Soạn bài Giới thiệu một kịch bản văn học hoặc một bộ phim theo lựa chọn cá nhân Chân trời sáng tạo Ngữ văn lớp 11 trang 127 sách Chân trời sáng tạo tập 1

Download.vn sẽ cung cấp tài liệu Soạn văn 11: Giới thiệu một kịch bản văn học hoặc một bộ phim theo lựa chọn cá nhân, với những kiến thức hữu ích.

Soạn bài Giới thiệu một kịch bản văn học hoặc một bộ phim theo lựa chọn cá nhân
Soạn bài Giới thiệu một kịch bản văn học hoặc một bộ phim theo lựa chọn cá nhân

Các bạn học sinh lớp 11 có thể tham khảo nội dung chi tiết được chúng tôi đăng tải ngay sau đây.

Giới thiệu một kịch bản văn học hoặc một bộ phim theo lựa chọn cá nhân

Đề tài: Hãy lựa chọn và giới thiệu với các bạn cùng lớp một kịch bản văn học hoặc là một bộ phim.

Bước 1: Chuẩn bị nói

Khi xác định đề tài, có thể giới thiệu tác phẩm kịch/ bộ phim đã được bạn chuẩn bị trong phần Viết chọn lấy một tác phẩm kịch/ bộ phim khác nếu muốn.

Bước 2: Trình bày bài nói

Khi tìm ý và lập dàn ý, để bài nói thêm thuyết phục, hấp dẫn bạn cần:

  • Dựa vào đặc điểm thể loại của tác phẩm kịch và bộ phim để tìm ý.
  • Sắp xếp nội dung bài nói thành ba phần rõ ràng, phần mở đầu và kết thúc cần tạo ấn tượng sâu sắc.
  • Phân biệt sự khác nhau giữa các phần của văn bản nghị luận về một kịch bản văn học và một bộ phim.
  • Dự kiến những ý trái ngược về tác phẩm kịch/bộ phim.
  • Kết hợp sử dụng phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ.

Bước 3: Trao đổi, đánh giá

Sử dụng bảng mẫu ở Bài 1.

Chia sẻ bởi: 👨 Tiểu Hy
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 41
  • Lượt xem: 30.150
  • Dung lượng: 122,1 KB
Tìm thêm: Soạn Văn 11
Sắp xếp theo