Đoạn văn tiếng Anh về cuốn sách yêu thích của bạn (Cách viết + 22 mẫu) Viết về sách bằng tiếng Anh

Viết về cuốn sách em yêu thích bằng tiếng Anh tổng hợp 22 mẫu khác nhau cực hay kèm theo gợi ý cách viết chi tiết. Qua đó giúp các em có thể tham khảo để nâng cao trình học viết tiếng Anh hay và sáng tạo về quyển sách mình yêu thích.

Giới thiệu sách bằng tiếng Anh cực chất dưới đây gồm cả bài làm ngắn gọn và đầy đủ để các bạn tham khảo. Viết về cuốn sách yêu thích bằng tiếng Anh sẽ là tài liệu thiết thực đối với các em trong quá trình học tập, tự học và tự đọc để nâng cao mở rộng vốn từ vựng của mình thêm phong phú. Ngoài ra các bạn xem thêm: giới thiệu về ngôi trường bằng tiếng Anh, viết đoạn văn tiếng Anh về thành phố Vũng Tàu, đoạn văn tiếng Anh về ngôi nhà mơ ước, đoạn văn tiếng Anh viết về sở thích.

Nói về cuốn sách yêu thích bằng tiếng Anh

Gợi ý cách viết bài luận tiếng Anh hay

Trong một đoạn văn chuẩn thường phải có câu chủ đề (topic sentence). Trong câu chủ đề phải có hai phần: chủ đề (topic) và ý chính (controlling idea).

- Chủ đề: Thông thường câu chủ đề là câu mở đầu bài luận. Mặc dù trong cách viết tiếng Anh, câu chủ đề còn có thể có các vị trí khác trong bài luận, nhưng để an toàn và không tự làm khó mình nên sử dụng cách viết với câu chủ đề là câu đầu tiên.

- Ý chính: Khi đã có câu chủ đề, ta phải tìm ý để có thể triển khai ý chính. Việc tìm ý không quá phức tạp. Thí sinh chỉ cần tự đặt ra những câu hỏi liên quan đến câu chủ đề sau đó tự trả lời chúng. Những câu hỏi này thường bắt đầu bằng các từ nghi vấn (question words) như What, When, Where, Why, How.

Những câu trả lời cho các câu hỏi trên sẽ được sử dụng như supporting sentences (các câu văn chứng minh, diễn giải ý chính trong câu chủ đề).

Khi đã có các supporting sentences, người viết chỉ cần ráp nối chúng lại thì sẽ có một đoạn văn hoàn chỉnh. Tuy nhiên, mấu chốt ở công đoạn này là bạn phải biết sắp xếp các câu văn theo một trật tự nhất định chứ không phải "có gì viết nấy".

Cách sắp xếp supporting sentences trong một đoạn văn: Tùy theo đề bài, người viết có thể sắp xếp supporing sentences theo 1 trong các trật tự dưới đây:

  • Từ các chi tiết quan trọng nhất đến ít quan trọng nhất
  • Từ các chi tiết ít quan trọng nhất đến chi tiết quan trọng nhất (ngược với cách 1).
  • Theo trật tự thời gian (cái gì xảy ra trước kể trước, cái gì xảy ra sau kể sau).
  • Theo trình tự của công việc phải làm (ví dụ như bạn đang hướng dẫn người khác nấu cơm thì bạn sẽ chỉ họ làm theo các bước: Thứ nhất, lấy gạo bỏ vào nồi. Thứ hai, vo gạo. Thứ ba, bỏ nồi vào nồi cơm điện (nếu nấu bằng nồi cơm điện). Thứ tư, cắm phích vào ổ điện. Thứ năm, bật công tắc nấu. Cuối cùng, chờ khoảng 20 đến 25 phút thì cơm chín.
  • Theo trình tự không gian. Thường trật tự này chỉ được áp dụng trong một đoạn văn tả quang cảnh/nơi chốn.

Phần kết luận:

  • Cuối cùng, bạn có thể kết thúc bài luận bằng một câu kết (concluding sentence). Thông thường câu kết được thực hiện bằng cách viết lại câu chủ đề theo một dạng khác mà thôi.
  • Tuy nhiên, câu kết không nhất thiết luôn phải có trong đoạn văn, nghĩa là nếu bạn tự tin mình viết tốt thì kết bài với câu kết, còn không thì không sử dụng câu này.

Giới thiệu sách bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

I enjoy comic books in addition to novels that provide me with a lot of helpful knowledge. One of them is Doraemon Story, a collection of humorous short stories featuring the two pals Doremon and Nobita as the primary characters. I can’t help but chuckle since the creator of that comic generates so many hilarious situations between the characters. The book is genuinely difficult to put down. It draws people like me in addition to kids. I also want to highlight the importance of having a creative imagination. I’m trying to say that kids need to have an inventive attitude because it makes them more active in life. Generally speaking, the comic book is worthwhile to read after a long day.

Tiếng Việt

Tôi thích những cuốn truyện tranh bên cạnh những cuốn tiểu thuyết cung cấp cho tôi nhiều kiến thức bổ ích. Một trong số đó là Truyện Doremon, một tập truyện ngắn hài hước có hai bạn là Doremon và Nobita làm nhân vật chính. Tôi không thể không cười vì tác giả của bộ truyện tranh đó đã tạo ra rất nhiều tình huống vui nhộn giữa các nhân vật. Cuốn sách thực sự rất khó để đặt xuống. Nó thu hút những người như tôi ngoài trẻ em. Tôi cũng muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có một trí tưởng tượng sáng tạo. Tôi muốn nói rằng trẻ em cần có một thái độ sáng tạo vì điều đó khiến chúng trở nên năng động hơn trong cuộc sống. Nói chung, truyện tranh rất đáng để đọc sau một ngày dài.

Đoạn văn tiếng Anh về cuốn sách yêu thích

Tiếng Anh

Doraemon is a super famous comic book series that most children in all over the world know. The story of the books is about a robot cat from the future coming back to the past to help a miserable life of a small boy. That boy is Nobita who is known as a slow and clumsy boy. They have been through thrilling adventures together. Doraemon has a small pocket on his belly which is a magic pocket that can contain countless things. He stores all of his gadgets from the future in that belly, and helps Nobita to overcome the difficulties in his life. Besides Nobita and Doraemon, the characters of the books also have other friends of Nobita such as Shizuka, Takeshi, Suneo, Doremi, Dekisugi and others. The comic is not only for entertainment, but also for teaching many valuable lessons about life. After reading it, we can know how to cherish friendship, protect the environment, and try to stay away from bad things. Doraemon is my favorite book, and I think there are a lot of children out there who also love it.

Tiếng Việt

Doraemon là bộ truyện tranh siêu nổi tiếng mà hầu hết các em nhỏ trên toàn thế giới đều biết đến. Nội dung truyện kể về một chú mèo máy từ tương lai trở về quá khứ để giúp đỡ cuộc đời bất hạnh của một cậu bé. Cậu bé đó chính là Nobita, cậu bé được biết đến là một cậu bé chậm chạp và vụng về. Họ đã cùng nhau trải qua những cuộc phiêu lưu ly kỳ. Doraemon có một chiếc túi nhỏ trên bụng, đây là chiếc túi thần kỳ có thể chứa vô số thứ. Cậu ấy cất giữ tất cả những vật dụng của tương lai trong chiếc bụng đó, và giúp Nobita vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Ngoài Nobita và Doraemon, các nhân vật trong sách còn có những người bạn khác của Nobita như Shizuka, Takeshi, Suneo, Doremi, Dekisugi và những người khác. Bộ truyện tranh không chỉ để giải trí mà còn dạy nhiều bài học quý giá về cuộc sống. Đọc xong chúng ta có thể biết cách trân trọng tình bạn, bảo vệ môi trường và cố gắng tránh xa những điều xấu. Doraemon là cuốn sách yêu thích của tôi, và tôi nghĩ rằng có rất nhiều trẻ em ngoài kia cũng yêu thích nó.

Write about your favourite book ngắn

Tiếng Anh

One of my favorite book I have read recently is "To Kill a Mockingbird". It is a famous masterpiece written by Harper Lee. It was published in 1960. The novel is about Scout Finch, a young girl, lives in a small Southern town with her brother Jem and their father, a lawyer named Atticus Finch.

The novel deals with themes of racism, prejudice, and injustice, as Atticus defends a black man who has been wrongly accused of a crime. Through Scout's eyes, the reader is given a glimpse into the social and political tensions of the time, as well as the personal struggles of the characters.

Another thing that makes the novel so beloved is its timeless message. It takes readers to the roots of human behavior - to innocence and experience, kindness and cruelty, love and hatred, humor and pathos.

There is no deny that To Kill a Mockingbird is one of the most best-seller novel with more than 10 million copies in print and translated into forty languages. You must try reading it.

Tiếng Việt

Một trong những cuốn sách yêu thích của tôi mà tôi đã đọc gần đây là "Giết con chim nhại". Đó là một kiệt tác nổi tiếng được viết bởi Harper Lee. Nó được xuất bản vào năm 1960. Cuốn tiểu thuyết kể về Scout Finch, một cô gái trẻ, sống ở một thị trấn nhỏ phía Nam cùng với anh trai Jem và cha của họ, một luật sư tên là Atticus Finch.

Cuốn tiểu thuyết đề cập đến các chủ đề phân biệt chủng tộc, định kiến ​​và bất công, khi Atticus bảo vệ một người da đen bị buộc tội oan. Qua con mắt của Scout, người đọc có cái nhìn thoáng qua về những căng thẳng chính trị và xã hội thời bấy giờ, cũng như những cuộc đấu tranh cá nhân của các nhân vật.

Một điều nữa khiến cuốn tiểu thuyết được yêu thích là thông điệp vượt thời gian của nó. Nó đưa người đọc đến cội nguồn của hành vi con người - đến sự ngây thơ và trải nghiệm, lòng tốt và sự tàn ác, tình yêu và sự thù hận, sự hài hước và bệnh hoạn.

Không thể phủ nhận rằng Giết con chim nhại là một trong những tiểu thuyết bán chạy nhất với hơn 10 triệu bản in và được dịch ra 40 thứ tiếng. Bạn phải thử đọc nó.

Giới thiệu về cuốn sách em yêu thích bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

On the occasion of my 12th birthday, my father gave me a very good book. It’s called Soul Seeds. This is a very famous book series and is published nationwide.The book is about valuable life lessons for everyone. The book is also a source of inspiration for those who are facing difficulties. I felt the strong will of each character. A quote that I really love in that book is that life always contains pain that we cannot predict. Thanks to this book, I feel more mature. Moreover, it also helps me be more confident. I am very grateful to my father for giving me this meaningful book.

Tiếng Việt

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 12 của em, em được bố tặng một cuốn sách rất hay. Nó có tên là Hạt giống tâm hồn. Đây là bộ sách rất nổi tiếng và được phát hành trên toàn quốc. Cuốn sách viết về những bài học cuộc sống quý báu cho tất cả mọi người. Cuốn sách còn là nguồn cảm hứng cho những người đang gặp khó khăn. Em đã cảm nhận được ý chí kiên cường của từng nhân vật. Một câu nói mà em rất yêu thích trong cuốn sách đó, là cuộc sống luôn chứa đựng những nỗi đau mà ta không thể nào đoán trước được. Nhờ cuốn sách này, em thấy mình trưởng thành hơn. Hơn nữa, nó còn giúp em tự tin hơn. Em rất biết ơn bố vì đã tặng em cuốn sách ý nghĩa này.

Viết về cuốn sách yêu thích bằng tiếng Anh ngắn gọn

Tiếng Anh

The book named “Blue Eyes” written by writer Nguyen Nhat Anh is a meaningful Vietnamese book that I like. It was first published in 2004. The book is about a childish love story between Ngan and Ha Lan. When Ngan and Ha Lan were young, they had a beautiful and innocent love. However, when they grow up, everything has changed. When Ha Lan moves to the city, she gradually feels that their village Do Do is boring, and the life in the city much more exciting and enjoyable. While Ngan still clings to his old love affair with Ha Lan, Ha Lan falls in love with his best friend, Dung. Dung is a bad boy and never knows what real love is. Then Ha Lan had a child with him but was rejected by himself. At this time, the only person who looks after Ha Lan and her child is Ngan. But with guilt in the past, Ha Lan was unable to stay with Ngan, ending an unfinished love affair with him. Nguyen Nhat Anh has brought readers through indescribable emotions, bringing us a profound truth that”There are two things in this world that cannot be missed which are the last bus and the one who truly loves us.”

Tiếng Việt

Cuốn sách mang tên Đôi mắt xanh của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh là một cuốn sách tiếng Việt ý nghĩa mà tôi tâm đắc. Được xuất bản lần đầu vào năm 2004. Cuốn sách kể về câu chuyện tình yêu trẻ con giữa Ngạn và Hà Lan. Khi Ngạn và Hà Lan còn trẻ, họ có một tình yêu đẹp và hồn nhiên. Tuy nhiên, khi họ lớn lên, mọi thứ đã thay đổi. Khi Hà Lan chuyển đến thành phố, cô dần cảm thấy làng Đo Đo của họ thật tẻ nhạt, cuộc sống ở thành phố náo nhiệt và thú vị hơn rất nhiều. Trong khi Ngạn vẫn đeo bám mối tình cũ với Hà Lan thì Hà Lan lại yêu Dũng, bạn thân của Ngạn. Dũng là một chàng trai hư và chưa bao giờ biết thế nào là tình yêu thực sự. Sau đó Hà Lan đã có con với Dũng nhưng bị anh ta từ chối. Lúc này, người duy nhất chăm sóc Hà Lan và con là Ngạn. Nhưng với mặc cảm trong quá khứ, Hà Lan đã không thể ở bên Ngân, kết thúc mối tình dang dở với anh. Nguyễn Nhật Ánh đã đưa người đọc đi qua những cung bậc cảm xúc khó tả, mang đến cho chúng ta một chân lý sâu sắc rằng “Trên đời này có hai thứ không thể bỏ lỡ là chuyến xe cuối cùng và người thật lòng yêu thương ta”.

Viết về sách bằng tiếng Anh

Đoạn văn mẫu 1

Tiếng Anh

One of my favorite books is "The Alchemist" by Paulo Coelho. This book is a beautifully written tale about a shepherd boy named Santiago who embarks on a journey to find his personal legend. Along the way, he encounters various characters who help him understand the true meaning of life and the importance of pursuing one's dreams. The book is full of inspiring quotes and lessons, such as "when you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it." I love how this book encourages readers to listen to their hearts and follow their passions, even if it means leaving behind the familiar and taking a leap of faith. Overall, "The Alchemist" is a book that has touched my heart and inspired me to live life with purpose and passion.

Tiếng Việt

Một trong những cuốn sách yêu thích của tôi là "Nhà giả kim" của Paulo Coelho. Cuốn sách này là một câu chuyện được viết rất hay về một cậu bé chăn cừu tên là Santiago dấn thân vào hành trình tìm kiếm huyền thoại của riêng mình. Trên đường đi, anh gặp nhiều nhân vật khác nhau, những người giúp anh hiểu được ý nghĩa thực sự của cuộc sống và tầm quan trọng của việc theo đuổi ước mơ của mình. Cuốn sách chứa đầy những trích dẫn và bài học đầy cảm hứng, chẳng hạn như "khi bạn muốn điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp sức giúp bạn đạt được điều đó." Tôi thích cách cuốn sách này khuyến khích người đọc lắng nghe trái tim mình và theo đuổi đam mê của mình, ngay cả khi điều đó có nghĩa là bỏ lại phía sau những điều quen thuộc và thực hiện một bước nhảy vọt về niềm tin. Nhìn chung, "Nhà giả kim" là một cuốn sách đã chạm đến trái tim tôi và truyền cảm hứng cho tôi sống có mục đích và đam mê.

Đoạn văn mẫu 2

Tiếng Anh

One of my favorite books is "To Kill a Mockingbird" by Harper Lee. This classic novel takes place in the 1930s in a small town in Alabama and tells the story of Scout Finch, a young girl growing up during a time of racial tension and injustice. The book is a poignant reminder of the importance of empathy, compassion, and standing up for what is right. Through Scout's eyes, we see how people's prejudices can cloud their judgment and lead to unfair treatment of others. What I love most about "To Kill a Mockingbird" is the way it tackles difficult issues in a way that is both honest and accessible. The writing is beautiful and engaging, and the characters feel like real people you could meet on the street. Overall, "To Kill a Mockingbird" is a timeless classic that has something to offer readers of all ages. Whether you're looking for a thought-provoking story or simply an enjoyable read, this book is definitely worth checking out.

Tiếng Việt

Một trong những cuốn sách yêu thích của tôi là "Giết con chim nhại" của Harper Lee. Cuốn tiểu thuyết kinh điển này diễn ra vào những năm 1930 tại một thị trấn nhỏ ở Alabama và kể câu chuyện về Scout Finch, một cô gái trẻ lớn lên trong thời kỳ căng thẳng và bất công về chủng tộc. Cuốn sách là lời nhắc nhở sâu sắc về tầm quan trọng của sự đồng cảm, lòng trắc ẩn và bênh vực lẽ phải. Qua con mắt của Scout, chúng ta thấy định kiến ​​của mọi người có thể che mờ phán đoán của họ và dẫn đến việc đối xử bất công với người khác như thế nào. Điều tôi thích nhất ở "Giết con chim nhại" là cách nó giải quyết những vấn đề khó khăn theo cách vừa chân thực vừa dễ tiếp cận. Văn bản đẹp và hấp dẫn, và các nhân vật giống như những người thực mà bạn có thể gặp trên đường phố. Nhìn chung, "Giết con chim nhại" là một tác phẩm kinh điển vượt thời gian có thứ gì đó dành cho độc giả ở mọi lứa tuổi. Cho dù bạn đang tìm kiếm một câu chuyện kích thích tư duy hay chỉ đơn giản là một cuốn sách thú vị để đọc, thì cuốn sách này chắc chắn đáng để xem qua.

Nói về cuốn sách yêu thích bằng tiếng Anh

Đoạn văn mẫu 1

Tiếng Anh 

My favorite book is probably the encyclopedia. That book was bought by my father when I was a child. that book told me there were many new omens in the outside world. it told me about the ocean, about the earth, about the extinct dinosaurs,... that encyclopedia was so amazing. it has added to my life a lot of novelties that up to now maybe i have forgotten or never known. The book had colorful illustrations, large clear letters, and contained a herd of heaven and a blue world. told me everything that I had never heard and known. I love exploration and curiosity, so I thought this encyclopedia would be perfect for me.

Tiếng Việt

Cuốn sách của tôi yêu thích có lẽ đó chính là sách bách khao toàn thư. sách đó là tôi được ba tôi mua từ nhỏ. sách đó đã cho tôi biết có rất nhiều điềm mới mẻ ở thế giới bên ngoài. nó cho tôi biết về bển, về trá đất, về khủng long đã tuyệt chung,... cuốn sách bách khoa toàn thư ấy rất kì diệu. nó đã thêm vào cuộc sống tôi rất nhiều mới lạ mà từ đó tới giờ có lẽ tôi đã quên hoặc chưa từng biết. cuốn sách ấy có hình minh họa đầy màu sắc, chữ viết to rõ và trong đó chứa đựng cả một bầy trời và thế giới xanh. cho tôi bết mọi thứ mà tôi đã chưa từng nghe và biết đến. tôi rất thích khám phá và tìm hiểu tò mò nên tôi nghĩ cuốn sách bách khoa này rất hợp với tôi.

Đoạn văn mẫu 2

Tiếng Anh

The book "Blue Eyes" by writer Nguyen Nhat Anh is a good and meaningful book that I have ever read. The book has brought readers interesting feelings about the childish love of Ngan and Ha Lan. Both Ngan and Ha Lan are innocent children, they love each other with very innocent and pure feelings. However, everything can be changed. Ha Lan grew up, moved to the city, she gradually felt that the village of Do Do became boring, found life in the city much more exciting and enjoyable. Only Ngan still clings to his old love affair with Ha Lan. The story continues with the event that Ha Lan fell in love with his best friend, Dung. Dung was a bad boy and never know what real love was. Then Ha Lan had a child with him but was rejected by himself. At this time, the only person to take care of Ha Lan and her child is Ngan. But with the guilt in the past, Ha Lan was unable to come to Ngan, leaving behind an unfinished love affair with a teacher from the countryside - Ngan. Reading the story, readers seem to be drawn into a world with the pure feelings of two characters Ngan and Ha Lan at a young age, feeling the profound human values ​​of humanity, friendship and love. Nguyen Nhat Anh has brought readers and characters through indescribable emotions, bringing us a profound truth that is concluded at the end of the work "There are two things in this world that cannot be missed: the last bus and the one who truly loves us."

Tiếng Việt

Cuốn sách "Mắt biếc" của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh quả thực là một cuốn sách hay và ý nghĩa mà tôi từng đọc. Cuốn sách đã mang đến cho người đọc những cảm nhận thú vị về mối tình trẻ con của Ngạn và Hà Lan. Cả Ngạn và Hà Lan đều là những đứa trẻ ngây thơ, chúng yêu quý nhau bằng tình cảm hết sức hồn nhiên, trong sáng. Thế nhưng mọi thứ đều có thể thay đổi. Hà Lan lớn lên, đi lên thành phố, cô đã dần cảm thấy ngôi làng Đo Đo trở nên nhàm chán, thấy cuộc sống ở thành phố sôi động và thích thú hơn nhiều. Chỉ còn mỗi Ngạn vẫn khư khư ôm mối tình cũ với Hà Lan. Câu chuyện được tiếp diễn với sự kiện Hà Lan sa chân vào một mối tình với cậu bạn Dũng. Một anh chàng vốn không tử tế và không bao giờ yêu đương nghiêm túc. Sau đó Hà Lan có con với anh ta nhưng lại bị chính anh ta chối bỏ. Lúc này người duy nhất ở bên chăm sóc Hà Lan và con của cô chỉ có Ngạn. Thế nhưng với những mặc cảm trong quá khứ , Hà Lan đã không thể nào đến với Ngạn, bỏ lại mối tình dang dở với Ngạn - anh chàng thầy giáo chân quê. Đọc truyện, người đọc như được cuốn vào một thế giới với những tình cảm trong sáng của hai nhân vật Ngạn và Hà Lan lúc còn nhỏ, được cảm nhận giá trị nhân văn sâu sắc của tình người, tình bạn và tình yêu. Nguyễn Nhật Ánh đã đưa bạn đọc trải qua những cảm xúc thật khó tả, mang đến cho ta một chân lý sâu sắc được kết lại ở cuối tác phẩm "Trên đời này có hai thứ không thể bỏ lỡ là chuyến xe cuối cùng trở về nhà và người thật lòng thương ta".

Đoạn văn mẫu 3

Tiếng Anh 

The book "Blue Eyes" by writer Nguyen Nhat Anh is indeed a good and meaningful book. The book has brought readers interesting feelings about the childish love of Ngan and Ha. Both Ngan and Ha are innocent children, they love each other with very innocent and pure feelings. However, when the living environment changed, Dutch grew up, left her hometown to go to the city, she gradually felt that the village of Do Do became boring, found life in the city much more exciting and enjoyable. Only Ngan still clings to his old love affair with Holland. The story continues with the event that Holland fell in love with his friend Dung, then had a child with him but was rejected by himself. At this time, the only person to take care of Holland and her children is Ngan. But with the guilt in the past, Holland was unable to come to Ngan, leaving behind an unfinished love affair with a teacher from the countryside - Ngan. Reading the story, readers seem to be drawn into a world with the pure feelings of two characters Ngan and Ha at a young age, feeling the profound human values ​​of humanity, friendship and love. Nguyen Nhat Anh has brought readers and characters through indescribable emotions, bringing us a profound truth that is concluded at the end of the work "There are two things in this world that cannot be missed: the last bus. Let's go home together and the one who truly loves us."

Tiếng Việt 

Cuốn sách "Mắt biếc" của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh quả thực là một cuốn sách hay và ý nghĩa. Cuốn sách đã mang đến cho người đọc những cảm nhận thú vị về mối tình trẻ con của Ngạn và Hà Lan. Cả Ngạn và Hà Lan đều là những đứa trẻ ngây thơ , chúng yêu quý nhau bằng tình cảm hết sức hồn nhiên, trong sáng. Thế nhưng khi môi trường sống thay đổi, Hà Lan lớn lên, rời quê đi lên thành phố, cô đã dần cảm thấy ngôi làng Đo Đo trở nên nhàm chán, thấy cuộc sống ở thành phố sôi động và thích thú hơn nhiều. Chỉ còn mỗi Ngạn vẫn khư khư ôm mối tình cũ với Hà Lan. Câu chuyện được tiếp diễn với sự kiện Hà Lan sa chân vào một mối tình với cậu bạn Dũng, thế rồi có con với anh ta nhưng lại bị chính anh ta khước từ. Lúc này người duy nhất ở bên chăm sóc Hà Lan và con chỉ có Ngạn. Thế nhưng với những mặc cảm trong quá khứ , Hà Lan đã không thể nào đến với Ngạn, bỏ lại mối tình dang dở với anh chàng thầy giáo chân quê - Ngạn. Đọc truyện, người đọc như được cuốn vào một thế giới với những tình cảm trong sáng của hai nhân vật Ngạn và Hà Lan lúc còn nhỏ, được cảm nhận giá trị nhân văn sâu sắc của tình người, tình bạn và tình yêu. Nguyễn Nhật Ánh đã đưa bạn đọc cùng nhân vật trải qua những cảm xúc thật khó tả, mang đến cho ta một chân lý sâu sắc được kết lại ở cuối tác phẩm "Trên đời này có hai thứ không thể bỏ lỡ là chuyến xe cuối cùng trở về nhà và người thật lòng thương ta".

Đoạn văn mẫu 4

Tiếng Anh

There is a super famous comic book series that I am sure most of people in all over the world know, and it is Doraemon. It started as a simple series for children which took a small part in the magazine. However, it had surprisingly created a big wave which even reached out to the whole world. The story is about a robot cat from the future who has to come back to the past to help a small boy to fix his miserable life. That boy is Nobita – a slow and clumsy boy. Together they been through a lot of interesting things in the daily life as well as thrilling adventures. Doraemon has a small pocket on his belly, but actually it is a magic pocket which can contain countless of things. That is where he stores all of his gadgets from the future, and they help Nobita to overcome the difficulties in his life. Besides the two main characters, Nobita has other friends such as Shizuka, Takeshi, Suneo, Doremi, Dekisugi and many more. Shizuka is Nobita’s crush, and lately she becomes his wife. Takeshi – or also known as Jaian – is the one who always bully Nobita for his silliness, but sometimes he also stands out to protect his friends and family. Suneo is a rich kid, and he is the best assistant of Jaian when bullying Nobita. They fight a lot, but they are kids after all. The comic is not just only a form of entertainment, but it also has many valuable lessons about life. We can learn how to treasure friendship, protect the environment, and stay away from bad things after reading it. Doraemon is my favorite book, and I think there are a lot of people out there also love it like me.

Tiếng Việt

Có một bộ truyện tranh siêu nổi tiếng mà tôi tin chắc rằng hầu hết mọi người trên khắp thế giới biết, và đó chính là bộ truyện Đôrêmon. Nó bắt đầu là những tập truyện đơn giản dành cho thiếu nhi và chỉ chiếm một phần nhỏ trong tạp chí. Tuy nhiên, nó đã bất ngờ tạo nên một làn sóng lớn và thậm chí còn lan rộng ra khắp thế giới. Câu chuyện là về một chú mèo máy đến từ tương lai quay trở về quá khứ để giúp một cậu bé sửa chữa lại cuộc sống khốn khổ của mình. Cậu bé ấy chính là Nobita – một người chậm chạp và hậu đậu. Cùng nhau họ trải qua rất nhiều điều thú vị trong cuộc sống hằng ngày cũng như những chuyến phiêu lưu nghẹt thở. Đôrêmon có một chiếc túi nhỏ trên bụng của mình, nhưng thật ra đó là chiếc túi thần kì có thể chứa được vô số thứ. Đó chính là nơi cậu ấy để những bảo bối đến từ tương lai, và chúng giúp cho Nobita vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống. Bên cạnh hai nhân vật chính, Nobita có những người bạn khác như Xuka, Chaien, Xêkô, Đôrêmi, Đêkhi và nhiều bạn khác. Xuka là cô bé mà Nobita thích, và sau này sẽ trở thành vợ của cậu ấy. Chaien – hay còn được biết đến là Jain – là người luôn bắt nạt Nobita bởi vì sự ngốc nghếch của mình, nhưng đôi khi cậu ấy cũng đứng lên để bảo vệ bạn bè và gia đình. Xêkô là một cậu bé giàu có, và cậu ta là trợ thủ tốt nhất của Chaien trong việc bắt nạt Nobita. Họ đánh nhau rất nhiều, nhưng sau cùng thì họ vẫn là những đứa trẻ. Bộ truyện không chỉ đơn giản là một hình thức giải trí, mà nó còn chứa rất nhiều những bài học đắt giá về cuộc sống. Chúng ta có thể học cách trân trọng tình bạn, bảo vệ môi trường, và tránh xa những điều xấu sau khi đọc nó. Đôrêmon là truyện tranh yêu thích nhất của tôi, và tôi nghĩ cũng có rất nhiều người yêu quý nó như tôi.

Đoạn văn mẫu 5

Tiếng Anh

The book is about three delinquents who were running away from their wrongdoings then accidentally found an old house and hid there for the night. The house turned out to be an abandoned general store where people could seek advice for their troubles by leaving a letter in the mailbox. Miracle happened when the time line somehow switched and letters from 30 years ago were delivered to them. Although none of them ever seriously considered others’ problems, something from the inside urged them to write responses to the troubled people, on behalf of Namiya – the old owner. “Miraculous” is exactly how I want to describe this book. No need for dogmatic lessons, it presents the value of kindness and compassion through different short stories that are linked perfectly together and leaves me hopeful about human nature. The past, present and future are combined flexibly, which creates many a surprise to me. How did the letters change people’s lives? Could the delinquents - whose past was covered by darkness – be awoken and open their hearts to heal the grieving souls? The story presents an open ending but I have got the answer of my own. To any book lovers especially those who have interest in soothing and touching stories, “The miracle of the Namiya general store” by Higashino Keigo is the one that should not be missed.

Tiếng Việt

Sách đã trở thành một trong những người bạn thân thiết của tôi và nâng bước tôi trên mọi cuộc hành trình của cuộc sống. Trong đó, cuốn sách đã để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc nhất chính là “Điều kì diệu ở tiệm tạp hóa Namiya”. Cuốn sách viết về ba tên trộm đang trên đường chạy trốn khỏi những hành động phi pháp của mình rồi vô tình tìm thấy một căn nhà cũ nát và ẩn nấp ở đó qua đêm. Ngôi nhà ấy hóa ra là một tiệm tạp hóa bị bỏ hoang, nơi mà mọi người từng đến để tìm kiếm lời khuyên bằng cách đặt lá thư của họ trong hòm đựng thư. Điều kì diệu xảy ra khi bằng cách nào đó mà dòng thời gian bị đảo lộn, khiến cho những lá thư từ ba mươi năm về trước được gửi tới hiện tại, và người nhận được thư không ai khác chính là ba kẻ trộm này. Mặc dù chưa ai từng nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề của người khác, nhưng dường như có điều gì đó từ sâu thẳm bên trong thúc giục chúng viết thư trả lời cho những con người tuyệt vọng kia, thay mặt cho người chủ cũ của ngôi nhà – ông Namiya. “Kì diệu” là chính xác những gì tôi muốn miêu tả về cuốn sách này. Không cần đến những bài học mang tính giáo điều, nó đem đến giá trị của lòng tốt và lòng trắc ẩn thông qua những mẩu chuyện ngắn được kết nối với nhau một cách hoàn hảo, để lại trong tôi một niềm hy vọng về bản chất lương thiện của con người. Quá khứ, hiện tại và tương lai được đan xen linh hoạt, tạo nên nhiều yếu tố bất ngờ. Làm thế nào mà những là thư ấy có thể thay đổi cuộc đời của người khác? Liệu những kẻ lầm lỡ với qua khứ không mấy tươi đẹp kia có thể thức tỉnh và mở cánh cửa trái tim của mình để giúp đỡ cho những tâm hồn khốn khổ khác? Câu chuyện kết bằng một cái kết mở nhưng tôi cũng đã có câu trả lời cho riêng mình. Đối với những người yêu sách đặc biệt là yêu thích các cuốn sách nhẹ nhàng mà sâu lắng thì đây thực sự là một tác phẩm không nên bỏ lỡ.

Viết về cuốn sách yêu thích bằng tiếng Anh

Đoạn văn mẫu 1

Tiếng Anh

"Everything, everything" is one of the best books I've ever read. It is written by the famous American author, Nicola Yoon. The book has a quite portable size so I can easily bring it with me. The cover of book is blue, looks pretty eye-catching. This is the New York Times No. 1 bestseller and was adapted into a movie. At the first time reading, I was very impressed with the way story telling. The story revolves around the life of the poor Maddy. Since childhood, she was diagnosed with a serious disease and had to live away from the world around. Her life repeated every day, so boringly but then one day, Olly appeared, he was such a light that brightened life of Maddy. She was no longer alone, every day seemed an interesting gift, from the brief chat to the non-verbal gestures through the window. Naturally, Maddy had broken the limits of herself, stepped out of the bubble house, which had long restricted her to pursue her own passion and freedom. The book engages me in a non-stop adventure with many emotions, sometimes is happy and sometimes is sad. In the end, it turned out Maddy was not sick, but the obsession with the death of her father and brother had caused her mother to cover her so much. Through every page, I come up with a lot of interesting things, that maternal love is very great, but sometimes also blind, and if we have a dream, do not be afraid to pursue, let live for true meaning, not simply existent. To me, ‘Everything, everything’ is very interesting and meaningful, full of humanity. Especially, it has changed me a lot, from a shy girl to become more confident, dare pursue my passion.

Tiếng Việt

Nếu chỉ còn một ngày để sống’ là một trong những cuốn sách mà mình tâm đắc nhất. Nó được viết bởi tác giả Nicola Yoon, một tác giả nổi tiếng người Mĩ. Cuốn sách có kích thước khá nhỏ gọn nên mang theo khá dễ dàng. Bìa sách màu xanh biển nhìn khá bắt mắt. Đây là cuốn tiểu thuyết bán chạy số một của New York Times và đã được chuyển thể thành phim. Từ lần đầu tiên đọc, mình ấn tượng mạnh với cách kể chuyện. Câu chuyện xoay quanh cuộc đời của cô gái Maddy tội nghiệp, từ nhỏ, cô bị chẩn đoán mắc 1 căn bệnh hiểm nghèo và sống tách biệt khỏi thế giới xung quanh. Cuộc sống ấy lặp đi lặp lại mỗi ngày, buồn tẻ, nhàm chán nhưng rồi một ngày, Olly xuất hiện, chàng trai ấy như một ánh sáng làm rạng rỡ cuộc đời của Maddy. Cô không còn đơn độc nữa, mỗi ngày lại là món quà thú vị, từ những dòng chat ngắn ngủi đến những cử chỉ không lời qua khung cửa sổ.Một cách thật tự nhiên, Maddy đã phá bỏ những giới hạn của bản thân, bước chân ra khỏi ngôi nhà bong bóng đã kìm hãm mình bấy lâu nay để theo đuổi đam mê, tự do. Cuốn sách lôi cuốn tôi vào cuộc phiêu lưu không điểm dừng với những cảm xúc phong phú, khi vui vẻ lúc lại buồn thương, xót xa. Thì ra, Maddy không bị bệnh nhưng nỗi ám ảnh về cái chết của cha và anh trai đã khiến mẹ cô bao bọc lấy con gái bé nhỏ như vậy. Qua từng trang sách, tôi vỡ ra được bao điều thú vị, rằng tình mẫu tử thật to lớn, nhưng đôi khi cũng mắc phải những mù quáng và nếu có ước mơ, đừng ngại ngần theo đuổi, hãy sống thật sự ý nghĩa chứ không đơn giản là tồn tại. Với tôi, cuốn sách này rất sự rất hay và ý nghĩa, mang đầy tính nhân văn. Đặc biệt, nó đã thay đổi tôi khá nhiều, từ một cô gái nhút nhát trở nên tự tin hơn, dám mạnh dạn theo đuổi những đam mê của bản thân.

Đoạn văn mẫu 2

Tiếng Anh

On the occasion of my 12th birthday, my mother gave me the 'Uncle Tom's Tent', one of the classic novels that I particularly enjoy. The story is about the life of a black man named Tom. He is such an honest, downright and kind-hearted man. However, his life is a series of misfortunes brought about by slavery. He had to leave away from his wife and children, through the hands of many traders, be beaten violently and become a spoking labor tool of sinister master. In the end, he was beaten to death in the South American cotton fields. In addition, the work also condemns the inhuman slavery, demand equal rights for black people. Reading the story, I am very emotive and sympathetic to the misfortune of not only Uncle Tom but all the blacks. This is a great and meaningful novel. I have introduced to some classmates and they all love it.

Tiếng Việt

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 12, mẹ tặng cho mình cuốn ‘Túp lều bác Tom’, đây là một trong những cuốn tiểu thuyết kinh điển mà mình đặc biệt yêu thích. Chuyện kể về cuộc đời của một người da đen tên Tom. Bác là một con người trung thực, ngay thẳng và nhân hậu.Tuy nhiên, cuộc đời bác là một chuỗi những bất hạnh do chế độ chiếm hữu nô lệ đem đến. Bác phải xa lìa vợ con, qua tay biết bao chủ buôn, bị đánh đập tàn bạo, trở thành một công cụ lao động biết nói cho những chủ nô độc ác. Đến cuối cùng, bác đã bị đánh tới chết trên cánh đồng trồng bông miền Nam nước Mĩ. Đồng thời, tác phẩm cũng lên án chế độ chiếm hữu nô lệ đầy vô nhân đạo, đòi quyền bình đẳng cho những người da đen. Đọc câu chuyện, mình rất xúc động và đồng cảm với cuộc đời bất hạnh của không chỉ bác Tom mà tất cả những người da đen. Đây là một cuốn tiểu thuyết rất hay và ý nghĩa. Mình có giới thiệu cho một số bạn cùng lớp và họ đều rất thích.

Đoạn văn mẫu 3

Tiếng Anh

I am usually in habit of reading books. Addition to books that offer me much useful information,I also like comic book. I am in fond of it for some following reasons. To begin with, Comic books bring me a great deal of relaxation. One of them is Doraemon story, which tells many funny short stories about 2 main characters, Doremon and Nobita,Who are close friends. The author of that comic creats so many amusing situations among characters that I can”t help laughing. It”s actually a hard-to-put-down book. It attracts not only children but also adults as me. Another good point of it I want to mention about is creative imagination. I mean children need to have imaginative mindset, which helps them be more active in life. By and large, comic book is worth reading after hard work. It is nice for everyone.

Tiếng Việt

Tôi thường có thói quen đọc sách. Ngoài những cuốn sách mang lại cho tôi nhiều thông tin hữu ích, tôi còn rất thích truyện tranh. Tôi thích sự ngây thơ trong các cuốn truyện tranh và cũng vì những lý do sau đây nữa. Đầu tiên, truyện tranh giúp tôi thư giãn. Một trong số các cuốn truyện tôi thích là Doremon vì nó là tập hợp các truyện ngắn về hai nhân vật chính là Doremon và Nobita. Tác giả của những cuốn truyện tranh đã sáng tạo ra rất nhiều tình huống hài hước giúp đọc giả có thể cười một cách sảng khoái. Doremon thật sự là một cuốn sách mà bạn không thể đặt xuống. Nó thu hút không chỉ trẻ em mà còn người đã trưởng thành như tôi. Một điểm tốt khác của cuốn truyện này mà tôi muốn đề cập đến đó là trí tưởng tượng sáng tạo. Tôi nghĩ là trẻ em cần phải có tư duy giàu trí tưởng tượng, giúp chúng chủ động hơn trong cuộc sống. Truyện tranh là cuốn sách rất đáng để đọc sau khi đã làm việc vất vả!

Đoạn văn mẫu 4

Tiếng Anh

Favorite book and then the series "Doraemon" by Fujiko Fujio. The series told the cat from the future into the past Doremon same friends and help Nobita in the security context miracle. The main character is Doremon with your group Nobita, Shizuka, Xeko, Chaien. Extremely interesting story, engage the reader with the hilarious, witty, and full of magic. But it is also part of suspense through risky adventure of your group. The series is divided into two categories: short stories and novels. I enjoyed the long story, it's about the adventures in a strange land or through time times exciting but dangerous, and the group must go through many difficulties and from there we saw noble friendship bunch of kids. When I read the story I kept imagining myself as the character in that book that I could not put down. And I learned a lot from it especially friendships! If you have not read it try to read offline sure you will like it.

Tiếng Việt

Cuốn sách yêu thích của tôi là bộ truyện " Doraemon" của tác giả Fujiko Fujio. Bộ truyện nói về chú mèo máy đến từ tương lai Doraemon trở về quá khứ cùng kết bạn và giúp đỡ Nobita bằng những bảo bối thần kỳ. Nhân vật chính là Doraemon cùng với nhóm bạn Nobita, shizuka, Xeko, Chaien. Câu chuyện vô cùng thú vị, lôi cuốn người đọc bằng sự vui nhộn, hóm hỉnh, và đầy phép màu. Nhưng cũng không kém phần hồi hộp qua những chuyến phiêu lưu đầy mạo hiểm của nhóm bạn. Bộ truyện được phân ra làm hai loại: truyện ngắn và truyện dài. Tôi rất thích bộ truyện dài, nó viết về những cuộc phiêu lưu ở miền đất lạ hay những lần xuyên thời gian thú vị nhưng đầy nguy hiểm và cả nhóm phải trải qua nhiều khó khăn và từ đó chúng ta thấy được tình bạn cao quý của đám nhóc. Khi tôi đọc truyện tôi cứ tưởng tượng chính mình là nhân vật trong đó, cuốn truyện khiến tôi không thể bỏ xuống được. Và tôi học được nhiều điều từ nó nhất là tình bạn! Nếu như bạn chưa đọc nó hãy thử đọc nhé chắc chắn bạn sẽ thích nó.

Đoạn văn mẫu 5

Tiếng Anh 

The book that I love most is “Hachiko - the waiting dog”. The book tells the story of the famous dog named Hachiko and friendship with his owner – professor Eisaburo. Hachiko lives with the professor’s family in Tokyo. Everyday, in the morning, Hachiko followed professor Eisaburo to the gas station when he commuted to work. And every afternoon, at 5 pm, no matter how sunny or rainy it was, the dog came to the gas station to wait for the professor comming back home. The way from home to the station and from the station to home was Hachiko’s the happiest time. Professor Eisaburo always confessed with Hachiko, talked and played with him. They had been together for a long time before a tragedy came up. As every day, Hachiko was waited for the professor coming back. But the professor had passed away because of a stroke when he was presenting on the stage. Not being discouraged, Hachiko still waited for the professor the following days regardless of any kind of weather. Once the professor’s wife sent him to the countryside far away from Tokyo, but Hachiko tried to escape and backed in the station to continue waiting until he died. This was a touching story and made me cry many times. I kept the book carefully and read again when I meet difficulties on school. The book helps me release stress and depression. Thanks to the book, I can learn a precious lesson.

Tiếng Việt 

Cuốn sách mà tôi yêu thích nhất là "Hachiko - chú chó đợi chờ". Cuốn sách kể về câu chuyện về chú chó nổi tiếng có tên là Hachiko và tình bạn với ông chủ Eisaburo. Hachiko sống cùng gia đình giáo sư ở Tokyo. Hàng ngày, vào buổi sáng, Hachiko theo giáo sư Eisaburo đến trạm xe khi ông chuyển đi làm. Và mỗi buổi chiều, lúc 5 giờ chiều, bất kể là nắng hoặc mưa, chú chó đến trạm xe để chờ giáo sư trở về nhà. Con đường từ nhà đến nhà ga và từ nhà ga đến nhà là thời gian hạnh phúc nhất của Hachiko. Giáo sư Eisaburo luôn thú nhận với Hachiko, nói chuyện và chơi với nó. Họ đã ở bên nhau trong một thời gian dài trước khi thảm kịch xảy ra. Như mọi ngày, Hachiko chờ đợi vị giáo sư quay lại. Nhưng vị giáo sư đã qua đời vì một cơn đột quỵ khi ông thuyết trình trên sân khấu. Không nản chí, Hachiko vẫn chờ giáo sư vào những ngày tiếp theo bất kể thời tiết nào. Một lần vợ của giáo sư gửi nó đến vùng nông thôn cách xa Tokyo, nhưng Hachiko đã cố gắng trốn thoát và trở lại nhà ga để tiếp tục đợi cho đến khi chết. Đây là một câu chuyện cảm động và làm tôi khóc nhiều lần. Tôi giữ cuốn sách một cách cẩn thận và đọc lại khi gặp khó khăn trong học tập. Cuốn sách giúp tôi giải phóng stress và nỗi buồn. Nhờ vào cuốn sách, tôi có thể học một bài học quý giá.

Đoạn văn mẫu 6

Tiếng Anh 

Reading book is a helpful habit for teenager in rapidly changing technological world. To me, it is the book named “Please look after mom” of Shin Kyung Sook that impressed me most. The book tells us the story about a mother who is lost at a subway and from then her family members try their best to find her. The special feature of the content is that although she is illiteracy and devoted to family, she only acquires love and care from other when being lost. Her husband, sons and daughter only feel lonely and disappointed when there is disappearance of mother. Then they turn out to look for her from every corner of the street to regular place in the hope of giving her back home. Besides, her old husband seems to go crazy because of missing her and the beautiful old days with vague memory. The book is a good example about mutual love and little care between human relationship. As society is developing, people are pushed into a rushing lifestyle. Therefore, the book carries deep message that one must cherish present value and preserve it as firm foundation in life. The book has influential text, smooth organization in addition to several surprising detail. Never let yourself regret due to apathy and irresponsibility. Individual cannot succeed and grow up when they forget the cozy atmosphere of family. Since after many stress and pressure in life, there is always a place for one come back and relax called home. The book is deserved to be one of the best seller of the year and it is translated to many other foreign languages. I really love the meaningful books that teach me a lot of valuable lesson in life.

Tiếng Việt 

Đọc sách là một thói quen hữu ích cho thanh thiếu niên trong thế giới công nghệ thay đổi nhanh chóng. Đối với tôi, cuốn sách mang tên “Hãy chăm sóc mẹ” của Shin Kyung Sook là cuốn sách gây ấn tượng nhất với tôi. Cuốn sách kể cho chúng ta câu chuyện về một người mẹ bị lạc ở tàu điện ngầm và từ đó các thành viên trong gia đình cố gắng hết sức để tìm kiếm bà. Điểm đặc biệt của nội dung là mặc dù không biết chữ và hết lòng vì gia đình, nhưng cô chỉ nhận được tình yêu thương và sự quan tâm của người khác khi thất lạc. Chồng, con trai và con gái của cô chỉ cảm thấy cô đơn và thất vọng khi có sự biến mất của mẹ. Sau đó, họ quay ra tìm kiếm cô từ mọi góc phố đến nơi thường xuyên với hy vọng đưa cô trở về nhà. Bên cạnh đó, người chồng già của cô như phát điên lên vì nhớ cô và những ngày tháng tươi đẹp với ký ức mơ hồ. Cuốn sách là một ví dụ điển hình về tình yêu thương lẫn nhau và sự quan tâm nhỏ nhặt giữa mối quan hệ giữa con người với nhau. Khi xã hội ngày càng phát triển, con người bị đẩy vào một lối sống vội vã. Vì vậy, cuốn sách mang thông điệp sâu sắc rằng người ta phải trân trọng giá trị hiện tại và giữ gìn nó làm nền tảng vững chắc trong cuộc sống. Cuốn sách có văn bản có ảnh hưởng, cách tổ chức mượt mà cùng với một số chi tiết đáng ngạc nhiên. Đừng bao giờ để bản thân hối hận vì sự thờ ơ và thiếu trách nhiệm. Cá nhân không thể thành công và trưởng thành khi họ quên đi không khí ấm cúng của gia đình. Vì sau bao căng thẳng và áp lực trong cuộc sống, luôn có một nơi để ta trở về và thư giãn gọi là nhà. Cuốn sách xứng đáng là một trong những cuốn sách bán chạy nhất của năm và được dịch ra nhiều thứ tiếng nước ngoài khác. Tôi thực sự yêu thích những cuốn sách ý nghĩa dạy cho tôi nhiều bài học quý giá trong cuộc sống.

Viết về quyển sách yêu thích bằng tiếng Anh

Đoạn văn mẫu 1

Tiếng Anh 

In my life, I have read many books. To my view, Harry Potter is one of the most interesting books not only for children but also for adult. There are three main reasons: attractive, imaginative, and educative. Firstly, no sooner do you start reading the book than you will be carried into story. When Harry Potter was in the day of beginning of term of Hogwart, when Harry Potter had to face to Voldemort, you could not guess what would happen next. Therefore, before the seventh chapter of HP was introduced, people had designed many website only to predict the ending of story. However, most of people are forecast wrong. And you still will find it suprised until finishing reading the book. Secondly, J.K.Rowling wrote an imaginative story. When you come to the magical world of Harry Potter, you will see aggresive dragons, huge people. You could sit onto a magical broom in order to fly and experience the feeling of a bird. You could attend Snatch matches and try to gain the victory in the battle of four rival buildings: Grinffidor, Ravenclaw, Hufflepuff and Slytherin. Finally, Harry Potter include an educative meaning. Through the story, you will find the warming love between Harry Potter and his parents, the honest friendship of Harry Potter, Ron, and Hermione; and the brave of Mr.Snape. There are remain many respectable other relationships. It makes us understand that we have to more respect and more love our surrounding relatives.

Tiếng Việt 

Trong cuộc đời mình, tôi đã đọc rất nhiều sách. Theo quan điểm của tôi, Harry Potter là một trong những cuốn sách thú vị nhất không chỉ đối với trẻ em mà còn cả người lớn. Có ba lý do chính: hấp dẫn, giàu trí tưởng tượng và giáo dục. Thứ nhất, bạn bắt đầu đọc cuốn sách không sớm thì bạn sẽ bị cuốn vào câu chuyện. Khi Harry Potter là ngày bắt đầu học kỳ của Hogwart, khi Harry Potter phải đối mặt với Voldemort, bạn không thể đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Vì vậy, trước khi chương thứ bảy của HP được giới thiệu, người ta đã thiết kế rất nhiều trang web chỉ để dự đoán kết thúc của câu chuyện. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều dự báo sai. Và bạn vẫn sẽ thấy ngạc nhiên cho đến khi đọc xong cuốn sách. Thứ hai, J.K.Rowling đã viết một câu chuyện giàu trí tưởng tượng. Khi đến với thế giới phép thuật của Harry Potter, bạn sẽ thấy những con rồng cường hãn, những con người khổng lồ. Bạn có thể ngồi trên một chiếc chổi thần kỳ để bay và trải nghiệm cảm giác của một chú chim. Bạn có thể tham dự các trận đấu Snatch và cố gắng giành chiến thắng trong trận chiến của bốn tòa nhà đối thủ: Grinffidor, Ravenclaw, Hufflepuff và Slytherin. Cuối cùng, Harry Potter bao gồm một ý nghĩa giáo dục. Thông qua câu chuyện, bạn sẽ tìm thấy tình yêu ấm áp giữa Harry Potter và cha mẹ cậu, tình bạn chân thật của Harry Potter, Ron và Hermione; và sự dũng cảm của Mr.Snape. Vẫn còn nhiều mối quan hệ đáng trân trọng khác. Điều đó khiến chúng ta hiểu rằng mình phải trân trọng hơn và yêu thương những người thân xung quanh mình hơn.

Đoạn văn mẫu 2

Tiếng Anh

For the fans of the detective genre, the famous Detective Conan is the series that we should not miss. I do not need to give any advertisement about this series, because it has already attracted millions of readers from all over the world. The author of it is Aoyama Gosho – a genius in creating characters and building plots. The main storyline is about a junior detective Shinichi Kudo. One time he was chasing some suspicious people, he was attacked and poisoned. The pill did not kill him, but it turned him into a seven – year – old boy. From that time, he lives at his friend’s house with a new identity – Edogawa Conan. He has a group of friends at school, and together they create the Detective team of class 1B. He solves a lot of difficult criminal cases under the name of detective Mori Kogoro – a not very good detective and also his friend’s father. Thanks to the modern gadgets of Dr. Agashi, he can put Mori into sleep and take his voice to expose the crimes. While living as a first grade boy, Conan continues to find the true faces of the ones who had poisoned him. He lately realizes that they are connected to a bigger criminal organization, and his life is in great danger. Each book contains some different cases, and readers cannot figure everything out until they read to the end. Aoyama is such a great mind, and his books still attract a lot of readers even though the series has lasted for about 20 years. The famous Detective Conan is one of the best series of the detective category, and it is a pity of we miss it.

Tiếng Việt

Đối những người hâm mộ thể loại trinh thám, Thám tử lừng danh Conan là một bộ truyện mà chúng ta không nên bỏ qua. Tôi không cần phải quảng cáo về bộ truyện này, vì nó đã thu hút được hàng triệu độc giả trên khắp thế giới. Tác giả của nó là Aoyama Gosho – một thiên tài trong việc kiến tạo nhân vật và xây dựng tình tiết. Mạch truyện chính là về một thám tử thiếu niên tên Shinichi Kudo. Một lần trong khi đang đuổi theo những người khả nghi, cậu đã bị bọn chúng bắt và đầu độc. Viên thuốc ấy không giết được cậu, nhưng nó đã biến cậu thành một cậu nhóc 7 tuổi. Kể từ lúc đó, cậu sống ở nhà một người bạn với một thân thế mới – Edogawa Conan. Cậu có một nhóm bạn ở trường, và cùng nhau họ tạo nên Nhóm thám tử của lớp 1B. Cậu phá được rất nhiều những vụ án khó dưới danh nghĩa của thám tử Mori Kogoro – một thám tử không giỏi giang cho mấy và cũng là cha của người bạn cậu. Nhờ vào những thiết bị hiện đại của tiến sĩ Agasa, cậu có thể khiến Mori ngủ say và sau đó lấy giọng nói của ông ấy để vạch trần những tội ác. Trong khi sống dưới thân phận cậu nhóc lớp 1, Conan tiếp tục tìm kiếm chân tướng của những người đã đầu độc cậu. Sau đó cậu nhận ra rằng bọn chúng có liên kết với một tổ chức tội phạm lớn hơn, và mạng sống của cậu đang gặp nguy hiểm. Mỗi một quyển sách chứa một vài vụ ác khác nhau, và người đọc không thể nào biết được sự việc cho tới khi họ đọc đến hết truyện. Aoyama quả thật là một bộ óc vĩ đại, và sách của ông ấy vẫn luôn thu hút được rất nhiều đọc giả mặc dù bộ truyện đã kéo dài đến khoảng 20 năm. Thám tử lừng danh Conan là một trong những bộ truyện hay nhất của thể loại trinh thám, và thật đáng tiếc cho những ai đã bỏ qua nó.

Đoạn văn mẫu 3

Tiếng Anh

When someone talks about books, the first idea to appear in my mind is detective novels. Being a big fan of this type of book, I have read a number of novels by Agatha Christie – known as Queen of crime. And from my point of view, the best of all is “Ten little soldiers”.
Ten people were invited to an isolated island on different pretexts by a person named U.N.Owen.

However, none of them actually knew who their host was and what he aimed to do. After dinner, a record was played, which accused them of their crimes in the past. As the verdicts, one by one was killed, following a nursery rhyme. No way out or in, the killer was amongst them. Everyone knew the next murder would happen but could not escape. The series of murder did not stop until there were none alive.

What makes me could not put this book down is the way Christie constructs and connects the circumstances. Here comes a surprise and then another, the novel keeps me thinking and guessing all the time. I could hardly figure out where the story is leading me to till the last page. Personally, what I consider the best part is the postscript at the end of the novel. The truth is revealed at the last minute in form of a letter written by the murderer himself – a person with mysterious and interesting characteristics described as “enjoy killing but have a fierce sense of justice”
“…Two little soldier boys sitting in the sun One got frizzled and there was one. One little soldier boy left all alone
He went out and hang himself and there were none.”

The deathly rhyme has become a widespread obsession, making it one of the best sellers of all time.

Tiếng Việt

Khi có ai đó nhắc đến sách, điều đầu tiên mà tôi nghĩ tới là tiểu thuyết trinh thám. Là một người hâm mộ ruột của thể loại này, tôi đã đọc rất nhiều tác phẩm của Agatha Christie – người được mệnh danh là Nữ hoàng trinh thám. Trong số đó, cuốn sách hay nhất phải kể đến “Mười người da đen nhỏ”.
Mười người được mời tới một hòn đảo biệt lập bởi nhiều lý do khác nhau từ một người đàn ông có tên U.N.Owen. Tuy nhiên, không ai trong số họ biết chủ nhà của họ là ai và mục đích của ông ta là gì. Sau bữa tối, một đoạn băng được bật lên, kết tội những vị khách kia vì những tội lỗi mà họ đã gây ra trong quá khứ. Đúng như lời phán quyết, từng người một bị giết, dựa theo giai điệu một bài vè. Không có con đường nào để tiếp cận hay ra khỏi hòn đảo, kẻ sát nhân chính là một trong số họ. Tất cả đều biết vụ án tiếp theo sẽ xảy ra nhưng không ai có thể trốn thoát. Một loạt cái chết đầy bí ẩn diễn ra cho đến khi không còn một ai sống sót.
Điều khiến tôi không thể đặt cuốn sách này xuống là cách mà Christie xây dựng và kết nối các tình tiết. Hết bất ngờ này rồi lại đến bất ngờ khác, câu chuyện khiến tôi không ngừng tư duy và suy đoán. Gần như tôi không thể hình dung được các tình tiết ấy sẽ dẫn dắt mình đến đâu cho tới khi đọc đến trang cuối cùng. Xét ở góc nhìn cá nhân, phần đặc sắc nhất là đoạn tái bút ở cuối câu chuyện. Sự thật được hé lộ vào phút cuối dưới dạng một lá thư do chính tên giết người viết – một con người với tính cách bí ẩn và cũng đầy thú vị, được miêu tả là một kẻ “yêu thích giết chóc nhưng mang nỗi ám ảnh về công lý”.
“…Hai tên đi dưới nắng vàng
Một khô cong chết, một tên bơ phờ
Còn tên lính nhỏ thẫn thờ
Hắn đi treo cổ và rồi chẳng còn một ai.”
Giai điệu chết chóc của kiệt tác này đã trở thành một nỗi ám ảnh lớn, đưa cuốn sách trở thành một trong các tác phẩm bán chạy nhất mọi thời đại.

Đoạn văn mẫu 4

Tiếng Anh

I am usually in habit of reading books. Addition to books that offer me much useful information,I also like comic book. I am in fond of it for some following reasons. To begin with, Comic books bring me a great deal of relaxation. One of them is Doremon story, which tells many funny short stories about 2 main characters, Doremon and Nobita,Who are close friends. The author of that comic creats so many amusing situations among characters that I can”t help laughing. It”s actually a hard-to-put-down book. It attracts not only children but also adults as me. Another good point of it I want to mention about is creative imagination. I mean children need to have imaginative mindset, which helps them be more active in life. By and large, comic book is worth reading after hard work. It is nice for everyone.

Tiếng Việt 

Tôi thường có thói quen đọc sách. Ngoài những cuốn sách mang lại cho tôi nhiều thông tin hữu ích, tôi còn rất thích truyện tranh. Tôi thích sự ngây thơ trong các cuốn truyện tranh và cũng vì những lý do sau đây nữa. Đầu tiên, truyện tranh giúp tôi thư giãn. Một trong số các cuốn truyện tôi thích là Doremon vì nó là tập hợp các truyện ngắn về hai nhân vật chính là Doremon và Nobita. Tác giả của những cuốn truyện tranh đã sáng tạo ra rất nhiều tình huống hài hước giúp đọc giả có thể cười một cách sảng khoái. Doremon thật sự là một cuốn sách mà bạn không thể đặt xuống. Nó thu hút không chỉ trẻ em mà còn người đã trưởng thành như tôi. Một điểm tốt khác của cuốn truyện này mà tôi muốn đề cập đến đó là trí tưởng tượng sáng tạo. Tôi nghĩ là trẻ em cần phải có tư duy giàu trí tưởng tượng, giúp chúng chủ động hơn trong cuộc sống. Truyện tranh là cuốn sách rất đáng để đọc sau khi đã làm việc vất vả!

Giới thiệu quyển sách mà em yêu thích bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

I have loved reading books and stories since I was in 2nd grade. My books and stories have piled up on the bookshelf over the years. There are books I have given or given away, but there are books I always want to keep. One of them is "Hachiko the Waiting Dog".

The first time I read this book I was very moved and impressed, then I saw a movie about the dog in the book, that's why my feelings about the book are very deep. The author of the book is Luis Prat (in the book list of the International Youth Library organization). The cover of the book is an illustration of the dog Hachiko. Hachiko is a Japanese Akita dog breed. With a beautiful watercolor presentation, it will definitely leave in the reader unforgettable colors.

The book tells about the life and affection and loyalty of the dog Hachiko for his owner. Professor Eisaburo Ueno was Hachiko's owner. When the owner was still alive, Hachiko followed him every day to the station to see him off to work, and regularly came to the station to pick him up at 5pm. But then the professor died, Hachiko didn't know it, the dog still did his job, waiting for his owner regardless of rain or shine without missing a single day for 10 years. The dog's loyalty makes Hachiko a symbol of loyalty in Japan, becoming the most famous dog in the world. Each story of Hachiko makes my heart move, tears still cannot be held back every time I read the book.

Tiếng Việt

Em thích đọc sách, đọc truyện từ hồi còn học lớp 2. Những cuốn sách, cuốn truyện của em chất cao trên giá sách theo năm tháng. Có những cuốn em đã tặng hoặc cho đi, nhưng có những cuốn sách em vẫn luôn muốn giữ lại. Một trong số đó là cuốn "Hachiko chú chó đợi chờ".

Lần đầu tiên em đọc cuốn sách này đã rất xúc động và ấn tượng, sau đó em lại được xem phim về chính chú chó trong cuốn sách, chính vì thế mà cảm xúc của em về cuốn sách là rất sâu đậm. Tác giả của cuốn sách là Luis Prat (nằm trong danh mục sách của tổ chức Thư viện Thanh thiếu niên quốc tế). Trang bìa cuốn sách chính là hình vẽ minh họa về chú chó Hachiko, Hachiko là một giống chó akita của Nhật Bản. Với cách trình bày bằng màu nước rất đẹp chắc chắn sẽ đọng lại trong người đọc những sắc màu khó phai.

Cuốn sách kể về cuộc sống và tình cảm, sự trung thành của chú chó Hachiko dành cho người chủ của mình. Giáo sư Eisaburo Ueno là chủ của Hachiko, khi chủ còn sống, Hachiko hàng ngày theo ông đến nhà ga tiễn ông đi làm, đều đặn 5 giờ chiều lại đến nhà ga đón ông trở về. Nhưng rồi giáo sư qua đời, Hachiko thì không biết điều đó, chú chó vẫn làm công việc của mình, chờ chủ trong mòn mỏi bất kể mưa nắng không thiếu một ngày nào trong suốt 10 năm. Sự trung thành của chú chó khiến Hachiko trở thành biểu tượng cho lòng trung thành ở đất nước Nhật Bản, trở thành chú chó nổi tiếng nhất thế giới. Từng câu chuyện của Hachiko khiến con tim em lay động, những hàng nước mắt vẫn không thể kìm được mỗi lần đọc sách.

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
92
  • Lượt tải: 543
  • Lượt xem: 268.061
  • Dung lượng: 348,4 KB
Sắp xếp theo