Ma trận đề thi giữa học kì 2 lớp 4 năm 2022 - 2023 theo Thông tư 22 Ma trận đề thi môn Toán, Tiếng Việt lớp 4

Ma trận đề thi giữa học kì 2 lớp 4 năm 2022 - 2023 theo Thông tư 22 giúp thầy cô tham khảo, xây dựng ma trận đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán, Tiếng Việt cho học sinh của mình theo đúng chuẩn 4 mức độ của Thông tư 22.

Với bảng ma trận đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 4 theo Thông tư 22, thầy cô sẽ xây dựng đề cương theo chủ đề, mức độ, nhằm đánh giá học sinh thật tốt. Vậy mời thầy cô cùng tham khảo bài viết dưới đây của Download.vn:

Ma trận đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4

LớpChủ đềMức 1Mức 2Mức 3Mức 4Tổng
TNTLTNTLTNTLTNTL
4 Đọc hiểu văn bản Số câu3115
Câu số1,2,346
Số điểm 1,5 1,01,0 3,5
Kiến thức TV Số câu12115
Câu số75,98 10
Số điểm 0,5 1 1,0 1,03,5
Tổng số câu4 2111 110
Tổng số điểm2,0 1,01,01.01.0 1,07

Ma trận đề thi giữa kì 2 môn Toán lớp 4

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1.Phân số và các phép tính với phân số

Số câu

3

1

1

1

06

Câu số

1,2,3

4

10

7

Số điểm

3,0

1,0

1,0

1,0

2. Dấu hiệu chia hết

Số câu

1

1

02

Câu số

6

8

Số điểm

1,0

1,0

3. Yếu tố hình học

Số câu

1

1

02

Câu số

9

5

Số điểm

1

1,0

Tổng

Tổng số câu

03

02

01

01

02

01

10

Tổng số điểm

3.0

3.0

3.0

1.0

10

Chia sẻ bởi: 👨 Tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 1.584
  • Lượt xem: 8.921
  • Dung lượng: 65 KB
Sắp xếp theo