Mẫu đơn xin hợp đồng giảng dạy (4 mẫu) Dành cho giáo viên giảng dạy hợp đồng

Đơn xin hợp đồng giảng dạy năm 2023 - 2024 mang đến 4 mẫu đơn xin việc chi tiết đầy đủ nhất. Đây là biểu mẫu được giáo viên lập ra nhằm trình bày nguyện vọng xin tiếp tục được ký hợp đồng giảng dạy.

Mẫu đơn xin hợp đồng giảng dạy cần trình bày ngắn gọn, khoa học, thể hiện đầy đủ các thông tin cá nhân của người làm đơn như họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, nơi ở hiện nay, dân tộc, tôn giáo, trình độ chuyên môn, chuyên ngành, nơi đào tạo, năm tốt nghiệp… Các giáo viên cần phải kê khai các thông tin này chi tiết, chính xác để nhà trường có căn cứ xét duyệt khi tuyển giáo viên dạy hợp đồng. Vậy dưới đây là 4 mẫu đơn xin hợp đồng giảng dạy chuẩn nhất, quý thầy cô lưu về để thuận tiện khi cần soạn thảo nhé.

Giảng dạy hợp đồng là gì?

Giảng dạy hợp đồng là việc giảng dạy có thời gian, khác với giáo viên biên chế là vô thời hạn, đối với giáo viên hợp đồng, họ sẽ ký với nhà trường giảng dạy trong một thời gian 2-3 năm, đến thời hạn đó, có thể tiếp tục gia hạn hoặc không, trong một số điều kiện có thể được xét vào biên chế. So với những giáo viên đã được biên chế thì chế độ lương, các chính sách đối với giáo viên hợp đồng cũng có nhiều hạn chế vì thế giáo viên hợp đồng cũng phải chịu nhiều thiệt thòi.

Giáo viên vẫn được xét vào biên chế, "thoát" khỏi chế độ hợp đồng xác định thời hạn nhưng bắt buộc phải có một trong các điều kiện sau:

  • Có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên; có đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm, không kể thời gian tập sự, thử việc; ký hợp đồng làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên hoặc ngoài công lập;
  • Có tài năng, năng khiếu đặc biệt phù hợp với vị trí việc làm trong ngành văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao…
  • Đã là cán bộ, công chức, viên chức sau đó được chuyển đến lực lượng vũ trang, cơ yếu, tổ chức xã hội…

Đơn xin hợp đồng giảng dạy - Mẫu 1

(Đơn xin tiếp tục được ký hợp đồng giảng dạy)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN XIN HỢP ĐỒNG GIẢNG DẠY

Kính gửi:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo tỉnh ...

- Ban giám hiệu trường ...

Tôi tên là:................................................... ...................................................................

Sinh ngày:.................................................. ...................................................................

Nơi sinh:..................................................... ...................................................................

Nơi ở hiện nay:........................................... ...................................................................

Dân tộc:...................................................... Tôn giáo:....................................................

Trình độ chuyên môn:................................. Chuyên ngành:..........................................

Nơi đào tạo:................................................ Năm tốt nghiệp:.........................................

Sau thời gian hợp đồng giảng dạy tại trường........................................., tự thấy bản thân có đủ điều kiện, khả năng, năng lực tiếp tục công việc. Đồng thời với nguyện vọng thiết tha được góp phần nhỏ bé của mình với sự nghiệp giáo dục. Vì vậy tôi viết đơn này kính gửi quý lãnh đạo, xin được tiếp tục hợp đồng giảng dạy tại tiểu học......................... Tôi xin hứa sẽ tiếp tục làm tốt và cố gắng phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Tôi xin chân thành cảm ơn!

........., ngày...tháng...năm...

Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đơn xin hợp đồng giảng dạy - Mẫu 2

(Đơn xin vào giảng dạy hợp đồng tại trường)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
--------------------

........., ngày...tháng...năm...

ĐƠN XIN HỢP ĐỒNG GIẢNG DẠY

Kính gửi: Ban giám hiệu Trường ...........................

Tôi tên là:................................................... ...................................................................

Sinh ngày:.................................................. ...................................................................

Nơi sinh:..................................................... ...................................................................

Nơi ở hiện nay:........................................... ...................................................................

Dân tộc:...................................................... ...................................................................

Tôi làm đơn này kính trình lên quý cấp một việc như sau:

Tôi đã tốt nghiệp trường............................. ...................................................................

Khóa ........................................................... ...................................................................

Xếp loại tốt nghiệp:..................................... ...................................................................

Tôi được biết nhà trường hiện tại vẫn còn thiếu giáo viên đứng lớp. Trong lúc chờ đợi cấp trên xét tuyển, bản thân tôi xét thấy có đủ điều kiện, khả năng để giảng dạy nên tôi làm đơn này kính trình lên quý cấp cho phép tôi được hợp đồng giảng dạy với hình thức hợp đồng xác định thời hạn tại trường.

Tôi xin hứa sau khi được quý cấp đồng ý hợp đồng, tôi sẽ thực hiện nghiêm túc các điều khoản trong hợp đồng và xin hứa sẽ đem hết khả năng của mình để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Một lần nữa kính mong các cấp quan tâm xem xét và giải quyết.

Kính đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đơn xin hợp đồng giảng dạy - Mẫu 3

(Đơn xin vào giảng dạy hợp đồng tại trường)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
----------o0o----------

........., ngày...tháng...năm...

ĐƠN XIN HỢP ĐỒNG GIẢNG DẠY
NĂM HỌC 20…– 20…

Kính gửi:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo tỉnh .....

- Ban giám hiệu trường ................

Họ và tên: .................................................. Nam/Nữ:....................................................

Ngày sinh:.................................................. Nơi sinh:....................................................

Quê quán:.................................................. ...................................................................

Hộ khẩu thường trú:................................... ...................................................................

Chỗ ở hiện nay:......................................... ...................................................................

Điện thoại liên lạc:...................................... ...................................................................

Trình độ và chuyên ngành đào tạo:............ ...................................................................

Đối tượng ưu tiên (nếu có):........................ ...................................................................

Sau khi nghiên cứu điều kiện về tuyển hợp đồng giáo viên giảng dạy năm học 20….-20….của trường............……., tôi thấy bản thân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để xin hợp đồng giảng dạy tại trường..........……

Khi được tiếp nhận hợp đồng giảng dạy, tôi xin chấp hành các quy định của Nhà nước và chấp hành nghiêm túc mọi sự phân công nhiệm vụ của Nhà trường.

Gửi kèm theo đơn này hồ sơ gồm:

1. Bản kê khai lý lịch (mẫu 01c/2007/BNV);

2. Bản sao giấy khai sinh, hộ khẩu thường trú;

3. Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí xin hợp đồng giảng dạy và các chứng chỉ khác có liên quan gồm:

6. Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên:  Có:  Không:

8. 02 ảnh màu cỡ 4 x 6.

Tôi cam đoan hồ sơ xin hợp đồng giảng dạy của tôi là đúng sự thật. Nếu sai, tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Kính đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đơn xin hợp đồng giảng dạy - Mẫu 4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

ĐƠN XIN HỢP ĐỒNG GIẢNG DẠY

Kính gửi:....................................................................

Ban giám hiệu ...............................................

Tôi tên là: ............................................... .................................................

Sinh ngày:............................................... .................................................

Nơi sinh: ............................................... .................................................

Nơi ở hiện nay: ............................................... ......................................

Dân tộc:.................................... Tôn giáo:................................................

Trình độ chuyên môn: .................. Chuyên ngành: ..................................

Nơi đào tạo: .................................. Năm tốt nghiệp:..............................

Sau thời gian hợp đồng giảng dạy tại trường tiểu học ............, tự thấy bản thân có đủ điều kiện, khả năng, năng lực tiếp tục công việc. Đồng thời với nguyện vọng thiết tha được góp phần nhỏ bé của mình với sự nghiệp giáo dục. Vì vậy tôi viết đơn này kính gửi quý lãnh đạo, xin được tiếp tục hợp đồng giảng dạy tại tiểu học....................

Tôi xin hứa sẽ tiếp tục làm tốt và cố gắng phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

.....ngày ....tháng ....năm.......

NGƯỜI VIẾT ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Lương
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 8.972
  • Lượt xem: 51.938
  • Dung lượng: 115,3 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo