Ma trận đề thi giữa học kì 2 lớp 4 năm 2023 - 2024 sách Cánh diều Ma trận đề thi môn Toán, Tiếng Việt lớp 4 (3 mức độ)

Ma trận đề thi giữa học kì 2 lớp 4 năm 2023 - 2024 sách Cánh diều bao gồm môn Tiếng Việt, Toán. Qua đó, giúp thầy cô nhanh chóng xây dựng bảng ma trận đề thi giữa học kì 2 theo chuẩn 3 mức độ của Thông tư 27.

Ma trận đề thi giữa kì 2 lớp 4 theo Thông tư 27 chi tiết từng nội dung, số câu, số điểm. Với 3 mức độ Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng sẽ giúp thầy cô nhanh chóng xây dựng đề thi giữa học kì 2 năm 2023 - 2024. Mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Ma trận đề thi giữa học kì 2 môn Toán 4 Cánh diều

TT

Tên nội dung, chủ đề, mạch

kiến thức

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số và phép tính

(75%)

Số câu

3

1

1

1

3

3

Số điểm

1,5

2

2

2

1,5

6

2

Hình học và đo

lường (15%)

Số điểm

1

1

1

1

Số câu

1

1

1

1

3

Một số yếu tố thống kê và xác

suất (5%)

Số câu

1

1

0

Số điểm

0,5

0,5

0

4

Hoạt động thực

hành và trải nghiệm (5%)

Số câu

Số điểm

5

Tổng số câu

5

1

0

2

0

1

5

4

6

Tổng số điểm

3

2

0

3

0

2

3

7

Ma trận đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN/TL

TN/TL

TN/TL

Kiến thức

Tiếng Việt

- Tìm chủ ngữ, vị ngữ.

- Quy tắc viết chính tả.

- Viết câu có chủ ngủ chỉ người.

- Nối chủ ngữ với vị ngữ thành câu.

Số câu

2 TN

1 TL

1 TL

4 câu

Số điểm

1

1

1

3 điểm

Đọc hiểu

văn bản

Số câu

4 TN

1 TL

5 câu

Số điểm

2

1

3 điểm

Tổng

Số câu

6 TN

2 TL

1 TL

9 câu

Số điểm

3

2

1

6 điểm

Chia sẻ bởi: 👨 Lê Thị tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 47
  • Lượt xem: 706
  • Dung lượng: 96,4 KB
Sắp xếp theo