Ma trận đề thi giữa học kì 2 lớp 4 năm 2023 - 2024 sách Chân trời sáng tạo Ma trận đề thi môn Toán, Tiếng Việt lớp 4 (3 mức độ)

Ma trận đề thi giữa học kì 2 lớp 4 năm 2023 - 2024 sách Chân trời sáng tạo bao gồm môn Tiếng Việt, Toán. Qua đó, giúp thầy cô nhanh chóng xây dựng bảng ma trận đề thi giữa học kì 2 theo chuẩn 3 mức độ của Thông tư 27.

Ma trận đề thi giữa kì 2 lớp 4 theo Thông tư 27 chi tiết từng nội dung, số câu, số điểm. Với 3 mức độ Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng sẽ giúp thầy cô nhanh chóng xây dựng đề thi giữa học kì 2 năm 2023 - 2024. Mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Ma trận đề thi giữa kì 2 môn Tiếng Việt 4 Chân trời sáng tạo

Ma trận đề thi giữa kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4

Chủ đề

Mạch kiến thức,

kĩ năng

Số câu và Câu số

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

KQ

TL

HT

khác

TN

KQ

TL

HT khác

TN

KQ

TL

HT khác

TN

KQ

TL

HT khác

Cuộc sống mến yêu

Đọc

Đọc thành tiếng

Số câu

1

1

Số điểm

2.0

2.0

Đọc hiểu

Số câu

5

2

1

2

7

3

Số điểm

3.0

2.0

1.0

2.0

5.0

3.0

Việt Nam quê hương em

Viết

Tập làm văn:

Số câu

1

1

Số điểm

10

10

Tổng

Số câu

5

2

1

1

2

1

7

3

2

Số điểm

3.0

2.0

1.0

2.0

2.0

10

5.0

3.0

Ma trận câu hỏi đề thi giữa kì 2 môn Tiếng Việt 4

Mạch kiến thức,

kĩ năng

Số câu và Câu số

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

KQ

TL

HT

khác

TN

KQ

TL

HT khác

TN

KQ

TL

HT khác

TN

KQ

TL

HT khác

Đọc

Đọc thành tiếng:

Số câu

1

1

Câu số

Phần I

Phần I

Đọc hiểu

Số câu

5

2

1

2

7

3

Câu số

1,2,3,4,5

6,8

9

7,10

7

3

Viết

Tập làm văn:

Số câu

1

1

Câu số

Phần III

Phần III

Tổng

Số câu

5

2

1

1

2

1

7

3

2

Câu số

5

2

1

2

7

3

Ma trận đề thi giữa kì 2 môn Toán 4 Chân trời sáng tạo

Ma trận đề thi giữa học kì 2 môn Toán 4

Mạch kiến thức,

kĩ năng

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Phần 1. Số tự nhiên và các phép tính với số tự nhiên.

Số câu

3

2

3

2

Số điểm

3

1,5

3

1,5

Phần 2. Đại lượng và đo đại lượng. Diện tích, độ dài, thời gian, khối lượng.

Số câu

1

1

Số điểm

2

2

Phần 3. Yếu tố hình học. chu vi, diện tích các hình đã học.

Số câu

1

1

2

Số điểm

1

0,5

1,5

Phần 4. Giải bài toán bằng 2 phép tính: tìm hai số khi biết tổng và hiệu.

Số câu

1

1

Số điểm

2

2

TỔNG

Số câu

4

1

1

1

2

5

4

Số điểm

4

2

0,5

2

1,5

4,5

5,5

Ma trận câu hỏi đề thi giữa học kì 2 môn Toán 4

Mạch kiến thức,

kĩ năng

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Phần 1. Số tự nhiên.

Số câu

3

2

3

2

Câu số

1,2,4

7,9

1,2,4

7,9

Phần 2. Đại lượng và đo đại lượng.

Số câu

1

1

Câu số

6

6

Phần 3. Yếu tố hình học.

Số câu

1

1

2

Câu số

3

5

3,5

Phần 4. Giải bài toán bằng 2 phép tính.

Số câu

1

1

Câu số

8

8

TỔNG

Số câu

4

1

1

1

2

5

4

Câu số

1,2,3,4

6

5

8

7,9

1,2,3,4,5

6,7,8,9

Chia sẻ bởi: 👨 Lê Thị tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 06
  • Lượt xem: 182
  • Dung lượng: 105,2 KB
Sắp xếp theo