Mẫu báo cáo thành tích cá nhân giáo viên chủ nhiệm giỏi Báo cáo thành tích giáo viên chủ nhiệm giỏi

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân giáo viên chủ nhiệm giỏi là mẫu bản báo cáo được cá nhân giáo viên chủ nhiệm lập ra để báo cáo thành tích chủ nhiệm của mình để tham gia hội thi giáo viên chủ nghiệm giỏi cấp trường. Mẫu báo cáo nêu rõ thông tin của giáo viên, những thành tích đạt được trong thời gian qua. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ....
TRƯỜNG ...............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

.........., ngày...tháng...năm....

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN THAM GIA HỘI THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI
CẤP TRƯỜNG - NĂM HỌC ....................

I/ SƠ YẾU LÍ LỊCH

- Họ và tên:….………………………………………………………………………………

- Ngày sinh:….………………………………………………………………………………

- Quê quán:….………………………………………………………………………………

- Địa chỉ:….………………………………………………………………………………

- Trình độ văn hóa:….……………………………………………………………………

- Trình độ chuyên môn:….…………………………………………………………………

- Chức vụ:….………………………………………………………………………………

- Năm vào ngành:….………………………………………………………………………

- Các văn bằng khác đã học:….…………………………………………………………

- Quá trình công tác:….…………………………………………………………………

II / THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP:

Tôi vào ngành năm … đến nay đã tròn.. năm nên bản thân tôi cũng có nhiều kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp chính vì thế năm học …………. được sự phân công của Ban giám hiệu tôi được giao làm công tác chủ nhiệm lớp…. với sĩ số là…em trong đó có 20 em nữ đây là lớp Tiếng anh tăng cường. Qua sự giúp đỡ của Ban giám hiệu kết hợp với sự nổ lực và cố gắng của bản thân tôi đã đạt được một số thành tích sau :

1/ Mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác chủ nhiệm của giáo viên theo quy định thể hiện ở các thành tích đạt được sự tiến bộ của lớp chủ nhiệm :

♦ Về chuyên môn :

- Muốn hoàn thành công tác chủ nhiệm tốt, bản thân chúng ta phải có lòng yêu nghề mến trẻ, tâm huyết và tận tụy với nghề ngoài ra phải có tình thương yêu thật sự để giúp các em vượt qua những khó khăn trong học tập. Bên cạnh đó chúng ta còn tìm hiểu thêm về sức khỏe, hoàn cảnh, tâm lý của các em. Từ đó tôi xây dựng được kế hoạch công tác chủ nhiệm cho lớp mình và cập nhật đầy đủ kịp thời kế hoạch năm, kế hoạch tháng, kế hoạch tuần vào sổ chủ nhiệm.

- Trong giảng dạy bản thân tôi luôn có ý thực tự học tự rèn trau dồi và học hỏi kinh nghiệm của các đồng nghiệp hoặc tìm hiểu qua sách báo, chuyên đề tạp chí giáo dục, nguồn tài nguyên giáo dục,… để nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất, đạo đức và năng lực giảng dạy để hoàn thành tốt công tác chủ nhiệm lớp.

- Luôn đảm bào ngày giờ công lên lớp đúng giờ, dạy theo đúng chuẩn kĩ năng kiến thức không cắt xén chương trình, tham gia đầy đủ các buổi chuyên đề do trường quận tổ chức, thao giảng tổ, khối.

- ….………………………………………………………………………………

- ….………………………………………………………………………………

- ….………………………………………………………………………………

- ….………………………………………………………………………………

- ….………………………………………………………………………………

* BẢNG TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ …

a/ Quá trình học tập từng môn, hoạt động giáo dục khác. Những đặc điểm nổi bật, sự tiến bộ, hạn chế, mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập năm học 20...- 20....

MÔN

5 ĐIỂM TRỞ LÊN HOÀN THÀNH

- DƯỚI 5 ĐIỂM- CHƯA HOÀN THÀNH
SỐ LƯỢNG%SỐ LƯỢNG%
TIẾNG VIỆT
TOÁN
TNXH
ĐẠO ĐỨC
ÂM NHẠC
MĨ THUẬT
THỦ CÔNG
THỂ DỤC

Download file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết.

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 1.141
  • Lượt xem: 5.963
  • Dung lượng: 507,8 KB
Sắp xếp theo