữa học kì 2 môn Toán, Tiếng Việt cho bộ sách Kết nối tri thức, Cánh diều, giúp thầy cô tham khảo để ra đề thi giữa học kì 2 cho học sinh của mình theo chuẩn 3 mức độ của Thông tư 27.

Ma trận đề thi giữa kì 2 lớp 4 theo Thông tư 27 chi tiết từng nội dung, số câu, số điểm. Với 3 mức độ Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng sẽ giúp thầy cô nhanh chóng xây dựng đề thi giữa học kì 2 năm 2023 - 2024. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

1. Ma trận đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2023 - 2024

1.1. Ma trận đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt 4 KNTT

Mạch kiến thức, kĩ năng
Số câu,số điểm
Mức 1Mức 2Mức 3Tổng
TNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTLHT khác

1. Kiến thức Tiếng Việt, văn học

- Xác định được trạng ngữ (chỉ thời gian, địa điểm, nơi chốn, nguyên nhân, mục đích,..), chủ ngữ, vị ngữ.

- Đặt câu theo yêu cầu.

Số câu

2

1

1

2

2

Số điểm

1,0

1,0

1,0

1,0

2,0

Câu số

7,8

9

10

2. Đọc

2.1. Đọc hiểu VB

- Xác định được hình ảnh, chi tiết có ý nghĩa trong bài đọc.

- Hiểu nội dung, ý nghĩa của bài đọc.

Số câu

4

1

1

5

1

Số điểm

2,0

1,0

1,0

3,0

1,0

Câu số

1,2,4,5

3

6

2.2. Đọc thành tiếng

1

3,0

Tổng

Số câu

6

1

2

1

7

3

Số điểm

3,0

1,0

2,0

1,0

4,0

3,0

3. Viết

Tập làm văn (Kể chuyện về nhân vật chống ngoại xâm)

Số câu

1

Số điểm

10

Tổng

Số câu

1

Số điểm

10

1.2. Ma trận đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt 4 Cánh diều

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN/TL

TN/TL

TN/TL

Kiến thức

Tiếng Việt

- Tìm chủ ngữ, vị ngữ.

- Quy tắc viết chính tả.

- Viết câu có chủ ngủ chỉ người.

- Nối chủ ngữ với vị ngữ thành câu.

Số câu

2 TN

1 TL

1 TL

4 câu

Số điểm

1

1

1

3 điểm

Đọc hiểu

văn bản

Số câu

4 TN

1 TL

5 câu

Số điểm

2

1

3 điểm

Tổng

Số câu

6 TN

2 TL

1 TL

9 câu

Số điểm

3

2

1

6 điểm

2. Ma trận đề thi giữa kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2023 - 2024

2.1. Ma trận đề thi giữa học kì 2 môn Toán 4 KNTT

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu,

số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. Số học

Phép tính cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi 100 000; Nhân, chia với 10, 100, 1000,...; Tìm số trung bình cộng; Phân số; Giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị

Số câu

4

1

2

1

5

3

Số điểm

4,0

1,0

2,0

1,0

5,0

3,0

Câu số

1,2,3,4

6

8,9

10

2. Một số yếu tố thống kê và xác suất

Số lần xuất hiện của một sự kiện

Số câu

1

1

Số điểm

1,0

1,0

Câu số

7

3. Yếu tố hình học

Hình bình hành, hình thoi

Số câu

1

1

Số điểm

1,0

1,0

Câu số

5

Tổng

Số câu

5

2

2

1

7

3

Số điểm

5,0

2,0

2,0

1,0

7,0

3,0

2.2. Ma trận đề thi giữa học kì 2 môn Toán 4 Cánh diều

TT

Tên nội dung, chủ đề, mạch

kiến thức

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số và phép tính

(75%)

Số câu

3

1

1

1

3

3

Số điểm

1,5

2

2

2

1,5

6

2

Hình học và đo

lường (15%)

Số điểm

1

1

1

1

Số câu

1

1

1

1

3

Một số yếu tố thống kê và xác

suất (5%)

Số câu

1

Chia sẻ bởi: 👨 Lê Thị tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 1.758
  • Lượt xem: 11.247
  • Dung lượng: 115 KB
Sắp xếp theo