Mẫu báo cáo thành tích công tác chủ nhiệm Báo cáo thành tích công tác chủ nhiệm lớp

Báo cáo thành tích công tác chủ nhiệmbiểu mẫu được lập ra để báo cáo thành tích về công tác chủ nhiệm qua một năm học.

Mẫu báo cáo thành tích công tác chủ nhiệm thường được nhà trường yêu cầu các giáo viên chủ nhiệm thực hiện vào cuối năm học. Qua bản báo cáo có thể thấy những thành tích trong học tập của lớp giáo viên chủ nhiệm trong năm qua, những ưu và nhược điểm của giáo viên đề đề nghị khen thưởng với giáo viên đó. Việc làm tốt công tác chủ nhiệm có ý nghĩa rất lớn đối với học sinh trong giai đoạn hiện nay khi học sinh có thê tiếp cận thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Vậy sau đây là 2 mẫu báo cáo thành tích công tác chủ nhiệm lớp, mời các bạn cùng tải tại đây.

Báo cáo thành tích công tác chủ nhiệm - Mẫu 1

PHÒNG GD&ĐT ....................
TRƯỜNG .................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------o0o----------

.........., ngày.......tháng.....năm....

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:

- Họ tên:....................................................................................................................

- Sinh ngày, tháng, năm: ................................................. Giới tính:..........................

- Quê quán:................................................................................................................

- Đơn vị công tác:...................................................................................................

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:..........................................................................

- Nhiệm vụ được giao:..............................................................................................

II. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học 20..... - 20..... Trường THCS .......................tiếp tục "Đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục"; Hưởng ứng cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo". Tiếp tục thực hiện phong trào xây dựng "Trường học thân thiện, học sinh tích cực".

Bản thân tôi được giao nhiệm vụ giảng dạy và chủ nhiệm lớp. Xác định được vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác giảng dạy và chủ nhiệm lớp. Tôi đã thực hiện tốt các cuộc vận động của ngành cũng như phát động tới toàn thể các em học sinh của lớp thực hiện tốt các cuộc vận động, góp phần nâng cao chất lượng học tập và rèn luyện cho học sinh nhằm đạt được mục tiêu kế hoạch giáo dục đề ra.

1. Đặc điểm tình hình:

a. Thuận lợi:

- Đa số các em học sinh được sự quan tâm, chăm sóc của phụ huynh. Bản thân các em ngoan, chăm chỉ.

- Học sinh đều là con em tại địa phương có truyền thống hiếu học, phần lớn các em đều ngoan, chăm chỉ, có ý thức học tập tốt.

- Được sự quan tâm sâu sắc của Ban Giám Hiệu nhà trường, tổ chức Đoàn Đội đề ra chỉ tiêu kế hoạch cụ thể cho từng tháng trong năm học.

- Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương, hỗ trợ tích cực trang thiết bị, đồ dùng dạy học tốt

- Có sự kết hợp chặt chẽ giữa giáo viên chủ nhiệm với giáo viên chuyên biệt trong công tác quản lý học sinh lớp.

- Bản thân tôi là giáo viên chủ nhiệm nhiều năm luôn nhiệt tình trong công tác, quan tâm giáo dục học sinh về mọi mặt.

b. Khó khăn:

- Cùng với sự phát triển của kinh tế thị trường thì sự ảnh hưởng của mặt trái kinh tế thị trường cũng tác động không nhỏ đến tâm lý, tình cảm của các em học sinh, đặc biệt là một số tệ nạn xã hội. Đối với học sinh trung học cơ sở, các em còn nhỏ, ham chơi và chưa ý thức được hành vi của mình rất dễ bị lôi cuốn vào một số hoạt động thiếu lành mạnh. Beân caïnh ñoù coøn xaûy ra tình traïng caùc em muoán khaúng ñònh caùi toâi caù nhaân, các em nghĩ mình đã lớn có thể làm những điều mình thích.

- Một số phụ huynh mải mê làm kinh tế ít quan tâm tới con em mình và giao phó cho nhà trường và thầy cô giáo đó là một trong những khó khăn đối với bản thân tôi trong công tác giảng dạy và chủ nhiệm lớp.

2. Chức năng nhiệm vụ:

- Năm học 20....-20..... chủ nhiệm và giảng dạy lớp 8A4, sĩ số: 40.

- Năm học 20..... – 20..... chủ nhiệm và giảng dạy lớp 8A3, tổng số học sinh là: 38.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

Qua nhiều năm làm công tác chủ nhiệm lớp bản thân tôi đã đúc rút cho mình một số giải pháp để làm tốt công tác chủ nhiêm lớp, cụ thể là:

-Bước vào năm học mới tôi nắm bắt ngay tình hình chung của lớp cũng như điều kiện hoàn cảnh của mỗi học sinh. Tìm hiểu khả năng, năng lực của mỗi em, nắm được học lực của học sinh giỏi, khá, trung bình, yếu, qua bàn giao kết quả học tập của các em từ giáo viên chủ nhiệm năm trước.

- Sau lễ khai giảng tiến hành họp lớp, ổn định lớp, sắp xếp chỗ ngồi cho các em.

- Tổ chức họp lớp bầu ban cán sự lớp, sau đó cho biểu quyết để bầu ra những em có ý thức tốt, học giỏi , có năng lực để cùng với cô giáo đưa phong trào học tập của lớp đi lên. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên cán sự:

+ Lớp trưởng: bao quát công việc chung của lớp, theo dõi tình hình chung của lớp, giám sát các nhiệm vụ của cán sự lớp, kiểm tra cơ sở vật chất phụ trách lớp trong sinh hoạt, hoạt động tập thể dưới sự hỗ trợ của cô giáo.

+ Lớp phó học tập: làm thay nhiệm vụ của lớp trưởng khi lớp trưởng nghỉ vắng, ghi nhận những bạn học thuộc bài, không thuộc bài, những bạn có ý thức trong học tập cũng như những bạn còn lười học.

Triển khai họp phụ huynh cho học sinh lớp thông qua nội quy của nhà trường cũng như của lớp. Để phụ huynh nắm được và phối hợp cùng với nhà trường, giáo viên chủ nhiệm một cách chặt chẽ trong công tác quản lý giáo dục học sinh, trong năm học có thể bầu lại cán sự lớp để tạo điều kiện cho các em được phát huy năng lực và hòa nhập với mọi người.

Là một giáo viên tôi luôn quan tâm gần gũi với các em học sinh với vai trò vừa là người thầy, người mẹ, người bạn của các em. Vì thế tạo được sự gần gũi cởi mở và sự chia sẻ, niềm tin đối với các em học sinh cũng như tạo sự tin tưởng của phụ huynh học sinh của lớp.

Tổ chức truy bài 15 phút đầu giờ, học tổ, nhóm theo sự phân công của cô giáo học sinh khá, giỏi giúp đỡ học sinh trung bình, yếu.

- Lớp phó văn thể: phụ trách theo dõi các hoạt động tập thể, văn nghệ sinh hoạt ngoại khóa, thể dục thể thao...

- Tổ trưởng: điều hành nội quy chung, đôn đốc các hoạt động hàng ngày của tổ trong việc thực hiện nội quy của trường lớp, học tập...

- Tổ phó: theo dõi, điều hành công việc thuộc về lao động, vệ sinh môi trường, hoạt động ngoài giờ...

a. Nâng cao chất lượng học sinh:

Như chúng ta đã biết, mỗi đối tượng học sinh có đặc điểm tâm sinh lý, năng lực khác nhau, chính vì vậy để nâng cao chất lượng giáo dục thì nhất thiết người giáo viên phải hiểu rõ về từng em đó. Từ việc tìm hiểu đặc điểm tâm sinh lý của các em, giáo viên sẽ có những biện pháp giảng dạy giáo dục phù hợp nhằm phát huy năng lực của mỗi học sinh một cách hiệu quả nhất.

Trong từng tiết sinh hoaït chuû nhieäm, töøng buoåi truy baøi tôi luôn quan tâm đến tất cả các đối tượng học sinh. Đặc biệt có sự lồng ghép liên hệ thực tế và giáo dục ý thức, đạo đức cho học sinh, tạo sự nhẹ nhàng mà hiệu quả không bị dập khuôn cứng nhắc.

Đối với học sinh yếu các em luôn nhút nhát thiếu tự tin tôi luôn gần gũi, động viên, khích lệ các em, để có thể hoàn thành được, từ đó các em vươn lên học tập tốt.

b. Công tác mũi nhọn:

- Tham mưu với phụ huynh học sinh có sự khen thưởng động viên các em có thành tích học tập tốt, đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi các môn học, các cấp, những em học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập để động viên khích lệ các em.

c. Hoạt động ngoại khóa

- Là hoạt động không thể thiếu góp phần phát triển nhân cách toàn diện cho các em, giúp các em học mà chơi, chơi mà học.

- Quan tâm nhắc nhở học sinh làm tốt nếp vệ sinh lớp học đầu giờ, cuối giờ, giáo dục học sinh vệ sinh cá nhân, giữ vệ sinh môi trường.

- Kết hợp với cán bộ thư viện cho các em đọc sách, báo, tài liệu tham khảo

III. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

IV. TÓM TẮT THÀNH TÍCH

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

V. RÚT KINH NGHIỆM:

- Trong quá trình giảng dạy-chủ nhiệm quản lý học sinh những năm vừa qua tôi luôn quan tâm giáo dục học sinh, kết hợp với sự nỗ lực phấn đấu của các em học sinh, lớp tôi chủ nhiệm luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chất lượng giáo dục 2 mặt của lớp luôn đứng vào tốp đầu của trường. Nhiều em đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố và cấp tænh. Qua kết quả đạt được đó tôi rút ra kinh nghiệm như sau:

- Ngay từ đầu năm học, giáo viên phải kịp thời nắm bắt ngay về đặc điểm tình hình của lớp về mọi mặt như điều kiện gia đình học sinh, năng lực học tập khả năng nhận thức của các em, ý thức đạo đức, ... Có sự trao đổi với GVCN tröôùc của các em..

- Giữ mối liên hệ mật thiết giữa giáo viên với gia đình phụ huynh học singtrong công tác giáo dục, kịp thời trao đổi với phụ huynh học sinh về học tập cũng như ý thức đạo đức của các em để kết hợp trong công tác giáo dục học sinh đạt hiệu quả cao.

- Giáo viên phải luôn gần gũi quan tâm giáo dục học sinh, tạo cơ hội cho học sinh được trao đổi, bày tỏ và phát triển.

- Kết hợp chặt chẽ giữa giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, tổng phụ trách đội.

- Trong giảng dạy luôn quan tâm đến tất cả các đối tượng học sinh, những cá nhân điển hình để các em học tập và làm theo.

- Trong quá trình rèn luyện, giáo dục, giáo viên phải nắm bắt được đặc điểm tâm sinh lý học sinh, các em còn nhỏ, hiếu động, chóng nhớ chóng quên. Vì thế sự rèn luyện phải là một quá trình không nên nóng vôi, gò các em mà phải tạo tâm thế thoải mái cho học sinh. Và giáo viên phải là tấm gương sáng cho mọi học sinh noi theo.

- Để đạt được kết quả giáo dục như mong muốn ngoài sự nỗ lực của thầy và trò cần có sự quan tâm kết hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Tạo sự đồng bộ thống nhất trong giáo dục có như vậy mới mang lại hiệu quả cao trong giáo dục

Trên đây Báo cáo thành tích trong công tác chủ nhiệm lớp mà tôi thực hiện và đạt được trong thời gian vừa qua.

.........., ngày....tháng....năm....

Người viết đơn

Báo cáo thành tích công tác chủ nhiệm - Mẫu 2

PHÒNG GD&ĐT ....................
TRƯỜNG .................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------o0o----------

.........., ngày.......tháng.....năm....

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP
Năm học: ..............

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên:....................................................................................................................

- Sinh ngày, tháng, năm: ................................................. Giới tính:..........................

- Quê quán:................................................................................................................

- Đơn vị công tác:...................................................................................................

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:..........................................................................

- Nhiệm vụ được giao:..............................................................................................

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

Năm học ......................, tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp ................, tại điểm trường ..................., cuối năm học lớp chủ nhiệm của tôi đã có nhiều thành tích tốt, được công nhận lớp tiên tiến, lớp giữ vở sạch viết chữ đẹp của năm học ................

Bước vào năm học .........................., khi được phân công làm chủ nhiệm lớp ..............., tại điểm trường ..................., bản thân tôi không khỏi băn khoăn, lo lắng. Đây là một lớp rất khó khăn, khó khăn về mọi thứ. Đầu năm học, lớp ............ có tất cả ............ học sinh, ........... nữ, (cuối HK1 chuyển đến 1 em từ lớp ........... F Tổng số ........... hs, .......... nữ ) trong đó có đến ........... em là người dân tộc thiểu số, kết quả khảo sát chất lượng đầu năm: TV- ......................%, Toán - ..............% trung bình trở lên, một chất lượng không mấy thuận lợi. Hoàn cảnh gia đình của nhiều em lại vô cùng khó khăn (......... em thuộc hộ nghèo, .................. em thuộc hộ cận nghèo ), các em đến lớp mà sách, vở, dụng cụ học tập còn thiếu ... Nhiều phụ huynh không mấy quan tâm đến việc học của các em, hầu như giao phó việc học của các em cho nhà trường, cho thầy cô ...

Trước một tập thể lớp có nhiều khó khăn như vậy, là giáo viên chủ nhiệm lớp bản thân tôi không khỏi trăn trở tìm kiếm các giải pháp để quản lí, tổ chức và xây dựng lớp chủ nhiệm của mình ngày càng tiến bộ; kế thừa, phát huy những kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp đã tích lũy sau nhiều năm công tác, tôi đã đề ra một số giải pháp có thể xem là hiệu quả trong công tác chủ nhiệm lớp như sau:

a. Công tác tổ chức lớp.

Đây là công tác hàng đầu mà mỗi giáo viên chủ nhiệm phải thật sự quan tâm, khi đã làm tốt công tác này thì có thể nói đã thành công một nửa trong công tác chủ nhiệm lớp.

- Bước vào đầu năm học tôi tiến hành điều tra nắm bắt tình hình chung của lớp và cụ thể đến từng học sinh. Tìm hiểu hoàn cảnh gia đình, khả năng học tập của các em. Tiến hành phân loại học sinh, em nào học giỏi, khá, em nào có hoàn cảnh khó khăn, và đặc biệt quan tâm đến những đối tượng học sinh cá biệt, học sinh học yếu …

- Chia tổ, bầu lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng, tổ phó.

Từ kết quả điều tra tình hình học sinh tôi sắp xếp chỗ ngồi cho các em, rồi chia tổ, thông thường tôi chia lớp làm 3 tổ. Mỗi tổ 8 học sinh, được bố trí ngồi trong một dãy bàn. Mỗi tổ phải đảm bảo nhiều đối tượng: có học sinh yếu, học sinh khá giỏi, học sinh trung bình và học sinh ở địa bàn xa, học sinh ở địa bàn gần, có học sinh ngoan, có học sinh cá biệt, học sinh người dân tộc ít người … để các em có điều kiện giúp nhau cùng tiến bộ.

Sau khi chia tổ xong, tôi tổ chức lấy ý kiến từ phía tập thể lớp, sau đó biểu quyết để bầu Ban cán sự lớp. Tất nhiên, trước khi bầu ban cán sự lớp, tôi đưa ra những tiêu chuẩn cụ thể, ví dụ lớp trưởng, lớp phó phải có học lực giỏi, hạnh kiểm tốt, phải tự tin, mạnh dạn trước tập thể lớp, biết tổ chức, quản lí, điều hành các bạn học sinh trong lớp; tổ trưởng, tổ phó phải là những học sinh có trách nhiệm, biết lo lắng cho công việc của tổ ...

Nếu tập thể học sinh chưa hiểu nhau, chưa gắn kết với nhau, chưa giới thiệu ra những bạn ưu tú để bầu vào ban cán sự lớp thì tôi gợi ý để tập thể lớp bầu ra một ban cán sự lớp như mong muốn.

- Ổn định nề nếp xếp hàng vào lớp, xếp hàng tập thể dục, nề nếp ra chơi, ra về. Quy định cụ thể về vở sách, quy định về việc học ở nhà, học ở lớp, tổ chức cho các em học nội quy trường lớp, trong đó cần chú ý cho các em nắm được, nhớ được những nhiệm vụ chính của học sinh.

Thường xuyên hoặc khi cần thiết tôi tổ chức đổi vị trí ngồi cho các em để các em thấy được sự gần gủi, sự quan tâm, sự khoa học, công bằng trong lớp. Em nào cũng có thể ngồi bàn đầu, dãy đầu hay những vị trí ngồi mà các em cho là quan trọng, là oách ...

- Tiến hành giao nhiệm vụ cho Ban cán sự lớp một cách cụ thể.

* Lớp trưởng: Bao quát công việc chung của lớp, đôn đốc cả lớp thực hiện tốt nhiệm vụ chung của lớp và tổng hợp tình hình học tập trong tuần của cả lớp, báo cáo kịp thời các diễn biến phức tạp cho GVCN xử lý, nhắc nhở các tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ, kiểm tra công tác vệ sinh trong và ngoài lớp, tắt đèn quạt, đóng cửa sổ khi ra khỏi phòng học, ...

* Lớp phó học tập: Làm thay nhiệm vụ của lớp trưởng khi lớp trưởng vắng. Ghi nhận những bạn thuộc bài; ghi tên những bạn không thuộc bài, không học bài, không làm bài tập hoặc làm việc riêng báo cáo cho GVCN vào cuối từng buổi học để kịp thời xử lí. Tổ chức truy bài 15 phút đầu giờ, học tổ, nhóm theo sự phân công của GVCN.

* Lớp phó văn thể mĩ: Có nhiệm vụ theo dõi hoạt động ngoài giờ, sinh hoạt tập thể, ...

* Tổ trưởng: Điều hành công việc của tổ, theo dõi, đôn đốc các hoạt động hằng ngày của tổ về việc thực hiện nội quy, học tập, …

* Tổ phó: Theo dõi, điều hành công việc của tổ thuộc về lao động, vệ sinh môi trường, hoạt động ngoài giờ, …

Ngoài nhiệm vụ trên, tổ trưởng, tổ phó trong 15 phút đầu giờ phải tranh thủ kiểm tra tổ viên của mình về việc chuẩn bị bài ở nhà, học bài, làm bài tập ở nhà ...

Tôi đã xây dựng và đưa ra những quy định cụ thể để các em lớp trưởng, lớp phó thuận tiện trong việc điều hành, tổ chức lớp; tổ trưởng, tổ phó đôn đốc, theo dõi chính xác và công bằng trong tổ. Ban cán sự lớp này, có thể thay đổi theo định kỳ hoặc khi cần thiết, để tất cả các em có cơ hội được làm cán sự lớp, giúp các em mạnh dạn, tự tin trước mọi người.

b. Nâng cao chất lượng học tập của học sinh:

Nâng cao chất lượng học tập của học sinh là công tác quan trọng hàng đầu, thường xuyên của một GVCN, đây mới là giá trị đích thực cho mọi hoạt động giáo dục của nhà trường, đây mới là thước đo cho tài năng của một giáo viên đứng lớp. Như chúng ta đã biết, mỗi đối tượng học sinh, mỗi con người thì có đặc điểm tâm sinh lí khác nhau. Nhất là đối tượng học sinh yếu, học sinh dân tộc ít người thì tâm sinh lí của các em càng khác thường hơn, điều này tôi chỉ có thể nắm được qua trao đổi với phụ huynh.

Do đó, công tác đầu tiên là tôi triển khai họp phụ huynh lớp. Bản thân tôi sẽ cung cấp cho phụ huynh nắm được nội quy của nhà trường cũng như nội quy của lớp, những công việc cụ thể mà học sinh phải chuẩn bị ở nhà, hướng dẫn phụ huynh cách quản lí, giám sát, giúp đỡ việc học ở nhà của con em. Phía phụ huynh sẽ trao đổi với tôi về đặc điểm của con em mình ... Từ việc tìm hiểu và thống kê đặc điểm tâm sinh lí của từng đối tượng học sinh, tôi đề ra các biện pháp và phương pháp dạy học thích hợp, đồng thời xây dựng kế hoạch để phối hợp chặt chẽ với phụ huynh nhằm nâng cao chất lượng học tập cho học sinh.

Để giúp cho học sinh yếu, học sinh dân tộc học tốt lên, tôi tổ chức các đôi bạn học tập, cứ một học sinh khá giỏi thì đi kèm một học sinh yếu. Các đôi bạn học tập này có trách nhiệm giúp nhau trong học tập, khi em này chưa hiểu bài, chưa chuẩn bị bài tốt, thì em kia hướng dẫn, giúp đỡ. Đồng thời, tranh thủ những giờ ra chơi, hoặc cuối buổi, tôi tổ chức phụ đạo thêm cho các em những kiến thức còn hỏng. Đặc biệt là tôi thường xuyên kêu các em yếu lên bảng để làm việc tay đôi với các em, giúp các em hiểu bài hơn, giúp các em được rèn luyện các kỹ năng tính toán nhiều hơn. Không chỉ thế tôi còn kịp thời khen ngợi và tuyên dương trước lớp về sự tiến bộ của các em đó dù rằng sự tiến bộ đó là rất ít. Có làm như vậy thì các em cảm thấy tự tin hơn và hứng thú hơn trong học tập .

c. Công tác mũi nhọn:

Để có thành tích trong các hoạt động mũi nhọn của nhà trường như giải toán Violympic, tôi lựa chọn, thành lập đội tuyển học sinh giỏi của lớp. Tôi đã mượn sách nâng cao chọn các bài toán khó, nghiên cứu trước để dạy lồng ghép vào các tiết học, bồi dưỡng thêm cho các em, khuyến khích các em mua sách luyện thi Violympic để tự luyện ở nhà. Tôi tổ chức cho các em luyện giải trực tiếp trên máy với phần mềm luyện thi Violympic, hướng dẫn, giúp đỡ các em vượt qua từng vòng thi trên mạng.

Tôi lựa chọn và thành lập đội tuyển thi viết chữ đẹp của lớp, tổ chức, hướng dẫn các em luyện viết chữ đẹp, chấm và sửa sai thường xuyên cho các em.

d. Hoạt động ngoài giờ lên lớp:

- Tôi phối kết hợp với Đội nắm bắt mọi hoạt động Đội để triển khai kịp thời cho ban cán sự lớp. Tôi thường đến lớp trước giờ học 15-20 phút để nhắc nhở các em công tác vệ sinh lớp, vệ sinh cá nhân, việc truy bài đầu giờ ...

- Tôi thường giúp đỡ, hướng dẫn và cùng các em vệ sinh trường lớp sạch sẽ trước mỗi buổi học, để các em làm quen với sự tự giác và có ý thức giữ gìn trường lớp sạch đẹp, có ý thức bảo vệ môi trường.

- Tổ chức họp ban cán sự lớp hàng tuần, để giúp các em giải quyết những thắc mắc, giúp các em mạnh dạn nhận xét trước lớp.

- Trong các giờ sinh hoạt tập thể tôi đều tham gia cùng các em vui chơi, ca múa hát tạo cho các em sự gần gũi thân thiện hơn. Tôi cùng các em dàn dựng chương trình, nội dung cho các buổi trình diễn văn nghệ sáng thứ hai, khi đến phiên biểu diễn của lớp mình. Đầu tư trang phục, dàn dựng các tiết mục cho các em tham gia giao lưu Tiếng Việt của chúng em ...

đ. Công tác trang trí lớp học:

Việc trang trí lớp học, cũng được tôi rất quan tâm, mặc dù gia đình các em có khó khăn, nhưng tôi cũng đã vận động phụ huynh cùng đóng góp để trang trí cho lớp theo quy định của nhà trường. Tôi thay chủ điểm theo tháng, trưng bày sản phẩm của các em lên bảng trang trí ... để tạo cho các em tính tích cực thi đua trong học tập.

III. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:

* Năm học .................... – Lớp chủ nhiệm lớp ..........:

- Về học lực cuối năm học lớp tôi đạt được:

Tổng số .......em/.......nữ

Giỏi

Khá

Trung bình

Yếu

Toán

Tiếng Việt

- Duy trì sĩ số 100%. Trung bình trớ lên 100%, không có học sinh yếu về học lực. Về hạnh kiểm có 100% học sinh thực hiện đầy đủ.

- Lớp đạt lớp Vở sạch chữ đẹp, lớp Tiên tiến.

- Thi viết chữ đẹp có 1 học sinh đạt giải nhì cấp trường …………

- Thi giải toán trên mạng có 1 học sinh đạt cấp trường, được thi cấp huyện …………...

* Năm học ............... – Lớp chủ nhiệm lớp .........:

- Về học lực cuối học kỳ 1 lớp tôi đạt được:

Tổng số ........em/......nữ

Giỏi

Khá

Trung bình

Yếu

Toán

Tiếng Việt

Duy trì sĩ số 100%. Trung bình trớ lên 100%, không có học sinh yếu về học lực. Về hạnh kiểm có 100% học sinh thực hiện đầy đủ.

- Chấm vở sạch chữ đẹp đạt loại A: 10- 41.7% loại B: 14- 58.3%

-.…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

* Ngoài thành tích học tập trên lớp tôi còn đạt giải A làm báo tường Chào mừng ngày NGVN ............., giải nhất trong giao lưu Tiếng Việt của chúng em.

Trên đây là thành tích mà trong công tác chủ nhiệm lớp tôi đã đạt được, mong sự đóng góp của các đồng nghiệp giúp đỡ tôi làm tốt hơn.

Xin chân thành cảm ơn !!!

.........., ngày....tháng....năm....

Người viết đơn

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 828
  • Lượt xem: 5.967
  • Dung lượng: 186,7 KB
Sắp xếp theo