Kịch bản tổ chức Hội nghị Cán bộ công nhân viên chức Hội nghị CBCNVC năm học 2020 - 2021

Hội nghị Cán bộ công nhân viên chức được tổ chức thường niên tại các trường học, cơ sở giáo dục trên toàn quốc, nhằm tổng kết năm học cũ và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm học mới.

Để buổi Hội nghị Cán bộ công nhân viên chức năm học 2020 - 2021 thành công rực rỡ, không thể thiếu kịch bản, lời dẫn, cũng như bài phát biểu. Vậy mời các bạn cùng theo dõi 3 mẫu kịch bản tổ chức Hội nghị cán bộ công chức trong bài viết dưới đây:

Kịch bản tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức - Mẫu 1

1. Chào cờ

Nghiêm.... Chào cờ chào.....

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu

Kính thưa....

Thực hiện công văn số ...... hướng dẫn Công đoàn cơ sở tiến hành Hội nghị cán bộ công chức năm .... . Được sự chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan ....., hôm nay lãnh đạo và BCH Công Đoàn cơ quan ......... tổ chức Đại hội Cán bộ công chức năm ..........., nhằm kiểm điểm Nghị quyết Đại hội đề ra năm ......., xây dựng và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm ......... và kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ.......

Về dự Hội nghị, thay mặt BTC tôi xin trân trọng giới thiệu:

Về phía Công đoàn viên chức thành phố có:
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

Về phía cơ quan có:
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

Cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên chức...........

Đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh.

3. Bầu Đoàn Chủ tịch và thư ký Đại hội

Kính thưa Hội nghị!

Để Hội nghị thành công, Hội nghị cử Đoàn chủ tịch để điều hành Hội nghị.

Kính thưa Hội nghị, căn cứ thực tế cơ quan.... và hướng dẫn của cấp trên, Đoàn chủ tịch Hội nghị Cán bộ công chức cơ quan...... được cử với số lượng là.... người. Ban tổ chức xin ý kiến Hội nghị về số lượng.

Đề nghị Đại biểu nào đồng ý số lượng đoàn Chủ tịch Đại hội là ..... người đề nghị cho biểu quyết.

Đề nghị Đại biểu nào không đồng ý cho biểu quyết.

Đề nghị Đại biểu nào có ý kiến khác.

Như vậy Đại hội đã nhất trí Đoàn chủ tịch Đại hội là 3 người. Đề nghị Hội nghị tiếp tục giới thiệu các thành viên Đoàn chủ tịch.

Kính thưa Hội nghị, Ban tổ chức dự kiến các đại biểu tham gia Đoàn Chủ tịch. Ban tổ chức xin ý kiến Hội nghị.

BTC dự kiến các đại biểu sau tham gia Đoàn chủ tịch:

1. ......................................................
2. ......................................................
3. ......................................................

BTC xin ý kiến Hội nghị.

Đề nghị Đại biểu nào đồng ý danh sách Đoàn Chủ hội nghị đề nghị cho biểu quyết.

Đề nghị Đại biểu nào không đồng ý cho biểu quyết.

Đề nghị Đại biểu nào có ý kiến khác.

Đề nghị Hội nghị nhiệt liệt hoan nghênh sự nhất trí cao của các đại biểu.

Sau đây tôi xin trân trọng kính mời Đoàn Chủ tịch lên điều hành Hội nghị.

Đoàn Chủ tịch làm việc

Kính thưa Hội nghị!

Để ghi chép các diễn biến tại Hội nghị và giúp Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị thành công, Đoàn chủ tịch Hội nghị xin giới thiệu đồng chí .................., làm thư ký Hội nghị. Đoàn chủ tịch xin Hội nghị cho ý kiến.

4. Tiến hành Đại hội

Tiếp theo tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời .................. lên khai mạc Hội nghị.

5. Đại hội nghe các báo cáo

Kính thưa..............................

Năm ........., cơ quan được nhiều quan tâm của ......... Với sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công nhân viên chức.... vượt mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm.......

Xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí ..................... lên đọc báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm, phương hướng nhiệm vụ năm .........

Xin chân thành cảm ơn đồng chí......... đã trình bày cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị năm ..... và phương hướng nhiệm vụ năm.......

Cảm ơn Hội nghị đã chú ý theo dõi.

Tiếp theo tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí.......... lên báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm ....... và phương hướng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm học .........

Giải lao giữa giờ.

  • Tham luận tại Đại hội

Kính thưa.................

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm...... và hoàn thành tốt kế hoạch năm.........., Đoàn chủ tịch Đại hội xin trân trọng giới thiệu và kính mời các đại biểu tập trung suy nghĩ phát biểu tham luận bằng tinh thần trách nhiệm, bằng ý thức xây dựng góp phần làm cho Hội nghị thành công tốt đẹp.

Căn cứ vào từng chủ đề tham luận, nêu tóm tắt chủ đề và giới thiệu đại biểu lên tham luận.

Sau mỗi tham luận kết thúc, thay mặt đoàn chủ tịch tóm tắt tham luận ngắn gọn và cảm ơn.

  • Tiếp thu ý kiến Hội nghị

Kính thưa Đại hội!

Hội nghị đã nghe các ý kiến tham luận của các đại biểu, ý kiến phát biểu của lãnh ........

Ý kiến phát biểu chỉ đạo Hội nghị của cấp trên (Nếu có)

Giới thiệu đại biểu cấp trên lên phát biểu ý kiến.

  • Kiện toàn Ban thanh tra nhân dân

Kính thưa Hội nghị!

Sau 2 năm hoạt động đến nay nhiệm kỳ của Ban Thanh tra nhân dân đã hết, Để tiếp tục giám sát Nghị quyết Đại Hội và các hoạt động của ......., Hội nghị tiến hành kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ ........ Tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí ....... tiếp tục điều hành kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ .........

  • Thông qua Nghị quyết Đại hội

Kính thưa Đại hội!

Đoàn chủ tịch xin giới thiệu và kính mời đồng chí .............. thay mặt Tổ thư ký Hội nghị lên thông qua những chỉ tiêu chính năm học ...... và Dự thảo Nghị quyết Hội nghị.

Kính thưa Đại hội!

Hội nghị đã nghe những chỉ tiêu chính năm ...... và Dự thảo Nghị quyết Hội nghị. Đoàn chủ tịch xin ý kiến Hội nghị.

Đề nghị Đại biểu nào đồng ý với những chỉ tiêu chính năm ........ và Dự thảo Nghị quyết Hội nghị đề nghị cho biểu quyết.

Đề nghị Đại biểu nào không đồng ý cho biểu quyết.

Đề nghị Đại biểu nào có ý kiến khác.

Đoàn chủ tịch xin cám ơn sự thống nhất cao của Hội nghị, Hội nghị giao cho Lãnh đạo và BCH công đoàn, lãnh đạo các đoàn thể trong cơ quan thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị đã thông qua.

  • Bế mạc Đại hội

Kính thưa Đại hội!

Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc và chất lượng cao. Hội nghị Cán bộ công chức cơ quan ..... đã thành công rực rỡ. Thay mặt Ban tổ chức Hội nghị chúng tôi xin chân thành cảm ơn các vị khách quý, các đồng chí đã đến dự, chỉ đạo và đóng góp ý kiến cho Hội nghị làm cho Hội nghị thành công tốt đẹp. Xin kính mời các quý khách và các đồng chí đứng dậy làm lễ bế mạc.

Kịch bản tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức - Mẫu 2

I. Tuyên bố lý do – giới thiệu đại biểu.

Thưa toàn thể các đ/c cán bộ - giáo viên - nhân viên toàn trường.

Năm học 2020 - 2021 là một năm học có nhiều ý nghĩa quan trọng trong đời sống chính trị - xã hội của đất nước: là năm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và cũng là năm học tiếp tục đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng GD, tiếp tục thi đua thực hiện Chỉ thị số 06 CT-TW của Bộ chính trị và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Chỉ thị số 33/2006/ CT-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc “Chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong GD” và tiếp tục thực hiện phong trào xây dựng “Trường học thân thiện học sinh tích cực”.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2020 - 2021, được sự nhất trí và chỉ đạo của PGD - ĐT Huyện ............., được sự nhất trí của Chi bộ cho phép trường ............. tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức lao động năm học 2020 - 2021 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết: Quy chế dân chủ năm học 2019 - 2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021, đồng thời ký cam kết trách nhiệm giữa Công đoàn và nhà trường, phát động phong trào thi đua và giải đáp những thắc mắc của cán bộ viên chức trong nhà trường, giúp nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

Để làm nên sự thành công của hội nghị hôm nay chúng ta đã có mặt đông đủ cán bộ - giáo viên - nhân viên trong nhà trường. Vậy đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng.

II. Bầu đoàn chủ tọa - đoàn thư ký.

Để duy trì Hội nghị cán bộ viên chức hôm nay, chúng ta cần bầu ra đoàn Chủ tọa và đoàn Thư ký của Hội nghị.

- Theo kết quả của buổi họp hội ý BGH ngày ........, thay mặt cho BTC tôi xin trình dự kiến đoàn Chủ tọa và đoàn Thư ký gồm các đ/c có tên sau:

1. Đoàn chủ tọa: Xin dự kiến giới thiệu với số lượng là 3 đ/c:

1- Đ/c ................. - Hiệu trưởng nhà trường.

2- Đ/c................. - CTCĐ - Phó Hiệu trưởng nhà trường.

3- Đ/c ................. - Phó Hiệu trưởng nhà trường.

2. Đoàn thư ký: Xin dự kiến giới thiệu với số lượng là 1 đ/c:

Đó là đ/c: .................- GVPT Chuyên môn.

- Vậy xin ý kiến hội nghị, nếu hội nghị nhất trí cho biểu quyết (biểu quyết bằng giơ tay).

- Có ai có ý kiến khác không ?(Không có ai).

* Chốt: Vậy là 100% các thành viên trong hội nghị của chúng ta đều nhất trí bầu đoàn chủ tọa và đoàn thư ký theo như buổi họp hội ý BGH đã dự kiến.

Vậy đề nghị hội nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng.

- Và sau đây tôi xin trân trọng và kính mời đoàn Chủ tọa và đoàn Thư ký lên làm việc.

* Kính thưa Đoàn chủ tọa, thưa toàn thể Hội nghị, Được sự phân công của đoàn Chủ tọa, tôi xin phép được điều khiển chương trình của Hội nghị ngày hôm nay.

- Trước khi vào phần nội dung chính của ngày hôm nay tôi xin phép được thông qua chương trình làm việc của hội nghị.

1. Hội nghị được nghe báo cáo kết quả việc thực hiện Nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của ngành và đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CB - CC - VC, đánh giá việc thực hiện quy chế dân chủ của nhà trường năm học 2019 - 2020.

2. Thông qua bản kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021.

3. Các ý kiến tham luận, thảo luận đóng góp ý kiến bổ sung cho bản kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021.

4. Thông qua dự thảo quy chế dân chủ năm học 2020 - 2021.

5. Thông qua dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ,

6. Thông qua Quy tắc ứng xử, quy chế làm việc, quy tắc ứng xử năm học 2020 - 2021.

7. ý kiến tham luận đóng góp ý kiến xây dựng cho bản dự thảo Quy chế dân chủ và Quy chế chi tiêu nội bộ.

8. Hiệu trưởng lên tiếp thu các ý kiến tham luận.

9. Thông qua bản báo cáo tổng kết của Ban thanh tra nhân dân và bản cam kết trách nhiệm giữa công đoàn và nhà trường.

10. Thông qua Quy chế phối hợp giữa công đoàn và nhà trường.

11. Cuối cùng hội nghị sẽ được nghe đ/c Hiệu trưởng lên phát động phong trào thi đua và thông qua kế hoạch phối kết hợp giữa nhà trường và BCH công đoàn về thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021.

Trên đây là toàn bộ các nội dung thực hiện trong Hội nghị ngày hôm nay.

III. Tiến hành các nội dung hội nghị.

1. Kính thưa đoàn chủ tọa - Thưa toàn thể các đ/c.

- Để bước vào nội dung chính hội nghị của chúng ta hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c ................., Hiệu trưởng nhà trường lên báo cáo kết quả việc thực hiện Nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước và đánh giá việc thực hiện Quy chế dân chủ của nhà trường năm học 2017 - 2018 và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020.

Vậy xin trân trọng và kính mời đ/c.

- Vừa rồi hội nghị chúng ta đã được nghe đ/c ................. thông qua báo cáo kết quả thực hiện các Nghị quyết của Đảng, đánh giá việc thực hiện Quy chế dân chủ của nhà trường năm học 2019 - 2020 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021. Sau đây đề nghị hội nghị chúng ta cho ý kiến phát biểu - Xin mời hội nghị cho ý kiến.

* Tiếp thu ý kiến: Đ/c ................. thay mặt cho BGH nhà trường lên tiếp thu các ý kiến và giải đáp các thắc mắc kiến nghị của GV - NV trong trường.

3. Kính thưa thưa hội nghị, để đảm bảo quyền dân chủ trong việc thực hiện Quy chế dân chủ của nhà trường, sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c................. - CTCĐ - Phó Hiệu trưởng nhà trường lên thông qua dự thảo về Quy chế dân chủ và dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường năm học 2020 - 2021.

Vậy xin trân trọng và kính mời đ/c.

4. Kính thưa toàn thể các đ/c, vừa rồi Hội nghị của chúng ta đã được nghe bản dự thảo về Quy chế dân chủ và bản dự thảo về Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2020 - 2021.

Sau đây xin mời chúng tôi xin thông qua Quy tắc ứng xử, Quy chế làm việc và nội quy của nhà trường năm học 2020 - 2021.

- Sau đây xin mời các đ/c chúng ta hãy tham gia đóng góp ý kiến để bổ sung cho bản dự thảo về Quy chế dân chủ, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy tắc ứng xử, Quy chế làm việc và nội quy của nhà trường năm học 2020 - 2021.

Xin mời Hội nghị cho ý kiến.

5. Đ/c Thủy lên tiếp thu các ý kiến phát biểu đóng góp của hội nghị.

6. Kính thưa hội nghị, qua một năm thực hiện hoạt động của Ban thanh tra nhân dân mà Hội nghị CB - CC - VC năm học 2019 - 2020 đã bầu ra để theo dõi giám sát các hoạt động của nhà trường.

Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c .........trưởng Ban thanh tra nhân dân lên thông qua bản báo cáo tổng kết và chương trình hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm học 2019 - 2020.

Vậy xin trân trọng và kính mời đ/c.

7. Kính thưa toàn thể hội nghị để chỉ đạo tốt các hoạt động của nhà trường và thực hiện tốt cam kết trách nhiệm giữa Công đoàn và Nhà trường, sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c................. - CTCĐ nhà trường, lên thông qua Quy chế phối hợp giữa Công đoàn và Nhà trường.

Xin trân trọng và kính mời đ/c.

Vừa rồi Hội nghị của chúng ta đã được nghe bản cam kết trách nhiệm giữa Công đoàn và nhà trường, sau đây xin mời các ý kiến phát biểu của các đ/c.

(Lưu ý: Nếu tất cả các thành viên trong Hội nghị đều nhất trí với bản cam kết rồi, thì tiến hành mời từng cá nhân lên ký cam kết thực hiện).

Sau đây xin mời các đ/c chúng ta sẽ lần lượt lên ký tên vào bản cam kết mà Hội nghị vừa thông qua. BGH ký trước, sau đó đến GV,NV.

8. Kính thưa hội nghị để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ của năm học 2020 - 2021 đã đề ra. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c ................. - Hiệu trưởng nhà trường lên phát động phong trào thi đua và thông qua Kế hoạch phối hợp giữa Nhà trường và BCH Công đoàn về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2020 - 2021. Vậy xin trân trọng và kính mời đ/c.

9. Kính thưa toàn thể hội nghị, chương trình Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2020 - 2021 đã hoàn thành các công việc của Hội nghị rồi. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c .................- Thư ký của Hội nghị lên thông qua Nghị quyết của Hội nghị.

Xin trân trọng và kính mời đ/c.

Xin ý kiến hội nghị có ai có ý kiến gì nữa không? (Không có ai) - lấy biểu quyết (Giơ tay).

Vậy cám ơn các đ/c! như vậy là 100% các thành viên của hội nghị đều nhất trí với nghị quyết của hội nghị đã thông qua.

Vậy đề nghị hội nghị cho 1 tràng pháo tay để chúc mừng Hội nghị của chúng ta đã thành công tốt đẹp.

11. Bế mạc:

Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí có mặt trong Hội nghị, trải qua thời gian làm việc rất khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị cán bộ viên chức của trường ............. năm học 2020 - 2021 đã thu được nhiều kết quả đáng kể, trong Hội nghị đã được nghe rất nhiều, ý kiến đóng góp quý báu để xây dựng lên Nghị quyết của Hội nghị nhằm thực hiện thành công các chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm vụ của năm học 2020 - 2021 đã đề ra và cho đến thời điểm này đã thành công tốt đẹp.

Thay mặt BGH nhà trường, BCH Công đoàn trường xin trân thành cảm ơn các đ/c CB - GV - NV trong trường. Cuối cùng không biết nói gì hơn xin chúc các đ/c GV - NV trong trường mạnh khỏe và GĐ hạnh phúc - Xin trân trọng cảm ơn.

Kịch bản tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức - Mẫu 3

I. Ổn định tổ chức:

Đã đến giờ tiến hành hội nghị. Tôi xin trân trọng kính mời quí vị đại biểu, quí thầy cô giáo, ổn định tổ chức. Lời đầu tiên cho phép tôi được gửi đến quí vị đại biểu, quí thầy cô giáo, lời chúc mừng sức khoẻ, thành đạt, hạnh phúc và chúc hội nghị thành công tốt đẹp.

Hôm nay, được sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện ................., trường Tiểu học Thị Trấn tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức và công đoàn năm học 20..... - 20.... nhằm đánh giá quá trình hoạt động của toàn trường trong năm học qua đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm học mới. Bước vào hội nghị, tôi xin thay mặt BGH nhà trường thông qua chương trình hội nghị CCVC- CĐ như sau:

TT Nội dung Thời gian Người điều hành
1 Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu 7h00 đến 7h05 .................
2 Giới thiệu đoàn chủ tịch, thư ký hội nghị 7h05 đến 7h10 .................
3 Đọc báo cáo TKNH 20...- 20... và phương hướng NV 20...- 20... 7h10 đến 7h25 .................
4 Thông qua qui chế chi tiêu nội bộ 7h25 đến 7h30 .................
5 Báo cáo tài chính 7h30 đến 7h35 Kế toán
6 Công khai kết quả thi đua năm học 20...- 20... và đăng ký thi đua năm học 20...- 20... 7h35 đến 7h40 .................
7 Chủ tịch công đoàn báo cáo tổng kết phong trào thi đua. 7h40 đến 7h50 .................
8 Thông qua tài chính công đoàn và quy chế thăm hỏi. 7h50 đến 7h55 Kế toán
9 Trưởng ban thanh tra ND báo cáo tổng kết công tác thanh tra năm học 20...- 20... và phương hướng nhiệm vụ năm học 20...- 20.... 7h55 đến 8h05 Phạm Mai Hương
10 Thảo luận 8h05 đến 9h30 .................
11 Phát biểu của đại biểu 9h30 đến 9h40 .................
12 Chủ trì hội nghị tiếp thu ý kiến, giải đáp thắc mắc của CB,CC,VC, NLĐ 9h40 đến 9h45 .................
13 Bầu ban TTND - Khen thưởng 9h45 đến 10h00 .................
14 Thông qua biểu quyết nghị quyết 10h00 đến 10h10 Tổ thư ký
15 Chia tay GV chuyển trường 10h10 đến 10h20 .................
16 Bế mạc 10h20 đến 10h30 Chủ trì hội nghị

II. Thông qua dự kiến chủ tịch đoàn và thư ký hội nghị:

Kính thưa các đồng chí!

Theo dự kiến của BGH nhà trường đã thống nhất đề cử:

+ Đoàn Chủ tịch gồm:

1. Đồng chí: ................. - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng

2. Đồng chí: ................. - Phó Hiệu trưởng

3. Đồng chí:.................- Phó Hiệu trưởng, CT Công đoàn.

( Xin ý kiến hội nghị bằng biểu quyết - giơ tay )

+ Thư ký hội nghị

Đồng chí: .................- Giáo viên

Đồng chí: ................. - Giáo viên

( Xin ý kiến hội nghị bằng biểu quyết - giơ tay )

Xin mời các đồng chí đã được hội nghị tín nhiệm bầu vào Đoàn chủ tịch và Thư ký lên điều hành hội nghị.

II/ Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị:

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

Tiếp theo chương trình xin trân trọng giới thiệu và kính mời đ/c: ................. - HT nhà trường lên tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu- Xin trân trọng kính mời đ/c.

2. Báo cáo TKNH 20... - 20... và phương hướng NV 20..... - 20....

Tiếp theo chương trình kính mời đ/c: ................. - HT nhà trường lên báo cáo TKNH 20... - 20... và phương hướng NV 20..... - 20..... Xin trân trọng kính mời đ/c!

3. Thông qua qui chế chi tiêu nội bộ.

Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí ................. PHT lên Thông qua qui chế chi tiêu nội bộ. Xin kính mời đồng chí.

4. Báo cáo tài chính nhà trường.

Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phan Thị Thu Hà Kế toán lên đọc Báo cáo tài chính. Xin kính mời đồng chí.

5. Thông qua kết quả thi đua năm học 20...- 20... và đăng ký thi đua năm học 20...- 20....

Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí ................. Phó Hiệu trưởng lên Công khai kết quả thi đua năm học 20...- 20... và đăng ký thi đua năm học 20...- 20.... Xin kính mời đồng chí.

6. Đọc báo cáo tổng kết phong trào thi đua.

Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí.................chủ tịch công đoàn nhà trường lên báo cáo tổng kết phong trào thi đua. Xin trân trọng kính mời đồng chí.

7. Thông qua tài chính công đoàn và qui chế chi tiêu quỹ công đoàn.

Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phan Thị Thu Hà Kế toán lên báo cáo tài chính và qui chế chi tiêu quỹ công đoàn. Xin kính mời đồng chí.

8. Báo cáo của Ban thanh tra nhân dân.

Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Thị Mai Hương Trưởng ban thanh tra nhân dân lên Báo cáo của Ban thanh tra nhân dân. Xin kính mời đồng chí.

9. Thảo luận xây dựng báo cáo tổng kết năm học 20... - 20... và phương hướng, nhiệm vụ giải pháp năm học 20..... - 20.....

Vừa qua toàn thể hội nghị đã được nghe các báo cáo của nhà trường, kế toán, TTND. Để các bản báo cáo trên được đầy đủ và hoàn thiện hơn. Bây giờ hội nghị xin ý kiến đóng góp của các vị đại biểu và các đồng chí trong hội nghị.

10. Phát biểu đại biểu.

Tiếp theo chương trình tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí ................. - Hiệu trưởng nhà trường lên giới thiệu đại biểu!

11. Hiệu trưởng trả lời ý kiến của CBCC- VC

Tiếp theo chương trình tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí ................. - Hiệu trưởng nhà trường lên trả lời ý kiến của các đồng chí

Xin trân trọng kính mời đồng chí.

12. Công tác khen thưởng.

Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí ................. PHT lên thông qua công tác khen thưởng. Xin kính mời đồng chí.

13. Thông qua nghị quyết hội nghị CBCCVC.

Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí .............................lên thông qua nghị quyết. Xin kính mời đồng chí.

14. Chia tay giáo viên chuyển trường.

- Kính thưa quý vị đại biểu!

- Kính thưa các đồng chí!

Hội ngộ rồi chia ly cuộc đời vẫn thế" chưa bao giờ tôi thấy câu hát này lại ý nghĩa như lúc này. Cuộc đời con người ai cũng phải trải qua những thời gian học tập, đi làm rồi chuyển công tác...biết bao cảm giác vui buồn để lại những dấu ấn không thể nào quên. Trong không khí đầm ấm, cởi mở, thắm tình đồng nghiệp hôm nay ngày ......... trường TH Thị Trấn tổ chức buổi gặp mặt, chia tay cán bộ, giáo viên chuyển công tác. Buổi lễ chia tay kết thúc với bao tình cảm vui buồn xen lẫn cảm xúc đặc biệt của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Có lẽ trong sâu thẳm mọi người ai cũng sẽ nhớ về những người đồng nghiệp cũ của mình với những hình ảnh đẹp nhất. Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường TH Thị Trấn xin kính chúc các đồng chí ......................... về công tác tại đơn vị mới luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ phục vụ cho sự nghiệp trồng người của đất nước.

Chia tay với các đồng chí là chia tay những tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức, mẫu mực về lối sống giản dị, hết mình trong công việc. Điều mà chúng ta đáng trân trọng là các đ/c đó có những cống hiến lớn lao cho sự nghiệp giáo dục, là người chiến sỹ trên mặt trận văn hoá, đã hoàn thành nhiệm vụ của mình cho đến khi chuyển đơn vị công tác. Trong buổi gặp mặt này, thay mặt cho tập thể CBGV và HS của nhà trường, cho phép tôi được gửi tới các đồng chí lời cảm ơn, lòng cảm phục sâu sắc trước những đóng góp của các đồng chí trong suốt những năm gắn bó với mái trường TH Thị Trấn thân yêu của chúng ta. Mái trường này sẽ mãi là mái nhà chung của các đồng chí, lớp lớp các thế hệ học trò của nhà trường mãi là các học trò thân yêu của các đồng chí. Chúng tôi luôn mong muốn rằng mặc dù các đồng chí không làm việc trực tiếp tại trường nhưng các đồng chí hãy sâu sát dõi theo chúng tôi, chia sẻ với chúng tôi những kinh nghiệm quý báu để chúng tôi thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Chia tay với các đồng chí, chúng tôi những người tiếp nối sự nghiệp mà Đảng và nhân dân giao phó, không thể nói hết được tình cảm của mình mà chỉ mong muốn rằng các đồng chí sẽ tiếp tục chia sẻ công việc chung và riêng với tập thể nhà trường. Chúng tôi xin hứa sẽ duy trì, giữ vững và phát huy những thành quả mà các đồng chí cùng chúng tôi đã gây dựng lên cho nhà trường. Xây dựng tập thể CB-GV-HS trường TH Thị Trấn là một tập thể đoàn kết, vững mạnh, xây dựng nhà trường ngày càng vững bước đi lên và luôn xứng đáng với lòng tin của các cấp lãnh đạo, của các đồng chí, của con em nhân dân Thị Trấn .................. Cuộc tổ chức gặp mặt hôm nay có thể chưa được chu đáo lắm và có thể còn có những thiếu sót nhất định, thì mong các đồng chí thông cảm và chia sẻ cùng chúng tôi. Cuối cùng, thay mặt BGH, hội đồng sư phạm nhà trường kính chúc các đồng chí tràn đầy sức khỏe, gia đình hạnh phúc, và phát huy tốt những thành tích mà các đ/c đã đạt được để tiếp tục cống hiến cho đơn vị mới!

Sau đây nhà trường và công đoàn có bó hoa tươi thắm gửi tặng các đ/c! Mời các đ/c lên để đón nhận và mời đ/c ................. lên tặng quà!

15. Bế mạc

Sau những giờ làm việc nghiêm túc và khẩn trương, chúng ta đã nghe các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của năm học 20... - 20..., đã thấy được những mặt mạnh và tồn tại cần phải khắc phục. Đồng thời đi đến thống nhất đề ra phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ năm học 20..... - 20.....

Để đạt được những thành tích chúng ta cùng nhau thi đua xây dựng, đẩy mạnh mọi hoạt động, xây dựng phong trào thi đua hai tốt xuyên suốt năm học, xây dựng mối đoàn kết nhất trí cao. Hoàn thành công tác GD mà Đảng và nhà nước giao phó. Thay mặt đoàn chủ tịch Hội nghị tôi xin tuyên bố bế mạc hội nghị.

Chúc các đ/c đại biểu mạnh khỏe – hạnh phúc. Chúc các đ/c cán bộ công nhân viên chúc sức khỏe, đoàn kết, thi đua và dành nhiều thắng lợi trong năm học mới..

Xin trân trọng kính mời các vị đại biểu cùng toàn thể hội nghị ở lại ăn bữa cơm thân mật đầu năm học cùng với nhà trường tại .........

Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 922
  • Lượt xem: 9.674
  • Dung lượng: 202,1 KB
0 Bình luận
Sắp xếp theo