Soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 65 Chân trời sáng tạo Ngữ văn lớp 11 trang 64 sách Chân trời sáng tạo tập 2

Trong chương trình học tập của môn Ngữ văn lớp 11, học sinh sẽ được thực hành về phần tiếng Việt.

Soạn bài Thực hành tiếng Việt (trang 65)
Soạn bài Thực hành tiếng Việt (trang 65)

Hôm nay, Download.vn muốn giới thiệu tài liệu Soạn văn 11: Thực hành tiếng Việt trang 65, giúp học sinh chuẩn bị bài đầy đủ và nhanh chóng hơn. Mời tham khảo nội dung ngay sau đây.

Soạn bài Thực hành tiếng Việt (trang 65)

Câu 1. Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ lặp cấu trúc trong những đoạn trích dưới đây:

a.

Trăng nhập vào dây cung nguyệt lạnh,
Trăng thương, trăng nhớ, hỡi trăng ngần.
Đàn buồn, đàn lặng, ôi đàn chậm!
Mỗi giọt rơi tàn như lệ ngân.

(Xuân Diệu, Nguyệt Cầm)

b. Sự thật là từ mùa thu năm 1940, nước ta đã thành thuộc địa của Nhật, chứ không phải thuộc địa Pháp nữa. Khi Nhật hàng Đồng minh thì nhân dân cả nước ta đã nổi dậy giành chính quyền lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Sự thật là dân ta đã lấy lại nước Việt Nam từ tay Nhật, chứ không phải từ tay Pháp.

Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Dân ta đánh đổ các xiềng xích thực dân đã gần một trăm năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỉ mà lập nên chế độ dân chủ Cộng hòa.

[...]

Một dân tộc đã gan góc chống dịch nô lệ của Pháp hơn tám mươi năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe Đồng minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập!

Vì những lẽ trên, chúng tôi, Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng:

Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy.

(Hồ Chí Minh, Tuyên ngôn độc lập)

a.

Gió, gió thổi rào rào
Trăng, trăng lay chấp chới.
Trời tròn như buồm căng
Tất cả lên đường mới

Hồn ta cánh rộng mở
Đôi bên gió thổi vào,
Nghĩ những điều hớn hở
Như trời cao, cao, cao.

(Xuân Diệu, Gió)

b. Rau cần, với cải bắp cho một tí rau răm vào, muối xổi, lấy ra ăn với thịt đông hay kho tàu, nó lạ miệng và có khi thú hơn cả dưa cải nữa... Nhưng ăn cháo ám mà không có rau cần thì... hỏng, y như thế là vào một khoảng vườn mà không có hoa, đi trong mùa xuân mà không thấy bướm.

(Vũ Bằng, Thương nhớ mười hai)

Gợi ý:

a.

 • Lặp cấu trúc: trăng thương/trăng nhớ, đàn buồn/đàn lặng
 • Tác dụng: làm cho cấu trúc thơ ngắt thành những nhịp ngắn, mô phỏng tiếng đàn đang bắt đầu tấu lên, rải từng nốt chậm rãi.

b.

 • Lặp cấu trúc: “Sự thật là…”, “Dân ta…”, nhấn mạnh vào những sự thật được đề cập đến trong đoạn trích.
 • Lặp cấu trúc: “Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị”, nhấn mạnh vào thất bại của kẻ thù, sự sụp đổ của nhà nước nửa thực dân phong kiến
 • Lặp cấu trúc: “Một dân tộc đã…, một dân tộc…”, khẳng định vào quyền tự do, độc lập của dân tộc.

c.

 • Lặp cấu trúc: Gió, gió thổi rào rào/Trăng, trăng lay chấp chới
 • Tác dụng: nhấn mạnh sự chuyển động tươi mới của vạn vật trong trời đất.

d.

 • Lặp cấu trúc: vào một khoảng vườn mà không có hoa/đi trong mùa xuân mà không thấy bướm
 • Tác dụng: nhấn mạnh ý nghĩa của rau cần

Câu 2. Đọc đoạn thơ sau và thực hiện các yêu cầu:

Riêng những câu thơ
còn xanh
Riêng những bài hát
còn xanh
Và đôi mắt em
như hai giếng nước.

(Văn Cao, Thời gian)

a. Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ lặp cấu trúc trong đoạn thơ.

b. Cách diễn đạt “những câu thơ còn xanh”, “những bài hát còn xanh” có gì đặc biệt?

Gợi ý: 

a.

 • Lặp cấu trúc: “Riêng những…. còn xanh”
 • Tác dụng: nhấn mạnh sự trường tồn vĩnh viễn của thơ ca, âm nhạc

b. Cách diễn đạt “những câu thơ còn xanh”, “những bài hát còn xanh” đặc biệt: hữu hình hóa những sự vật trừu tượng, biến chúng trở nên có sức sống, trẻ trung…

Từ đọc đến viết

Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của bạn về vai trò thiên nhiên đối với đời sống con người.

Chia sẻ bởi: 👨 Tiểu Thu
Mời bạn đánh giá!
 • Lượt xem: 100
 • Dung lượng: 36,5 KB
Tìm thêm: Soạn văn 11
Sắp xếp theo