Cách dùng hàm DAY trong Excel

Hàm DAY trong Excel sẽ giúp bạn xử lý dữ liệu ngày tháng dễ dàng hơn. Dưới đây là cách sử dụng hàm DAY trong Microsoft Excel.

Hàm DAY trong Microsoft Excel

Hàm DAY trong Excel

Hàm DAY trong Excel trả về ngày của một tháng dưới dạng số nằm trong phạm vi từ 1 tới 31, tính từ ngày được đưa ra. Bạn có thể dùng hàm DAY để trích xuất số ngày từ một ngày tháng cụ thể vào trong một ô. Bạn cũng có thể dùng hàm DAY để lấy và cung cấp giá trị ngày vào hàm khác, chẳng hạn như hàm DATE.

  • Mục đích sử dụng: Tính ngày
  • Giá trị trả về: Một số trong phạm vi từ 1 tới 31, đại diện cho số ngày trong ngày tháng.
  • Công thức: =DAY (date). Trong đó: date là ngày Excel hợp lệ.

Ví dụ về cách sử dụng hàm DAY trong Microsoft Excel

Hàm DAY trả về giá trị ngày trong ngày tháng (date) được đưa ra dưới dạng số nằm giữa 1 tới 31, tính từ ngày được cung cấp. Ví dụ, với ngày 15/1/2019 trong ô A1:

=DAY(A1) // returns 15

Bạn có thể dùng hàm DAY để trích xuất số ngày từ ngày tháng trong một ô và cung cấp giá trị đó cho hàm khác. Ví dụ: Thay đổi năm của ngày tháng trong ô A1 sang 2020, nhưng giữ nguyên tháng và ngày, bạn có thể dùng công thức sau:

=DATE(2020,MONTH(A1),DAY(A1))

Lưu ý:

  • Trong Excel, ngày tháng là các con số theo chuỗi. Để hiện các giá trị ngày tháng dưới dạng có thể đọc, hãy chọn một định dạng số bạn muốn.
  • Đối số ngày phải là một ngày hợp lệ trong Excel.

Trên đây là những vấn đề cơ bản về cách sử dụng hàm DAY trong Microsoft Excel. Hi vọng bài viết hữu ích với các bạn.

Chia sẻ bởi: 👨 Vy Vy
  • 751 lượt xem
Tìm thêm: hàm DAY hàm Excel
Sắp xếp theo