Viết đoạn văn về ô nhiễm tiếng ồn bằng tiếng Anh (Dàn ý + 4 Mẫu) Noise pollution

Viết đoạn văn tiếng Anh về ô nhiễm tiếng ồn gồm 4 mẫu hay nhất. Với 4 mẫu nói về ô nhiễm tiếng ồn bằng tiếng Anh siêu hay dưới đây của Download.vn sẽ là tư liệu hữu ích, giúp các bạn học sinh có thêm nhiều gợi ý tham khảo trong học tập, rèn luyện kỹ năng viết đoạn văn hay.

Viết đoạn văn về Noise pollution chắc hẳn không còn xa lạ với mỗi chúng ta khi tham gia các kỳ thi nói, viết tiếng Anh, tuy nhiên nhiều bạn vẫn chưa biết cách làm. Chính vì thế TOP 4 mẫu viết về ô nhiễm tiếng ồn dưới đây sẽ giúp bạn dễ hình dung hơn trong việc triển khai các ý, nhanh chóng hoàn thành đoạn văn cho riêng mình nhé. Ngoài ra các bạn xem thêm: đoạn văn tiếng Anh về ô nhiễm nguồn nước, đoạn văn tiếng Anh viết về sự nóng lên toàn cầu.

Dàn ý ô nhiễm tiếng ồn tiếng Anh

- Topic sentence: Noise pollution is one of the most serious drawbacks that people who live in a big city have to face (Câu chủ đề: Ô nhiễm tiếng ồn là một trong số các mặt hạn chế nhất mà người dân sống ở một thành phố lớn phải đối mặt.)

- Problem 1: outdoor noise sources (Vấn đề 1: các nguồn gây ra tiếng ồn bên ngoài)

- Problem 2: indoor noise sources (Vấn đề 2: các nguồn gây ra tiếng ồn trong nhà)

- Problem 3: noise from people themselves (Vấn đề 3: tiếng ồn gây ra từ chính con người)

- Conclusion: Noise pollution is a big disadvantage of city life. (Kết luận: Ô nhiễm tiếng ồn là một hạn chế lớn của đời sống thành thị.)

Ô nhiễm tiếng ồn tiếng Anh

Renovate (v) : tái tạo, tái tạo

Attendant (adj) : kèm theo, đi theo

Noise generation (n-n) : sự tạo ra tiếng ồn

Density (n) : tỷ lệ

Siren (n) : còi báo động

Horn (n) : kèn xe, còi xe

Signal (v) : ra tín hiệu cho sự chuyển dời phương tiện đi lại

Velocity (n) : tốc độ

Auditory (adj) : tương quan đến thính giác

Deafness (n) : bệnh điếc

Impaired (v-3) : bị suy giảm

Prolonged exposures to (n – phrase) : sự tiếp xúc lâu bền hơn với

Cochlea (n) : ốc tai

Lose one’s temper (phrase) : mất bình tĩnh, tức giận

Interfere (v) : can thiệp, làm gián đoạn

Manifestation (n) : bộc lộ

Labor efficiency (n-n) : sự hiệu suất cao lao động

Vibration (n) : sự rung, rung động .

Induce (v) : gây ra, tạo ra

Boom (n) : sự bùng nổ

Sonic boom (n-n) : sự bùng nổ âm, thường đến từ những phương tiện đi lại chuyển dời ở vận

tốc cao ở trên không .

Legislative (adj) : về mặt pháp lý

Menace (n) : mối rình rập đe dọa

Fine (n) : phạt

Suspension (n) : sự đình chỉ

Buffer (n) : vật đệm, làm giảm ảnh hưởng tác động

Reflection (n) : sự phản xạ

Deflection (n) : sự chuyển hướng

Absorption (n) : sự hấp thụ

Scatter (v): làm lan toả, khuếch tán nhỏ ra

Viết đoạn văn về Noise pollution

Tiếng Anh

Nowadays, developing society should lead to many types of environmental pollution such as: land pollution, water pollution, thermal pollution, ...ect. Among them, noise pollution greatly affects people and animals life. Noise pollutions happen when the sound's loudness is more than 70 dBs. Sound of vehicles is the cause of noise pollution or turning on the music too loudly also affects the hearing of people around, especially in bars, concerts, or karaoke bars. If you experience noise pollution for a long time, you can have headache, high blood pressure and hearing loss, ect. Some tips to reduce noise pollution. For examples, wearing earplugs when you go to concerts or other loud events. Listening to music through headphones or headsets at safe levels. I hope noise pollution will decrease in the future.

Tiếng Việt

Ngày nay, xã hội phát triển nên kéo theo nhiều loại ô nhiễm môi trường như: ô nhiễm đất, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm nhiệt, ... vv. Trong số đó, ô nhiễm tiếng ồn ảnh hưởng rất lớn đến đời sống con người và động vật. Ô nhiễm tiếng ồn xảy ra khi độ lớn của âm thanh lớn hơn 70 dBs. Âm thanh xe cộ là nguyên nhân gây ô nhiễm tiếng ồn hoặc bật nhạc quá to cũng ảnh hưởng đến thính giác của những người xung quanh, đặc biệt là trong các quán bar, buổi hòa nhạc, hay quán karaoke. Nếu bạn bị ô nhiễm tiếng ồn trong một thời gian dài, bạn có thể bị đau đầu, cao huyết áp và giảm thính lực, v.v. Một số mẹo để giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn. Ví dụ: đeo nút tai khi bạn đi xem hòa nhạc hoặc các sự kiện ồn ào khác. Nghe nhạc qua tai nghe hoặc bộ tai nghe ở mức an toàn. Tôi hy vọng ô nhiễm tiếng ồn sẽ giảm trong tương lai.

Nói về ô nhiễm tiếng ồn bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

Noise pollution is a noise in the environment that cause discomfort to humans or animals. In most countries, noise sources are mainly from outdoor noise such as traffic, transportations, building infrastructure. Outdoor noise pollution can be caused by the operation of machinery, construction or musical performances, especially in some workplaces. High levels of noise can contribute to cardiovascular disease in people, such as coronary artery disease. In some animals, excessive noise can increase the risk of death by altering the carnivore, hindering the detection of prey, difficulty in reproduction, and possibly permanent hearing loss.

Tiếng Việt

Ô nhiễm tiếng ồn là tiếng ồn trong môi trường gây khó chịu cho con người hoặc động vật. Ở hầu hết các quốc gia, nguồn ồn chủ yếu từ tiếng ồn ngoài trời như giao thông, phương tiện giao thông, việc xây dựng cơ sở hạ tầng. Ô nhiễm tiếng ồn ngoài trời có thể do hoạt động của máy móc, xây dựng hoặc biểu diễn âm nhạc, đặc biệt là ở một số nơi làm việc. Mức độ tiếng ồn cao có thể góp phần gây ra các bệnh tim mạch ở người, chẳng hạn như bệnh tăng động mạch vành. Ở một số loài động vật, tiếng ồn quá mức có thể làm tăng nguy cơ tử vong do làm biến đổi bộ phận thính giác ở loại động vật ăn thịt, cản trở việc phát hiện con mồi, khó sinh sản và có thể mất thính giác vĩnh viễn.

Viết đoạn văn về ô nhiễm tiếng ồn bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

Noise pollution is one of the popular types of pollution nowadays. The definition of noise disturbance is the disturbing or excessive noise that may harm the activity or balance of human or animal life. Noise pollution is the result of the noise of machine and transportation systems, motor vehicles, aircrafts, and trains. Although noise contamination doesn't cause some serious effects like air pollution, water pollution, or soil pollution, it also had bad impact on human life. In a high level, noise disturbance can contribute to cardiovascular effects in human and an increased incidence of coronary artery disease. In animals, noise can increase the risk of death by altering predator or prey detection and avoidance, interfere with reproduction and navigation, and contribute to permanent hearing loss.

Tiếng Việt

Ô nhiễm tiếng ồn là một trong những loại ô nhiễm phổ biến hiện nay. Định nghĩa về nhiễu động tiếng ồn là tiếng ồn gây nhiễu loạn hoặc quá mức có thể gây hại cho hoạt động hoặc sự cân bằng của cuộc sống con người hoặc động vật. Ô nhiễm tiếng ồn là kết quả của tiếng ồn của máy móc và hệ thống giao thông, phương tiện cơ giới, máy bay và tàu hỏa. Mặc dù ô nhiễm tiếng ồn không gây ra một số ảnh hưởng nghiêm trọng như ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm đất nhưng nó cũng có tác động xấu đến cuộc sống của con người. Ở mức độ cao, nhiễu loạn tiếng ồn có thể góp phần ảnh hưởng đến tim mạch ở người và tăng tỷ lệ mắc bệnh mạch vành. Ở động vật, tiếng ồn có thể làm tăng nguy cơ tử vong do làm thay đổi khả năng phát hiện và tránh xa của động vật ăn thịt hoặc con mồi, cản trở quá trình sinh sản và điều hướng, đồng thời góp phần gây mất thính giác vĩnh viễn.

Viết đoạn văn về Noise pollution bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

Noise pollution is one of the most serious drawbacks that people who live in a big city have to face. Firstly, the city is always noisy, even at night.Its main cause comes from outdoor noise sources such as heavy traffic or construction sites.Deafening vehicle engines and horns on the busy streets are very annoying.Buildings are always knocked down and rebuilt.Secondly, indoor noise sources such as household machines, and loud music also help to worsen the noise pollution.In offices, photocopiers, coffee makers, telephone ring and lighting fixtures all contribute to the cacophony of noise.Last but not least, noise from people themselves aggravates the situation.Big cities are densely populated with oceans of people.Their laughing, chatting and talking at the same time causes unpleasant sounds.To conclude, noise pollution, which has many negative impacts on people’s health such as sleep disturbance, stress, raised blood pressure, dull hearing, and even loss of hearing, is a big disadvantage of city life.

Tiếng Việt

Ô nhiễm tiếng ồn là một trong số các mặt hạn chế nhất mà người dân sống ở một thành phố lớn phải đối mặt. Đầu tiên, thành phố thì luôn luôn ồn ào, thậm chí vào buổi đêm. Đầu tiên, thành phố thì luôn luôn ồn ào, thậm chí vào buổi đêm. Tiếng động cơ từ các phương tiện và tiếng còi xe inh ỏi trên đường phố đông đúc gây khó chịu. Các tòa nhà lúc nào cũng trong tình trạng bị dỡ xuống và xây lại. Thứ hai, các nguồn gây ra tiếng ồn trong nhà như các máy móc sử dụng trong nhà, và tiếng nhạc ồn ào cũng góp phần làm cho ô nhiễm tiếng ồn trầm trọng hơn. Trong các văn phòng, máy in, máy pha cà phê, chuông điện thoại, và thiết bị chiếu sáng đều góp phần gây ra tổ hợp tiếng ồn nhộn nhạo. Cuối cùng, tiếng ồn gây ra từ chính con người làm tình trạng này xấu hơn. Các thành phố lớn có mật độ dân cư dày đặc với biển người. Họ cười đùa, trò chuyện, và nói cùng lúc, gây ra những thứ âm thanh khó chịu. Tóm lại, ô nhiễm tiếng ồn - có nhiều ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe của con người như gây ra sự xáo trộn giấc ngủ, căng thẳng, tăng huyết áp, suy giảm khả năng nghe, và thậm chí là bị điếc – là một hạn chế lớn của đời sống thành thị.

Chia sẻ bởi: 👨 Mai Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 60
  • Lượt xem: 22.449
  • Dung lượng: 104,6 KB
Sắp xếp theo