Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức Cách viết phiếu đăng ký dự tuyển viên chức

Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức mới nhất theo quy định hiện nay được thực hiện theo Nghị định 85/2023/NĐ-CP của Chính Phủ.

Khi đăng ký dự tuyển viên chức, cá nhân đăng ký nộp phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu tại địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển, gửi theo đường bưu chính hoặc qua trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng. Thời hạn nhận phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng. Vậy những ai có đủ điều kiện đăng ký thi viên chức thì tải mẫu phiếu đăng ký dự tuyển viên chức mới nhất tại đây nhé.

Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------o0o---------

…………., ngày.... tháng.... năm ……

(Dán ảnh 4x6)

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Vị trí dự tuyển (1): ……………………………………………………

Đơn vị dự tuyển (2): …………………………………………………

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: ……………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………. Nam (3) □ Nữ □

Dân tộc: ………………………….. Tôn giáo: ……………………………………….

Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân: ……. Ngày cấp: …… Nơi cấp: ……

Số điện thoại di động để báo tin: …………………… Email: ……………………

Quê quán: ………………….…………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay (để báo tin): ………………………………………………………

Tình trạng sức khỏe: ……………, Chiều cao: ..., Cân nặng: …………. kg

Thành phần bản thân hiện nay: ……………………………………………………

Trình độ văn hóa: ……………………………………………………………………..

Trình độ chuyên môn: ………………………………………………………………..

II. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ GIA ĐÌNH

Mối quan hệHọ và tênNgày, tháng, năm sinhQuê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội ..........)

III. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngày, tháng, năm cấp văn bằng, chứng chỉTên trường, cơ sở đào tạo cấpTrình độ văn bằng, chứng chỉSố hiệu của văn bằng, chứng chỉChuyên ngành đào tạo (ghi theo bảng điểm)Ngành đào tạoHình thức đào tạoXếp loại bằng, chứng chỉ

IV. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (nếu có)

Từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, nămCơ quan, tổ chức, đơn vị công tác
V. MIỄN THI NGOẠI NGỮ, TIN HỌC
  1. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Nguyện vọng 1:

- Vị trí việc làm dự tuyển(1):………………………………………………………………

- Đơn vị(2):………………………………………………………………………………….

2. Nguyện vọng 2 (Nếu thông báo tuyển dụng không có các vị trí việc làm được đăng ký 02 nguyện vọng thì thí sinh không điền phần này):

- Vị trí việc làm dự tuyển(1):………………………………………………………………

- Đơn vị(2):………………………………………………………………………………….

3. Đăng ký dự thi môn ngoại ngữ (Đối với các vị trí việc làm tại thông báo tuyển dụng không yêu cầu ngoại ngữ thì thí sinh không điền phần này)

3.1. Đăng ký dự thi ngoại ngữ(5):

Tiếng AnhTiếng NgaTiếng PhápTiếng ĐứcTiếng Trung Quốc

Ngoại ngữ khác theo yêu cầu vị trí việc làm:………………………………………………………..

3.2. Miễn thi ngoại ngữ do (nếu có): ………………………………………………………………….

4. Đối tượng ưu tiên (nếu có): …………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin cung cấp trong Phiếu đăng ký dự tuyển này và cam kết hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo quy định sau khi nhận được thông báo trúng tuyển.

Ghi chú:
1. Ghi đúng tên vị trí việc làm đăng ký dự tuyển theo Thông báo tuyển dụng;

2. Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị đăng ký tuyển dụng đối với từng nguyện vọng theo đúng Thông báo tuyển dụng;

3. Tích dấu X vào ô tương ứng;

4. Cha, mẹ đẻ; vợ (chồng); con đẻ; anh, chị, em ruột;

5. Tích dấu X vào ô tương ứng.

NGƯỜI VIẾT PHIẾU

(Ký, ghi rõ họ tên)

Cách ghi phiếu đăng ký dự tuyển viên chức

(1) Ghi đúng vị trí việc làm đăng ký dự tuyển theo Danh mục vị trí việc làm, số lượng người làm việc cần tuyển dụng bổ sung vào các đơn vị.

(2) Tên khoa/phòng/trung tâm/bộ phận/… Ví dụ - Bệnh viện K.

(3) Người viết phiếu tích dấu X vào ô tương ứng ô Nam/ Nữ.

(4) Theo kết luận của Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng theo qui định.

(5) Viên chức hoặc lao động hợp đồng (làm công việc chuyên môn gì?) hoặc chưa có việc làm.

(6) Hệ 12/12 hoặc hệ 10/10.

(7) Khai theo văn bằng chuyên môn phù hợp với vị trí dự tuyển.

(8) Loại hình đào tạo của văn bằng chuyên môn tại mục (7): Chính quy/Tại chức/Liên thông/Từ xa,..

(9), (10), (12), (16): Khai đầy đủ thông tin theo yêu cầu văn bằng, chứng chỉ đã được cấp.

(11) Với văn bằng ghi: Trung cấp/Cao đẳng/Đại học. Nếu là Sau đại học ghi rõ: Thạc sĩ, Chuyên khoa I, Chuyên khoa II, Tiến sỹ,..); Với chứng chỉ ghi: A1/A2/B1/B2/TOEIC/TOEFT/IELTS,… (đối với các chứng chỉ TOEIC/TOEFT/IELTS, ….: ghi rõ tổng điểm đạt được).

(13): Ghi rõ chuyên ngành đào tạo (theo bảng điểm).

(14): Ghi rõ ngành đào tạo (theo bằng tốt nghiệp).

(15) Ghi rõ: Chính quy/Tại chức/Liên thông/Từ xa,…Nếu là Chứng chỉ ghi: Bồi dưỡng;

(17), (18): Thí sinh để trống mục này.

(19) Ghi rõ đối tượng thuộc diện ưu tiên (nếu có):

1. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

Quy định về tuyển dụng và nộp phiếu đăng ký

Căn cứ tại Điều 4 Nghị định 115/2020/NĐ-CP (được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Nghị định 85/2023/NĐ-CP) quy định căn cứ tuyển dụng viên chức như sau:

- Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường xuyên hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị được phân cấp, ủy quyền xây dựng kế hoạch tuyển dụng, quyết định theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan quản lý viên chức phê duyệt để làm căn cứ tuyển dụng trước mỗi kỳ tuyển dụng. Nội dung kế hoạch tuyển dụng bao gồm:

+ Số lượng người làm việc được giao và số lượng người làm việc chưa sử dụng của đơn vị sự nghiệp công lập;

+ Số lượng người cần tuyển ở từng vị trí việc làm, trong đó xác định các vị trí việc làm thí sinh được đăng ký 02 nguyện vọng. Các vị trí việc làm thí sinh được đăng ký 02 nguyện vọng phải có tiêu chuẩn, điều kiện giống nhau, cùng Hội đồng thi, áp dụng hình thức thi viết (vòng 2) và chung đề thi;

+ Số lượng vị trí việc làm cần tuyển đối với người dân tộc thiểu số (nếu có), trong đó xác định rõ chỉ tiêu, cơ cấu dân tộc cần tuyển;

+ Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển ở từng vị trí việc làm;

+ Hình thức và nội dung thi tuyển hoặc xét tuyển;

+ Các nội dung khác (nếu có).

Chia sẻ bởi: 👨 Tiểu Hy
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 43.000
  • Lượt xem: 91.084
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 60,5 KB
Sắp xếp theo