Đoạn văn tiếng Anh viết về sự thay đổi của làng quê (13 mẫu) Đoạn văn về sự thay đổi của quê hương bằng tiếng Anh

Viết đoạn văn về sự thay đổi của quê hương bằng tiếng Anh mang đến 13 đoạn văn mẫu có dịch dễ hiểu, dễ nhớ nhất. Tài liệu gồm cả bài làm ngắn gọn và đầy đủ để các em học sinh tham khảo, trau dồi vốn từ vựng để biết cách viết đoạn văn theo vốn hiểu biết của mình về sự thay đổi của quê hương.

Viết về sự thay đổi của quê hương bằng tiếng Anh là nguồn tư liệu học tập tốt, là người bạn đồng hành giúp các em hiểu được trình tự làm bài, quan sát, biết cách liên tưởng, so sánh, lựa chọn ngôn từ, chỉnh sửa câu nói cho phù hợp với giọng văn của mình. Bên cạnh đó để nâng cao kỹ năng luyện viết tiếng Anh các bạn xem thêm: đoạn văn tiếng Anh viết về bất lợi khi sống ở thành phố, viết đoạn văn tiếng Anh thành phố yêu thích, viết đoạn văn tiếng Anh về sở thích.

Viết đoạn văn về sự thay đổi của quê hương tiếng Anh ngắn

Viết về sự thay đổi của quê hương ngắn nhất

Tiếng Anh

Each person also has a homeland, my hometown is very beautiful, it is the place where my umbilical cord is buried, where the lessons my mother sang me lullabies into my childhood dreams. According to the new development and change of the country, my hometown also changed because of that. Instead, the floating atmosphere of large and small companies is being built. My hometown is like a new shirt. The rest of my road, which used to be upstream because of the showers, is different now. It broke higher higher. My hometown has been built for years. The rows of houses are close together on both sides of the road, the atmosphere in the village and outside the village seems to be happier. The old schools from many years ago, now many years old, now it has been brought in and replaced by new, spacious, clean, fully used walls for us, surrounded by white wall, students come to school as frozen. Every house has a TV and radio, and the conditions of everyone in the family are improving day by day. Therefore, the material, spiritual and cultural life of the people in my hometown is increasingly changing and improving. No matter where I go in the future, I will always remember the image of my hometown: "you just made an appointment".

Tiếng Việt

Mỗi người cũng có một quê hương, quê hương tôi đẹp lắm, là nơi chôn rau cắt rốn, là nơi có những bài học mẹ đã hát ru tôi vào những giấc mơ thuở ấu thơ. Theo sự phát triển và đổi thay mới của đất nước, quê hương tôi cũng vì thế mà đổi thay. Thay vào đó, bầu không khí thả nổi của các công ty lớn và nhỏ đang được xây dựng. Quê hương tôi như được thay áo mới. Đoạn đường còn lại của tôi trước đây ngược dòng vì những cơn mưa rào, giờ đã khác. Nó đã phá vỡ cao hơn cao hơn. Quê hương tôi đã xây dựng bao năm. Những dãy nhà san sát nhau hai bên đường, không khí trong làng, ngoài làng dường như vui hơn hẳn. Những ngôi trường cũ từ nhiều năm trước, đã nhiều năm tuổi, nay đã được đưa vào thay thế bằng những bức tường mới khang trang, sạch đẹp, sử dụng đầy đủ cho chúng tôi, xung quanh là tường trắng, học sinh đến trường đông như trẩy hội. Nhà nào cũng có TV và radio, điều kiện của mọi người trong gia đình ngày càng được cải thiện. Vì vậy, đời sống vật chất, tinh thần, văn hóa của người dân quê tôi ngày càng thay đổi và nâng cao. Dù sau này có đi đâu về đâu, tôi sẽ luôn nhớ về hình ảnh quê hương: “anh em chỉ hẹn mà thôi”.

Đoạn văn tiếng Anh về sự thay đổi của quê hương

Tiếng Anh

My hometown is in a low-lying plain in the Central region where there is a lot of sunshine, a lot of rain, and constant flooding, year-round hunger, poverty, and lack of food and clothing. Yet now life has changed dramatically in many areas. I still remember two years ago when I was a first grader, the school we studied at was a row of rickety thatched houses with old furniture and chairs. But now, at the same location of the old school, two rows of three-storey houses with L-shaped architecture have sprung up in a spacious and modern manner. The two-seater table and chairs are shiny and still smell of varnish, replacing the five-seater table. The schoolyard is flat cemented with rows of green eucalyptus and poinciana trees. Village roads have been expanded and upgraded with glossy black asphalt. Cars and Hondas start and run loudly. Especially when electricity has returned to the village. It seems that two-thirds of households have televisions and cat sets and about one-half of households have motorbikes. My family also has a Dream that my dad just bought two months ago. Every Saturday night and Sunday night, Dad would take my mother and me for a walk around the village streets. I love my hometown very much. Because my hometown life is now no worse than the urban life I see on TV. What I have mentioned here is only a very small part of the innovation of my homeland.

Tiếng Việt

Quê tôi thuộc một vùng đồng bằng chiêm trũng miền Trung nơi có nắng lắm mưa nhiều lụt lội triền miên, quanh năm đói khổ, thiếu ăn thiếu mặc. Vậy mà giờ đây cuộc sống đã khởi sắc thay da đổi thịt trên nhiều lĩnh vực. Tôi còn nhớ cách đây hai năm lúc tôi còn là một cậu học sinh lớp Một, ngôi trường mà chúng tôi học là một dãy nhà tranh vách đất ọp ẹp, bàn ghế cũ nát. Thế mà giờ đây, cũng tại địa điểm ngôi trường cũ, hai dãy nhà lầu ba tầng được kiến trúc theo chữ L mọc lên khang trang hiện đại. Bàn ghế hai chỗ ngồi bóng loáng còn thơm mùi vẹc-ni thay thế cho kiểu bàn năm chỗ ngồi. Sân trường được tráng xi măng phẳng lì với những hàng cây bạch đàn, phượng vĩ xanh mát. Đường làng được mở rộng, nâng cấp trải nhựa đen bóng. Xe ô tô, honda nổ máy chạy ầm ầm. Đặc biệt là điện đã về làng. Dường như hai phần ba số hộ đã có tivi, cat set và khoảng một phần hai số hộ có xe gắn máy. Nhà tôi cũng có một chiếc Dream bố vừa mới mua cách nay hai tháng. Tối thứ bảy, chủ nhật nào bô cũng chở mẹ và tôi đi dạo một vòng quanh đường làng. Tôi yêu làng quê mình lắm. Bởi cuộc sống quê hương tôi giờ đây không thua kém gì thành thị mà tôi thấy trên tivi. Những gì mà tôi kể ra đây chỉ là một phần rất nhỏ trong sự đổi mới của quê hương tôi.

Viết đoạn văn về sự thay đổi của quê hương tiếng Anh ngắn

Đoạn văn mẫu 1

Tiếng Anh

There have been a lot of changes in my village in recent years. Firstly, we are better equipped with many modern electric devices such as TVs, fridges, etc. Secondly, we have established hospitals, schools, buildings, and factories nearby, which helps our local life better. Young people could have more chances to get a high-paying job. For these reasons, we really feel happy about the changes. However, these changes also have some negative effects. Factories cause air and water pollution. There are more people , more traffic jams and accidents , less spaces, and less fresh air, etc. I hope we can balance both positive and negative effects to get a beautiful life.

Tiếng Việt

Đã có rất nhiều thay đổi trong làng của tôi trong những năm gần đây. Thứ nhất, chúng tôi được trang bị tốt hơn với nhiều thiết bị điện hiện đại như TV, tủ lạnh, v.v. Thứ hai, chúng tôi đã xây dựng các bệnh viện, trường học, tòa nhà và nhà máy gần đó, giúp cuộc sống địa phương của chúng tôi tốt hơn. Đặc biệt, những người trẻ tuổi có thể có nhiều cơ hội hơn để có được một công việc trả lương cao. Vì những lý do này, chúng tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc về những thay đổi. Tuy nhiên, những thay đổi này cũng có một số tác động tiêu cực. Các nhà máy gây ô nhiễm không khí và nước. Có nhiều người hơn, ùn tắc giao thông và tai nạn nhiều hơn, ít không gian hơn và ít không khí trong lành hơn. v.v. Tôi hy vọng chúng tôi có thể cân bằng cả các tác động tích cực và tiêu cực để có được một cuộc sống tươi đẹp.

Đoạn văn mẫu 2

Tiếng Anh

My hometown has changed a lot for many years. The first thing to be mentioned is that the modern traffic system. We did not have many vehicles and people mainly used bicycle in the past, but now we have more convenient vehicles such as : motorbikes, cars or buses. Moreover, the road system is new and easy for people to move. Another change is better education. Children now have chances to get access to the best education. There are many schools and children can go to school at an early age. Schools also provide children with the internet to research about the world easily and they will recognize the importance of technology in this modern world. To sum up, traffic system and education are two specific changes in my hometown. I hope that my hometown will have more positive changes.

Tiếng Việt

Quê hương tôi đã thay đổi rất nhiều trong nhiều năm. Điều đầu tiên phải kể đến đó là hệ thống giao thông hiện đại. Trước đây chúng tôi không có nhiều phương tiện và mọi người chủ yếu sử dụng xe đạp, nhưng bây giờ chúng tôi có nhiều phương tiện thuận tiện hơn như: xe máy, ô tô hoặc xe buýt. Hơn nữa, hệ thống đường xá còn mới, người dân di chuyển dễ dàng. Một thay đổi khác là giáo dục tốt hơn. Trẻ em bây giờ có cơ hội được tiếp cận với nền giáo dục tốt nhất. Có nhiều trường học và trẻ em có thể đến trường từ khi còn nhỏ. Trường học cũng cung cấp cho trẻ em internet để nghiên cứu về thế giới một cách dễ dàng và chúng sẽ nhận ra tầm quan trọng của công nghệ trong thế giới hiện đại này. Tóm lại, hệ thống giao thông và giáo dục là hai thay đổi cụ thể ở quê hương tôi. Tôi mong rằng quê hương tôi sẽ có nhiều thay đổi tích cực hơn.

Đoạn văn mẫu 3

Tiếng Anh

Everyone has a hometown, my hometown is very beautiful, it is the place where my umbilical cord is buried, where my mother used to lullaby me at noon to let me go into the dream of my youth. According to the development and renewal of the country, my hometown is also renewed, instead there is a vibrant atmosphere of large and small projects being built. My hometown is like a new shirt. As for the road in my village before it was muddy, because of the showers, now it is different. It is poured with higher concrete. My hometown that year was like the construction season. The rows of houses are built close together on both sides of the road, the atmosphere in the village and in the hamlet seems to be happier. The old schools were decades ago, now it's old decades ago, now it has been dismantled and replaced by new, spacious, clean schools with full equipment for us. Surrounded by white lime walls, students seem to be more crowded. Every house has a TV and a radio, and the conditions of every family are also improved. That's why the material, spiritual and cultural life of people in my hometown has been changed and enhanced. No matter where I go in the future, I will always remember the image of my hometown: " that day of renewal."

Tiếng Việt

Mỗi người ai cũng có quê hương, quê hương em rất đẹp, nó lại là nơi chôn rau cắt rốn của em, nơi mà những buổi trưa mẹ đã cất tiếng ru cho em đi vào giấc mơ của tuổi tho. Theo sự phát triển và đổi mới của đất nước, quê hương của em cũng được đổi mới theo, thay vào đó là một không khí sôi nổi của các công trình lớn, nhỏ đang được xây dựng. Quê hương em như được thay một chiếc áo mới. Còn đường của làng em trước đây nó bị lầy lội, bởi những trận mưa rào thì bây giờ nó đang khác rồi. Nó được đổ bê tông cao hơn. Quê hương em cái năm ấy nó như mùa xây dựng vậy. Những dãy nhà được xây nằm sát nhau ở hai bên đường, không khí trong thôn, trong xóm như được vui hẳn lên. Các ngôi trường cũ cách đây hàng chục năm thì bây giờ nó cũ cách đây hàng chục năm thì bây giờ nó đã được dỡ bỏ vào thay vào đó là những ngôi trường mới, khang trang, sạch sẽ đầy đủ đồ dùng cho chúng em , xung quanh là tường vôi trắng xóa, học sinh đi học dường như đông hơn. Nhà nào cũng có tivi cũng có đài và điều kiện của mọi họ gia đình cũng được nâng cao. Chính vì thế mà đời sống vật chất, tinh thần và văn hóa của người ở quê hương em đã được thay đổi và nâng cao.Dù mai sau, em có đi đâu thì em sẽ nhớ mãi về hình ảnh quê hương của em: "cái ngày đổi mới ấy".

Đoạn văn mẫu 4

Tiếng Anh 

Where I live is a small village on the outskirts of Hanoi. Because of my busy life, I rarely go back to my hometown. Every time I return to my hometown, I first realize the obvious change of my hometown. The village road was now widened and covered with a glossy black plastic. The small houses were replaced by high-rise buildings. Seeing my hometown develop day by day, I feel very happy and proud. Everyone is conscious of keeping the environment clean. Garbage is no longer thrown around and has a very clean and tidy treatment team. The elementary school where I used to attend has also been expanded. Perhaps because there are many people living in my village now, everything needs to be bigger. Sewing and carpentry workshops also began to appear. Thanks to these factories, the overall economy of my village has increased significantly. Every change in my hometown is remembered by me. Every time I return to my hometown, I can’t help but feel proud of this positive development.

Tiếng Anh 

Nơi tôi ở là một làng quê nhỏ ở ngoại thành Hà Nội. Vì cuộc sống bận rộn nên tôi rất ít khi về quê. Mỗi lần về quê tôi đầu nhận ra sự thay đổi rõ rệt của quê hương mình. Con đường làng giờ đã được mở rộng và phủ lên mình một lớp nhựa đen bóng. Những căn nhà nhỏ được thay bằng những căn nhà cao tầng. Nhìn thấy quê hương ngày một phát triển tôi thấy rất vui và tự hào. Mọi người đều có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường. Rác thải không còn bị vứt lung tung và đã có đội ngũ xử lí vô cùng gọn gàng sạch sẽ. Trường tiểu học nơi mà tôi từng học cũng đã được mở rộng. Có lẽ vì hiện tại làng tôi đã có nhiều người sinh sống nên mọi thứ đều cần lớn hơn. Những xưởng may, xưởng mộc cũng bắt đầu xuất hiện. Nhờ có những công xưởng này mà kinh tế chung của làng tôi đã tăng lên đáng kể. Mỗi thay đổi của quê hương đều được tôi ghi nhớ lại. Mỗi lần trở về quê hương, nhìn sự phát triển tích cực này trong lòng tôi không khỏi tự hào.

Đoạn văn mẫu 5

Tiếng Anh 

My home village is now different from the village in my father’s story. In his story, my village is very poor. Everyone live a hard life that time. People lack of food, of money. Now, it is different. People don’t live a hard life anymore. They have enough food, enough money, everyone got a house, and many more things. The only things that doesn’t change is sentiment. Everyone always be very happy. They live together, help each other when they need, that is a luxury. That makes my village a wonderful place for everyone. People are just farmer, but they solidarity in the face of penury. And when they have money in their hands, they still solidarity they are friendly with others, they are helpful, they are good people. Landscape is still like the old days. That river, that mountain. Nature is harmony with people. People live with nature, people product things of nature, and nature always open-handed with people, give them resource for them to build their house. That is what people seek, and they live with it very well. That’s all I can say about my home village, in my opinion, my village is a wonderful place. War does not determine who is right, only who is left:” Ask not what your country can do for you but what you can do for your country”.

Tiếng Việt 

Làng quê tôi bây giờ khác với ngôi làng trong câu chuyện của cha tôi. Trong câu chuyện của anh, làng tôi nghèo lắm. Mọi người đều sống một cuộc sống khó khăn trong thời gian đó. Mọi người thiếu ăn, thiếu tiền. Bây giờ, nó đã khác. Mọi người không còn sống một cuộc sống khó khăn nữa. Họ có đủ thức ăn, đủ tiền, ai cũng có nhà, và nhiều thứ khác nữa. Điều duy nhất không thay đổi là tình cảm. Mọi người luôn rất hạnh phúc. Họ sống cùng nhau, giúp đỡ nhau khi cần, đó là điều xa xỉ. Điều đó làm cho ngôi làng của tôi trở thành một nơi tuyệt vời cho tất cả mọi người. Mọi người chỉ là nông dân, nhưng họ đoàn kết khi đối mặt với tình trạng thiếu thốn. Và khi họ có tiền trong tay, họ vẫn đoàn kết, họ thân thiện với người khác, họ giúp đỡ, họ là người tốt. Cảnh vẫn như ngày xưa. Sông đó, núi đó. Thiên nhiên giao hòa với con người. Con người sống với thiên nhiên, con người là sản phẩm của thiên nhiên, và thiên nhiên luôn mở lòng với con người, cho họ nguồn lực để họ xây dựng ngôi nhà của mình. Đó là những gì mọi người tìm kiếm, và họ sống với nó rất tốt. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói về ngôi làng quê hương của mình, theo quan điểm của tôi, làng tôi là một nơi tuyệt vời. Chiến tranh không phân định ai đúng, ai trái: "Không hỏi đất nước của bạn có thể làm gì cho bạn mà bạn có thể làm gì cho đất nước của bạn".

Viết về sự thay đổi của làng quê bằng tiếng Anh

Đoạn văn mẫu 1

Tiếng Anh 

Today, countryside has changed a lot. It is becoming busier and more modern. The traffic is becoming busier. The street are getting newer and cleaner. The houses are becoming taller, more beautiful and comfortable. More school, clinics, hotels and office buildings are being built and modernized. There are more playgrounds for children and more entertainment and sports centers for all kinds of people. Almost every village has been electricfied, almost houses has electricity. the life of countryside is becoming easier and easier.

Tiếng Việt 

Ngày nay, nông thôn đã thay đổi nhiều. Nó đang trở nên bận rộn hơn và hiện đại hơn. Giao thông ngày càng bận rộn. Đường phố ngày càng mới và sạch đẹp hơn. Những ngôi nhà ngày càng cao, đẹp và tiện nghi hơn. Nhiều trường học, trạm y tế, khách sạn và cao ốc văn phòng đang được xây dựng và hiện đại hóa. Ngày càng có nhiều sân chơi cho trẻ em và nhiều trung tâm giải trí, thể thao dành cho mọi đối tượng. Hầu như làng nào cũng đã có điện, hầu như nhà nào cũng có điện. cuộc sống của vùng quê ngày càng trở nên dễ dàng hơn.

Đoạn văn mẫu 2

Tiếng Anh 

My village is, it's changing and becoming more modern day by day. In the past, my hometown was very poor, everyone went to work all day to have money to spend for their lives. But today, things have grown, there are textile factories. People like to work from home through technology. Children are focused on learning more. But it also had a bad thing, land was used to build buildings. Children lose their play space. I hope my village will flourish but not harm the people.

Tiếng Việt 

Làng tôi đang thay đổi và trở nên hiện đại hơn từng ngày. Ngày xưa quê tôi nghèo lắm, ai cũng đi làm cả ngày để có tiền trang trải cuộc sống. Nhưng ngày nay, mọi thứ đã phát triển, có những nhà máy dệt. Mọi người thích làm việc tại nhà thông qua công nghệ. Trẻ tập trung vào việc học hơn. Nhưng nó cũng có một điều tồi tệ, đất được sử dụng để xây dựng các tòa nhà. Trẻ em mất không gian vui chơi. Mong làng mình hưng thịnh nhưng không hại dân.

Đoạn văn mẫu 3

Tiếng Anh 

Where I was born and grew up in Hanoi. The city’s children is a growing modern city. Roads wander wide. The way the two buildings grow up san suicide. Hanoi’s most beautiful at night, then coats the city as a new coat. Where Where electric lighting as I am sa. They are the parents area for walking in the West Lake. In the air is cool and fresh. Lake blue, like a cosmic giant carpet. Coastal lakes are found standing tilt touches down in their reflected nothing more of a young woman doing coast. I am very proud of themselves as citizens Hanoi. The people of Hanoi elegance and hospitality.

Tiếng Việt 

Nơi tôi sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Trẻ em của thành phố là một thành phố hiện đại đang phát triển. Đường đi thênh thang. Cách hai tòa nhà mọc lên san sát. Hà Nội đẹp nhất vào ban đêm, sau đó khoác lên thành phố một lớp áo mới. Ở đâu Điện thắp sáng như tôi sa. Họ là khu phụ huynh đi dạo Hồ Tây. Trong không khí mát mẻ và trong lành. Mặt hồ trong xanh, như một tấm thảm khổng lồ vũ trụ. Các hồ ven biển được tìm thấy nghiêng đứng chạm xuống phản chiếu của chúng không khác gì một thiếu nữ đang làm bờ biển. Tôi rất tự hào về mình là công dân Hà Nội. Con người Hà Nội thanh lịch và mến khách.

Đoạn văn mẫu 4

Tiếng Anh 

My hometown has changed more positively. The first change is the clothing style of local people. They are wearing more fashionable clothes with many different modern styles. Secondly, they have a better life with many up-to-date home appliances such as TV, air-conditioned; refrigerator. Thirdly, internet has made a big influence on reading habit. People no longer buy newspaper, magazines. Infrastructure are improved a lot. Schools have more educational equipment and hospitals are bigger and cleaner. More and more roads are made of cement instead of dirt like in the past so it is very easy to travel on.

Tiếng Việt 

Quê tôi đã thay đổi tích cực hơn. Thay đổi đầu tiên là phong cách trang phục của người dân địa phương. Họ được mặc những bộ quần áo thời trang hơn với nhiều phong cách hiện đại khác nhau. Thứ hai, họ có cuộc sống tốt hơn với nhiều thiết bị gia dụng hiện đại như TV, máy lạnh; tủ lạnh. Thứ ba, internet ảnh hưởng không nhỏ đến thói quen đọc sách. Người dân không còn mua báo, tạp chí. Cơ sở hạ tầng được cải thiện rất nhiều. Trường học có nhiều thiết bị giáo dục hơn và bệnh viện to hơn và sạch hơn. Ngày càng có nhiều con đường được làm bằng xi măng thay vì đường đất như trước đây nên việc đi lại rất dễ dàng.

Đoạn văn mẫu 5

Tiếng Anh

Every day we wake up to something new. We ourselves try to be better every day, so is our homeland. My hometown has changed a lot. When I was a child this place was still a small and poor village. Most people still travel by bicycle. Children like us just play folk games. Everywhere in the village are old and tree-lined houses. Today everything has changed. Many high-rise buildings were built. The small village roads have now all been refurbished to become wide and clean. Every day, a lot of cars pass through here. The number of people living here has also increased significantly. Schools and other social buildings were also remodeled to become more modern and beautiful. Now, my hometown has a completely new look, but the human feelings have not changed. Everyone is always loving and ready to help each other. I love my hometown.

Tiếng Anh

Mỗi ngày chúng ta thức dậy đều đón những điều mới mẻ. Bản thân chúng ta mỗi ngày đều cố gắng để trở nên tốt đẹp hơn, quê hương của chúng ta cũng vậy. Quê hương của tôi đã thay đổi rất nhiều. Ngày tôi còn nhỏ nơi này vẫn là một ngôi làng nhỏ và nghèo. Mọi người hầu như vẫn di chuyển bằng xe đạp. Lũ trẻ con như chúng tôi chỉ chơi những trò chơi dân gian. Khắp nơi trong làng đều là những ngôi nhà cũ kỹ và rợp bóng cây. Ngày nay mọi thứ đã thay đổi. Rất nhiều những ngôi nhà cao tầng được xây dựng lên. Những con đường làng nhỏ bé giờ đã đều được tân trạng trở nên rộng lớn và sạch sẽ. Mỗi ngày đều có rất nhiều xe cộ chạy qua đây. Số lượng người dân sinh sống ở đây cũng tăng lên đáng kể. Những trường học và các công trình xã hội khác cũng được tu sửa trở nên hiện đại và đẹp hơn. Bây giờ, quê hương tôi đã có diện mạo hoàn toàn mới nhưng tình cảm con người thì không hề thay đổi. Mọi người luôn yêu thương và sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau. Tôi yêu quê hương của mình.

Đoạn văn mẫu 6

Tiếng Anh 

There are a lot of changes in my village in the recent years. The roads in the village are now very easy to travel on because they are made with cement and brick instead of dirt like in the past. Many villagers have TV and modern electric devices which help them know more about life in the country and even around the world. We had no TVs before and our knowledge was very little. Now we can watch TV, read newspaper and have more chances to do business with others. We also have the Internet which helps us communicate easily and conveniently. Although this development is basically good, it also has some negative effects. Some factories cause air and water pollution. More entertainment centres have been set up. It makes some young people become lazier and they only want to play, they don't want to study hard anymore. I hope that they won't be addicted to entertainment and will study for the sustainable development of their family and their country.

 Tiếng Việt

Có rất nhiều thay đổi trong làng của tôi trong những năm gần đây. Đường làng ngõ xóm bây giờ đi lại rất dễ dàng vì được làm bằng xi măng, lát gạch thay vì đường đất như ngày xưa. Nhiều người dân trong làng có TV và các thiết bị điện hiện đại giúp họ hiểu biết thêm về cuộc sống trong nước và thậm chí trên thế giới. Trước đây chúng tôi không có TV và kiến ​​thức của chúng tôi rất ít. Bây giờ chúng ta có thể xem TV, đọc báo và có nhiều cơ hội kinh doanh với những người khác. Chúng tôi cũng có Internet giúp chúng tôi giao tiếp dễ dàng và thuận tiện. Mặc dù sự phát triển này về cơ bản là tốt nhưng nó cũng có một số tác động tiêu cực. Một số nhà máy gây ô nhiễm không khí và nước. Nhiều trung tâm giải trí đã được thiết lập. Nó làm cho một số bạn trẻ trở nên lười biếng hơn và họ chỉ muốn chơi, không muốn học chăm chỉ nữa. Tôi hy vọng rằng các em sẽ không bị nghiện giải trí và sẽ học tập vì sự phát triển bền vững của gia đình và đất nước.

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
93
  • Lượt tải: 385
  • Lượt xem: 189.098
  • Dung lượng: 172,1 KB
Sắp xếp theo