Mẫu kế hoạch giáo dục năm học 2020 - 2021 Mẫu kế hoạch dạy học theo Công văn 5512, SGK mới

Giới thiệu Tải về
  • 5 Đánh giá

Mẫu kế hoạch giáo dục năm học 2020 - 2021 được lập ra cho giáo viên lên kế hoạch giảng dạy các môn học trong bộ sách mới trong năm học 2020 - 2021. Đây là năm đầu tiên triển khai 5 bộ sách mới này, nên rất nhiều giáo viên còn gặp bỡ ngỡ.

Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm cả mẫu khung kế hoạch giáo dục ban hành theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH: Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây:

Khung kế hoạch giáo dục của giáo viên theo Công văn 5512

Phụ lục III
KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

TRƯỜNG: ..............................
TỔ: .......................................

Họ và tên giáo viên: ................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ............................., LỚP............

(Năm học 20..... - 20.....)

I. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình

STTBài học(1)Số tiết(2)Thời điểm(3)Thiết bị dạy học(4)Địa điểm dạy học(5)
1
2
...

2. Chuyên đề lựa chọn(đối với cấp trung học phổ thông)

STTChuyên đề (1)Số tiết (2)Thời điểm (3)Thiết bị dạy học (4)Địa điểm dạy học (5)
1
2
...

(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.

(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài dạy/chuyên đề.

(3) Tuần thực hiện bài học/chuyên đề.

(4) Thiết bị dạy học được sử dụng để tổ chức dạy học.

(5) Địa điểm tổ chức hoạt động dạy học (lớp học, phòng học bộ môn, phòng đa năng, bãi tập, tại di sản, thực địa...).

2. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...)

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

… ngày..... tháng.... năm......

GIÁO VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Khung kế hoạch giáo dục của giáo viên năm học 2020 - 2021

Trường.....................

Khối, lớp 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

................, ngày..... tháng 8 năm 2020

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2020 - 2021
Bộ sách: Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục

TTMÔN HỌC/HĐGDLỚPSỐ TIẾT THEO KHUNG CỦA BỘSỐ TIẾT XÂY DỰNG THỰC HIỆNSỐ TIẾT DẠY TÍCH HỢPGHI CHÚ
Kỳ 1Kỳ 2Kỳ 1Kỳ 2Số tiếtMôn tích hợpSố tiếtMôn tích hợp
1
2
3
4
Cộng

XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNGGIÁO VIÊN

Khung kế hoạch giáo dục môn Toán năm học 2020 - 2021

Trường.....................

Khối, lớp 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

................, ngày..... tháng 8 năm 2020

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN TOÁN NĂM HỌC 2020 - 2021
Bộ sách: Cùng học để phát triển năng lực

TT Tên chủ đề/ Tên bài học/ tiết họcYêu cầu cần đạt Dự kiến hoạt động dạy học cơ bảnThời lượngNội dung tích hợp Ghi chú
IChủ đề
1Bài 1
2Bài 2

XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNGGIÁO VIÊN

Mẫu kế hoạch giáo dục môn Tiếng Việt sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Phòng GD&ĐT:...........

Trường.....................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

................, ngày..... tháng 8 năm 2020

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG
MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1 (BỘ SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG)
CẢ NĂM 35 TUẦN = 420 TIẾT

Kế hoạch giáo dục môn Tiếng Việt

.......

>>> Tải file Mẫu kế hoạch giáo dục năm học 2020 - 2021 để tham khảo chi tiết

Chia sẻ bởi: 👨 Tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 5.706
  • Lượt xem: 44.949
  • Dung lượng: 297,5 KB