Hàm ROUND trong Excel Hàm làm tròn số trên Excel

Hàm ROUND là hàm làm tròn số trong Excel. Ở bài viết này, hãy cùng Download.vn tìm hiểu cách dùng hàm ROUND trong Excel như thế nào nhé!

Một ví dụ về hàm ROUND trong Excel
Một ví dụ về hàm ROUND trong Excel

Mọi điều bạn cần biết về hàm ROUND trong Excel

Hàm ROUND trả về một số được làm tròn tới một con số nhất định. Hàm ROUND có thể làm tròn sang phải hoặc trái của dấu thập phân.

 • Mục đích sử dụng: Làm tròn số trong Excel.
 • Giá trị trả về: Một số được làm tròn.
 • Công thức: =ROUND (number; num_digits). Trong đó:
  • Number - Số cần làm tròn
  • Num_digits - Số chữ số bạn muốn làm tròn
 • Hàm ROUND có thể sử dụng trong Excel 2003 trở lên.

Lưu ý khi sử dụng hàm ROUND trong Excel

Hàm ROUND làm tròn một số tới chữ số được cung cấp. ROUND làm tròn lên khi con số cuối cùng lớn hơn 5, và làm tròn xuống khi số đó nhỏ hơn 5. ROUND tính 2 đối số, number và num_digits. Number là số để làm tròn, num_digits là số được làm tròn. Khi num_digits lớn hơn 0, hàm ROUND làm tròn số bên phải của dấu thập phân. Khi num_digits nhỏ hơn hoặc bằng 0, hàm ROUND làm tròn số bên trái của dấu thập phân. Dùng 0 cho num_digits để làm tròn thành số nguyên gần nhất. Tóm lại:

SốCách làm tròn trong Excel
>0Làm tròn tới .1, .01, .001... gần nhất
<0Làm tròn tới 10, 100, 1.000... gần nhất
=0Làm tròn tới 1 gần nhất

Làm tròn số bên phải

Để làm tròn các giá trị ở bên phải của dấu thập phân, dùng số dương:

= ROUND (A1;1) // Làm tròn đến 1 chữ số thập phân
= ROUND (A1;2) // Làm tròn đến 2 chữ số thập phân
= ROUND (A1;3) // Làm tròn đến 3 chữ số thập phân
= ROUND (A1;4) // Làm tròn đến 4 chữ số thập phân

Ví dụ: A1 có giá trị là 13,51845, khi dùng hàm làm tròn Round lần lượt ta sẽ có kết quả như sau:

 • ROUND(A1;1) = 13,5
 • ROUND(A1;2) = 13,52
 • ROUND(A1;3) = 13,518
 • ....

Làm tròn số bên trái

Để làm tròn xuống các giá trị bên trái của dấu thập phân, dùng 0 hoặc số âm:

= ROUND (A1;0) // Làm tròn đến số nguyên gần nhất
= ROUND (A1;-1) // Làm tròn đến bội số gần nhất của 10
= ROUND (A1;-2) // Làm tròn đến bội số gần nhất của 100
= ROUND (A1;-3) // Làm tròn đến bội số gần nhất của 1000
= ROUND (A1;-4) // Làm tròn đến bội số gần nhất của 10000

Ví dụ: A1 có giá trị là 135.184, khi dùng hàm làm tròn Round lần lượt ta sẽ có kết quả như sau:

 • ROUND(A1;0) = 135.184
 • ROUND(A1;-1) = 135.180
 • ROUND(A1;-2) = 135.200
 • ROUND(A1;-3) = 140.000
 • ....

Hàm lồng trong ROUND

Phép tính và hàm khác cũng có thể được lồng vào bên trong hàm ROUND. Ví dụ, để làm tròn kết quả của A1 chia cho B1, bạn có thể dùng hàm Excel này như sau:

= ROUND (A1 / B1;0) // kết quả: Excel làm tròn thành số nguyên gần nhất

Bất kỳ công thức trả về một kết quả số có thể được lồng vào bên trong hàm ROUND. Bạn có thể tham khảo thêm cách làm tròn số nguyên trong Excel trên Download.vn.

Tóm lại:

 • Hàm ROUND trong Excel làm tròn số tưới một mức chính xác cụ thể, được quyết định bởi num_digits.
 • Nếu number đã được làm tròn tới số vị trí nhất định, Excel sẽ không làm tròn số nữa.
 • Nếu number không phải số, ROUND trả về một lỗi #VALUE!
Chia sẻ bởi: 👨 Tiểu Vân
 • 1.053 lượt xem
Sắp xếp theo