Kịch bản tổ chức Hội nghị Cán bộ công nhân viên chức 2024 7 Chương trình Hội nghị Cán bộ công chức

Kịch bản Hội nghị Cán bộ Công chức năm 2024 bao gồm 7 mẫu chương trình chi tiết đầy đủ nhất để các bạn tham khảo. Qua đó biết cách xây dựng khung chương trình cụ thể để buổi Hội nghị được diễn ra thành công tốt đẹp.

Chương trình hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được tổ chức định kỳ mỗi năm một lần sau khi kết thúc năm công tác của cơ quan, đơn vị nhưng không chậm hơn 3 tháng của năm công tác tiếp theo do người đứng đầu cơ quan, đơn vị quyết định sau khi lấy ý kiến của Công đoàn cơ quan, đơn vị. Vậy dưới đây là TOP 7 chương trình Hội nghị Cán bộ Công chức năm 2024 mời các bạn cùng theo dõi tại đây. Bên cạnh đó các bạn xem thêm bài phát biểu, bài tham luận.

Kịch bản Hội nghị Cán bộ công chức năm 2024 - Mẫu 1

TT

Nội dung thực hiện

Người điều hành

I. Chào cờ

Đã đến giờ làm việc, thay mặt Ban tổ chức tôi xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nhà trường vào hội trường ổn định chỗ ngồi để hội ghị bắt đầu làm việc.

Xin mời quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí đứng dậy chỉnh đốn trang phục để làm lễ chào cờ.

Nghiêm ! nhìn cờ chào !

Quốc ca!

- Nhạc

- Hát Quốc ca (tất cả đại biểu, cán bộ, viên chức, người lao động).

* Xin kính mời các quý vị đại biểu và các đồng chí an tọa.

Đ/c: .................

II. Tuyên bố lý do- giới thiệu đại biểu

Thực hiện Công văn số 896/PGD&ĐT ngày 16/9/20.... về hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo quân Hà Đông năm học 20.... - 20......

Hôm nay BGH phối hợp BCH CĐ Trường THCS ................ tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm học 20....-20..... để nhằm đánh giá những kêt quả đã đạt được và chỉ ra những tồn tại cần khắc phục của năm học 20.... – 20..... vừa qua. Đồng thời xây dựng kế hoạch chỉ đạo, đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 20.... - 20......

Thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu: Về dự với hội nghị của chúng ta hôm nay có:

- Đại diện liên Đoàn lao động quận Hà Đông có: .....................................................

- Đại diện lãnh đạo Phòng GD & ĐT quận có: Bà:........................................– ..................................... PGD&ĐT quận Hà Đông.

Đề nghị toàn thể hội nghị nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu khách quý!

- Về phía nhà trường tôi xin trân trọng giới thiệu có:

1. Đ/c .................- Bí thư chi bộ.

2. Đ/c Trịnh .................- Phó hiệu trưởng.

Cùng các đồng chí là giáo viên, nhân viên, người lao động trong nhà trường cũng về dự đông đủ.

Xin được nhiệt liệt chào đón.

Đ/c: .................

III. Giới thiệu đoàn chủ tịch và thư ký hội nghị

Kính thưa Hội nghị !

Ngày ...../9/20...., BCH CĐ và BGH đã họp phiên trù bị theo quy định tại Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 để thống nhất giới thiệu Đoàn chủ tịch Hội nghị là:

1. Đồng chí: .................– bí thư chi bộ - hiệu trưởng nhà trường.

2. Đồng chí: .................– Phó bí thư chi bộ - phó Hiệu trưởng nhà trường.

3 Đồng chí : ................. - Chủ tịch Công đoàn

4. Đồng chí: ................. – Trưởng ban Thanh tra nhân dân

5. Đồng chí: ................. – Tổng phụ trách Đội

+ Thư ký hội nghị

Đồng chí ................. - Thư ký HĐ

Đồng chí................. - Tổ trưởng tổ XH

- Đồng chí nào nhất trí với dự kiến giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký hội nghị theo số lượng và danh sách như trên, cho ý kiến biểu quyết nhất trí (giơ tay).

- Đồng chí nào không nhất trí dự kiến giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký hội nghị theo số lượng và danh sách như trên, cho ý kiến biểu quyết nhất trí (giơ tay). Không có.

- Đồng chí có ý kiến khác. Không có.

Như vậy 100% đại biểu dự hội nghị đã nhất trí với số lượng, danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Hội nghị CBCC,VC trường THCS Phú Lương năm học 20.... - 20......

Trân trọng cảm ơn.

Sau đây xin trân trọng kính mời Đoàn Chủ tịch, Thư ký Hội nghị CBCC,VC trường THCS ................ năm học 20.... – 20..... lên điều hành Hội nghị.

Xin trân trọng kính mời các đồng chí !

* Thông qua chương trình làm việc

Kính thưa toàn thể Hội nghị !

Trong hội nghị của chúng ta ngày hôm nay:

+ Có mặt: ……………………

+ Vắng mặt: ....... đồng chí lý do:....................................................................

......................................................................................................................................

Kính thưa Hội nghị !

Thay mặt Chủ tọa Hội nghị tôi xin được thông qua chương trình Hội nghị như sau:

Sau phần tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu là các nội dung:

- Báo cáo số lượng cán bộ viên chức có mặt, vắng mặt. Thông qua chương trình hội nghị.

- Diễn văn khai mạc hội nghị.

- Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị CB,CC,VC năm học 2021 - 20.... và thông qua dự thảo kế hoạch năm học 20.... - 20......

- Báo cáo kết quả công tác công đoàn của trường trong năm học 2021 - 20.... và phương hướng nhiệm vụ năm học 20.... - 20......

- Báo cáo công khai tài chính của trường (quỹ ngân sách, học phí, nước uống, dạy thêm, học thêm, thông qua quy chế chi tiêu nội bộ).

- Hội nghị thảo luận các chỉ tiêu, phương hướng, các giải pháp cho năm học 20.... - 20......

- BCH Công đoàn báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của CB, CC,VC trước và trong thời gian tổ chức hội nghị.

- Ban giám hiệu, BCH công đoàn giải trình ý kiến của CBVC.

- Báo cáo kết quả hoạt động của ban thanh tra nhân dân trong năm học 2021 - 20.... và thông qua phương hướng hoạt động năm học 20.... - 20......

- Bầu ban thanh tra nhân dân nhiệm kì 20.... - 20.....

- Công đoàn phát động CB,CC,VC tham gia các phong trào, các cuộc vận động và đăng kí thi đua đầu năm, kí cam kết.

- Thông qua Nghị quyết Hội nghị CBCCVC năm học 20.... - 20......

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức, NLĐ.

- Bế mạc hội nghị.

Đ/c: .................

3

Tiếp theo chương trình hội nghị tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí .................– Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường lên đọc diễn văn khai mạc hội nghị.

Xin trân trọng kính mời đồng chí !

Đ/c : .................

4.

* TIẾN HÀNH HỘI NGHỊ

Kính thưa toàn thể hội nghị !

Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c .................lên thông qua báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị cán bộ viên chức năm học 2021 - 20.... và thông qua dự thảo kế hoạch năm học 20.... - 20......

(Mời các đồng chí theo dõi một số hình ảnh hoạt động của nhà trường trong năm học vừa qua.)

Xin trân trọng kính mời đồng chí!

Đ/c : Quyên

5

Vừa rồi đoàn chủ tịch đã thông qua cáo kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị CNVC năm học 2021 - 20.... và dự thảo kế hoạch năm học 20.... - 20...... Các đồng chí nghiên cứu, suy nghĩ và cho ý kiến trong phần sau.

Đ/c : .................

6.

Tiếp theo chương trình

Xin trân trọng giớii thiệu và kính mời đ/c ................. – Chủ tịch công đoàn nhà trường lên thông qua báo cáo công tác công Đoàn trường năm học 2021 - 20.... và phương hướng nhiệm vụ năm học 20.... - 20......

Xin trân trọng kính mời đ/c

Đ/c: Vượng

7.

Tiếp theo chương trình xin giới thiệu đồng chí ................. (Huế) – CTCĐ nhà trường lên báo cáo công khai tài chính của công đoàn, thông qua quy chế chi tiêu nội bộ.

Đ/c: Huế

8.

Giới thiệu đồng chí Trần Thị Thu – Kế toán nhà trường lên báo cáo công khai tài chính của trường (quỹ ngân sách, học phí, nước uống, dạy thêm, học thêm, ....)

Đ/c Thu

9.

* THẢO LUẬN

Kính thưa Hội nghị !

Hội nghị của chúng ta vừa được nghe Đoàn Chủ tịch hội nghị thông qua các nội dung: Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm học 20....-20.....; Báo cáo kết quả công tác công đoàn cơ quan năm học 2021 - 20.... phương hướng nhiệm vụ năm học 20....-20.....; Báo cáo công tác tài chính năm học 2021 - 20...., phương hướng nhiệm vụ năm học 20....-20......

Sau đây xin mời các đồng chí đại biểu tham gia, đóng góp ý kiến vào các nội dung vừa trình bày trên để chúng tôi hoàn chỉnh và chính thức ban hành, áp dụng.

Mời các đồng chí đại biểu tham gia ý kiến với Hội nghị.

Sau đây xin mời đại diện các tổ CM và đoàn thể trong trường lên phát biểu ý kiến tham luận để xây dựng kế hoach.

1- Xin mời đại diện tổ Tự nhiên: đ/c ............................... (Phụ đạo HS yếu kém)

2- Xin mời đại diện tổ Tự nhiên: ...................................... (đoàn kết nội bộ)

3- Đại diện công tác đoàn đội: đ/c .................................... (GD Nền nếp, Đạo đức HS)

4- Đại diện GVCN: đ/c ................................................. (Công tác CN)

5- Đại diện cho tổ XH: đ/c ........................................... (Bồi dưỡng HSG)

Tiếp theo, thay mặt đoàn chủ tịch, tôi xin trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến của CBCC

(Có bản tổng hợp riêng).

Đ/c : .................

10.

Giải đáp các kiến nghị, đề xuất

Kính thưa hội nghị!

Vừa rồi chúng ta đã được nghe báo cáo tổng hợp ý kiến của CBCC, VC, đoàn viên công đoàn được tổng hợp qua các tổ công đoàn và nghe các ý kiến kiến nghị, đề xuất trực tiếp tại hội nghị.

Để làm rõ đồng thời giải đáp, giải quyết các kiến nghị, đề xuất của các đồng chí CBCC, đoàn viên công đoàn. Thủ trưởng cơ quan và đồng chí Chủ tịch Công đoàn cơ quan sẽ thay mặt để giải đáp các kiến nghị, đề xuất của các đồng chí.

- Những ý kiến liên quan đến công tác chuyên môn do đồng chí hiệu trưởng giải đáp.

- Những ý kiến liên quan đến hoạt động công tác công đoàn do đồng chí Chủ tịch công đoàn trường giải đáp.

Đ/c: .................

11.

* Tôi xin giới thiệu đồng chí .................Trưởng ban thanh tra nhân dân lên báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân trong năm học qua và thông qua phương hướng hoạt động năm học 20.... - 20......

Xin kính mời đồng chí.

Đ/c Sơn

12.

BẦU BAN THANH TRA NHÂN DÂN

Kính thưa Hội nghị

Năm học trước chúng ta đã bầu ban TT nhân dân nhiệm kỳ 20.... - 20..... gồm 3 đ/c: ................., đ/c Nguyễn Thị Xinh, đ/c Nguyễn Thị Hợp

Xin ý kiến Hội nghị

Đ/c nào nhất trí bầu 3 đc có tên trên vào Ban Thanh tra nhân dân xin cho biểu quyết

Đ/c nào không nhất trí bầu 3 đc có tên trên vào Ban Thanh tra ND xin cho biểu quyết

Đ/c nào có ý kiến khác không

Như vậy là chúng ta đã nhất trí 100% với Ban thanh tra ND gồm đc ................., đc Nguyễn Thị Xinh, đc Nguyễn Thị Hợp.

Đề nghị chúng ta cho một tràng pháo tay chúc mừng các đc đã trúng cử. Cảm ơn các đc

Đ/c: Dũng

13.

Tiếp tục giải đáp thắc mắc, ý kiến của hội nghị

Thưa các đồng chí vừa rồi đ/c Tố Quyên cũng đã giải đáp các ý kiến của các đồng chí.

Đ/c: Quyên

14.

Giới thiệu Lãnh đạo LĐLĐ hoặc PGD quận phát biểu

Thưa toàn thể hội nghị.

Trong thời gian qua, trường THCS ................

luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên LĐLĐ và lãnh đạo, chuyên viên PGDĐT quận Hà Đông. Về dự và chỉ đạo hội nghị cán bộ công chức, viên chức trường chúng ta hôm nay rất vinh dự có đồng chí ..................................... – Chuyên viên LĐLĐ, PGD&ĐT quận Hà Đông.

Sau đây BTC xin trân trọng kính mời đ/c lên phát biểu ý kiến, chỉ đạo hội nghị.

Xin kính mời đ/c!

Đ/c: .................

15,

Nếu các đồng chí không còn ý kiến nào nữa thì bây giờ các đ/c cho biểu quyết các chỉ tiêu: (đưa các chỉ tiêu lên màn hình để các đ/c dễ theo dõi)

Đ/c Dũng

16.

Phát động thi đua: Tiếp theo chương trình BTC xin kính mời đ/c ................. - Chủ tịch Công đoàn nhà trường: Lên phát động thi đua năm học 20....-20......

Đ/c Vượng

17.

* Thông qua Nghị quyết Hội nghị:

Tiếp theo chương trình, xin mời đ/c thư ký nghị quyết thông qua Nghị quyết hội nghị. Xin kính mời đ/c.

Kính thưa hội nghị! Hội nghị vừa được nghe dự thảo Nghị quyết Hội nghị CBCC, VC trường THCS ................ năm học 20....-20..... do đồng chí Thư ký hội nghị trình bày.

Xin ý kiến hội nghị:

- Đồng chí nào nhất trí với dự thảo Nghị quyết Hội nghị CBCC trường THCS ................ năm học 20....-20....., cho ý kiến biểu quyết nhất trí (giơ tay).

- Đồng chí nào không nhất trí với dự thảo Nghị quyết Hội nghị CBCC trường THCS ................ năm học 20....-20....., cho ý kiến biểu quyết nhất trí (giơ tay). Không có.

- Đồng chí có ý kiến khác. Không có.

Như vậy 100% đại biểu dự hội nghị đã nhất trí với dự thảo Nghị quyết Hội nghị CBCC trường THCS ................ năm học 20.... – 20.....

Xin cảm ơn hội nghị.

Đ/c .................

18.

Kính thưa hội nghị!

Tiếp theo chương trình xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí ................. thay mặt Đoàn Chủ tịch hội nghị lên tổng kết bế mạc hội nghị.

Trân trọng kính mời đ/c.

Đ/c .................

19.

*Bế mạc Hội nghị

Kính thưa quý vị đại biểu !

Thưa hội nghị !

Qua thời gian làm việc khẩn trương và nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 20.... - 20..... trường THCS ................ đã thu được kết quả tốt đẹp. Thay mặt đoàn chủ tịch tôi xin trân trọng cảm ơn tinh thần và ý thức trách nhiệm xây dựng hội nghị của các đồng chí. Sự đồng thuận trong Hội nghị hôm nay sẽ là tiền đề giúp chúng ta có thêm nghị lực và khả năng hoàn thành kế hoạch năm học 20....-20......

Tôi mong muốn tất cả các đ/c CB CC - viên chức trong nhà trường hãy luôn thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau và biết xây dựng khối đoàn kết nội bộ, hãy coi HĐSP nhà trường thực sự như một tổ ấm gia đình. Hãy thể hiện điều đó bằng ý chí, sự quyết tâm, từ lời nói đến việc làm; giữ vững ổn định chính trị nội bộ, làm tiền đề cho sự ổn định và phát triển của nhà trường. Các tổ chức đoàn thể phối hợp thật tốt, nhịp nhàng, quyết tâm thật cao, động viên anh chị em trong tổ chức đoàn thể mình phát huy sáng tạo, khắc phục khó khăn, từng bước tập trung hoàn thành dứt điểm từng chỉ tiêu nhiệm vụ. Phấn đấu từng bước đưa trường ta đi vào hoạt động ổn định và có hiệu quả. Phấn đầu là địa chỉ tin cậy của nhân dân và từng bước khẳng định thương hiệu của trường THCS .................

Tôi xin tuyên bố bế mạc hội nghị cán bộ viên chức năm học 20.... - 20.....

Xin kính chúc quý vị đại biểu, thầy cô giáo, các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức nhà trường sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc, cống hiến thật nhiều, cống hiến có hiệu quả cho thành công của sự nghiệp đổi mới giáo dục ở ................ nói riêng, của quận Hà Đông nói chung. Xin trân trọng cảm ơn!

Đ/C Quyên

20.

Kết thúc hội nghị: Chào cờ

Chương trình Hội nghị Cán bộ công chức - Mẫu 2

CHƯƠNG TRÌNH

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 20...-20...

Đã đến giờ làm việc, xin mời các đồng chí ổn định để Hội nghị được bắt đầu (MC)

Mở đầu chương trình làm việc là các tiết mục văn nghệ của đoàn thanh niên chào mừng hội nghị. Xin mời đ/c Lan Anh lên điều hành chương trình văn nghệ (chương trình văn nghệ)

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (MC)

Kính thưa: Các quý vị đại biểu! Thưa toàn thể các đồng chí cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

Căn cứ công văn số .../PGDĐT-TCCB, ngày... tháng... năm 20... của phòng giáo dục và đào tạo. Về việc tổ chức hội nghị cán bộ công chức viên chức năm học 20...-20....

Thực hiện nhiệm vụ năm học 20...-20...., hôm nay trường mầm non Thanh Vân tổ chức HNCBCCVC năm học 20...-20.... nhằm đánh giá đúng kết quả thực hiện nhiệm vụ của nhà trường năm học 20...-20...., Điểm lại những thành công và tìm ra nguyên nhân hạn chế để xây dựng giải pháp, kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm học 20...-20.... phù hợp với sự chỉ đạo của ngành và yêu cầu cụ thể của nhà trường.

Quy định rõ trách nhiệm của mỗi tổ chức cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học, tạo điều kiện tốt nhất để mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên phát huy hết khả năng và trách nhiệm của mình, xây dựng các hoạt động của nhà trường đạt hiệu quả, xây dựng tập thể nhà trường đoàn kết, thống nhất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 20...-20....

Đến dự hội nghị tôi xin trân trọng giới thiệu:

Về phía PGD có Đ.c: ……………………………………………

………………………………………..……………………..........

Đề nghị chúng ta nhiệt liệt đón chào.

Về phía nhà trường có Đ.c:................................- BTCB-HT nhà trường. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt đón chào.

Về dự hội nghị còn có các đồng chí trong ban giám hiệu cùng toàn thể CB giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng!

* Mời đoàn chủ tịch lên làm việc

Kính thưa các vị ĐB, thưa toàn thể các đồng chí cán bộ giáo viên, nhân viên trong trường.

Tại phiên họp trù bị 12/10/20...8 Hội nghị đã giới thiệu đoàn chủ tịch gồm 3 đ/c có tên sau:

1. Đ/c: .................................. - BTCB - HT nhà trường.

2. Đ/c: .................................. - Chủ tịch công đoàn

3. Đ/c: .................................. - CBVC trong nhà trường

Sau đây xin kính mời đoàn chủ tịch lên điều hành hội nghị.

2. Đoàn chủ tịch lên điều hành hội nghị, cử thư ký của hội nghị và thông qua nội dung chương trình hội nghị

MC: Được sự tín nhiệm của hội nghị giới thiệu chúng tôi vào đoàn chủ tịch điều hành hội nghị. Sau đây chúng tôi xin cử đồng chí ................................ làm thư ký để ghi lại diễn biến của hội nghị:

Xin mời đồng chí lên vị trí làm việc.

Đ/c.............: Thay mặt đoàn chủ tịch tôi xin thông qua chương trình làm việc của hội nghị CBCC,VC năm học 20...-20....

(Đ/c............. - Có văn bản riêng)

3. Báo cáo kiểm điểm thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước; phương hướng nhiệm vụ năm học 20...-20....

MC: Tiếp theo chương trình xin kính mời đ/c ............................ thay mặt đoàn chủ tịch lên thông qua báo cáo kiểm điểm thực hiện các nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và Báo cáo thực hiện nghị quyết HNCBCCVC năm học 20...-20...., phương hướng nhiệm vụ năm học 20...-20....

Xin kính mời đ/c.

(Đ/c: ................... - Có VB riêng)

4. Hiệu trưởng thông qua báo cáo kết quả thực hiện dân chủ trong nhà trường và Báo cáo kiểm điểm của người đứng đầu nhà trường.

MC: Sau đây xin kính mời đ/c: ..................... - Hiệu trưởng nhà trường thông qua thông qua báo cáo kết quả thực hiện dân chủ trong nhà trường và Báo cáo kiểm điểm của người đứng đầu nhà trường. Xin kính mời đồng chí.

Đ/c: ...................(Có báo cáo riêng)

5. Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 20...-20.... và dự kiến nội dung phong trào thi đua năm học 20...-20....; Dự thảo giao ước thi đua năm học 20...-20....

MC: Tiếp theo chương trình xin mời đ/c: .................... - Thông qua phiếu tiêu chí xếp loại thi đua hàng tháng, năm; phiếu tiêu chí; thang điểm đánh giá phân loại công chức, viên chức năm học 20...-20....

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 20...-20.... và dự kiến nội dung phong trào thi đua năm học 20...-20....

- Quy chế thăm hỏi của Công đoàn trường;

Xin mời đồng chí!

Đ/c: ................... (có báo cáo riêng)

6. HN Thảo luận

* MC: Vừa rồi các đ/c đã được nghe dự thảo báo cáo kiểm điểm thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước; Báo cáo thực hiện nghị quyết HNCBCCVC năm học 20...-20...., phương hướng nhiệm vụ năm học 20...-20...; kết quả thực hiện dân chủ trong nhà trường…, sau đây xin mời các đồng chí trong hội nghị phát biểu ý kiến đóng góp vào các báo cáo trên về các hoạt động của nhà trường.

Xin mời các đồng chí thảo luận (CB, GV, NV)

7. MC: trả lời các ý kiến

* MC: Xin hỏi hội nghị còn ai có ý kiến nào khác không?

(Nếu các đồng chí còn ý kiến có thể gửi bằng văn bản cho thư ký tổng hợp bổ sung sau)

8. MC: Hội nghị giải lao:

Tùy vào thời gian nếu cho phép thì nghỉ, nếu ko sẽ xin phép hội nghị làm việc liên tục.

9. MC: Tiếp theo chương trình xin mời đ/c: ........................- kế toán nhà trường thông qua quy chế chi tiêu nội bộ

Đ/c: ................... đọc (có báo cáo riêng)

10. MC. Tiếp theo xin mời đ/c: ...................... đại diện ban thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động của ban thanh tra nhân dân năm học 20...-20...., kế hoạch hoạt động của ban thanh tra nhân dân năm học 20...-20....

Đ/c: ................... (có báo cáo riêng)

11. Khen thưởng:

MC: Tiếp theo chương trình xin mời đồng chí .......................-CTCĐ lên thông qua quyết định khen thưởng

*Đ/c................: Sau đây xin trân trọng kính mời:

Đ/c………………………………………………………………. lên trao thưởng cho tập thể nhà trường. Xin mời đ/c Nguyễn Thị Hải thay mặt nhà trường lên nhận thưởng.

Tiếp theo xin trân trọng kính mời đ/c ...............................-BTCB-HT nhà trường lên trao thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 20...-20..... Xin kính mời các đ/c có tên sau lên nhận thưởng: 1. Đ/c ………………………

2. Đ/c ………………………

3. Đ/c ………………………

12. MC: Tiếp theo xin mời đồng chí ................................- CTCĐ lên thông qua bản ký kết giao ước thi đua giữa người nhà trường với tổ chức công đoàn.

13. Đ/c................: Tiếp theo xin mời đồng chí ......................... thư ký hội nghị lên thông qua dự thảo nghị quyết của hội nghị

(Đ/c................- có nghị quyết riêng)

Sau một buổi sáng làm việc khẩn trương, nghiêm túc và tập trung cao. Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức trường mầm non Thanh Vân đã thành công rực rỡ.

14. MC: Xin kính mời đồng chí ................................... lên tổng kết hội nghị

(Đ/c................ - có VB riêng)

Kịch bản Hội nghị Cán bộ viên chức - Mẫu 3

1. Chào cờ

Nghiêm.... Chào cờ chào.....

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu

Kính thưa....

Thực hiện công văn số ...... hướng dẫn Công đoàn cơ sở tiến hành Hội nghị cán bộ công chức năm .... . Được sự chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan ....., hôm nay lãnh đạo và BCH Công Đoàn cơ quan ......... tổ chức Đại hội Cán bộ công chức năm ..........., nhằm kiểm điểm Nghị quyết Đại hội đề ra năm ......., xây dựng và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm ......... và kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ.......

Về dự Hội nghị, thay mặt BTC tôi xin trân trọng giới thiệu:

Về phía Công đoàn viên chức thành phố có:
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

Về phía cơ quan có:
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

Cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên chức...........

Đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh.

3. Bầu Đoàn Chủ tịch và thư ký Đại hội

Kính thưa Hội nghị!

Để Hội nghị thành công, Hội nghị cử Đoàn chủ tịch để điều hành Hội nghị.

Kính thưa Hội nghị, căn cứ thực tế cơ quan.... và hướng dẫn của cấp trên, Đoàn chủ tịch Hội nghị Cán bộ công chức cơ quan...... được cử với số lượng là.... người. Ban tổ chức xin ý kiến Hội nghị về số lượng.

Đề nghị Đại biểu nào đồng ý số lượng đoàn Chủ tịch Đại hội là ..... người đề nghị cho biểu quyết.

Đề nghị Đại biểu nào không đồng ý cho biểu quyết.

Đề nghị Đại biểu nào có ý kiến khác.

Như vậy Đại hội đã nhất trí Đoàn chủ tịch Đại hội là 3 người. Đề nghị Hội nghị tiếp tục giới thiệu các thành viên Đoàn chủ tịch.

Kính thưa Hội nghị, Ban tổ chức dự kiến các đại biểu tham gia Đoàn Chủ tịch. Ban tổ chức xin ý kiến Hội nghị.

BTC dự kiến các đại biểu sau tham gia Đoàn chủ tịch:

1. ......................................................
2. ......................................................
3. ......................................................

BTC xin ý kiến Hội nghị.

Đề nghị Đại biểu nào đồng ý danh sách Đoàn Chủ hội nghị đề nghị cho biểu quyết.

Đề nghị Đại biểu nào không đồng ý cho biểu quyết.

Đề nghị Đại biểu nào có ý kiến khác.

Đề nghị Hội nghị nhiệt liệt hoan nghênh sự nhất trí cao của các đại biểu.

Sau đây tôi xin trân trọng kính mời Đoàn Chủ tịch lên điều hành Hội nghị.

Đoàn Chủ tịch làm việc

Kính thưa Hội nghị!

Để ghi chép các diễn biến tại Hội nghị và giúp Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị thành công, Đoàn chủ tịch Hội nghị xin giới thiệu đồng chí .................., làm thư ký Hội nghị. Đoàn chủ tịch xin Hội nghị cho ý kiến.

4. Tiến hành Đại hội

Tiếp theo tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời .................. lên khai mạc Hội nghị.

5. Đại hội nghe các báo cáo

Kính thưa..............................

Năm ........., cơ quan được nhiều quan tâm của ......... Với sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công nhân viên chức.... vượt mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm.......

Xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí ..................... lên đọc báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm, phương hướng nhiệm vụ năm .........

Xin chân thành cảm ơn đồng chí......... đã trình bày cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị năm ..... và phương hướng nhiệm vụ năm.......

Cảm ơn Hội nghị đã chú ý theo dõi.

Tiếp theo tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí.......... lên báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm ....... và phương hướng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm học .........

Giải lao giữa giờ.

  • Tham luận tại Đại hội

Kính thưa.................

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm...... và hoàn thành tốt kế hoạch năm.........., Đoàn chủ tịch Đại hội xin trân trọng giới thiệu và kính mời các đại biểu tập trung suy nghĩ phát biểu tham luận bằng tinh thần trách nhiệm, bằng ý thức xây dựng góp phần làm cho Hội nghị thành công tốt đẹp.

Căn cứ vào từng chủ đề tham luận, nêu tóm tắt chủ đề và giới thiệu đại biểu lên tham luận.

Sau mỗi tham luận kết thúc, thay mặt đoàn chủ tịch tóm tắt tham luận ngắn gọn và cảm ơn.

  • Tiếp thu ý kiến Hội nghị

Kính thưa Đại hội!

Hội nghị đã nghe các ý kiến tham luận của các đại biểu, ý kiến phát biểu của lãnh ........

Ý kiến phát biểu chỉ đạo Hội nghị của cấp trên (Nếu có)

Giới thiệu đại biểu cấp trên lên phát biểu ý kiến.

  • Kiện toàn Ban thanh tra nhân dân

Kính thưa Hội nghị!

Sau 2 năm hoạt động đến nay nhiệm kỳ của Ban Thanh tra nhân dân đã hết, Để tiếp tục giám sát Nghị quyết Đại Hội và các hoạt động của ......., Hội nghị tiến hành kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ ........ Tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí ....... tiếp tục điều hành kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ .........

  • Thông qua Nghị quyết Đại hội

Kính thưa Đại hội!

Đoàn chủ tịch xin giới thiệu và kính mời đồng chí .............. thay mặt Tổ thư ký Hội nghị lên thông qua những chỉ tiêu chính năm học ...... và Dự thảo Nghị quyết Hội nghị.

Kính thưa Đại hội!

Hội nghị đã nghe những chỉ tiêu chính năm ...... và Dự thảo Nghị quyết Hội nghị. Đoàn chủ tịch xin ý kiến Hội nghị.

Đề nghị Đại biểu nào đồng ý với những chỉ tiêu chính năm ........ và Dự thảo Nghị quyết Hội nghị đề nghị cho biểu quyết.

Đề nghị Đại biểu nào không đồng ý cho biểu quyết.

Đề nghị Đại biểu nào có ý kiến khác.

Đoàn chủ tịch xin cám ơn sự thống nhất cao của Hội nghị, Hội nghị giao cho Lãnh đạo và BCH công đoàn, lãnh đạo các đoàn thể trong cơ quan thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị đã thông qua.

  • Bế mạc Đại hội

Kính thưa Đại hội!

Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc và chất lượng cao. Hội nghị Cán bộ công chức cơ quan ..... đã thành công rực rỡ. Thay mặt Ban tổ chức Hội nghị chúng tôi xin chân thành cảm ơn các vị khách quý, các đồng chí đã đến dự, chỉ đạo và đóng góp ý kiến cho Hội nghị làm cho Hội nghị thành công tốt đẹp. Xin kính mời các quý khách và các đồng chí đứng dậy làm lễ bế mạc.

Kịch bản Hội nghị Cán bộ viên chức - Mẫu 4

I. Tuyên bố lý do – giới thiệu đại biểu.

Thưa toàn thể các đ/c cán bộ - giáo viên - nhân viên toàn trường.

Năm học 20.... - 20.... là một năm học có nhiều ý nghĩa quan trọng trong đời sống chính trị - xã hội của đất nước: là năm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và cũng là năm học tiếp tục đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng GD, tiếp tục thi đua thực hiện Chỉ thị số 06 CT-TW của Bộ chính trị và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Chỉ thị số 33/2006/ CT-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc “Chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong GD” và tiếp tục thực hiện phong trào xây dựng “Trường học thân thiện học sinh tích cực”.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 20.... - 20...., được sự nhất trí và chỉ đạo của PGD - ĐT Huyện ............., được sự nhất trí của Chi bộ cho phép trường ............. tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức lao động năm học 20.... - 20.... nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết: Quy chế dân chủ năm học 20...9 - 2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 20.... - 20...., đồng thời ký cam kết trách nhiệm giữa Công đoàn và nhà trường, phát động phong trào thi đua và giải đáp những thắc mắc của cán bộ viên chức trong nhà trường, giúp nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

Để làm nên sự thành công của hội nghị hôm nay chúng ta đã có mặt đông đủ cán bộ - giáo viên - nhân viên trong nhà trường. Vậy đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng.

II. Bầu đoàn chủ tọa - đoàn thư ký.

Để duy trì Hội nghị cán bộ viên chức hôm nay, chúng ta cần bầu ra đoàn Chủ tọa và đoàn Thư ký của Hội nghị.

- Theo kết quả của buổi họp hội ý BGH ngày ........, thay mặt cho BTC tôi xin trình dự kiến đoàn Chủ tọa và đoàn Thư ký gồm các đ/c có tên sau:

1. Đoàn chủ tọa: Xin dự kiến giới thiệu với số lượng là 3 đ/c:

1- Đ/c ................. - Hiệu trưởng nhà trường.

2- Đ/c................. - CTCĐ - Phó Hiệu trưởng nhà trường.

3- Đ/c ................. - Phó Hiệu trưởng nhà trường.

2. Đoàn thư ký: Xin dự kiến giới thiệu với số lượng là 1 đ/c:

Đó là đ/c: .................- GVPT Chuyên môn.

- Vậy xin ý kiến hội nghị, nếu hội nghị nhất trí cho biểu quyết (biểu quyết bằng giơ tay).

- Có ai có ý kiến khác không ?(Không có ai).

* Chốt: Vậy là 100% các thành viên trong hội nghị của chúng ta đều nhất trí bầu đoàn chủ tọa và đoàn thư ký theo như buổi họp hội ý BGH đã dự kiến.

Vậy đề nghị hội nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng.

- Và sau đây tôi xin trân trọng và kính mời đoàn Chủ tọa và đoàn Thư ký lên làm việc.

* Kính thưa Đoàn chủ tọa, thưa toàn thể Hội nghị, Được sự phân công của đoàn Chủ tọa, tôi xin phép được điều khiển chương trình của Hội nghị ngày hôm nay.

- Trước khi vào phần nội dung chính của ngày hôm nay tôi xin phép được thông qua chương trình làm việc của hội nghị.

1. Hội nghị được nghe báo cáo kết quả việc thực hiện Nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của ngành và đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CB - CC - VC, đánh giá việc thực hiện quy chế dân chủ của nhà trường năm học 20...9 - 2020.

2. Thông qua bản kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 20.... - 20.....

3. Các ý kiến tham luận, thảo luận đóng góp ý kiến bổ sung cho bản kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 20.... - 20.....

4. Thông qua dự thảo quy chế dân chủ năm học 20.... - 20.....

5. Thông qua dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ,

6. Thông qua Quy tắc ứng xử, quy chế làm việc, quy tắc ứng xử năm học 20.... - 20.....

7. ý kiến tham luận đóng góp ý kiến xây dựng cho bản dự thảo Quy chế dân chủ và Quy chế chi tiêu nội bộ.

8. Hiệu trưởng lên tiếp thu các ý kiến tham luận.

9. Thông qua bản báo cáo tổng kết của Ban thanh tra nhân dân và bản cam kết trách nhiệm giữa công đoàn và nhà trường.

10. Thông qua Quy chế phối hợp giữa công đoàn và nhà trường.

11. Cuối cùng hội nghị sẽ được nghe đ/c Hiệu trưởng lên phát động phong trào thi đua và thông qua kế hoạch phối kết hợp giữa nhà trường và BCH công đoàn về thực hiện nhiệm vụ năm học 20.... - 20.....

Trên đây là toàn bộ các nội dung thực hiện trong Hội nghị ngày hôm nay.

III. Tiến hành các nội dung hội nghị.

1. Kính thưa đoàn chủ tọa - Thưa toàn thể các đ/c.

- Để bước vào nội dung chính hội nghị của chúng ta hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c ................., Hiệu trưởng nhà trường lên báo cáo kết quả việc thực hiện Nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước và đánh giá việc thực hiện Quy chế dân chủ của nhà trường năm học 2020 - 20.... và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 20.... - 20.....

Vậy xin trân trọng và kính mời đ/c.

- Vừa rồi hội nghị chúng ta đã được nghe đ/c ................. thông qua báo cáo kết quả thực hiện các Nghị quyết của Đảng, đánh giá việc thực hiện Quy chế dân chủ của nhà trường năm học 20...9 - 2020 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 20.... - 20..... Sau đây đề nghị hội nghị chúng ta cho ý kiến phát biểu - Xin mời hội nghị cho ý kiến.

* Tiếp thu ý kiến: Đ/c ................. thay mặt cho BGH nhà trường lên tiếp thu các ý kiến và giải đáp các thắc mắc kiến nghị của GV - NV trong trường.

3. Kính thưa thưa hội nghị, để đảm bảo quyền dân chủ trong việc thực hiện Quy chế dân chủ của nhà trường, sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c................. - CTCĐ - Phó Hiệu trưởng nhà trường lên thông qua dự thảo về Quy chế dân chủ và dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường năm học 20.... - 20.....

Vậy xin trân trọng và kính mời đ/c.

4. Kính thưa toàn thể các đ/c, vừa rồi Hội nghị của chúng ta đã được nghe bản dự thảo về Quy chế dân chủ và bản dự thảo về Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 20.... - 20.....

Sau đây xin mời chúng tôi xin thông qua Quy tắc ứng xử, Quy chế làm việc và nội quy của nhà trường năm học 20.... - 20.....

- Sau đây xin mời các đ/c chúng ta hãy tham gia đóng góp ý kiến để bổ sung cho bản dự thảo về Quy chế dân chủ, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy tắc ứng xử, Quy chế làm việc và nội quy của nhà trường năm học 20.... - 20.....

Xin mời Hội nghị cho ý kiến.

5. Đ/c Thủy lên tiếp thu các ý kiến phát biểu đóng góp của hội nghị.

6. Kính thưa hội nghị, qua một năm thực hiện hoạt động của Ban thanh tra nhân dân mà Hội nghị CB - CC - VC năm học 20...9 - 2020 đã bầu ra để theo dõi giám sát các hoạt động của nhà trường.

Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c .........trưởng Ban thanh tra nhân dân lên thông qua bản báo cáo tổng kết và chương trình hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm học 2020 - 20.....

Vậy xin trân trọng và kính mời đ/c.

7. Kính thưa toàn thể hội nghị để chỉ đạo tốt các hoạt động của nhà trường và thực hiện tốt cam kết trách nhiệm giữa Công đoàn và Nhà trường, sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c................. - CTCĐ nhà trường, lên thông qua Quy chế phối hợp giữa Công đoàn và Nhà trường.

Xin trân trọng và kính mời đ/c.

Vừa rồi Hội nghị của chúng ta đã được nghe bản cam kết trách nhiệm giữa Công đoàn và nhà trường, sau đây xin mời các ý kiến phát biểu của các đ/c.

(Lưu ý: Nếu tất cả các thành viên trong Hội nghị đều nhất trí với bản cam kết rồi, thì tiến hành mời từng cá nhân lên ký cam kết thực hiện).

Sau đây xin mời các đ/c chúng ta sẽ lần lượt lên ký tên vào bản cam kết mà Hội nghị vừa thông qua. BGH ký trước, sau đó đến GV,NV.

8. Kính thưa hội nghị để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ của năm học 20.... - 20.... đã đề ra. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c ................. - Hiệu trưởng nhà trường lên phát động phong trào thi đua và thông qua Kế hoạch phối hợp giữa Nhà trường và BCH Công đoàn về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của năm học 20.... - 20..... Vậy xin trân trọng và kính mời đ/c.

9. Kính thưa toàn thể hội nghị, chương trình Hội nghị cán bộ viên chức năm học 20.... - 20.... đã hoàn thành các công việc của Hội nghị rồi. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c .................- Thư ký của Hội nghị lên thông qua Nghị quyết của Hội nghị.

Xin trân trọng và kính mời đ/c.

Xin ý kiến hội nghị có ai có ý kiến gì nữa không? (Không có ai) - lấy biểu quyết (Giơ tay).

Vậy cám ơn các đ/c! như vậy là 100% các thành viên của hội nghị đều nhất trí với nghị quyết của hội nghị đã thông qua.

Vậy đề nghị hội nghị cho 1 tràng pháo tay để chúc mừng Hội nghị của chúng ta đã thành công tốt đẹp.

11. Bế mạc:

Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí có mặt trong Hội nghị, trải qua thời gian làm việc rất khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị cán bộ viên chức của trường ............. năm học 20.... - 20.... đã thu được nhiều kết quả đáng kể, trong Hội nghị đã được nghe rất nhiều, ý kiến đóng góp quý báu để xây dựng lên Nghị quyết của Hội nghị nhằm thực hiện thành công các chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm vụ của năm học 20.... - 20.... đã đề ra và cho đến thời điểm này đã thành công tốt đẹp.

Thay mặt BGH nhà trường, BCH Công đoàn trường xin trân thành cảm ơn các đ/c CB - GV - NV trong trường. Cuối cùng không biết nói gì hơn xin chúc các đ/c GV - NV trong trường mạnh khỏe và GĐ hạnh phúc - Xin trân trọng cảm ơn.

Kịch bản Hội nghị Cán bộ viên chức - Mẫu 5

I. Ổn định tổ chức:

Đã đến giờ tiến hành hội nghị. Tôi xin trân trọng kính mời quí vị đại biểu, quí thầy cô giáo, ổn định tổ chức. Lời đầu tiên cho phép tôi được gửi đến quí vị đại biểu, quí thầy cô giáo, lời chúc mừng sức khoẻ, thành đạt, hạnh phúc và chúc hội nghị thành công tốt đẹp.

Hôm nay, được sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện ................., trường Tiểu học Thị Trấn tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức và công đoàn năm học 20..... - 20.... nhằm đánh giá quá trình hoạt động của toàn trường trong năm học qua đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm học mới. Bước vào hội nghị, tôi xin thay mặt BGH nhà trường thông qua chương trình hội nghị CCVC- CĐ như sau:

TTNội dungThời gianNgười điều hành
1Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu7h00 đến 7h05.................
2Giới thiệu đoàn chủ tịch, thư ký hội nghị7h05 đến 7h10.................
3Đọc báo cáo TKNH 20...- 20... và phương hướng NV 20...- 20...7h10 đến 7h25.................
4Thông qua qui chế chi tiêu nội bộ7h25 đến 7h30.................
5Báo cáo tài chính7h30 đến 7h35Kế toán
6Công khai kết quả thi đua năm học 20...- 20... và đăng ký thi đua năm học 20...- 20...7h35 đến 7h40.................
7Chủ tịch công đoàn báo cáo tổng kết phong trào thi đua.7h40 đến 7h50.................
8Thông qua tài chính công đoàn và quy chế thăm hỏi.7h50 đến 7h55Kế toán
9Trưởng ban thanh tra ND báo cáo tổng kết công tác thanh tra năm học 20...- 20... và phương hướng nhiệm vụ năm học 20...- 20....7h55 đến 8h05Phạm Mai Hương
10Thảo luận8h05 đến 9h30.................
11Phát biểu của đại biểu9h30 đến 9h40.................
12Chủ trì hội nghị tiếp thu ý kiến, giải đáp thắc mắc của CB,CC,VC, NLĐ9h40 đến 9h45.................
13Bầu ban TTND - Khen thưởng9h45 đến 10h00.................
14Thông qua biểu quyết nghị quyết10h00 đến 10h10Tổ thư ký
15Chia tay GV chuyển trường10h10 đến 10h20.................
16Bế mạc10h20 đến 10h30Chủ trì hội nghị

II. Thông qua dự kiến chủ tịch đoàn và thư ký hội nghị:

Kính thưa các đồng chí!

Theo dự kiến của BGH nhà trường đã thống nhất đề cử:

+ Đoàn Chủ tịch gồm:

1. Đồng chí: ................. - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng

2. Đồng chí: ................. - Phó Hiệu trưởng

3. Đồng chí:.................- Phó Hiệu trưởng, CT Công đoàn.

( Xin ý kiến hội nghị bằng biểu quyết - giơ tay )

+ Thư ký hội nghị

Đồng chí: .................- Giáo viên

Đồng chí: ................. - Giáo viên

( Xin ý kiến hội nghị bằng biểu quyết - giơ tay )

Xin mời các đồng chí đã được hội nghị tín nhiệm bầu vào Đoàn chủ tịch và Thư ký lên điều hành hội nghị.

II/ Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị:

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

Tiếp theo chương trình xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c: ................. - HT nhà trường lên tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu- Xin trân trọng kính mời đ/c.

2. Báo cáo TKNH 20... - 20... và phương hướng NV 20..... - 20....

Tiếp theo chương trình kính mời đ/c: ................. - HT nhà trường lên báo cáo TKNH 20... - 20... và phương hướng NV 20..... - 20..... Xin trân trọng kính mời đ/c!

3. Thông qua qui chế chi tiêu nội bộ.

Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí ................. PHT lên Thông qua qui chế chi tiêu nội bộ. Xin kính mời đồng chí.

4. Báo cáo tài chính nhà trường.

Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phan Thị Thu Hà Kế toán lên đọc Báo cáo tài chính. Xin kính mời đồng chí.

5. Thông qua kết quả thi đua năm học 20...- 20... và đăng ký thi đua năm học 20...- 20....

Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí ................. Phó Hiệu trưởng lên Công khai kết quả thi đua năm học 20...- 20... và đăng ký thi đua năm học 20...- 20.... Xin kính mời đồng chí.

6. Đọc báo cáo tổng kết phong trào thi đua.

Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí.................chủ tịch công đoàn nhà trường lên báo cáo tổng kết phong trào thi đua. Xin trân trọng kính mời đồng chí.

7. Thông qua tài chính công đoàn và qui chế chi tiêu quỹ công đoàn.

Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phan Thị Thu Hà Kế toán lên báo cáo tài chính và qui chế chi tiêu quỹ công đoàn. Xin kính mời đồng chí.

8. Báo cáo của Ban thanh tra nhân dân.

Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Thị Mai Hương Trưởng ban thanh tra nhân dân lên Báo cáo của Ban thanh tra nhân dân. Xin kính mời đồng chí.

9. Thảo luận xây dựng báo cáo tổng kết năm học 20... - 20... và phương hướng, nhiệm vụ giải pháp năm học 20..... - 20.....

Vừa qua toàn thể hội nghị đã được nghe các báo cáo của nhà trường, kế toán, TTND. Để các bản báo cáo trên được đầy đủ và hoàn thiện hơn. Bây giờ hội nghị xin ý kiến đóng góp của các vị đại biểu và các đồng chí trong hội nghị.

10. Phát biểu đại biểu.

Tiếp theo chương trình tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí ................. - Hiệu trưởng nhà trường lên giới thiệu đại biểu!

11. Hiệu trưởng trả lời ý kiến của CBCC- VC

Tiếp theo chương trình tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí ................. - Hiệu trưởng nhà trường lên trả lời ý kiến của các đồng chí

Xin trân trọng kính mời đồng chí.

12. Công tác khen thưởng.

Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí ................. PHT lên thông qua công tác khen thưởng. Xin kính mời đồng chí.

13. Thông qua nghị quyết hội nghị CBCCVC.

Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí .............................lên thông qua nghị quyết. Xin kính mời đồng chí.

14. Chia tay giáo viên chuyển trường.

- Kính thưa quý vị đại biểu!

- Kính thưa các đồng chí!

Hội ngộ rồi chia ly cuộc đời vẫn thế" chưa bao giờ tôi thấy câu hát này lại ý nghĩa như lúc này. Cuộc đời con người ai cũng phải trải qua những thời gian học tập, đi làm rồi chuyển công tác...biết bao cảm giác vui buồn để lại những dấu ấn không thể nào quên. Trong không khí đầm ấm, cởi mở, thắm tình đồng nghiệp hôm nay ngày ......... trường TH Thị Trấn tổ chức buổi gặp mặt, chia tay cán bộ, giáo viên chuyển công tác. Buổi lễ chia tay kết thúc với bao tình cảm vui buồn xen lẫn cảm xúc đặc biệt của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Có lẽ trong sâu thẳm mọi người ai cũng sẽ nhớ về những người đồng nghiệp cũ của mình với những hình ảnh đẹp nhất. Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường TH Thị Trấn xin kính chúc các đồng chí ......................... về công tác tại đơn vị mới luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ phục vụ cho sự nghiệp trồng người của đất nước.

Chia tay với các đồng chí là chia tay những tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức, mẫu mực về lối sống giản dị, hết mình trong công việc. Điều mà chúng ta đáng trân trọng là các đ/c đó có những cống hiến lớn lao cho sự nghiệp giáo dục, là người chiến sỹ trên mặt trận văn hoá, đã hoàn thành nhiệm vụ của mình cho đến khi chuyển đơn vị công tác. Trong buổi gặp mặt này, thay mặt cho tập thể CBGV và HS của nhà trường, cho phép tôi được gửi tới các đồng chí lời cảm ơn, lòng cảm phục sâu sắc trước những đóng góp của các đồng chí trong suốt những năm gắn bó với mái trường TH Thị Trấn thân yêu của chúng ta. Mái trường này sẽ mãi là mái nhà chung của các đồng chí, lớp lớp các thế hệ học trò của nhà trường mãi là các học trò thân yêu của các đồng chí. Chúng tôi luôn mong muốn rằng mặc dù các đồng chí không làm việc trực tiếp tại trường nhưng các đồng chí hãy sâu sát dõi theo chúng tôi, chia sẻ với chúng tôi những kinh nghiệm quý báu để chúng tôi thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Chia tay với các đồng chí, chúng tôi những người tiếp nối sự nghiệp mà Đảng và nhân dân giao phó, không thể nói hết được tình cảm của mình mà chỉ mong muốn rằng các đồng chí sẽ tiếp tục chia sẻ công việc chung và riêng với tập thể nhà trường. Chúng tôi xin hứa sẽ duy trì, giữ vững và phát huy những thành quả mà các đồng chí cùng chúng tôi đã gây dựng lên cho nhà trường. Xây dựng tập thể CB-GV-HS trường TH Thị Trấn là một tập thể đoàn kết, vững mạnh, xây dựng nhà trường ngày càng vững bước đi lên và luôn xứng đáng với lòng tin của các cấp lãnh đạo, của các đồng chí, của con em nhân dân Thị Trấn .................. Cuộc tổ chức gặp mặt hôm nay có thể chưa được chu đáo lắm và có thể còn có những thiếu sót nhất định, thì mong các đồng chí thông cảm và chia sẻ cùng chúng tôi. Cuối cùng, thay mặt BGH, hội đồng sư phạm nhà trường kính chúc các đồng chí tràn đầy sức khỏe, gia đình hạnh phúc, và phát huy tốt những thành tích mà các đ/c đã đạt được để tiếp tục cống hiến cho đơn vị mới!

Sau đây nhà trường và công đoàn có bó hoa tươi thắm gửi tặng các đ/c! Mời các đ/c lên để đón nhận và mời đ/c ................. lên tặng quà!

15. Bế mạc

Sau những giờ làm việc nghiêm túc và khẩn trương, chúng ta đã nghe các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của năm học 20... - 20..., đã thấy được những mặt mạnh và tồn tại cần phải khắc phục. Đồng thời đi đến thống nhất đề ra phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ năm học 20..... - 20.....

Để đạt được những thành tích chúng ta cùng nhau thi đua xây dựng, đẩy mạnh mọi hoạt động, xây dựng phong trào thi đua hai tốt xuyên suốt năm học, xây dựng mối đoàn kết nhất trí cao. Hoàn thành công tác GD mà Đảng và nhà nước giao phó. Thay mặt đoàn chủ tịch Hội nghị tôi xin tuyên bố bế mạc hội nghị.

Chúc các đ/c đại biểu mạnh khỏe – hạnh phúc. Chúc các đ/c cán bộ công nhân viên chúc sức khỏe, đoàn kết, thi đua và dành nhiều thắng lợi trong năm học mới..

Xin trân trọng kính mời các vị đại biểu cùng toàn thể hội nghị ở lại ăn bữa cơm thân mật đầu năm học cùng với nhà trường tại .........

Kịch bản Hội nghị Cán bộ viên chức - Mẫu 6

TT

NỘI DUNG

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Đến thời điểm này, đã có …./..... cán bộ, công chức, người lao động được triệu tập đã có mặt, như vậy Hội nghị đã đủ điều kiện để tiến hành.

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Thưa toàn thể các đ/c!

Thực hiện Hướng dẫn liên tịch số ..... ngày ..... của Ủy ban nhân dân và Liên đoàn Lao động quận .... về việc tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động năm .... Hôm nay, được sự đồng ý của Liên đoàn Lao động quận và Chi bộ ............., Thủ trưởng đơn vị và công đoàn Trường ............................... tổ chức hội nghị viên chức và phát động thi đua năm học ........

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị, thay mặt Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng:

* Đại biểu quận ....., tôi xin trân trọng giới thiệu:

- Đ/c...............................................................................................................

-Đ/c...............................................................................................................

* Đại biểu .............................., tôi xin trọng giới thiệu:

- Đ/c .............................................................................................................

- Đ/c .............................................................................................................

- Đ/c .............................................................................................................

- Đ/c .............................................................................................................

- Cùng toàn thể ... cán bộ, viên chức, người lao động Trường ...........................

Đề nghị Hội nghị nhiệt liệt hoan nghênh.

Bầu Đoàn chủ tịch

Kính thưa các đồng chí đại biểu!

Kính thưa Hội nghị!

- Để điều hành toàn bộ nội dung, chương trình Hội nghị, đề nghị Hội nghị tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch Hội nghị. Ban tổ chức Hội nghị dự kiến số lượng Đoàn Chủ tịch Hội nghị gồm 3 đồng chí, với các đồng chí sau:

1. Đ/c ............................................................thủ trưởng đơn vị, Hiệu trưởng Trường...

2. Đ/c ............................................................Chủ tịch công đoàn

3. Đ/c ...............................................................................................

- Xin ý kiến Hội nghị:

+ Đồng chí nào nhất trí bầu Đoàn Chủ tịch Hội nghị có số lượng là 3 đ/c, gồm các đồng chí có tên trên, xin biểu quyết?

+ Đồng chí nào không nhất trí?(không có)

+ Đồng chí nào có ý kiến khác? (không có).

- Như vậy, 100% đại biểu dự Hội nghị nhất trí biểu quyết bầu 3 đồng chí có tên trên tham gia Đoàn Chủ tịch Hội nghị, xin cảm ơn Hội nghị!

Bầu Thư ký Hội nghị

Kính thưa Hội nghị!

- Để giúp việc cho Đoàn Chủ tịch tổng hợp, theo dõi chương trình Hội nghị, dự thảo Nghị quyết Hội nghị, đề nghị Hội nghị bầu Thư ký Hội nghị. Ban tổ chức Hội nghị dự kiến đề cử Thư ký Hội nghị gồm 1 đồng chí, có tên sau:

1. Đ/c ..............................................................................

- Xin ý kiến Hội nghị:

+ Đồng chí nào nhất trí Thư ký Hội nghị gồm 1 đ/c có tên trên, xin biểu quyết?

+ Đồng chí nào không nhất trí?(không có)

+ Đồng chí nào có ý kiến khác? (không có)

Như vậy, 100% đại biểu nhất trí biểu quyết bầu 1 đ/c có tên trên tham gia Đoàn thư ký Hội nghị.

Xin cảm ơn Hội nghị.

Xin kính mời Thư ký lên làm nhiệm vụ.

Thông qua Chương trình Hội nghị

Kính thưa Đai hội

Tiếp theo đoàn chủ tịch Hội nghị xin trân trọng giới thiệu và kính mời Đ/c ……………………….. thông qua Chương trình làm việc của Hội nghị

( có văn bản kèm theo)

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Trường

Kính thưa Đai hội

Tiếp theo chương trình xin kính mời đ/c ............................................, thay mặt Đoàn chủ tịch Hội nghị Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trường, hoạt động tài chính, kết quả triển khai quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường; phương hướng nhiệm vụ mới.

(có văn bản riêng)

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 20.. - 20..

Kính thưa Đai hội

Tiếp theo chương trình xin kính mời đ/c ............................................, thay mặt Đoàn chủ tịch Hội nghị trình bày báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 20... - 20...

Xin kính mời đồng chí !

(có văn bản riêng)

Thông qua dự thảo bổ sung, sửa đổi nội quy, quy chế Trường

Kính thưa Hội nghị

Tiếp theo chương trình xin kính mời đ/c ............................................, thay mặt Đoàn chủ tịch Hội nghị trình bày dự thảo bổ sung, sửa đổi nội quy, quy chế Trường

Xin kính mời đồng chí !

(có văn bản riêng)

Báo cáo kết quả hoạt động của Ban TTND

Kính thưa Hội nghị

Tiếp theo chương trình xin kính mời đ/c ...........................................Trưởng ban Thanh tra nhân dân Trường lên báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học 20.. - 20... và chương trình hoạt động năm .....

Tham luận tại Hội nghị

Kính thưa Hội nghị!

Sau đây Hội nghị chuyển sang phần tham luận của các đại biểu:

Mở đầu phần tham luận, đoàn chủ tịch Hội nghị xin kính mời đồng chí Đ/c......................................... lên tham luận với Hội nghị

Xin kính mời đồng chí./.

Đoàn chủ tịch xin cảm ơn bài tham luận của đồng chí………………………..

Tiếp theo xin mời đ/c ………………………… lên tham luận với Hội nghị

Xin kính mời đồng chí./.

Đoàn chủ tịch xin cảm ơn bài tham luận của đồng chí………………………..

Tiếp theo xin mời đ/c …………………………………lên tham luận với Hội nghị Xin kính mời đồng chí./.

Tiếp thu ý kiến đóng góp của cán bộ, công chức; giải đáp những thắc mắc, đề nghị của cán bộ, công chức Trường

Kính thưa Hội nghị !

Hội nghị chúng ta đã có …….ý kiến tham luận, các ý kiến đều tâm huyết tham gia đóng góp thiết thực cho hoạt động của Trường, hiện nay đoàn Chủ tịch Hội nghị nhận được một số đăng ký tham luận của cán bộ công chức và người lao động, nhưng để đảm bảo thời gian cũng như nội dung chương trình của Hội nghị, đoàn chủ tịch chúng tôi xin đề nghị các đại biểu gửi bài phát biểu tham luận về đoàn chủ tịch, tất cả các bài tham luận đều có giá trị như những bài đã trình bầy tại Hội nghị. Đoàn chủ tịch Hội nghị xin trân thành cảm ơn & tiếp thu các bài tham luận của các đồng chí.

Kính thưa hội nghị.

Các ý kiến tham luận tại Hội tập trung vào … nhóm vấn đề……………………………, thay mặt Đoàn chủ tịch Hội nghị tôi xin giải đáp những thắc mắc, đề nghị của cán bộ, công chức Trường như sau:………………………………………………………………

Phát biểu của lãnh đạo

Kính thưa Hội nghị!

Trong thời gian qua, Nhà trường và Công đoàn Trường.................................. đã đạt được nhiều thành tích đáng phấn khởi đó là có sự quan tâm, chỉ đạo của Ban thường vụ LĐLĐ quận Long Biên. Sau đây, Đoàn Chủ tịch Hội nghị xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Đ/c …………………………- ..................................LĐLĐ quận Long Biên lên phát biểu chỉ đạo Hội nghị

( xin kính mời đ/c)

Thưa toàn thể Hội nghị, trong những năm qua Trường và Công đoàn ………………………. luôn đồng hành với các tổ chức chính trị trong chặng đường phát triển và trưởng thành, đóng góp những thành tích quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần xây dựng Trường………………………… ngày càng phát triển bền vững và giàu mạnh.

Đoàn chủ tịch xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí ……………………………. phát biểu ý kiến chỉ đạo

Hội nghị vừa được nghe ý kiến phát biểu của:

- Đ/c .............................. – .................... LĐLĐ Quận Long Biên.

- Đ/c ................................................................................................

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, xin trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đ/c để chúng tôi hoàn thiện chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp, để Trường và Công đoàn ....................... ngày càng phát triển, kính chúc các đ/c lãnh đạo sức khoẻ, hạnh phúc, thành đạt.

Phát động phong trào thi đua năm học 20... - 20..

Kính thưa quý vị đại biểu

Kính thưa Hội nghị

Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời đồng chí …………………… - Chủ tịch công đoàn lên Phát động phong trào thi đua năm học ......

Hưởng ứng phong trào thi đua

Kính thưa Hội nghị

Để hưởng ứng các phong trào thi đua trong năm học 20... - 20..., Đoàn chủ tịch xin kính mời đồng chí …………………… - đại diện … đoàn viên công đoàn lên hưởng ứng phong trào thi đua năm học 20... - 20....

Ký giao ước thi đua

Kính thưa Hội nghị

Để thể hiện rõ sự quyết tâm hưởng ứng các phong trào thi đua trong năm học 20... - 20..., Đoàn chủ tịch xin kính mời đồng chí …………………… - hiệu trưởng và đồng chí………………..… chủ tịch công đoàn lên ký giao ước thi đua năm học 20... - 20....

Bầu Ban Thanh tra nhân dân theo quy định của pháp luật

(nếu hết nhiệm kỳ

Kính thưa Hội nghị !

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban thanh tra nhân dân Trường ...................................... đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Theo quy định nhiệm kỳ của Ban thanh tra nhân dân Trường là 2 năm, vì vậy đến nay đã hết nhiệm kỳ. Đề nghị Hội nghị tiến hành bầu ban thanh tra nhân dân theo đúng quy định.

* Về số lượng:

Đoàn chủ tịch dự kiến số lượng Ban thanh tra nhân dân Trường nhiệm kỳ …………….. là: ….. đồng chí

Xin ý kiến Hội nghị?

Nếu Hội nghị không có ý kiến gì khác, đề nghị chuyển sang phần biểu quyết.

- Đồng chí nào nhất trí số lượng Ban thanh tra nhân dân Trường…………………….., nhiệm kỳ 20..... – 20...… là …. đồng chí, xin cho biểu quyết.

- Đồng chí nào không nhất trí, cho biểu quyết? (Không có)

- Đồng chí nào có ý kiến khác? (không có)

Như vậy, 100% các đồng chí dự Hội nghị nhất trí số lượng Ban thanh tra nhân dân Trường ...................................., nhiệm kỳ 20..... – 20...... là .... đồng chí.

Xin cảm ơn Hội nghị.

Hội nghị chuyển sang phần ứng cử và đề cử:

* Ứng cử: Có đồng chí nào ứng cử vào Ban thanh tra nhân dân Trường .................................... nhiệm kỳ ............... không ? (không có)

Nếu không có đại biểu nào ứng cử, Hội nghị sẽ chuyển sang phần đề cử.

* Đề cử: Có đồng chí nào đề cử các đồng chí tham gia Ban thanh tra nhân dân Trường ..... ............................... nhiệm kỳ ............... không ?

Nếu không có đồng chí nào đề cử, Tôi xin thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo danh sách dự kiến giới thiệu nhân sự để bầu vào Ban thanh tra nhân dân Trường ....................................... nhiệm kỳ để Hội nghị tham khảo.

(đọc danh sách dự kiến)

Xin ý kiến Hội nghị: có đồng chí nào đề cử thêm ngoài danh sách các đ/c tôi vừa thông qua không?

Nếu không có đồng chí nào đề cử thêm, Hội nghị chuyển sang phần biểu quyết chốt danh sách bầu cử vào Ban thanh tra nhân dân Trường, nhiệm kỳ....................

+ Đồng chí nào nhất trí với danh sách .... đồng chí có tên trên để bầu vào Ban thanh tra nhân dân Trường .................................... nhiệm kỳ 20...... – 20....., xin cho biểu quyết?

+ Đồng chí nào không nhất trí, cho biểu quyết? (không có)

+ Đồng chí nào có ý kiến khác?(không có)

Như vậy, 100% các đồng chí nhất trí với danh sách .... đồng chí có tên trên để bầu vào Ban thanh tra nhân dân Trường ......................... nhiệm kỳ 20..... – 20......

Xin cảm ơn Hội nghị.

* Bầu Ban bầu cử

Kính thưa Hội nghị!

Để giúp cho việc bầu cử Ban thanh tra nhân dân Trường tại Hội nghị thực hiện đúng theo quy định, Hội nghị sẽ tiến hành bầu Ban bầu cử. Đoàn Chủ tịch Hội nghị dự kiến số lượng Ban bầu cử là .... đồng chí, gồm các đồng chí có tên sau:

1. Đ/c ................................................: Trưởng ban

2. Đ/c .................................................

3. Đ/c .................................................

Xin ý kiến Hội nghị về số lượng và danh sách Ban bầu cử :

- Đồng chí nào nhất trí bầu …. đ/c có tên trên tham gia Ban bầu cử, đề nghị cho biểu quyết.

- Đồng chí nào không nhất trí hoặc có ý kiến khác, cho biểu quyết? (không có)

Như vậy, 100% các đồng chí đã nhất trí bầu …. đ/c có tên trên tham gia Ban bầu cử.

Sau đây, xin trân trọng kính mời Ban bầu cử lên làm việc; mời đ/c ………………………….- Trưởng ban bầu cử thông qua nguyên tắc và thể lệ bầu cử. Xin kính mời đồng chí.

Ban bầu cử điều hành phần bầu cử :

* Phổ biến nguyên tắc, thể lệ bầu cử: (có văn bản riêng)

* Hướng dẫn bầu cử, kiểm tra hòm phiếu, phát phiếu bầu cử.

* Kiểm phiếu; Lập biên bản kiểm phiếu; niêm phong phiếu bầu cử gửi Đoàn Chủ tịch.

Khen thưởng cá nhân, tập thể của Trường có thành tích trong công tác.

Khen thưởng cá nhân, tập thể của Trường có thành tích trong công tác.

Công bố kết quả bầu cử

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa toàn thể Hội nghị !

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, Ban Bầu cử đã có kết quả kiểm phiếu bầu Ban thanh tra nhân dân Trường ……………………. Nhiệm kỳ ……………….., sau đây tôi xin trân trọng kính mời đ/c ……………….. - Trưởng Ban Bầu cử lên công bố kết quả kiểm phiếu.

Xin kính mời đ/c.

(Trưởng ban bầu cử đọc biên bản kiểm phiếu)

Xin trân trọng cảm ơn đ/c …………………………. – Trưởng Ban bầu cử, đề nghị Hội nghị cho một tràng pháo tay chúc mừng …. đồng chí đã trúng cử vào Ban thanh tra nhân dân Trường ……..………………….. nhiệm kỳ 20...…. – 20...….

Xin trân trọng cảm ơn Hội nghị !

Thông qua dự thảo nghị quyết HN.

Kính thưa Hội nghị!

Tiếp theo xin giới thiệu và kính mời đ/c ..............................., Thư ký Hội nghị lên trình bày dự thảo Nghị quyết Hội nghị.

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị

Xin cảm ơn đồng chí ............................

Kính thưa Hội nghị!

Vừa qua Hội nghị chúng ta đã nghe dự thảo Nghị quyết Hội nghị. Xin ý kiến Hội nghị!

- Đồng chí nào nhất trí với dự thảo Nghị quyết vừa thông qua. Xin cho biểu quyết?

- Đồng chí nào không nhất trí. Xin cho biểu quyết (không có)

- Đồng chí nào có ý kiến khác?(Không có)

Xin cảm ơn Hội nghị!

Như vậy Hội nghị đã thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị với sự tán thành của 100% đại biểu dự Hội nghị, Đoàn chủ tịch chúng tôi có trách nhiệm bàn giao cho thủ trưởng Trường và Ban chấp hành công đoàn để tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Kết thúc Hội nghị

Kính thưa Hội nghị.

Sau một thời gian làm việc gần ….giờ, Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp, thay mặt Đoàn chủ tịch Hội nghị xin trân trọng cảm ơn và các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận và Chi bộ ………….. đã quan tâm tới dự và chỉ đạo Hội nghị. Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin cảm ơn các Đ/c và xin kết thúc Hội nghị tại đây.

Kịch bản Hội nghị Cán bộ công chức - Mẫu 7

Phần làm việc của Ban tổ chức: (đ/c ......... điều hành)

Kính thưa đại hội!

Trước khi vào làm việc, tôi xin thông qua một số nội dung sau:

- số lượng thành viên và đại biểu có mặt:……….

- Thông báo chương trình của hội nghị…..

- phổ biến nội quy, quy chế hội nghị:……….

1. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Kính thưa…..

Thưa toàn thể hội nghị....

Thực hiện HD của PGD&ĐT huyện ............ Được sự chỉ đạo của Chi bộ, hôm nay trường THCS ĐT tổ chức Đại hội CB-CC-VC năm học 20...-20...., nhằm kiểm điểm Nghị quyết Đại hội đề ra năm học 20....-20..., xây dựng và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm 20...-20.....

* Về tham dự Hội nghị thay mặt BTC tôi xin trân trọng giới thiệu:

- Về phía lãnh đạo Phòng GD&ĐT, xin trân trọng giới thiệu:

ông ……………………………….. Phòng GD&ĐT

- Về lãnh đạo địa phương, xin trân trọng giới thiệu:

ông ………………………………………………………

Ông ………………………………………………………….

- Về phía nhà trường:

Xin trân trọng giới thiệu: đ/c ……… BTCB, Hiệu trưởng nhà trường, đ/c …….. - Phó bí thư chi bộ, Phó hiệu trưởng, đ/c ………. – Chủ tịch Công đoàn trường cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường;

Đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh.

3. Giới thiệu và bầu Chủ tịch đoàn;

- Kính thưa hội nghị

Để Hội nghị thành công, hội nghị cử Đoàn chủ tịch để điều hành hội nghị.

Căn cứ thực tế nhà trường và hướng dẫn của cấp trên, Đoàn chủ tịch hội nghị CBCC trường được cử với số lượng là 03 người. Ban Tổ chức xin ý kiến hội nghị về số lượng.

Đại biểu nào đồng ý số lượng đoàn Chủ tịch là 3 người đề nghị cho biểu quyết.

Đại biểu nào không đồng ý cho biểu quyết.

Đại biểu nào có ý kiến khác.

Như vậy Hội nghị đã nhất trí Đoàn chủ tịch là 03 người.

- Kính thưa Đại hội.

Căn cứ kết quả phiên họp trù bị, được hội nghị ủy quyền, Ban tổ chức xin giới thiệu Đoàn chủ tịch hội nghị:

1. Ông …………………..……, Hiệu trưởng

2. Bà ……………………….…. - Chủ tịch Công Đoàn

3. ông ………………, phó HT

BTC xin ý kiến hội nghị. Đại biểu nào đồng ý danh sách Đoàn Chủ tịch đề nghị cho biểu quyết.

Đề nghị hội nghị nhiệt liệt hoan nghênh sự nhất trí cao của các đại biểu.

Sau đây tôi xin trân trọng kính mời Đoàn Chủ tịch lên điều hành hội nghị.

---------------------

Phần làm việc của Đoàn chủ tịch

4. Chủ trì hội nghị cử thư ký Hội nghị:

(đ/c ............ giới thiệu)

- Kính thưa Hội nghị

Để ghi chép các diễn biến tại hội nghị và giúp Đoàn chủ tịch điều hành hội nghị thành công, Đoàn chủ tịch xin giới thiệu cô giáo:

............. - làm thư ký thư ký của HN

Xin cảm ơn hội nghị, xin mời đ/c thư ký lên làm việc;

(đ/c ............ giới thiệu)

- Kính thưa đại hội:

Năm học 20....- 20... là năm học thứ 3 thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/20...3 của Ban chấp hành trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; Trường THCS Đồng Tân đón nhận được nhiều quan tâm của các cấp ủy Đảng, các cấp chính quyền, các đoàn thể, ban ngành, hội cha mẹ học sinh, đây là sự cổ vũ, là nguồn động viên để thầy và trò Trường THCS Đồng Tân phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c …………. Hiệu trưởng nhà trường lên trình bày báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết HN CB-CC-VC năm học 20....-20...; phương hướng, kế hoạch và biện pháp thực hiện kế hoạch năm học 20...-20..... xin trân trọng kính mời đồng chí.

…………………………......

Xin chân thành cảm ơn hội nghị đã chú ý theo dõi.

6. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của CBCC các Tổ;

(đ/c ............ giới thiệu)

Tiếp theo chương trình, xin mời bà ……………. - Chủ tịch Công đoàn báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của CBCC các Tổ;

…………………………………(đ/c Phượng thông qua báo cáo và tổng hợp ý kiến đóng góp của các Tổ - Nội dung ý kiến thể hiện ở Biên bản Hội nghị cấp Tổ)

7. Giải đáp các ý kiến, kiến nghị;

(đ/c ............ + đoàn chủ tịch giải đáp, nêu ý kiến liên quan đến bộ phận nào thì chỉ định bộ phận đó giải đáp)

Thay mặt Đoàn chủ tịch tôi xin trả lời các ý kiến, kiến nghị của CBCC các Tổ như sau:

…………………………………..

8. Báo cáo kết quả thu chi ngân sách, quỹ phúc lợi cơ quan và các hoạt động tài chính khác của nhà trường.

(đ/c Phượng giới thiệu)

Tiếp theo chương trình, đoàn chủ tịch ủy quyền và kính mời đ/c ….. - Kế toán báo cáo kết quả thu chi ngân sách và các hoạt động tài chính của nhà trường trong năm học 20...4 - 20.....

………………………………….

9. Báo cáo kết quả hoạt động thanh tra nhân dân, kiểm tra và đề xuất chương trình, kế hoạch hoạt động năm học mới.

(đ/c ............ giới thiệu)

Tiếp theo chương trình, đoàn chủ tịch ủy quyền và kính mời đ/c ………..Bé - thay mặt cho Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 20.... – 20...., báo cáo kết quả hoạt động thanh, kiểm tra năm học vừa qua.

………….

10. Thảo luận;

(đ/c ............ giới thiệu)

Kính thưa hội nghị

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới, Đoàn chủ tịch hội nghị xin trân trọng giới thiệu và kính mời các đại biểu tập trung suy nghĩ phát biểu tham luận bằng tinh thần trách nhiệm, bằng ý thức xây dựng nhà trường góp phần làm cho hội nghị thành công tốt đẹp. Đoàn Chủ tịch lưu ý các đại biểu phát biểu tránh những ý kiến trùng lặp nhau, tránh phân tích lan man dài dòng, cần đưa ra những giải pháp thực tế, có tính khả thi. Xin cám ơn trước các ý kiến mà các đại biểu nêu ra.

Mở đầu, tôi xin giới thiệu ý kiến tham luận của …

(Công tác tự học, tự BD để nâng cao trình độ CMNV) – đ/c Tuất

Tiếp theo xin giới thiệu và kính mời ý kiến tham luận của…………..

(Duy trì và nâng cao điểm tuyển sinh vào lớp 10) – đ/c Nga

Tiếp theo xin giới thiệu và kính mời ý kiến tham luận của ……………

Nâng cao HQ, CL công tác chủ nhiệm lớp – đ/c Thoa

11. Trả lời, giải đáp ý kiến, kiến nghị (nếu có)

(đ/c ............+ đoàn chủ tịch giải đáp, nêu ý kiến liên quan đến bộ phận nào thì chỉ định bộ phận đó giải đáp)

Kính thưa hội nghị

Bằng tinh thần trách nhiệm với học sinh thân yêu, bằng ý thức xây dựng nhà trường các đại biểu đó đưa ra nhiều ý kiến hay, nhiều giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, để xây dựng nhà trường, để tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong suốt năm học. Do quĩ thời gian có hạn Đoàn chủ tịch đề nghị các đại biểu còn ý kiến chưa tham luận xin gửi văn bản về cho thư ký hội nghị, để thư ký tập hợp trình Đoàn Chủ tịch. Các ý kiến tham luận tại hội nghị và các ý kiến gửi bằng văn bản đều có giá trị như nhau. Đoàn Chủ tịch xin cám ơn các ý kiến của các đại biểu.

12. Bầu ban thanh tra nhân dân.

CHƯA HẾT NHIỆM KỲ

12. Thông qua nội quy, quy chế cơ quan.

(đ/c ............ giới thiệu)

Trân trọng kính mới đ.c Hanh – HT nhà trường lên thông qua Nội quy, quy chế làm việc của cơ quan và dự thảo quy chế phối phối hợp giữa BCH Công đoàn và chính quyền.

13. Tuyên dương khen thưởng, phát động thi đua

(đ/c ............ giới thiệu)

Tiếp theo chương trình xin mời đ/c Phượng - Chủ tịch công đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường trình bày các nội dung:

- Báo cáo tóm tắt phong trào thi đua, kết quả khen thưởng của năm học 20....-20...,

- Tổng hợp đăng ký thi đua các Tổ, các danh hiệu đăng ký thi đua của nhà trường và đoàn thể trong năm học mới,

- Phát động thi đua.

- Đọc danh sách khen thưởng (GVG huyện, huyện khen, CSTĐ Cơ sở, GV ôn thi lớp 10, LĐ TT, kiểm định) – mời lãnh đạo lên trao thưởng. => trao LĐTT, CSTĐ, huyện khen, kiểm định (............, Cao Hương); các danh hiệu khác đã KHEN và TRAO THƯỞNG rồi.

14. Phát biểu chỉ đạo lãnh đạo Phòng GD&ĐT, Lãnh đạo địa phương (có thể có).

(đ/c ....... giới thiệu)

Kính thưa Đại hội

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Trường THCS Đồng Tân luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo của các cấp chính quyền và các cấp quản lý giáo dục, sự phối hợp của Hội cha mẹ HS và các ngành, các đoàn thể. Sự có mặt của các vị khách quí hôm nay thể hiện sự quan tâm của quí vị tới nhà trường, tới sự nghiệp GD, tới việc học tập của con em nhân dân.

--------------------

Đoàn chủ tịch xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c ...........................................chức vụ: …………………..………..đại diện lãnh đạo Phòng GD&ĐT tham gia phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị.

-------------------

Đoàn chủ tịch xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông: ..................................................- Bí thư Đảng uỷ xã ; thay mặt lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã, tham gia phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị.

Đoàn chủ tịch xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông: .................................................- Chủ tịch Hội cha mẹ học sinh, đại diện Ban thường trực Hội cha mẹ HS tham gia phát biểu ý kiến với hội nghị.

* Tiếp thu ý kiến Đại hội

(đ/c Hanh TM Đoàn Chủ tịch tiếp thu ý kiến của đại biểu)

Kính thưa hội nghị

Thay mặt đoàn chủ tịch, thay mặt nhà trường tôi xin cảm ơn, ghi nhận, và tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Phòng GD&ĐT, Đảng uỷ, HĐND – UBND xã, ghi nhận ý kiến phối hợp đóng góp quý báu của đại diện Hội cha mẹ học sinh nhà trường; nhà trường xin hứa sẽ tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu, đồng thời nghiên cứu, vận dụng trong việc xây dựng kế hoạch, chương trình công tác năm, của nhà trường; xin trân trọng cảm ơn và mong muốn đại biểu trong năm học này với vai trò lãnh đạo và tư cách cá nhân của các đồng chí, tiếp tục quan tâm, chỉ đạo nhà trường đạt nhiều thành tích hơn nữa, hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ năm học đó đề ra, xin trân trọng cảm ơn và chúc các đồng chí cùng gia đình sức khoẻ, ....... phúc, thành đạt.

15. Thông qua các chỉ tiêu cơ bản và dự thảo Nghị quyết của hội nghị.

(đ/c Phượng giới thiệu)

- Kính thưa hội nghị

Đoàn chủ tịch xin giới thiệu và kính mời cô giáo …Tạ Hà thư ký hội nghị lên thông qua Dự thảo Nghị quyết Hội nghị.

16. Biểu quyết chỉ tiêu, và dự thảo nghị quyết hội nghị.

(đ/c Phượng giới thiệu)

Kính thưa hội nghị

Hội nghị đã gần hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra, đoàn chủ tịch xin kính mời đ/c Nguyễn ............: xin ý kiến Biểu quyết các chỉ tiêu, dự thảo nghị quyết, và Tổng kết bế mạc hội nghị.

(đ/c ............ trình bày)

Kính thưa hội nghị

Hôi nghị đã nghe những chỉ tiêu chính và Dự thảo Nghị quyết hội nghị CBCC năm học 20...5-20.... . Đoàn chủ tịch xin ý kiến hội nghị.

Đại biểu nào đồng ý với những chỉ tiêu chính năm học 20...-20.... và Dự thảo Nghị quyết hội nghị đề nghị cho biểu quyết.

Đại biểu nào không đồng ý cho biểu quyết.

Đại biểu nào có ý kiến khác.

Đoàn chủ tịch xin cám ơn sự thống nhất cao của hội nghị, và giao cho BGH BCH công đoàn, lãnh đạo các đoàn thể trong trường thực hiện thắng lợi Nghị quyết hội nghị đã thông qua. Mời HT và CTCĐ lên ký cam kết thực hiện nghị quyết.

17. Tổng kết, bế mạc Hội nghị.

Kính thưa hội nghị

Sau một buổi sáng làm việc khẩn trương, nghiêm túc và chất lượng cao. Hội nghị CBCC-VC Trường THCS Đồng Tân năm học 20... – 20.... đã thành công tốt đẹp.

Hội nghị đã được nghe các báo cáo do đoàn chủ tịch trình bày trước Hội nghị, hội nghị đã thảo luận sôi nổi, dân chủ, công khai, đóng góp ý kiến, giải pháp và thống nhất các chỉ tiêu cơ bản trong năm học và thông qua nghị quyết của hội nghị;

Hội nghị rất vinh dự được đón tiếp các đ/c đại diện đại diện Lãnh đạo Phòng GD&ĐT; Lãnh đạo Đảng, chính quyền xã, , đại diện Hội Cha mẹ học sinh về tham dự và và đóng góp ý kiến cho Hội nghị làm cho Hội nghị thành công tốt đẹp.

Thay mặt đoàn chủ tịch chúng tôi xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý vị đại biểu, quý Thầy cô sức khoẻ, ....... phúc, thành đạt.

Thưa hội nghị

Nội dung, chương trình của hội nghị đến đây là kết thúc, thay mặt Đoàn chủ tịch tôi xin tuyên bố bế mạc hội nghị– xin trân trọng cảm ơn;

Chào cờ bế mạc.

Xin kính mời quý vị đại biểu cùng toàn thể hội nghị nghỉ;

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 4.437
  • Lượt xem: 125.737
  • Dung lượng: 385,6 KB
Sắp xếp theo