Bài phát biểu trong Hội nghị viên chức 2023 - 2024 (7 Mẫu) Lời phát biểu trong Hội nghị công nhân viên chức

Bài phát biểu Hội nghị Cán bộ công nhân viên chức là bài phát biểu của các thầy cô giáo, lãnh đạo xã ... không thể thiếu trong Hội nghị. Hội nghị Cán bộ công nhân viên chức được tổ chức thường niên tại các trường học, cơ sở giáo dục trên toàn quốc, nhằm tổng kết năm học cũ và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm học mới.

TOP 7 bài phát biểu trong Hội nghị Cán bộ công nhân viên chức mà Download.vn giới thiệu trong bài viết dưới đây giúp các bạn có thêm nhiều gợi ý tham khảo để có một bài phát biểu, tham luận hay, để lại nhiều ấn tượng tốt với người nghe. Bên cạnh đó để buổi Hội nghị được diễn ra thành công tốt đẹp các bạn xem thêm kịch bản, bài diễn văn khai mạc Hội nghị công nhân viên chức.

Bài phát biểu của lãnh đạo xã tại hội nghị cán bộ công chức - Mẫu 1

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa toàn thể các đồng chí!

Hôm nay, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã tổ chức hội nghị cán bộ công chức năm ....... để triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tới dự hội nghị, thay mặt Thường trực Đảng ủy, tôi xin gửi tới các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa toàn thể các đồng chí!

Chúng ta đã bước sang năm .......... được hơn ....... tháng, và chúng ta cũng vừa đón tết nguyên đán cổ truyền ........... của dân tộc, có lẽ không khí xuân vẫn còn ảnh hưởng đâu đó trong chúng ta. Tuy nhiên hiện nay nhiệm vụ đang hết sức nặng nề, nhất là các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị, đặc biệt là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ .............. Các báo cáo được thông qua tại hội nghị đã được các bộ phận chuẩn bị chu đáo, số liệu rõ ràng, đã được các đồng chí thảo luận, tôi không có ý kiến thêm nữa. Tại hội nghị này xin nhấn mạnh với các đ/c một số vấn đề sau:

Trong năm ............... đội ngũ cán bộ công chức của xã đã phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động sáng tạo và quyết liệt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt là ý thức, thái độ phục vụ nhân dân đã được nâng cao, hiệu quả công việc có nhiều chuyển biến, thông qua đó đã giúp đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm.............. Đó là hầu hết các chỉ tiêu kinh tế xã hội đều đạt và vượt so với mục tiêu đề ra trong năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh, mạnh theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ; hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư, nâng cấp, ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển; Công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường được tăng cường.

Các lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao; An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, quốc phòng được củng cố, tăng cường. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm, chú trọng. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong Đảng bộ không ngừng được nâng cao, đảng bộ nhiều năm liên tục đạt trong sạch vững mạnh, bộ máy chính quyền được kiện toàn, ngày càng hoạt động có hiệu quả, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân có nhiều đổi mới. Đặc biệt Đảng bộ đã chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ ..........., sau Đại hội đã nhanh chóng kiện toàn các chức danh cán bộ, đảm bảo bộ máy hoạt động ổn định, xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy, UBKT Đảng ủy, chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ ...............

Nhân dịp này thay mặt Thường trực Đảng ủy tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ công chức trong xã và chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm ........

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa toàn thể các đồng chí!

Để phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, tại hội nghị này tôi đề nghị các đồng chí triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau trong triển khai thực hiện nhiệm vụ năm ............, đó là:

Thứ nhất: Năm ......., với sự tập trung cao độ trong công tác lãnh chỉ đạo, xã ta đã đạt được những thành tựu quan trọng, tạo bước đột phá cho năm ....... Năm ...... là năm diễn ra cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ ........, sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng trong đời sống xã hội đất nước.

Hiện nay chúng ta đang tiến hành các bước của cuộc bầu cử. Năm .........., Ủy ban nhân dân xã, mỗi cán bộ công chức cần xác định nhiệm vụ trọng tâm đó là triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ ..........., nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng, cần phát huy cao nhất vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, năng lực lãnh đạo của chính quyền, phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững; chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm ..........

Thứ hai: Lực lượng Quân sự, Công an huyện cần có sự phối kết hợp chặt chẽ, nắm chắc tình hình các địa bàn, kịp thời giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp, khiếu kiện đông người giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là bảo vệ an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ ............. Kiềm chế sự gia tăng tội phạm, tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Thứ ba: Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực văn hoá xã hội theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo, dạy nghề và giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội. Chú trọng triển khai có hiệu quả các dự án giảm nghèo, giải quyết việc làm. Phát triển văn hoá gắn kết chặt chẽ và đồng bộ với phát triển kinh tế xã hội.

Thứ tư: Thường xuyên quan tâm công tác xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, trong đó chú trọng xây dựng và triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ ............... Nâng cao năng lực quản lý điều hành của chính quyền các cấp. Chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ .............. Đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm, thái độ, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ công chức. Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể quần chúng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức, chất lượng hoạt động theo hướng gần dân, sát dân, bám sát cơ sở. Xây dựng khối đại đoàn kết, hướng đoàn viên hội viên thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Thứ năm: Đội ngũ cán bộ công chức xã cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì công việc và sự phát triển đi lên của địa phương. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi các tổ chức và cá nhân khi đến liên hệ công tác tại địa phương.

Thứ sáu: Thực sự đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước. Thực hiện nghiêm túc việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới phương pháp tổ chức chỉ đạo phong trào thi đua, đảm bảo thực hiện đồng bộ ở cả bốn khâu: phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến. Tổ chức, phát động các phong trào thi đua sâu rộng trong toàn xã, thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước năm ...........

Nhân dịp năm mới thay mặt BTV Đảng ủy, xin kính chúc các quý vị đại biểu, các đồng chí cùng toàn thể đảng viên trong đảng bộ mạnh khỏe, hạnh phúc, năm mới an khang, thịnh vượng.

Xin cảm ơn.

Bài phát biểu khai mạc Hội nghị viên chức - Mẫu 2

Kính thưa các đồng chí đại biểu.

Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, các đồng chí cán bộ nhân viên trong nhà trường.

Năm học ....... là một năm học thực hiện nhiệm vụ giáo dục với tinh thần mới, khí thế mới, một năm học tiếp tục đổi mới toàn diện về công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy và giáo dục học sinh; một năm học đánh giá quá trình tổng kết 6 năm các phong trào và các cuộc vận động lơn trong ngành bao gồm: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh”; “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Với những tinh thần đó cho phép tôi được thay mặt Ban lãnh đạo nhà trường – đội ngũ các thầy cô giáo xin nhiệt liệt được chào đón và kính chúc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đồng chí lãnh đạo địa phương, các đại biểu trường bạn, Ban đại diện cha mẹ học sinh, các thầy giáo, cô giáo, các đồng chí cán bộ nhân viên nhà trường. Xin chúc quý vị sức khỏe - hạnh phúc.

Kính thưa các đồng chí!

Trong năm học này, mặc dù còn gặp không ít những khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất, chất lượng học tập của học sinh, nhưng với tinh thần trách nhiệm của người làm công tác giáo dục, chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn để thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, đó là cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ của tập thể, đội ngũ cán bộ viên chức trong nhà trường.

Với tinh thần tấm gương đạo đức nhà giáo; phẩm chất chính trị của người cán bộ công chức, viên chức; tinh thần năng động sáng tạo của đội ngũ tri thức; tinh thần trách nhiệm của nhà giáo. Trong năm học này tôi kêu gọi toàn thể các đồng chí hãy tiếp tục cống hiến sức lực, khả năng trí tuệ của mình để đóng góp và xây dựng nhà trường thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đạt kết quả cao nhất. Với sự quyết tâm của các đồng chí chúng ta nhất định thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học.......

Để điều đó trở thành hiện thực, trong hội nghị ngày hôm nay, tôi đề nghị các đồng chí hãy phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ tập thể, đóng góp ý kiến xây dựng các nội dung, các biện pháp, giải pháp thực hiện mục tiêu, kế hoạch nhiệm vụ năm học; thảo luận biểu quyết thực hiện các chỉ tiêu phấn đấu trong năm học, thảo luận biểu quyết thực hiện các nội dung sửa đổi của các qui chế, quy ước để xây dựng và giữ gìn kỷ cương trật tự trong cơ quan đơn vị, phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trường. Thực hiện tinh thần dân chủ, phát huy sáng kiến của mỗi cá nhân và tập thể để góp phần hoàn thiện nghị quyết của hội nghị.

Thay mặt nhà trường tôi xin trân trọng cảm ơn và gửi tới các đồng chí đại biểu, các đồng chí cán bộ giáo viên, công nhân viên trong nhà trường lời chúc sức khỏe – hạnh phúc. Chúc toàn thể hội nghị ngày hôm nay thành công và thắng lợi. Xin chân trọng cảm ơn !

Bài phát biểu khai mạc Hội nghị viên chức - Mẫu 3

Kính thưa đoàn chủ tịch Hội nghị!

Kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường!

Thực hiện sự chỉ đạo của PGD&ĐT. Thực hiện HD Số: ......... ngày ................. của PGD và LĐLĐ .................. về tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm học ........................

Được sự chỉ đạo của chi bộ, sự thống nhất trong lãnh đạo và công đoàn nhà trường, hôm nay ngày................... trường .............. long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức với nhiệm vụ đánh giá những kết quả đạt được của năm học .................., xây dựng chỉ tiêu nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm học .................

Về dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí chuyên viên Phòng GD&ĐT, đại diện Đảng ủy - HĐND - UBND xã ............. Về dự và chúc mừng Hội nghị còn có các bác thường trực Ban đại diện CMHS trường. Thay mặt đoàn chủ tịch Hội nghị tôi xin trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khoẻ các quý vị đại biểu. Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp!

Kính thưa đoàn chủ tịch Hội nghị! Kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường!

Năm học .................. là năm học tiếp tục tập trung vào nâng cao kỷ cương nề nếp, đạo đức lối sống để thầy ra thầy, trò ra trò. Từng bước nâng cao chất lượng dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn, học đi đôi với hành, quan tâm tới trang bị kỹ năng nhất là kỹ năng mềm, kỹ năng sống cho học sinh. Quyết tâm xây dựng hình ảnh của ngành giáo dục trước nhân dân, từng bước tạo niềm tin trong PHHS và toàn XH”.

Để đạt được yêu cầu nhiệm vụ của năm học mới, nhà trường tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm là:

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học; Thực hiện nghiêm túc đánh giá HSTH theo Thông tư 27 của BGD&ĐT; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống cho HS; Tiếp tục triển khai có hiệu quả dạy TA tăng cường theo đề án .............; Tiếp tục tổ chức mô hình trường học mới VNEN cho học sinh từ K3 đến K5. Nâng cao chất lượng PCGDTH ĐĐT, quan tâm công tác chăm sóc giáo dục trẻ khuyết tật học hoà nhập tại trường.

Làm tốt công tác XHHGD và công tác tham mưu để được đầu tư xây dựng, tăng cường cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy và học.

Tại Hội nghị này đoàn chủ tịch sẽ thông qua các báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học ........., các giải pháp trọng tâm thực hiện năm học ........; Báo cáo tài chính của nhà trường; Báo cáo hoạt động của Ban TTND năm học ...........

Để đảm bảo hoàn thành nội dung chương trình của Hội nghị, các đồng chí CB, GV, NV tham gia thảo luận đóng góp những giải pháp cụ thể; bàn sâu những vấn đề có tính quyết định đến thành công của nhiệm vụ năm học. Hội nghị tập trung thảo luận và biểu quyết Nghị quyết để làm cơ sở cho việc thực hiện nhiệm vụ năm học ...........

Thay mặt đoàn chủ tịch tôi đề nghị các đ/c CB, GV, NV phát huy vai trò trách nhiệm của cá nhân để Hội nghị hoàn thành đầy đủ nội dung cũng như thời gian đã đề ra.

Trong không khí long trọng này, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị cán bộ, viên chức trường tiểu học ............. năm học ...............

Xin kính chúc các quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc!

Chúc Hội nghị Cán bộ viên chức năm học ............... trường tiểu học............... thành công tốt đẹp!

Bài phát biểu trong Hội nghị viên chức - Mẫu 4

Kính thưa quý đại biểu, quý thầy giáo, cô giáo!

Hôm nay trường Tiểu học ………….. tiến hành Hội nghị viên chức năm học 20..... - 20..... Tôi vinh dự được đoàn chủ tọa Hội nghị cho phép phát biểu góp ý kiến của mình vào bản kế hoạch năm học với các nội dung như sau:

Một là: Mỗi thầy giáo cô giáo luôn tự bồi dưỡng tư tưởng, đạo đức, lối sống trong sáng lành mạnh, phải tích cực tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và thực sự là tấm gương cho học sinh noi theo.

Hai là: Đề cao tính nề nếp, kỉ cương, kỉ luật trong các hoạt động Giáo dục; đặc biệt là trong việc thực hiện quy chế chuyên môn, trong kiểm tra đánh giá. Thường xuyên có những chấn chỉnh, sửa chữa kịp thời với những biểu hiện sai phạm của bản thân mỗi giáo viên.

Ba là: Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, công tác kiểm tra, đánh giá. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong việc dạy và học. Tiếp tục đổi mới phương thức giáo dục đạo đức, giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục lồng ghép và tích hợp kĩ năng sống, GD môi trường, GD kỹ năng GNRRBM, GD địa phương; chú trọng giáo dục giá trị, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Bốn là: Mỗi giáo viên tích cực tham mưu với các cấp ủy đảng, chính quyền; đẩy mạnh công tác xã hội hóa và khai thác mọi nguồn lực để tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và cơ sở vật chất cho trường theo hướng xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

Năm là: Xây dựng tập thể giáo viên trở thành một tập thể đoàn kết, tạo nên sức mạnh cùng với ban giám hiệu thực hiện thành công kế hoạch năm học.

Sáu là: Qua hội nghị này đề nghị cấp ủy chi bộ hai thôn tuyên truyền, tư vấn cho nhân dân chăm lo mua sắm đồ dùng học tập cho học sinh đầy đủ, có góc học tập đúng quy cách, đủ ánh sáng và thoáng mát. Thường xuyên quan tâm cho học sinh tắm rửa, trang phục sạch sẽ trước khi đến trường.

Cuối cùng xin kính chúc quý vị đại biểu, các đồng chí giáo viên dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Chúc hội nghị thành công tốt đẹp!

Bài phát biểu trong Hội nghị viên chức - Mẫu 5

Kính thưa các đồng chí đại biểu!

Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, các đồng chí cán bộ nhân viên nhà trường!

Năm học 20..... - 20.... đã bắt đầu, năm học tiếp tục đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chống bỏ học; là năm học tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh với chủ đề “Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.

Với những tinh thần nhiệm vụ đó cho phép tôi được thay mặt Ban lãnh đạo nhà trường – đội ngũ thầy cô giáo: xin được nhiệt liệt chào đón các đồng chí lãnh đạo phòng giáo dục, các đồng chí lãnh đạo địa phương, các đại biểu trường bạn, Ban đại diện cha mẹ học sinh, hội khuyến học, quý thầy cô giáo, các vị khách quý đã về dự với hội nghị. Xin chúc quý vị sức khỏe - hạnh phúc.

Kính thưa các đồng chí!

Trong năm học này, mặc dù nhà trường còn gặp khó khăn, chất lượng học tập của học sinh thấp, tỷ lệ học sinh nghỉ học, bỏ học, đi học thất thường ngày càng cao; nhưng với tinh thần trách nhiệm tình thương của người thầy, trách nhiệm của nhà giáo dục, chúng ta nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn để thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

Với tinh thần tấm gương đạo đức nhà giáo; phẩm chất chính trị của người cán bộ công chức, viên chức; tinh thần hăng say lao động, tất cả vì học sinh thân yêu. Trong hội nghị này tôi kêu gọi toàn thể các đồng chí hãy phát huy khả năng trí tuệ của mình, tập trung xây dựng các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 20..... - 20....; hoàn chỉnh các quy chế hoạt động để xây dựng nhà trường có kỷ cương, nề nếp phát triển vững mạnh, góp phần vào sự nghiệp phát triển giáo dục chung của địa phương.

Thực hiện tinh thần dân chủ, phát huy sáng kiến của mỗi cá nhân và trí tuệ của tập thể. Với sự quyết tâm của các đồng chí, tôi đề nghị mỗi đồng chí hãy phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, đóng góp ý kiến xây dựng các nội dung, đề xuất các biện pháp, giải pháp thực hiện mục tiêu, kế hoạch nhiệm vụ năm học; thảo luận biểu quyết thực hiện các chỉ tiêu phấn đấu trong năm học; thảo luận biểu quyết thực hiện các nội dung sửa đổi của các qui chế để xây dựng và giữ gìn kỷ cương trật tự trong cơ quan đơn vị, phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trường, góp phần hoàn thiện nghị quyết của hội nghị.

Thay mặt nhà trường tôi xin trân trọng cảm ơn và gửi tới các đồng chí đại biểu, quý thầy cô giáo lời chúc sức khỏe – hạnh phúc. Chúc toàn thể hội nghị ngày hôm nay thành công và thắng lợi.

Xin chân trọng cảm ơn!

Bài phát biểu tại Hội nghị Cán bộ công chức - Mẫu 6

Kính thưa đồng chí ...............,

Thưa các đồng chí trong Ban Cán sự Đảng - Ban Lãnh đạo ...............

Thưa các quý vị đại biểu!

Thưa toàn thể Hội nghị!

Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức cơ quan .................. diễn ra trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ cơ quan .................. tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đại hội Thi đua yêu nước ngành Ngân hàng tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX. Thời gian qua, hoạt động tiền tệ Ngân hàng đã và đang đạt nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các mặt, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đặc biệt là quá trình ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng và tái cấu trúc nền kinh tế. Kết quả hoạt động Ngân hàng đã được Đảng, Chính phủ, Quốc hội biểu dương và nhân dân, cử tri cả nước ghi nhận; được các tổ chức quốc tế, các chuyên gia kinh tế, các nhà khoa học trong và ngoài nước ca ngợi và đánh giá cao.

Với những thành tựu chúng ta đạt được trong mấy năm qua đã khẳng định sự đúng đắn trong đường lối và chính sách phát triển hoạt động ngân hàng, tạo niềm tin và khí thế mới cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành cũng như của ................... Điều đó đã và đang là cơ sở giúp chúng ta, có cơ hội thể hiện năng lực, trình độ chuyên môn của mình, cơ hội để được cống hiến, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của Ngành. Chúng ta đang sống và làm việc trong những điều kiện thuận lợi, vị thế, vai trò chỉ đạo điều hành của .............. được nâng cao, hiệu quả của các chính sách, cơ chế, giải pháp ngày càng rõ nét, tinh thần làm việc của cán bộ, công chức .................. ngày càng phấn khởi; đời sống, thu nhập được đảm bảo; môi trường, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc được cải thiện và đổi mới một bước quan trọng; các chính sách về cán bộ, quyền lợi chính đáng của người lao động được quan tâm đúng mức, thiết thực, khen thưởng phúc lợi xã hội được chú trọng...

Kết quả này là sự phấn đấu, đóng góp nỗ lực của toàn thể các đơn vị, Vụ, Cục, CBCC và người lao động của .................. và là sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt, tạo điều kiện nhiều mặt của Ban Cán sự Đảng, Ban lãnh đạo .............., đặc biệt là của đồng chí ............... Thống đốc ...............

Với sự sáng suốt, quyết đoán, bản lĩnh vững vàng và tầm nhìn chiến lược, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đồng chí Thống đốc đã chèo lái con thuyền ngành Ngân hàng vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức để đạt được những thành tích vượt bậc hôm nay, đem lại uy tín, vị thế, quyền lợi tinh thần và vật chất chính đáng cho toàn Ngành và nhất là cán bộ, công chức và người lao động .............. nói chung và .................. nói riêng. Mặc dù bận rất nhiều công việc, nhưng hôm nay đồng chí Thống đốc vẫn dành thời gian quý báu đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Nhân dịp này, tôi đề nghị các đồng chí đại biểu có mặt tại Hội nghị hôm nay thay mặt hơn 2.500 cán bộ, công chức Cơ quan .................. xin gửi đến Ban Cán sự Đảng, Ban lãnh đạo .............. và đặc biệt là đồng chí Thống đốc ............... lời cảm ơn chân thành và niềm tin tưởng sâu sắc nhất.

Với tư cách là Thủ trưởng hành chính cơ quan .................., tôi cũng kính chúc đồng chí Thống đốc và toàn thể các đồng chí đại biểu và cán bộ, công chức, viên chức và người lao động .................. mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Thưa các đồng chí!

Hội nghị đại biểu cán bộ công chức là diễn đàn dân chủ cơ sở để cán bộ, công chức Cơ quan .................. tham gia đóng góp ý kiến vào quá trình xây dựng và phát triển của ............... phát huy quyền làm chủ và thực hiện dân chủ trong hoạt động của Cơ quan theo quy định tại Quy chế dân chủ cơ sở. Đây cũng là diễn đàn để các đại biểu thảo luận, kiến nghị, đề xuất giải pháp thực hiện các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền lợi chính đáng của người lao động. Song đây cũng là dịp để mỗi chúng ta nhìn nhận lại trách nhiệm của mình trong việc hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chuyên môn được giao; trong việc thực hiện chức trách, phận sự của một công chức, viên chức đối với việc đảm bảo các quy định, nguyên tắc của một cơ quan nhà nước; trong việc đóng góp bảo vệ giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí, xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa công sở và trật tự nội vụ của đơn vị mình cũng như cả ...................

Theo quy trình, trước khi diễn ra Hội nghị này, từng đơn vị, Vụ, Cục thuộc .................. đã tiến hành Đại hội cán bộ, công chức của đơn vị mình với tinh thần dân chủ, xây dựng và đã tổng hợp các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của các tập thể và cá nhân của đơn vị, gửi đến Ban Tổ chức Hội nghị; đồng thời bầu ra các đại biểu tiêu biểu, đại diện cho cán bộ, công chức của đơn vị mình tham dự Hội nghị đại biểu cán bộ công chức ................... Vì vậy, hôm nay tại diễn đàn này, mỗi Đại biểu cần ý thức được vai trò, trách nhiệm đại diện của mình đáp ứng niềm tin của cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị trao gửi.

Để Hội nghị thực sự dân chủ và phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức cơ quan .................., đề nghị các đại biểu phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, trí tuệ tập thể, tham gia ý kiến thẳng thắn, cởi mở, có chất lượng với tinh thần xây dựng để cùng phát huy những kết quả đạt được, rút kinh nghiệm và khắc phục những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, phấn đấu hoàn thành xuất sắc hơn nữa nhiệm vụ chính trị của Ngành trong thời gian tới.

Thưa toàn thể Hội nghị!

Năm 20.... là năm cuối cùng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 20.....-20.... và là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước. Vì vậy, trong thời gian tới, nhiệm vụ của ngành Ngân hàng rất nặng nề, đòi hỏi mỗi tập thể, cá nhân cán bộ, công chức Cơ quan .................. phát huy cao độ ý thức trách nhiệm, phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn để cùng với toàn Ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng một cơ quan .................. thực sự năng động, ngày càng hiện đại.

Tôi tin tưởng rằng cán bộ, công chức Cơ quan .................. sẽ tiếp tục phát huy truyền thống sáng tạo, đoàn kết và hăng hái thi đua lập nhiều thành tích hơn nữa, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Ngành giai đoạn 20.....-20.....

Với tinh thần đó, cho phép tôi thay mặt Đoàn chủ tịch khai mạc Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức Cơ quan .................. 20.....

Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cám ơn!

Bài phát biểu hội nghị viên chức trường Tiểu học - Mẫu 7

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa các đồng chí CB, GV, NV trong hội đồng nhà trường!

- Sau một thời gian chuẩn bị, hôm nay trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu năm học. Hội nghị cán bộ công nhân viên chức năm học 20.... – 20.... chính thức khai mạc. Thay mặt cho hội đồng giáo viên Trường Tiểu học ............. tôi xin nhiệt liệt chào mừng và kính chúc sức khỏe quý vị đại biểu cùng các đồng chí, chúc hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp.

Kính thưa hội nghị!

- Trường Tiểu học ............. được sự quan tâm của phòng GD ................., sự chăm lo, ưu ái của chính quyền địa phương và nhân dân xã Khánh Phú. Bằng nỗ lực vượt bậc của tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường, năm học vừa qua nhà trường đã đạt được nhiều kết quả khả quan, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ giáo dục trên địa bàn. Đặc biệt là chất lượng đại trà, chất lượng mũi nhọn và hoàn thành xuất sắc đều được nâng lên rõ rệt.

Kính thưa các đồng chí:

- Hội nghị công chức, viên chức bao giờ cũng có ý nghĩa quan trọng của cả một năm học. Trước bước ngoặt lớn của đất nước, yêu cầu về chất lượng con người ngày càng đòi hỏi cấp bách, sự mong đợi của địa phương và nhân dân xã Khánh Phú vào sự lớn mạnh của trường ta ngày càng cao.

- Năm học này, chúng ta đang đứng trước nhiều nhiệm vụ lớn lao, là năm học tiếp tục thực hiện chủ đề: Đổi mới công tác quản lý và thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chỉ thị số 02 của Thủ tướng Chính phủ về “ Chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục” và cuộc vận động “ Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” , hoạt động thi đua phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”.

- Chính vì vậy mà kết quả hội nghị năm nay có tầm quan trọng quyết định đối với phương hướng hành động của chúng ta trong những ngày tới, đòi hỏi mỗi đại biểu tham dự hội nghị hãy phát huy cao độ tinh thần dân chủ, thảo luận sôi nổi nhiệt tình, bổ sung hoàn chỉnh bản báo cáo phương hướng kế hoạch năm học 20....-20.....

Kính thưa hội nghị!

- Trước trách nhiệm lớn của năm học mới, trước yêu cầu khẩn thiết phải nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn, cán bộ, công chức, viên chức trường Tiểu học ............. sẽ đoàn kết hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị công chức, viên chức năm học 20.... - 20.....

Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp!

Chúc sức khỏe quý vị đại biểu!

Chia sẻ bởi: 👨 Lê Thị tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 7.504
  • Lượt xem: 158.686
  • Dung lượng: 233,6 KB
Sắp xếp theo