Hàm AVERAGE trong Excel Hàm tính giá trị trung bình của các số

Hàm AVERAGE là một hàm Excel giúp bạn tính số trung bình nhanh và chính xác nhất. Dưới đây là hướng dẫn dùng hàm AVERAGE trong Excel.

Cách dùng hàm tính trung bình trong Excel không khó
Cách dùng hàm tính trung bình trong Excel không khó

Cách dùng hàm AVERAGE trong Microsoft Excel

Đúng như tên gọi, hàm AVERAGE của Excel tính toán giá trị trung bình (trung bình cộng) của các số được cung cấp. AVERAGE có thể xử lý tới 255 đối số riêng lẻ, bao gồm số, tham chiếu ô, phạm vi, mảng và hằng số.

 • Mục đích sử dụng: Tính giá trị trung bình của một nhóm số.
 • Giá trị trả về: Một số đại diện cho giá trị trung bình.
 • Công thức: =AVERAGE (number1, [number2], ...). Trong đó:
  • Number1 - Số hay tham chiếu ô tới các giá trị số.
  • Number2 - (tùy chọn) Số hoặc tham chiếu ô tới giá trị số.
 • Phiên bản: Excel 2003 trở lên.

Lưu ý khi sử dụng hàm AVERAGE trong Microsoft Excel

 • Hàm AVERAGE tính trung bình các số được cung cấp dưới dạng đối số. Để tính giá trị trung bình, Excel tính tổng tất cả giá trị số và chia cho số lượng các giá trị số.
 • AVERAGE có thể tiếp nhận nhiều đối số dưới dạng number1, number2, number3…, tối đa tới 255 số. Các ô trống và ô chứa text hoặc giá trị logic bị bỏ qua. Tuy nhiên, hàm Excel này vẫn bao gồm giá trị 0.
 • Hàm AVERAGE sẽ bỏ qua giá trị logic và số được nhập dưới dạng text.
 • Nếu các giá trị cần tính trung bình chứa lỗi, AVERAGE trả về một thông báo lỗi tương ứng.

Ví dụ về cách dùng hàm AVERAGE cơ bản trong Excel

Cách dùng cơ bản

Cách cơ bản để dùng hàm AVERAGE là cung cấp một phạm vi như hình bên dưới. Công thức ở F3 đã được sao chép là:

=AVERAGE(C3:E3)

Cách dùng hàm AVERAGE phổ biến

Ở mỗi hàng mới, AVERAGE tính trung bình điểm bài kiểm tra cho mỗi người.

Các ô trống

Hàm AVERAGE tự động bỏ qua các ô trống. Ở màn hình bên dưới, lưu ý rằng ô C4 trống, và AVERAGE chỉ bỏ qua nó, đồng thời chỉ tính giá trị trung bình của B4 và D4:

Tính ô trống bằng hàm tính trung bình trong Excel

Tuy nhiên, lưu ý giá trị 0 ở C5 bao gồm trong công thức tính giá trị trung bình bởi nó là một giá trị số hợp lệ. Để loại bỏ giá trị 0, dùng AVERAGEIF hoặc AVERAGEIFS. Ở ví dụ bên dưới, AVERAGEIF được dùng để loại bỏ giá trị 0. Nó cũng tự động bỏ qua các ô trống như hàm AVERAGE.

=AVERAGEIF(B3:D3,">0") // bỏ 0

Hàm tính trung bình trong Excel bỏ giá trị 0

Kết hợp các đối số

Số được cung cấp cho hàm AVERAGE có thể là sự kết hợp giữa các tham chiếu và hằng số:

Hàm AVERAGE kết hợp các đối số

=AVERAGE(A1,A2,4) // trả về 3

Tính trung bình theo tiêu chí

Trong trường hợp này, chúng ta dùng AVERAGEIF hoặc AVERAGEIFS. Ở ví dụ dưới, AVERAGEIFS được dùng để tính điểm số trung bình cho hai nhóm Red và Blue:

Hàm AVERAGE tính theo tiêu chí

=AVERAGEIFS(C5:C14,D5:D14,"red")

=AVERAGEIFS(C5:C14,D5:D14,"blue")

Hàm AVERAGEIFS cũng có thể áp dụng nhiều tiêu chí.

Trên đây hướng dẫn sử dụng hàm tính trung bình AVERAGE trong Excel cùng một số ví dụ về cách dùng cơ bản. Hi vọng bài viết hữu ích với các bạn.

Chia sẻ bởi: 👨 Songotenks
 • 123 lượt xem
Sắp xếp theo