Đoạn văn tiếng Anh về sở thích nấu ăn (11 Mẫu) Viết 1 đoạn văn bằng tiếng Anh nói về sở thích của mình

Viết về sở thích nấu ăn bằng tiếng Anh mang đến 11 mẫu khác nhau cực hay có dịch. Qua đó giúp các em có thể tham khảo để nâng cao trình học viết tiếng Anh hay và sáng tạo về sở thích của mình.

Viết đoạn văn tiếng Anh về sở thích nấu ăn gồm cả bài làm ngắn gọn và đầy đủ để các bạn tham khảo. Viết về sở thích nấu ăn bằng tiếng Anh ngắn gọn sẽ là tài liệu thiết thực đối với các em trong quá trình học tập, tự học và tự đọc để nâng cao mở rộng vốn từ vựng của mình thêm phong phú. Bên cạnh đó các bạn xem thêm: viết về Giáng Sinh bằng tiếng Anh, viết về lễ hội bằng tiếng Anh, kể về chuyến du lịch bằng tiếng Anh.

Talk about your hobby cooking

Tiếng Anh

 Cooking has been my hobby for several years. My grandmother taught me how to cook my first dish when I was 8. She was a professional chef and owned her own restaurant. Some people say cooking is a waste of time but I find this hobby very interesting and meaningful. Whenever I feel sad or upset, cooking ease that for me in a big way, because I will have very little time to think when I am cooking. The cooking is challenging my mind and taking my mind off the stress of everyday life. Another advantage is that it enables me to expand my creativity. I have invested hours of my time per day to be more knowledge about different cooking methods. I hope I will become a good chef and have my own cookery book in the future.

Tiếng Việt

Nấu ăn là sở thích của tôi đã từ lâu. Bà tôi đã dạy tôi nấu món ăn đầu tiên khi tôi 8 tuổi. Bà là một đầu bếp chuyên nghiệp và mở một nhà hàng riêng. Một vài người nói rằng nấu ăn là việc lãng phí thời gian nhưng tôi nhận ra rằng nấu ăn là một việc khá thú vị và ý nghĩa. Bất kì khi nào tôi cảm thấy buồn, nấu ăn giúp tôi xóa tan mọi ưu phiền. Bởi vì tôi sẽ có rất ít thời gian để suy nghĩ khi tôi nấu ăn. Việc nấu ăn thử thách trí óc tôi và khiến nói tránh xa những mệt mỏi của cuộc sống hàng ngày. Một lợi ích khác là nấu ăn giúp tôi mở rộng óc sáng tạo. Tôi dành hàng giờ mỗi ngày để học hỏi những phương pháp nấu ăn mới. Tôi hy vọng tôi sẽ trở thành một đầu bếp giỏi và có một quyển sách nấu ăn riêng trong tương lai.

Viết đoạn văn tiếng Anh về sở thích nấu ăn

Tiếng Anh

Everybody has their own hobby and me too. My hobby is cooking, I started cooking two years ago and I share my hobby with my mom. Actually, my mom's dishes is the best in my life. She taught me how to cook excellently like her and up to now, I've learned from her 20-30 recipes. I can prepared a hearty with attached dessert. I can bake cake, too: strawberry cake, apple pie and more. I love my hobby because I like it when my family enjoy such good meals.

Tiếng Việt

Mỗi người đều có sở thích riêng và tôi cũng vậy. Sở thích của tôi là nấu ăn, tôi bắt đầu nấu ăn cách đây hai năm và tôi chia sẻ sở thích của mình với mẹ. Thực sự, những món ăn của mẹ tôi là ngon nhất trong cuộc sống của tôi. Cô ấy đã dạy tôi cách nấu ăn xuất sắc như cô ấy và cho đến nay, tôi đã học được từ 20-30 công thức nấu ăn của cô ấy. Tôi có thể chuẩn bị một món tráng miệng thịnh soạn kèm theo. Tôi cũng có thể nướng bánh: bánh dâu tây, bánh táo và hơn thế nữa. Tôi yêu sở thích của mình vì tôi thích khi gia đình mình được thưởng thức những bữa ăn ngon như vậy.

Viết về sở thích nấu ăn bằng tiếng Anh ngắn gọn

Tiếng Anh

My hobby is cooking. I started cooking when I was 8 years old. I share this hobby with my mother and my grandma. To do this hobby I always practice cooking every day. Also, I get the recipe from my mom and my grandmother and on the internet. Every day I usually practice from the simplest to the most difficult. And now I'm pretty good at cooking. When I have free time, I usually cook for my family. I feel very happy. I will continue this hobby in future.

Tiếng Việt

Sở thích của tôi là nấu ăn, tôi bắt đầu nấu ăn khi tôi 8 tuổi. Tôi chia sẻ sở thích này với mẹ và bà của tôi. Để thực hiện sở thích này, tôi luôn luyện tập nấu ăn mỗi ngày. Ngoài ra, tôi nhận được công thức từ mẹ và bà của tôi và trên internet. Mỗi ngày tôi thường tập từ đơn giản nhất đến khó nhất. Và bây giờ tôi nấu ăn khá giỏi, khi rảnh rỗi, tôi thường nấu ăn cho gia đình. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi sẽ tiếp tục sở thích này trong tương lai.

Viết về sở thích nấu ăn bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

It is a common belief that cooking is just daily work, which makes some meals for themselves or their family. But for me, cooking is the biggest hobby. I was about 8 years old when I started learning how to cook and I could cook my first dish - rice fries. There are so many reasons I love to cook. I enjoy cooking time because it keeps me avoid upset in my life. Whenever I feel unhappy or stressed, I usually cook meals or bake some cupcakes or biscuits... Because when I am cooking I have very little time to think, the cooking is challenging my mind and takes my mind on the stress of everyday life. Moreover, I can develop my imagination while I am cooking. I devote hours of my day to becoming more knowledgeable about various culinary techniques. Another benefit of cooking is that it makes me happy and content when I prepare food for my friends and family, and they appreciate it. Cooking sometimes for the destitute makes it more poignant.

Tiếng Việt

Mọi người đều cho rằng nấu ăn chỉ là một công việc hằng ngày để làm ra bữa ăn cho bản thân hay cho gia đình họ. Nhưng với tôi, nấu ăn là sở thích lớn nhất. Năm tôi 8 tuổi đã bắt đầu học nấu ăn và món ăn đầu tiên tôi có thể nấu là cơm chiên. Có rất nhiều lí do khiến tôi thích nấu ăn. Tôi tận hưởng thời gian nấu ăn bởi nó giúp tôi tránh khỏi những muộn phiền trong cuộc sống. Khi mà tôi cảm thấy không vui hay căng thẳng, tôi thường nấu ăn hay làm vài chiếc bánh cupcake, bánh quy. Bởi vì khi tôi nấu ăn tôi có rất ít thời gian để suy nghĩ, việc nấu ăn sẽ thử thách trí óc tôi và kéo tôi khỏi những mệt mỏi của cuộc sống hằng ngày. Hơn nữa, tôi có thể phát triển trí tưởng tượng của mình khi mà nấu ăn. Tôi đanh nhiều thời gian trong ngày để tìm hiểu thêm về các kỹ thuật nấu nướng khác nhau. Nó làm cho tôi hạnh phúc và mãn nguyện khi được chuẩn bị thức ăn cho bạn bè, gia đình và họ hoàn toàn thích điều đó. Đôi khi việc nấu những bữa ăn cho người vô gia cư tạo ra nhiều sự ý nghĩa.

Giới thiệu sở thích nấu ăn bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

I have a lot of interests. I enjoy reading and traveling. But cooking is my favorite pastime. Let me explain why. I began cooking when I was 10 years old. Mom wanted me to work as a chef. I started by cooking simple meals. For instance, I used to make eggs, but with time I improved at preparing other, more challenging foods. Because preparing special meals takes time and I frequently enjoy my leisure time on weekends, I like to prepare meals then. Cooking may be uninteresting to some people, but since I like it as a pastime, I find it to be intriguing. I also enjoy preparing cuisine from various nations. I am grateful to my mother for teaching me how to cook. So now, you are aware of my favorite pastime. I consider cooking to be a beneficial pastime since it keeps me active and prevents boredom. You may learn a lot about cooking various foods on Youtube. Discovering what foods are nutritious in another option. I love cooking very much.

Tiếng Việt

Tôi có rất nhiều sở thích như đọc sách và đi du lịch. Nhưng nấu ăn là một thú tiêu khiển yêu thích của tôi. Hãy để tôi giải thích cho bạn tại sao. Tôi bắt đầu nấu ăn năm tôi 10 tuổi. Mẹ tôi mong muốn tôi trở thành một đầu bếp. Tôi bắt đầu nấu ăn với những món rất đơn giản. Ví dụ, tôi biết làm trứng và theo thời gian tôi đã cải thiện khả năng nấu ăn và làm thêm được nhiều món ăn khác khó hơn. Vì những món ăn công phu cần chuẩn bị mất nhiều thời gian nên tôi thường tận hưởng thời gian rảnh rỗi vào cuối tuần để chuẩn bị. Nấu ăn có thể không thú vị với một số người nhưng tôi thích nó nên thấy nó rất hấp dẫn. Tôi cũng có thể chế biến cả các món ăn của những đất nước khác nhau. Tôi rất biết ơn mẹ vì đã chỉ dạy cho tôi cách nấu ăn. Bây giờ bạn đã biết về sở thích nấu ăn của tôi. Tôi coi nấu ăn là một thú vui có lợi vì nó giúp tôi năng động và đỡ buồn chán. Bạn có thể học được nhiều cách nấu các món ăn khác nhau từ Youtube. Bạn cũng có thể khám phá những thực phẩm tốt cho sức khoẻ. Tôi yêu việc nấu ăn rất nhiều.

Nói về sở thích nấu ăn bằng tiếng Anh ngắn gọn

Tiếng Anh

My hobby is cooking. When I was 6 years old , my mom taught me how to cook and I was be very attentive and tried to learn. There are many reasons I love to cook. When I am sad, I usually cook, it helps me to get rid of that sadness. When I made my first dish my mom praised me, which made me very happy and I wanted to make more dishes for her to eat. It would be even more fun if I cook better and cook for the homeless.

Tiếng Việt

Sở thích của tôi là nấu ăn. Khi tôi 6 tuổi, được mẹ dạy nấu ăn và tôi rất chú ý và cố gắng học hỏi. Có rất nhiều lý do khiến tôi thích nấu ăn. Khi tôi buồn, tôi thường nấu ăn, nó giúp tôi vơi đi nỗi buồn đó. Khi tôi làm món ăn đầu tiên, mẹ tôi đã khen ngợi tôi, điều đó khiến tôi rất vui và tôi muốn làm nhiều món hơn nữa để mẹ ăn, sẽ còn vui hơn nếu tôi nấu ăn ngon hơn và nấu cho những người vô gia cư.

My hobby is cooking

Tiếng Anh

I want to tell you about one of my favourite hobbies, which is cooking. I love to cook homemade meals, because they are healthy, less fattening and nutritious to eat. My favourite things that I like to cook are; chicken bryani noodles and vegetables, pasta with tomato sauce or tuna casserole. Cooking to me is also an enjoyable thing to do as well as it being a special hobby. I encourage people to take this opportunity to make healthy cooking a part of their everyday lifestyle. From what I know, a lot of people eat the wrong foods at the wrong time; so they will make up excuses for not eating healthy. It’s no wonder people are extremely obese and they should take proper care of themselves. Those kinds of people just don’t want to listen to their physicians. That’s why people have health problems such as heart attacks, which could lead to possible death. Please think of healthy cooking as a hobby and a healthy lifestyle to you and your family.

Tiếng Việt

Tôi muốn kể cho bạn nghe về một trong những sở thích yêu thích của tôi, đó là nấu ăn. Tôi thích nấu những bữa ăn tự làm, vì chúng tốt cho sức khỏe, ít béo và bổ dưỡng. Những thứ tôi thích nấu ăn là; mì gà và rau, mì ống sốt cà chua hoặc cá ngừ hầm. Nấu ăn đối với tôi cũng là một điều thú vị và nó là một sở thích đặc biệt. Tôi khuyến khích mọi người tận dụng cơ hội này để biến nấu ăn lành mạnh trở thành một phần trong lối sống hàng ngày của họ. Theo những gì tôi biết, rất nhiều người ăn sài thức ăn vào thời điểm không thích hợp; vì vậy họ sẽ kiếm cớ ăn uống không lành mạnh. Không có gì lạ khi mọi người cực kỳ béo phì và họ nên chăm sóc bản thân thích hợp. Những loại người đó chỉ không muốn nghe lời bác sĩ của họ. Đó là lý do tại sao mọi người gặp các vấn đề sức khỏe như đau tim, có thể dẫn đến tử vong. Hãy coi nấu ăn lành mạnh là một sở thích và một lối sống lành mạnh cho bạn và gia đình bạn.

Sở thích nấu ăn bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

Some people may think cooking is just a daily work to make meals. But for me, cooking is a hobby – the best hobby to have, because it can be very useful in life. Cooking has been my hobby for several years. I was about six years old, when I started learning how to cook. It is something that I inherited from my grandmother. She was a professional chef and owned her own restaurant, where I learned how to cook. There are so many reasons I love to cook. I enjoy cooking because it keeps me happy in my life. Whenever I feel sad or upset, cooking ease that for me in a big way. Because when I am cooking I have very little time to think, the cooking is challenging my mind and taking my mind o the stress of everyday life. Cooking also enables me to expand my creativity. I have invested hours of my time per day to be more knowledgeable about different cooking methods. One more good thing about cooking is I’m happy and satisfied when I cook for my family, relatives, friends, or even people whom I do not know and they enjoy my food. And it’s more meaningful when I cook for homeless people sometimes.

Tiếng Việt

Có người sẽ nghĩ rằng nấu ăn chỉ là việc làm hằng ngày để tạo ra các bữa ăn. Nhưng với tôi, nó là một sở thích – một sở thích tuyệt vời nhất, bởi vì nó rất hữu dụng trong cuộc sống. Nấu ăn là sở thích của tôi đã từ lâu. Khi tôi 6 tuổi là lúc tôi bắt đầu học nấu ăn. Nó là thứ tôi thừa hưởng từ bà mình. Bà là một đầu bếp chuyên nghiệp và mở một nhà hàng riêng – nơi mà tôi học nấu ăn từ đó. Có nhiều lí do khiến tôi thích nấu ăn. Tôi thích nó vì nó giúp tôi vui vẻ trong cuộc sống. Mỗi khi tôi thấy buồn, nấu ăn giúp tôi xóa sạch mọi nỗi phiền muộn. Bởi vì khi nấu ăn tôi có rất ít thời gian để suy nghĩ, việc nấu ăn thử thách trí óc tôi và khi bạn tránh xa những mệt mỏi của cuộc sống hằng ngày. Nấu ăn còn giúp tôi mở rộng óc sáng tạo. Tôi dành hàng giờ mỗi ngày để học hỏi những phương pháp nấu ăn mới. Một điều tốt nữa của việc nấu ăn là tôi cảm thấy vui và hài lòng khi nấu cho gia đình, người thân, bạn bè, thậm chí người không quen biết và họ thích thú với thức ăn của tôi. Và còn ý nghĩa hơn nữa khi thỉnh thoảng tôi nấu cho những người vô gia cư.

Bài viết sở thích nấu ăn bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

I have many hobbies. I like to travel and to read. But my favourite hobby is cooking. Let me tell you why! First, I will tell you a little bit about why I started cooking. Secondly, I will give you some information about what I like to cook. Thirdly, I will say how I use youtube for cooking.

When I started cooking I was 10 years old. My mother wanted me to become a chef. She always believed that girls had to make different types of food, because one day they would get married. In my country it is not usual that a girl can’t cook. I feel lucky that I can cook a lot of food. Now when I am cooking some food that my children and my husband like, I become happy and I am proud of my mother and myself.

In the beginning I cooked easy things. For example, I cooked eggs, but gradually I got better at making different and more difficult food. I can cook Afghan Qabili. Qabili is Afghanistans most popular dish. Qabili is made with rice, meat, carrots and raisins. I can also cook Manto, different Kebabs and a lot of other things. I like best to make food in the weekends, because making special food takes time and I often have good time when I am free in the weekends. When I was in Afghanistan most often I followed my mother and I helped her when she cooked a type of food. But now I cook alone. I think cooking is boring for someone, but for me it is interesting because it is my hobby to cook. I also like to cook food from other countries. I thank my mother, because she learned me how to cook.

When I make a new kind of food I find information online and on youtube. When I go on youtube I get a lot of information, because on youtube you can find and see how you can cook many types of food. When I want to cook a new type of food I find some information about what tastes good with that food and what things I need to make that food. It is also interesting for me to go on youtube and see different food from other countries and how we can cook it.

So now you know what my favourite hobby is. I think cooking is a good activity, because when I cook food it makes me busy and I am never bored. When you cook different food you can get a lot of information from youtube. You can also find out what is healthy with this food. Cook healthy to be healthy!

Tiếng Việt

Tôi có nhiều sở thích. Tôi thích đi du lịch và đọc sách. Nhưng sở thích thực sự của tôi là nấu ăn. Hãy để tôi nói cho bạn biết lý do tại sao nhé! Đầu tiên, tôi sẽ cho bạn biết một chút về lý do tại sao tôi bắt đầu nấu ăn. Thứ hai, tôi sẽ cung cấp cho bạn một số thông tin về tôi thích nấu gì. Thứ ba, tôi sẽ nói cách tôi sử dụng youtube để nấu ăn.

Khi tôi bắt đầu nấu ăn, tôi lên 10 tuổi. Mẹ tôi muốn tôi trở thành một đầu bếp. Bà luôn tin rằng các cô gái phải biết làm những món ăn khác nhau, bởi vì một ngày nào đó họ sẽ lập gia đình. Ở đất nước tôi, một cô gái không biết nấu ăn thì thật không bình thường. Tôi cảm thấy may mắn vì tôi có thể nấu rất nhiều món ăn. Bây giờ khi tôi đang nấu một số món ăn mà con và chồng tôi thích, tôi cảm thấy hạnh phúc và tôi tự hào về mẹ và bản thân mình.

Ban đầu tôi nấu những thứ đơn giản. Ví dụ, tôi nấu các món, nhưng dần dần tôi đã nấu ngon hơn với những món ăn khác và phức tạp hơn. Tôi có thể nấu món Qabili của Afghanistan. Qabili là món ăn phổ biến nhất của người Afghanistan. Qabili được làm bằng gạo, thịt, cà rốt và nho khô. Tôi cũng có thể nấu Manto, các loại Kebabs khác nhau và rất nhiều thứ khác. Tôi thích nhất là nấu ăn vào cuối tuần, bởi vì nấu ăn đặc biệt cần có thời gian và tôi thường có thời gian rảnh rỗi vào cuối tuần. Khi tôi ở Afghanistan, tôi thường theo mẹ và tôi giúp bà khi bà nấu ăn. Nhưng bây giờ tôi nấu một mình. Tôi nghĩ rằng nấu ăn nhàm chán với một số người, nhưng đối với tôi nó thú vị bởi nó là sở thích của tôi để nấu ăn. Tôi cũng thích nấu các món ăn từ các nước khác. Tôi biết ơn mẹ, vì bà đã dạy tôi cách nấu ăn.

Khi tôi làm một món ăn mới, tôi tìm kiếm các thông tin trực tuyến và trên youtube. Khi tôi lên youtube tôi nhận được rất nhiều thông tin, bởi vì trên youtube bạn có thể tìm và xem cách bạn có thể nấu nhiều loại thức ăn. Khi tôi muốn nấu một món ăn mới, tôi tìm kiếm một số thông tin về những gì có vị ngon với thức ăn đó và những thứ tôi cần để làm món ăn đó. Nó cũng rất thú vị để tôi tiếp tục tìm kiếm trên youtube và ngắm các món ăn khác nhau từ các nước khác và biết cách chúng ta có thể nấu nó.

Vì vậy, bây giờ bạn biết sở thích của tôi là gì. Tôi nghĩ nấu ăn là một hoạt động tốt, vì khi tôi nấu món ăn, nó khiến tôi bận rộn và tôi không bao giờ cảm thấy nhàm chán. Khi bạn nấu các món ăn khác nhau, bạn có thể nhận được rất nhiều thông tin từ youtube. Bạn cũng có thể tìm hiểu những gì tốt cho sức khỏe với thực phẩm này. Nấu ăn tốt để được khỏe mạnh!

Nói về sở thích nấu ăn bằng tiếng Anh

Tiếng Anh 

If you guys are the same age as I like to watch movies, read stories or listen to music, then my hobby is cooking. Currently my family meals are cooked by me. I will cook when I leave school. To cook a delicious dish I need to prepare enough ingredients in both quantity and quality. I usually go to the market early in the morning so that I can choose the freshest ingredients. I quite like spicy food, so most of the dishes I cook have a little extra chili. I usually make snacks on weekends and share them with everyone to eat. My friends all praise me for my good cooking. I am so happy about that. For me, cooking is a way for me to relax, express my feelings. I hope I have a restaurant in the future and there I will introduce my food to everyone.

Tiếng Việt 

Nếu như các bạn bằng tuổi tôi thích xem phim, đọc truyện hay nghe nhạc thì sở thích của tôi lại là nấu ăn. Hiện tại những bữa cơm của gia đình đều do tôi nấu. Tôi sẽ nấu ăn vào những khi được nghỉ học. Để nấu được một món ăn ngon tôi cần chuẩn bị đủ nguyên liệu về cả số lượng và chất lượng. Tôi thường đi chợ vào sáng sớm để có thể lựa chọn được những nguyên liệu tươi ngon nhất. Tôi khá thích ăn cay, nên đa số những món tôi nấu đều có thêm một chút ớt. Tôi thường làm những đồ ăn vặt vào cuối tuần và chia cho mọi người cùng ăn. Bạn bè tôi đều khen tôi nấu ăn ngon. Tôi rất vui vì điều đó. Đối với tôi, nấu ăn là cách để tôi thư giãn, thể hiện cảm xúc của mình. Tôi hy vọng sau này mình sẽ có một nhà hàng và ở đó tôi sẽ giới thiệu những món ăn của mình đến tất cả mọi người.

Viết về sở thích nấu ăn bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

Cooking is my favorite hobby. My grandmother taught me how to cook my first dish when I was 8. My family enjoyed it so much so that is when I started this hobby. Some people say cooking is a waste of time but I find this hobby very interesting and meaningful. I really love trying new food and cooking for my family. The feeling of making my family happy with my food is amazing. I often collect recipes from my mother and my grandmother. Sometimes I also get recipes from the internet. Then I write them in a notebook. I hope I will become a good chef and have my own cookery book in the future.

Tiếng Việt

Nấu ăn là sở thích yêu thích của tôi. Bà tôi đã dạy tôi cách nấu món ăn đầu tiên khi tôi lên 8 tuổi. Gia đình tôi rất thích món ăn này, đó là khi tôi bắt đầu sở thích này. Có người nói nấu ăn mất thời gian nhưng tôi thấy sở thích này rất thú vị và ý nghĩa. Tôi thực sự thích thử những món ăn mới và nấu ăn cho gia đình mình. Cảm giác làm cho gia đình hạnh phúc với món ăn của tôi thật tuyệt vời. Tôi thường thu thập các công thức nấu ăn từ mẹ tôi và bà tôi. Đôi khi tôi cũng nhận được các công thức nấu ăn từ internet. Sau đó, tôi viết chúng vào một cuốn sổ. Tôi hy vọng mình sẽ trở thành một đầu bếp giỏi và có cuốn sách dạy nấu ăn của riêng mình trong tương lai.

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 160
  • Lượt xem: 112.623
  • Dung lượng: 186 KB
Sắp xếp theo