Mẫu kế hoạch giáo dục năm học 2020 - 2021 Khung & mẫu kế hoạch dạy học SGK mới

Mẫu kế hoạch giáo dục năm học 2020 - 2021 được lập ra cho giáo viên lên kế hoạch giảng dạy các môn học trong bộ sách mới trong năm học 2020 - 2021. Đây là năm đầu tiên triển khai 5 bộ sách mới này, nên rất nhiều giáo viên còn gặp bỡ ngỡ.

Khung kế hoạch giáo dục của giáo viên năm học 2020 - 2021

Trường.....................

Khối, lớp 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

................, ngày..... tháng 8 năm 2020

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2020 - 2021
Bộ sách: Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục

TT MÔN HỌC/HĐGD LỚP SỐ TIẾT THEO KHUNG CỦA BỘ SỐ TIẾT XÂY DỰNG THỰC HIỆN SỐ TIẾT DẠY TÍCH HỢP GHI CHÚ
Kỳ 1 Kỳ 2 Kỳ 1 Kỳ 2 Số tiết Môn tích hợp Số tiết Môn tích hợp
1                      
2                      
3                      
4                      
Cộng                      

 

XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG GIÁO VIÊN

Khung kế hoạch giáo dục môn Toán năm học 2020 - 2021

Trường.....................

Khối, lớp 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

................, ngày..... tháng 8 năm 2020

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN TOÁN NĂM HỌC 2020 - 2021
Bộ sách: Cùng học để phát triển năng lực

TT Tên chủ đề/ Tên bài học/ tiết học Yêu cầu cần đạt Dự kiến hoạt động dạy học cơ bản Thời lượng Nội dung tích hợp Ghi chú
I Chủ đề          
1 Bài 1          
             
             
2 Bài 2          
             
             

 

XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG GIÁO VIÊN

Mẫu kế hoạch giáo dục môn Tiếng Việt sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Phòng GD&ĐT:...........

Trường.....................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

................, ngày..... tháng 8 năm 2020

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG
MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1 (BỘ SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG)
CẢ NĂM 35 TUẦN = 420 TIẾT

Kế hoạch giáo dục môn Tiếng Việt

.......

>>> Tải file Mẫu kế hoạch giáo dục năm học 2020 - 2021 để tham khảo chi tiết

Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 1.740
  • Lượt xem: 16.961
  • Dung lượng: 297,5 KB
0 Bình luận
Sắp xếp theo