Viết đoạn văn tiếng Anh về Save the Elephants (2 Mẫu) Đoạn văn mô tả một tổ chức quốc tế

Viết đoạn văn tiếng Anh về Save the Elephants gồm 2 mẫu cực hay có dịch. Nói về tổ chức Save the Elephants bằng tiếng Anh được biên soạn rất chi tiết nhằm giúp cho các em học sinh có thể tự học để mở rộng, nâng cao kiến thức, rèn luyện kĩ năng viết tiếng Anh ngày một tiến bộ hơn.

Viết đoạn văn tiếng Anh về tổ chức STE siêu hay dưới đây sẽ là người bạn đồng hành hỗ trợ cho các em trau dồi vốn từ vựng của mình và hoàn thiện bài khi ôn tập, rèn luyện và làm các bài kiểm tra. Bên cạnh đó các bạn xem thêm: viết đoạn văn về người nổi tiếng bằng tiếng Anh, viết về bạn thân bằng tiếng Anh, viết về sở thích nấu ăn bằng tiếng Anh.

Viết về tổ chức Save the Elephants bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

Save the Elephants is a conservation organization dedicated to protecting elephants and their habitat. Founded in 1993 by elephant researcher Iain Douglas-Hamilton, the organization aims to ensure a future for elephants by conducting scientific research, campaigning against the ivory trade, and promoting elephant-friendly tourism. Save the Elephants conducts groundbreaking research on elephant behavior, ecology, and genetics. They use this knowledge to inform their conservation efforts and to help other organizations and governments make informed decisions about elephant conservation. Save the Elephants is a leading organization in the fight to protect elephants and ensure their survival for future generations.

Tiếng Việt

Save the Elephants là một tổ chức bảo tồn chuyên bảo vệ voi và môi trường sống của chúng. Được thành lập vào năm 1993 bởi nhà nghiên cứu voi Iain Douglas-Hamilton, tổ chức này nhằm đảm bảo tương lai cho loài voi bằng cách tiến hành nghiên cứu khoa học, vận động chống buôn bán ngà voi và thúc đẩy du lịch thân thiện với loài voi. Save the Elephants tiến hành nghiên cứu đột phá về hành vi, hệ sinh thái và di truyền của voi. Họ sử dụng kiến ​​thức này để cung cấp thông tin cho các nỗ lực bảo tồn của mình và giúp các tổ chức và chính phủ khác đưa ra các quyết định sáng suốt về bảo tồn voi. Save the Elephants là một tổ chức hàng đầu trong cuộc chiến bảo vệ voi và đảm bảo sự tồn tại của chúng cho các thế hệ tương lai.

Viết đoạn văn tiếng Anh về tổ chức Save the Elephants

Tiếng Anh 

Save the Elephants (STE) is a non-profit organisation. It was set up in 1993 by Iain Douglas-Hamilton, and today it is one of the world's largest organisations to save elephants worldwide. It aims to make sure elephants do not die out and protect the habitats in which elephants are found. Much of the work of STE focuses on stopping the illegal hunting of elephants especially in Africa and Asia, working together with scientists and experts to conduct research on behaviours of elephants, and raising people's awareness through films, televisions and new media sources. So far, it has conducted 335 projects in 40 countries and helped to protect thousands of elephants worldwide.

Tiếng Việt

Save the Elephants (STE) là một tổ chức phi lợi nhuận. Nó được thành lập vào năm 1993 bởi Iain Douglas-Hamilton và ngày nay nó là một trong những tổ chức lớn nhất thế giới để cứu voi trên toàn thế giới. Nó nhằm mục đích đảm bảo voi không bị chết và bảo vệ môi trường sống nơi voi được tìm thấy. Phần lớn công việc của STE tập trung vào việc ngăn chặn nạn săn bắt voi bất hợp pháp, đặc biệt là ở Châu Phi và Châu Á, hợp tác với các nhà khoa học và chuyên gia để tiến hành nghiên cứu về hành vi của voi và nâng cao nhận thức của mọi người thông qua phim ảnh, truyền hình và các nguồn phương tiện truyền thông mới. Cho đến nay, nó đã thực hiện 335 dự án tại 40 quốc gia và giúp bảo vệ hàng ngàn con voi trên toàn thế giới.

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 14
  • Lượt xem: 2.504
  • Dung lượng: 99,9 KB
Sắp xếp theo