Đoạn văn tiếng Anh về cuộc sống ở thành phố (20 mẫu) Viết đoạn văn về lợi ích sống ở thành phố bằng tiếng Anh

Viết topic về City life ngắn tổng hợp 20 mẫu có dịch hay nhất kèm theo bảng từ vựng được chúng tôi tổng hợp từ bài làm đạt điểm cao.

TOP 20 mẫu nói về thuận lợi và khó khăn khi sống ở thành phố bằng tiếng Anh siêu hay dưới đây của Download.vn sẽ là tư liệu hữu ích, giúp các bạn học sinh tự tin không phải lo nghĩ quá nhiều về việc làm sao để viết được đoạn văn hay. Bên cạnh đó các bạn xem thêm đoạn văn tiếng Anh viết về phương tiện giao thông yêu thích, đoạn văn tiếng Anh viết miêu tả căn phòng.

Thuận lợi và khó khăn khi sống ở thành phố bằng tiếng Anh ngắn

Từ vựng miêu tả cuộc sống ở thành phố

STTTừ vựngPhiên âmDịch nghĩa
1City/ˈsɪti/Thành phố
2Sidewalk/ˈsaɪdwɔːk/Vỉa hè
3Traffic light/ˈtræfɪk laɪt /Đèn giao thông
4Signpost/ˈsaɪnpoʊst/Cột biển báo
5Office building/ˈɒf.ɪs ˈbɪl.dɪŋ/Tòa nhà văn phòng
6Corner/ˈkɔː.nəʳ/Góc đường
7Intersection/ˌɪn.təˈsek.ʃən/Giao lộ
8Pedestrian/pəˈdes.tri.ən/Người đi bộ
9Subway station/ˈsʌb.weɪ ˈsteɪ.ʃən/Trạm xe điện ngầm
10Avenue/ˈævənuː/Đại lộ
11Apartment house/əˈpɑːt.mənt haʊs/Chung cư
12Bus stop/bʌs/Điểm dừng xe bus
13Downtown/’dauntaun/trung tâm thành phố
14Slumdogkhu ổ chuột
15Shopping mall/’ʃɔpiɳ/trung tâm thương mại
16Food courts/fu:d//kɔ:t/quầy ăn
17Industrial zone/in’dʌstriəl/khu công nghiệp
18Tunnel/’tʌnl/Đường hầm
19roundabout/’raundəbaut/Vòng xoay
20fountain/’fauntin/Đài phun nước
21Signpost/ˈsaɪnpoʊst/Cột biển báo
22Street sign/striːt saɪn/Chỉ dẫn đường
23Corner/ˈkɔː.nəʳ/Góc đường
24Lane/leɪn/Làn đường
25Department store/dɪˈpɑːt.mənt stɔːʳ/Bách hóa tổng hợp
26Dotted line/ˈdɑːtɪd laɪn/Vạch phân cách
27Intersection/ˌɪn.təˈsek.ʃən/Giao lộ
28Elevator/ˈel.ɪ.veɪ.təʳ/Thang máy
29Newsstand/ˈnjuːz.stænd/Sạp báo
30Drugstore/ˈdrʌg.stɔːʳ/Hiệu thuốc
31Cosmopolitan city/,kɔzmə’pɔlitən/đô thị quốc tế
32High-rise flat/flæt/căn hộ chưng cư cao tầng
33Volume of traffic/’vɔljum//træfik/lưu lượng tham gia giao thông
34Parking lot/ˈpɑːrkɪŋ lɑːt/Bãi đỗ xe
35Taxi rank/ˈtæksi ræŋk/Bãi đỗ taxi
36Crosswalk/ˈkrɒs.wɔːk/Vạch kẻ qua đường (người đi bộ)
37Wastebasket /ˈweɪstbæskɪt/Thùng rác
38Street sign/striːt saɪn/Chỉ dẫn đường
39Restroom/ˈrestruːm /Nhà vệ sinh
40Pedestrian subway/pəˈdestriən ˈsʌbweɪ/Đường hầm đi bộ

Những thuận lợi của việc sống ở thành phố

- Living in the city gives us a lot of chances to earn money.

- We will approach the developing science and high technology.

- We will have different ways to spend our free time,

- Living in the city helps people have more opportunities to take good education as well as do research science.

- Modernization in the city will be much faster and easier than in the country,

- More chances to get well-paying jobs and providing our family with a comfortable life.

Viết topic về City life ngắn

Tiếng Anh

Everyone wants to have a life in the city because it gives people many great benefits. It gives us the opportunity to work to earn money to live. Currently, there are many professions that need large human resources. People think that living in urban areas is much better than living in rural areas. In urban areas, there are modern and special buildings with a full range of dining, shopping, … services to serve the lives of all people. Here, large commercial centers, hospitals, schools are built in a luxurious way, and radio stations. People living in urban areas are very friendly, funny and loving. For me, I really like the city because this is where I was born and raised. I hope someday not far from the city – where I live - will develop even more.

Tiếng Việt

Mọi người đều muốn có một cuộc sống trong thành phố bởi vì nó mang lại cho mọi người nhiều lợi ích tuyệt vời. Nó cho chúng ta cơ hội làm việc để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Hiện nay, có rất nhiều ngành nghề cần nguồn nhân lực lớn. Mọi người nghĩ rằng sống ở thành thị tốt hơn nhiều so với sống ở nông thôn. Tại các khu đô thị là những công trình hiện đại, đặc biệt có đầy đủ các dịch vụ ăn uống, mua sắm,… phục vụ cuộc sống của mọi người dân. Tại đây, các trung tâm thương mại lớn, bệnh viện, trường học được xây dựng sang trọng, đài các. Người dân sống trong khu đô thị rất thân thiện, vui tính và dễ mến. Đối với tôi, tôi rất thích thành phố vì đây là nơi tôi sinh ra và lớn lên. Tôi mong một ngày không xa thành phố – nơi tôi đang sống – sẽ phát triển hơn nữa.

Thuận lợi và khó khăn khi sống ở thành phố bằng tiếng Anh ngắn

Tiếng Anh

Living in the city brings us many undeniable advantages. Firstly, living in the urban areas gives us a lot of chances to earn money. It provides us with many different employment opportunities to increase income, feed ourselves and our families. There are a lot of jobs from teachers, marketing, designers, ... which need great human resources. Therefore, people find it easy to find a suitable job. Secondly, the quality of life in cities is much better than in the countryside. The infrastructure is modern and it is full of services for the people. More and more entertainment centers, commercial centers, hospitals and schools are being built. It means that people's health is better and their needs for entertainment are better. In conclusion, the City is a very worthy place for young people to live and experience.

Tiếng Việt

Sống trong thành phố mang lại cho chúng ta nhiều lợi thế không thể phủ nhận. Thứ nhất, sống ở thành thị cho chúng ta rất nhiều cơ hội kiếm tiền. Nó cung cấp cho chúng ta nhiều cơ hội việc làm khác nhau để tăng thu nhập, nuôi sống bản thân và gia đình. Có rất nhiều công việc từ giáo viên, marketing, thiết kế,… cần nguồn nhân lực lớn. Do đó, mọi người dễ dàng tìm được một công việc phù hợp. Thứ hai, chất lượng cuộc sống ở các thành phố tốt hơn nhiều so với ở nông thôn. Cơ sở hạ tầng hiện đại và có đầy đủ các dịch vụ phục vụ người dân. Ngày càng nhiều khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học được xây dựng. Đồng nghĩa với việc sức khỏe người dân tốt hơn, nhu cầu giải trí tốt hơn. Tóm lại, Thành Phố là một nơi rất đáng để các bạn trẻ sinh sống và trải nghiệm.

Lợi ích khi sống ở thành phố bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

I have traveled to many places and experienced many different cities. However, my favorite city is Danang. Danang is known as the most livable city in Vietnam. Here the air is very fresh. Everyone here is extremely friendly. In many other cities, many theft, in Da Nang, theft is strictly handled. Peace of mind makes people feel secure to live. Danang has very pleasant weather. There are many famous tourist spots here. I really like the beach in Danang. When I was in Da Nang, I somehow felt all the good things in this life. I suddenly forgot the hustle of Hanoi. Instead, I’m living my own self-satisfaction. The consciousness of the people here is very good. Due to the measurement, the traffic condition is also excellent. In Da Nang you can experience free wifi wherever you go – great, right? I am so proud of being Vietnamese, proud that there is such a wonderful place in this beautiful S-shaped country like Da Nang.

Tiếng Việt 

Tôi từng được đi du lịch ở nhiều nơi và trải nghiệm tại nhiều thành phố khác nhau. Tuy nhiên thành phố mà tôi thích nhất đó là Đà Nẵng. Đà Nẵng nổi tiếng là thành phố đáng sống nhất Việt Nam. Ở đây không khí rất trong lành. Mọi người ở đây vô cùng thân thiện. Ở nhiều thành phố khác, rất nhiều trộm cắp thì ở Đà Nẵng tình trạng trộm cắp được xử lý nghiêm ngặt. Cảm giác yên bình khiến cho mọi người yên tâm mà sống. Đà Nẵng có thời tiết rất dễ chịu. Ở đây có nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng. Tôi rất thích bãi biển ở Đà Nẵng. Khi ở Đà Nẵng tôi mới phần nào cảm nhận được hết những điều tốt đẹp của cuộc sống này. Tôi bỗng chốc quên đi sự vội vã của Hà Nội. Thay vào đó tôi đang sống cho chính cảm giác mãn nguyện của bản thân. Ý thức của người dân ở đây rất tốt. Do đo, tình trạng giao thông cũng vô cùng tuyệt vời. Ở Đà Nẵng bạn được trải nghiệm wifi miễn phí dù đi đến bất cứ đâu – thật tuyệt vời phải không nào? Tôi thật tự hào khi là người Việt Nam, tự hào rằng trên đất nước hình chữ S xinh đẹp này đã có một nơi tuyệt vời như Đà Nẵng.

Đoạn văn viết về những bất lợi khi sống ở thành phố

Tiếng Anh

Starting last year I started college. So I need to move to the city where I go to. For a student like me, living in the city is not easy. All costs in the city are more expensive than in the countryside. Therefore, besides studying, I have to work part-time to have living expenses. The city was always crowded and noisy. If you go out into the street at 10 pm you will still see a lot of people and cars on the road. One thing that I find very inconvenient is traffic congestion. In cities, especially in central areas, during peak hours, it is extremely congested. DO has a lot of transportation so the atmosphere in the city is full of dust and smoke. Since I live alone, I have very few friends here. That is why I often miss home. When I have free time I often call my mother to tell her about my experiences. Although life in the city is difficult, it also gives me many benefits. I feel more mature.

Tiếng Việt

Bắt đầu từ năm ngoái tôi bắt đầu học đại học. Do đó tôi cần chuyển đến thành phố, nơi mà tôi theo học. Với một sinh viên như tôi thì việc sống ở thành phố không hề dễ dàng. Mọi chi phí ở thành phố đều đắt hơn so với ở quê. Do đó, bên cạnh việc học thì tôi phải đi làm thêm để có tiền sinh hoạt. Ở thành phố luôn luôn đông đúc và ồn ào. Nếu bạn đi ra đường vào 10 giờ tối thì bạn vẫn thấy rất nhiều người và xe cộ trên đường. Một điều mà tôi thấy rất bất tiện đó là tắc đường. Ở thành phố, đặc biệt là các vùng trung tâm, khi vào giờ cao điểm thì sẽ vô cùng tắc đường. DO có nhiều phương tiện giao thông nên không khí ở thành phố có nhiều khói bụi. Vì tôi sống một mình nên ở đây tôi có rất ít bạn bè. Đó là lí do tôi rất hay nhớ nhà. Khi có thời gian rảnh tôi thường gọi điện thoại cho mẹ của mình để kể cho bà ấy nghe về những điều tôi trải qua. Dù cuộc sống ở thành phố có nhiều khó khăn nhưng nó cũng mang lại cho tôi nhiều điều bổ ích. Tôi thấy tôi trưởng thành hơn.

Lợi ích khi sống ở thành phố bằng tiếng Anh

Tiếng Anh 

Each person has different preferences. Some people like a peaceful, gentle life in a warm countryside, some strangers like the cheerful bustle of the street. If anyone has ever lived in the city, there are many benefits to being here. The city is a place of economic development. It is not difficult for you to find a job. Therefore, many people tend to come to big cities to live and develop. While living in the city, you can meet many knowledgeable and knowledgeable people. From there add self-improvement. Quality of life in cities will be fundamentally better than in the countryside. The quality of training in the city is also better than that in the countryside. Most of the quality schools are located in cities. In the city there are many modern and convenient entertainment areas. This is a safe and reasonable place to play for all families. As a young person who likes new and comfortable things, I enjoy life in this beautiful city.

Tiếng Việt 

Mỗi người có sở thích khác nhau. Có người thích cuộc sống bình yên nhẹ nhàng ở một vùng quê ấm áp, có người lạ thích sự nhộn nhịp vui tươi của phố xá. Nếu ai đã từng sống ở thành phố thì sẽ thấy có rất nhiều lợi ích khi ở đây. Thành phố là nơi có kinh tế phát triển. Không khó để bạn tìm kiếm một công việc. Do đó nên nhiều người thường có xu hướng đến những thành phố lớn để sinh sống và phát triển. Khi sinh sống tại thành phố bạn có thể được tiếp xúc với nhiều người có trí hướng và hiểu biết rộng. Từ đó thêm hoàn thiện bản thân. Chất lượng sống ở thành phố về cơ bản sẽ tốt hơn ở nông thôn. Chất lượng đào tạo ở thành phố cũng tốt hơn ở nông thôn. Hầu hết những trường học chất lượng đều nằm ở những thành phố. Ở thành phố có rất nhiều khu vui chơi giải trí hiện đại và tiện nghi. Nơi đây là địa điểm vui chơi an toàn và hợp lí cho mọi gia đình. Là một người trẻ trung và thích những điều mới mẻ, tiện nghi thì tôi thích một cuộc sống ở thành phố xinh đẹp này.

Viết đoạn văn tiếng Anh về bất lợi sống ở thành phố

Tiếng Anh 

Nowadays, numberous people move from countryside to city in order to look for better education and employment opportunities. Despite the fact that there are several pros of living in the city, its cons still exit. One serious problem is the higher of cost living in the city, people typically think of when considering moving to a city. The prices of the commdities are also higher due to the large concentration of people and huge demand. For existance, food, drinks,tobacco,products and gasoline are more expensive in major cities. Another cons of this problem that city inhabitants have encounter is traffic congestion. The street in a big city are often packed with numberous vehicles cars, taxis,buses and motorbikes. As a result, people often get struck in traffic jams for long hours. And cities have more traffic that contribute to the noise, as well as trains and nearby airports with loud planes flying in and out. Additionally, city life is now spoiled by pollution air,noise,soil and water pollution. Sanitation is often neglected. City are ly to be contaminated with exhaust fumes emitted from motor vehicles or with toxic gases which are discharged from the factories and industrial zones. As a consequence, city inhabitants may suffer from respiratory diseases lung cancer, tuberculosis or asthma if they breathe in those gases. To sum up, cons of living in the city causes many problems with people 's lives. Therefore, people should take actions to reduce the above problems.

Tiếng Việt 

Ngày nay, rất nhiều người di chuyển từ nông thôn lên thành phố để tìm kiếm cơ hội giáo dục và việc làm tốt hơn. Mặc dù thực tế là có một số ưu điểm của việc sống trong thành phố, nhưng nhược điểm của nó vẫn thoát ra. Một vấn đề nghiêm trọng là chi phí sinh hoạt trong thành phố cao hơn, mọi người thường nghĩ đến khi cân nhắc chuyển đến một thành phố. Giá cả các mặt bằng cũng cao hơn do lượng người tập trung đông và nhu cầu lớn. Để tồn tại, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, các sản phẩm và xăng dầu đắt hơn ở các thành phố lớn. Một nhược điểm khác của vấn đề này mà người dân thành phố gặp phải là tắc nghẽn giao thông. Đường phố ở một thành phố lớn thường chật cứng các phương tiện ô tô, taxi, xe buýt và xe máy. Do đó, mọi người thường bị kẹt xe trong nhiều giờ. Và các thành phố có nhiều giao thông hơn góp phần gây ra tiếng ồn, cũng như xe lửa và các sân bay gần đó với tiếng máy bay ồn ào bay vào. Ngoài ra, cuộc sống thành phố hiện đang bị hủy hoại bởi không khí ô nhiễm, tiếng ồn, ô nhiễm đất và nước. Vệ sinh thường bị bỏ qua. Thành phố có thể bị ô nhiễm bởi khói thải từ các phương tiện cơ giới hoặc khí độc thải ra từ các nhà máy và khu công nghiệp. Hậu quả là cư dân thành phố có thể mắc các bệnh đường hô hấp như ung thư phổi, bệnh lao hoặc hen suyễn nếu họ hít phải những khí đó. Nói tóm lại, khuyết điểm của cuộc sống ở thành phố gây ra nhiều khó khăn cho cuộc sống của người dân. Vì vậy, mọi người nên có những hành động để giảm thiểu các vấn đề trên.

Viết đoạn văn tiếng Anh về cuộc sống ở thành phố

Đoạn văn mẫu 1

Tiếng Anh

Life in the city is very different from that of the countryside. Firstly, the people here are very sociable, willing to help others. In the city is very bustling, people are busy on the street. Secondly, during the day, there are many vehicles running on the road. Occasionally, you will meet students standing at the bus stop waiting for the bus to arrive. Every day everyone has a job of their own. Wholesale shops have started to open in preparation for the upcoming day. However, Items such as food, vegetables, and fruits in the city are more expensive than in the countryside. In the afternoon, elderly people go jogging in parks or lakes. In the evening, people rushed home, on the road began to congestion, the noise of the traffic. The air becomes a seriously polluted due to the exhaust from vehicles. At night, the street lights have started to turn on. You will find a lot of nightlife here. People gather to go to a sidewalk pub, bar, cinema or a stroll. Thirdly, this city has changed a lot in the last 10 years. Roads, hospitals and schools are much more modern and comfortable. Next, space becomes narrower, more houses grow. However, the security in the city is not safe compared to the countryside. Finally, maybe I find myself adapting to the bustling environment in the city. Because I hate tranquility, it always makes me feel lonely. I will plan to live longer in this place.

Tiếng Việt 

Cuộc sống ở thành phố rất khác với cuộc sống ở nông thôn. Đầu tiên, những người ở đây rất hòa đồng, sẵn sàng giúp đỡ người khác. Trong thành phố rất nhộn nhịp, mọi người tấp nập trên phố. Thứ hai, trong ngày, có rất nhiều phương tiện chạy trên đường. Thỉnh thoảng, bạn sẽ gặp những học sinh đứng ở trạm xe buýt chờ xe buýt đến. Mỗi ngày ai cũng có một công việc của riêng mình. Các cửa hàng bán buôn đã bắt đầu mở để chuẩn bị cho ngày sắp tới. Tuy nhiên, các mặt hàng như thực phẩm, rau và trái cây trong thành phố đắt hơn ở nông thôn. Vào buổi chiều, người cao tuổi đi chạy bộ trong công viên hoặc hồ. Vào buổi tối, mọi người ùa về nhà, trên đường bắt đầu tắc nghẽn, tiếng ồn ào của xe cộ. Không khí trở nên ô nhiễm nghiêm trọng do khí thải từ các phương tiện. vào ban đêm, đèn đường đã bắt đầu bật. Bạn sẽ tìm thấy rất nhiều cuộc sống về đêm ở đây. Mọi người tụ tập để đến một quán rượu vỉa hè, quán bar, rạp chiếu phim hoặc đi dạo. Thứ ba, thành phố này đã thay đổi rất nhiều trong 10 năm qua. Đường, bệnh viện và trường học hiện đại và tiện nghi hơn nhiều. Tiếp theo, không gian trở nên hẹp hơn, nhiều ngôi nhà mọc lên. Tuy nhiên, an ninh trong thành phố không an toàn so với nông thôn. Cuối cùng, có lẽ tôi thấy mình thích nghi với môi trường nhộn nhịp trong thành phố. Bởi vì tôi ghét sự yên tĩnh, nó luôn khiến tôi cảm thấy cô đơn. Tôi sẽ lên kế hoạch sống lâu hơn ở nơi này.

Đoạn văn mẫu 2

Tiếng Anh 

I like a modern city life, where I can expand everything in the future. However, everything has both good sides and bad ones. City is a place where life has always become modern and freedom. In there, there are many up-to-date houses and streets are often crowded. We can go shopping and buy everything what we need. If we are sick, we can go to the best hospital or find to the own doctors. Moreover, we can receive education in schools, colleges and universities. There are many entertainments such as parks, museums and so on. Additionally, people in the city approach much informations from social media, adverting. On the other hand, city life is very fast and busy. Everybody always try their best for a better life, a better luck and a better opportunity. Although the city has modern vehicles, it make air pollution. It is a significant contributor to the degration of life quality. I think we should have many solutions to take to tackle these important problems.

Tiếng Việt

Tôi thích một cuộc sống ở thành phố hiện đại, nơi mà tôi có thể phát triển mọi thứ trong tương lai. Tuy nhiên, mọi thứ đều có mặt tốt và mặt xấu. Thành phố là một nơi mà cuộc sống luôn trở nên hiện đại và tự do. Ở đây, có nhiều những ngôi nhà hiện đại và đường phố thường đông đúc, tấp nập. Chúng ta có thể đi mua sắm và mua mọi thứ cái mà chúng ta cần. Nếu chúng ta ốm, chúng ta có thể tới bệnh viện tốt nhất hoặc tìm bác sĩ của riêng mình. Hơn thế, chúng ta có thể nhận được sự giáo dục ở trường học, trường cao đẳng hay trường đại học. Có nhiều hoạt động giải trí như công viên, viện bảo tàng và còn rất nhiều nữa. thêm vào đó, người ở thành phố tiếp nhận nhiều thông tin từ truyền thông, quảng cáo,… Mặt khác, cuộc sống thành phố rất nhanh và bận rộn. Tất cả mọi người luôn cố hết mình cho một cuộc sống tốt hơn, sự may mắn và một cơ hội tốt. Mặc dù ở thành phố có phương tiện hiện đại nhưng nó lại làm không khí bị ô nhiễm. Đây là nguyên nhân chính làm giảm chất lượng cuộc sống. Tôi nghĩ chúng ta nên có những biện pháp giải quyết các vấn đề nghiêm trọng này.

Đoạn văn mẫu 3

Tiếng Anh 

The place I am living in is a beautiful little city near the sea. The infrastructure here is quite advanced and modern. In the past, the number of vehicle was so high, so traffic congestion often occurred, especially during the rush hours. However, recently, most people have been travelled by public transport using alternative energy instead of private vehicles, so the city has significantly reduced traffic congestion and pollution. The city also has many big and small amusement parks, movie theaters, restaurant ... to satisfy the needs of consumers. My favorite place in this city is the huge harbor. Every day, there are thousands of ships and boats going back and forth, of fishermen, traders or tourists. The atmosphere of the market is very vibrant and bustling. This is also the factor that makes the city become prosperous and rich. Moreover, the people in the city are very friendly, open minded and very aware of environmental protection. So even though there are many factories and vehicles, the city is still clean, beautiful, the air is fresh and cool. I love this city very much, hope that in the near future, the city will grow and become more and more modern.

Tiếng Việt 

Nơi mình đang sống là một thành phố nhỏ xinh sát biển. Cơ sở hạ tầng ở đây khá tiên tiến và hiện đại. Trước đây, lượng xe cộ đi lại rất nhiều nên thường xảy ra tình trạng tắc nghẽn giao thông, đặc biệt là vào giờ cao điểm. Tuy nhiên, gần đây hầu hết mọi người di chuyển bằng phương tiện công cộng sử dụng năng lượng thay thế thay cho xe riêng nên thành phố giảm được đáng kể tình trạng tắc nghẽn giao thông và lượng ô nhiễm thải ra môi trường. Trong thành phố cũng có rất nhiều khu vui chơi giải trí lớn nhỏ, các rạp xem phim, quán ăn, để thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dùng. Điểm mình đặc biệt yêu thích ở thành phố này là hải cảng rất to. Mỗi ngày, có hàng nghìn các tàu qua lại, từ thuyền của ngư dân, thương lái cho đến thuyền chở khách du lịch. Không khí buôn bán diễn ra sôi nổi và nhộn nhịp. Đây cũng là nhân tố khiến cho thành phố mình trở nên thịnh vượng và giàu có. Điểm đặc biệt nữa là người dân trong thành phố đều rất thân thiện, cởi mở và rất có ý thức bảo vệ môi trường. Bởi vậy mà dù cho có rất nhiều các khu công nghiệp hay xe cộ thì thành phố vẫn sạch, đẹp, không khí trong lành, mát mẻ. Mình rất yêu thành phố này, hy vọng rằng trong tương lai gần, thành phố sẽ ngày càng phát triển và hiện đại hơn nữa.

Đoạn văn mẫu 4

Tiếng Anh 

Life in the city has long been a hankering for many people because of the benefits it brings. First, it provides us with many employment opportunities to increase income, feed ourselves and our families. There are a lot of kind of jobs from teachers, maketing, designers, ... which need a great human resource. Therefore, people feel easy to find a suitable job. In addition, the quality of life in cities is much better than in rural areas. The infrastructure is modern and there are full of services for the people. More and more entertainment centers, commercial centers, hospitals and schools are built. It means that people's health is better and their needs for entertainment are better. However, besides these positive aspects, the city still has some drawbacks. First of all, because of many factories, transportation and large population, the air here is very polluted, the road is full of smoke and dust, as a result it makes a bad effect on people's health. In addition, due to immigration, so many people rushed to the city so the cost of services and equipment is quite expensive. This is also the cause of a number of social evils such as theft, addiction, gambling. Today there are many large cities grow up, more and more people migrate in the city, but besides the positive aspects, the city still has limitations that no one wishes. Everyone should take consideration before deciding where to live.

Tiếng Việt

Cuộc sống ở thành phố từ lâu đã là niềm khao khát của bao người bởi những lợi ích mà nó mang đến. Đầu tiên, nó cung cấp cho họ những cơ hội việc làm để gia tăng thu nhập, nuôi sống bản thân và gia đình. Có rất nhiều các ngành nghề từ giáo viên, marketing, thiết kế. đang cần một nguồn nhân lực lớn. Bởi vậy, người ta dễ dàng tìm cho mình một công việc ưng ý. Ngoài ra, chất lượng sống ở thành phố thì tốt hơn rất nhiều so với nông thôn. Cơ sở hạ tầng thì hiện đại và đầy đủ các dịch vụ tiện ích phục vụ cho người dân. Ngày càng có nhiều các trung tâm giải trí, trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học được xây dựng. Nó đồng nghĩa với việc sức khỏe của con người được chăm sóc tốt hơn, các nhu cầu về vui chơi giải trí cũng đầy đủ hơn. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực ấy, thành phố vẫn còn một số mặt hạn chế. Trước hết, quá nhiều nhà máy, phương tiện di chuyển và dân số đông khiến không khí ở đây rất ô nhiễm, đường thì đầy khói bụi nên ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của mọi người. Ngoài ra, do tình trạng nhập cư, người dân đổ xô về thành phố nên giá phí cho những dịch vụ và đồ dùng khá đắt đỏ. Đây cũng là nguyên nhân xuất hiện một số tệ nạn xã hội như trộm cắp, nghiện ngập, đánh bạc. Ngày nay có rất nhiều những thành phố lớn nhỏ mọc lên, ngày càng nhiều người di cư ở thành phố, song bên cạnh những mặt tích cực thì thành phố vẫn còn những hạn chế mà không ai mong muốn. Mỗi chúng ta hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định về nơi sinh sống.

Đoạn văn mẫu 5

Tiếng Anh

I live in Ho Chi Minh City, the biggest city of Vietnam. This is also the crowded city which consists of many people from different parts of the country as well as the world. We can easily meet people with different accent from the North, the Middle and the South of Vietnam. They all live, study and work together in the same neighborhood. There are also a lot of foreigners choose Ho Chi Minh City as their second home. They mostly work in international enterprises or teach at foreign language centers, and most of them find this city as an ideal place to live. The salary rate for foreigners is usually higher than Vietnamese, and the expenses here are lower than in their mother countries. The lifestyle here is fast and active. People start to leave home at the very early time in the morning. Some of them go to the markets, some go to work, and some open their own shops. However, the streets in working hours are also crowded, and sometimes even I cannot understand why there are always too many people. They come back home in the evening, but later they head back to the road again to go out with friends or have other forms of entertainment after a long day of work. It is usually very late in the evening when most of the citizens to finally go to sleep, but it is easy to see many other people going out until the morning. There are many coffee shops and convenient stores that open for 24 hours and seven days a week, so we can always find a place to stay out. It can be considered that Ho Chi Minh city as a non - sleep city, and the roads are never actually out of people. I have been living here since I was born, and I love the lifestyle here.

Tiếng Việt 

Tôi sống ở thành phố Hồ Chí Minh, thành phố lớn nhất của Việt Nam. Đây cũng là thành phố đông dân nhất nơi chứa rất nhiều người đến từ những vùng miền khác nhau của đất nước cũng như thế giới. Chúng ta có thể dễ dàng gặp những người có giọng nói khác nhau của miền Bắc, miền Trung và miền Nam Việt Nam. Tất cả họ đều sống, học tập và làm việc cùng nhau trong cùng một khu. Cũng có rất nhiều người nước ngoài chọn thành phố Hồ Chí Minh là ngôi nhà thứ hai của họ. Đa số họ làm việc trong những doanh nghiệp quốc tế hoặc dạy ở những trung tâm ngoại ngữ, và hầu hết họ đều thấy thành phố này là một nơi sống lý tưởng. Lương của người nước ngoài thường cao hơn của người Việt Nam, và chi phí ở đây cũng thấp hơn đất nước của họ. Lối sống ở đây nhanh và năng động. Mọi người bắt đầu rời khỏi nhà vào lúc sáng sớm. Một vài người thì đi chợ, một vài người đi đến chỗ làm, và một vài người mở cửa hàng của họ. Tuy nhiên, các con đường trong giờ làm việc vẫn luôn đông đúc, và đôi khi cả tôi cũng không hiểu tại sao lúc nào cũng có quá nhiều người như vậy. Mọi người trở về nhà vào buổi chiều tối, nhưng sau đó họ lại quay ra đường một lần nữa để đi chơi với bạn bè hoặc có những hình thức giải trí khác sau một ngày dài làm việc. Người dân ở đây thường đi ngủ khi đã rất muộn vào buổi tối, nhưng chúng ta cũng có thể dễ dàng thấy nhiều người khác đi chơi cho đến khi trời sáng. Có rất nhiều quán cà phê và những cửa hàng tiện lợi mở cửa 24 giờ và 7 ngày trong một tuần, vì thế nên chúng ta luôn có thể tìm được một nơi để ở bên ngoài. Có thể cho rằng Hồ Chí Minh là một thành phố không ngủ, và những con đường thì không khi nào thật sự vắng người. Tôi đã sống ở đây kể từ khi được sinh ra, và tôi yêu thích phong cách của nơi này.

Đoạn văn mẫu 6

Tiếng Anh

The coastal city of Da Nang is the most livable place in Vietnam due to its clean environment, less pollution and many attractive tourist destinations. Here, there is a convenient transportation system for moving and communication very quickly. People are very friendly and united with each other. Next, you can see that the city has a wide variety of services, and the human standard of living is not too high. This is why you can live in this city without much stress. Like some other cities, there is a nightlife like bars, restaurants, parks and so on. However, Da Nang is blessed with special privileges especially for the city located next to the Han River. Therefore, at night the street lights and the lights of the bridge across the river reflect colorful light. Making the city more bustling, full of life. In addition, this city is rich in culture like ancient craft villages such as Non Nuoc stone carving village, Tuy Loan ancient village,… It is very interesting, making many tourists who want to come here to experience and expand knowledge. A special feature here, very tasty food such as shrimp, sea fish, crabs and so on. It is a nutritious seafood for health. You can eat and enjoy without fear of losing a lot of money to pay. Because it is an easy-to-live city and has many beautiful tourist attractions, it has attracted many people to live and learn, especially foreigners. So, when walking on the road, you not only come across the activities of the locals. You also meet the foreigners walking on the road, in the park or anywhere. I believe this city will not disappoint you.

Tiếng Việt

Thành phố biển Đà Nẵng là nơi đáng sống nhất ở Việt Nam do môi trường sạch sẽ, ít ô nhiễm và nhiều điểm du lịch hấp dẫn. Ở đây, có một hệ thống giao thông thuận tiện cho việc di chuyển và liên lạc rất nhanh. Mọi người rất thân thiện và đoàn kết với nhau. Tiếp theo, bạn có thể thấy rằng thành phố có rất nhiều dịch vụ và mức sống của con người không quá cao. Đây là lý do tại sao bạn có thể sống ở thành phố này mà không có nhiều căng thẳng. Giống như một số thành phố khác, có một cuộc sống về đêm như quán bar, nhà hàng, công viên và vân vân. Tuy nhiên, Đà Nẵng may mắn có những đặc quyền đặc biệt dành cho thành phố nằm cạnh sông Hàn. Do đó, vào ban đêm ánh đèn đường và ánh sáng của cây cầu bắc qua sông phản chiếu ánh sáng đầy màu sắc. Làm cho thành phố trở nên nhộn nhịp hơn, tràn đầy sức sống. Ngoài ra, thành phố này rất giàu văn hóa như làng nghề thủ công cổ như làng khắc đá Non Nước, làng cổ Tuý Loan,… Thật thú vị, khiến nhiều khách du lịch muốn đến đây để trải nghiệm và mở rộng kiến ​​thức. Một điểm đặc biệt ở đây, thức ăn rất ngon như tôm, cá biển, cua và vân vân. Nó là một loại hải sản bổ dưỡng cho sức khỏe. Bạn có thể ăn và thưởng thức mà không sợ mất nhiều tiền để trả. Bởi vì đây là một thành phố dễ sống và có nhiều địa điểm du lịch đẹp, nó đã thu hút nhiều người đến sống và học hỏi, đặc biệt là người nước ngoài. Vì vậy, khi đi bộ trên đường, bạn không chỉ bắt gặp các hoạt động của người dân địa phương. Bạn cũng gặp những người nước ngoài đi bộ trên đường, trong công viên hoặc bất cứ nơi nào. Tôi tin rằng thành phố này sẽ không làm bạn thất vọng.

Lợi ích của việc sống ở thành phố bằng tiếng Anh

Đoạn văn mẫu 1

Tiếng Anh

In the city is a place many people live close to each other. It is a crowded and noisy place. On the one hand, this place has many big buildings. It is actually very tall called a skyscraper. There is a lot of work in the city. Many people move to cities to find work, to earn money. You can see everyone do hard work in the office or the factory. However, you will find life here is quite tiring with work and often stressful. Therefore, this place has many entertainment areas like you can go to the cinema to eat popcorn while watching movies you like, or you can go shopping at the department store. After that, you can visit any restaurant you like, without having to spend time searching like in the countryside. Moreover, in the city is very interesting and diverse types of services such as cafes, restaurants, barbershop, pet shops, flower shops, a fast food restaurant… All are very convenient to serve the needs of everyone. The city has cultural organizations like museums and libraries. The goal is to help people visit and expand their knowledge. Also, there are many financial institutions like banks, you can deposit and withdraw money at this. It is very convenient and ensures asset safety for users. The city with many universities and colleges with quality educational institutions for students.There are many modes of transportation in the city such as cars, trucks, motorcycles on the road. Public transport is very cheap and convenient to move anywhere you want. On the other hand, cities are often polluted such as air pollution, water pollution, noise pollution. You live in the city, you will encounter many narrow alleys, cramped houses. It is not as spacious and airy as in many villages. It is the reason make you feel uncomfortable, suffocating. Next, the living standard in the city is quite high, you have to pay a lot of money for water, housing, food, and transportation. However, I still prefer to live in this place, although in the city not as safe as in the countryside. However, it is very convenient and good opportunities for my job.

Tiếng Việt

Trong thành phố là nơi nhiều người sống gần nhau. Đó là một nơi đông đúc và ồn ào. Một mặt, nơi này có nhiều tòa nhà lớn. Nó thực sự rất cao gọi là tòa nhà chọc trời. Có rất nhiều công việc trong thành phố. Nhiều người chuyển đến thành phố để tìm việc làm, để kiếm tiền. Bạn có thể thấy tất cả mọi người làm việc chăm chỉ trong văn phòng hoặc nhà máy. Tuy nhiên, bạn sẽ thấy cuộc sống ở đây khá mệt mỏi với công việc và thường xuyên căng thẳng. Do đó, nơi này có nhiều khu vực giải trí như bạn có thể đến rạp chiếu phim để ăn bỏng ngô trong khi xem phim bạn thích, hoặc bạn có thể đi mua sắm tại cửa hàng bách hóa. Sau đó, bạn có thể ghé thăm bất kỳ nhà hàng nào bạn thích, mà không phải mất thời gian tìm kiếm như ở nông thôn. Hơn nữa, trong thành phố rất thú vị và đa dạng các loại dịch vụ như quán cà phê, nhà hàng, tiệm cắt tóc, cửa hàng thú cưng, cửa hàng hoa, nhà hàng thức ăn nhanh. Tất cả đều rất thuận tiện để phục vụ nhu cầu của mọi người. Thành phố có các tổ chức văn hóa như bảo tàng và thư viện. Mục tiêu là giúp mọi người ghé thăm và mở rộng kiến ​​thức của họ. Ngoài ra, có nhiều tổ chức tài chính như ngân hàng, bạn có thể gửi và rút tiền tại đây. Nó rất thuận tiện và đảm bảo an toàn tài sản cho người dùng. Thành phố với nhiều trường đại học và cao đẳng với các tổ chức giáo dục chất lượng cho sinh viên. Có nhiều phương thức vận chuyển trong thành phố như ô tô, xe tải, xe máy trên đường. Giao thông công cộng rất rẻ và thuận tiện để di chuyển bất cứ nơi nào bạn muốn. Mặt khác, các thành phố thường bị ô nhiễm như ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước, ô nhiễm tiếng ồn. Bạn sống trong thành phố, bạn sẽ bắt gặp nhiều con hẻm chật hẹp, những ngôi nhà chật chội. Nó không rộng rãi và thoáng mát như ở nhiều ngôi làng. Đó là lý do khiến bạn cảm thấy khó chịu, ngột ngạt. Tiếp theo, mức sống trong thành phố khá cao, bạn phải trả rất nhiều tiền cho nước, nhà ở, thực phẩm và giao thông. Tuy nhiên, tôi vẫn thích sống ở nơi này, mặc dù ở thành phố không an toàn như ở nông thôn. Tuy nhiên, nó rất thuận tiện và là cơ hội tốt cho công việc của tôi.

Đoạn văn mẫu 2

Tiếng Anh

My hometown is Ho Chi Minh City, which is also known as Saigon. This is the biggest city of Vietnam, and it has a lot of interesting things. First, we have to mention the cuisine here. Since this is the biggest financial center of Vietnam, it attracts many people from different parts of the country. Therefore, they bring along with them the featuring foods from their regions, and this make Ho Chi Minh become the biggest food center as well. Second, people and the lifestyle here are also special. It perfectly represents the open style of the South, and it is always busy. The streets are always full of people, and traffic jams is one of the most serious problem here. We can never actually drive on the main roads without being stuck for a few times, and this situation lasts all day long even if it is in the working hours. Third, the citizens work very hard since it is not easy to live in the big city, but they also spend a lot of time and money on entertaining. They love to go to shopping malls, movie theaters and coffee shops. The lights seem never go off here, and people start to go out at the time when most parts of the countries go to sleep. Despite sleeping late, they can go to work very early in the next morning. Going out is considered as a culture of Ho Chi Minh City, and the lifestyle here is very open and active. I love this city a lot, and I think it is worthy for people to live. In my opinion, there is nowhere that can be fun and comfortable like Saigon, so I will live here forever.

Tiếng Việt 

Quê hương của tôi là thành phố Hồ Chí Minh, hay còn được biết đến là Sài Gòn. Đây là thành phố lớn nhất của Việt Nam, và nó có rất nhiều điều thú vị. Đầu tiên, chúng ta phải nhắc đến ẩm thực ở đây.Vì đây là trung tâm thương mại lớn nhất ở Việt Nam, nó thu hút rất nhiều người đến từ những miền khác nhau của đất nước. Vì thế họ mang theo những món ăn đặc trưng của vùng miền họ, và điều này kéo theo thành phố Hồ Chí Minh cũng trở thành một trung tâm ẩm thực lớn nhất. Thứ hai, con người và lối sống ở đây cũng đặc biệt. Nó đại diện hoàn hảo cho lối sống mở của miền Nam, và nó bao giờ cũng bận rộn. Những con đường luôn có đầy người, và nạn kẹt xe là một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất ở đây. Chúng ta không khi nào có thể thật sự đi trên những trục đường chính mà không bị kẹt lại một vài lần, và tình trạng này kéo dài cả ngày kể cả khi ngay trong giờ hành chính. Thứ ba, người dân ở đây làm việc chăm chỉ vì để sống ở một thành phố lớn không phải là một điều dễ dàng, nhưng họ cũng dành nhiều thời gian và tiền bạc cho việc giải trí. Họ rất thích đi đến những khu trung tâm thương mại, rạp chiếu phim và quán cà phê. Ở đây. những ngọn đèn dường như không bao giờ tắt, và mọi người bắt đầu đi ra đường khi hầu hết những khu vực khác của đất nước đang chuẩn bị đi ngủ. Mặc dù đi ngủ muộn, họ có thể đi làm vào lúc sáng sớm hôm sau. Ra ngoài chơi được xem như là một nét văn hóa của thành phố Hồ Chí Minh, và lối sống ở đây rất mở và năng động. Tôi yêu thành phố này rất nhiều, và tôi nghĩ đây là một nơi đáng sống. Theo tôi, không có nơi nào có thể vui và thoải mái như ở Sài Gòn, và tôi sẽ sống ở đây mãi mãi.

Đoạn văn mẫu 3

Tiếng Anh 

Life in the city is full of activity. Early in the morning hundreds of people rush out of their homes in the manner ants do when their nest is broken. Soon the streets are full of traffic. Shops and offices open, students flock to their schools and the day's work begins. The city is now throb with activity, and it is full of noise. Hundreds of sight-seers, tourists and others visit many places of interest in the city while businessmen from various parts of the world arrive to transact business. Then towards evening, the offices and day schools begin to close. Many of the shops are too close. There is now a rush for buses and other means of transport. Everyone seems to be in a hurry to reach home. As a result of this rush, many accidents occur. The city could, therefore, be described as a place of ceaseless activity. Here, the drama of life is enacted every day.

Tiếng Việt

Cuộc sống ở thành phố đầy sôi động. Vào sáng sớm, hàng trăm người lao ra khỏi nhà theo cách mà kiến ​​thường làm khi tổ của họ bị phá. Chẳng mấy chốc đường phố đã đông đúc xe cộ qua lại. Các cửa hàng và văn phòng mở cửa, sinh viên đổ xô đến trường của họ và ngày làm việc bắt đầu. Thành phố bây giờ nhộn nhịp với các hoạt động, và nó đầy tiếng ồn. Hàng trăm người ngắm cảnh, khách du lịch và những người khác đến thăm nhiều địa điểm tham quan trong thành phố trong khi các doanh nhân từ nhiều nơi trên thế giới đến để giao dịch kinh doanh. Sau đó đến tối, các văn phòng và trường học ban ngày bắt đầu đóng cửa. Nhiều cửa hàng quá gần. Hiện tại có rất nhiều xe buýt và các phương tiện giao thông khác. Mọi người dường như đang vội vàng để về đến nhà. Kết quả của sự vội vàng này, nhiều vụ tai nạn xảy ra. Do đó, thành phố có thể được mô tả như một nơi hoạt động không ngừng. Ở đây, vở tuồng của cuộc đời được diễn ra mỗi ngày.

...............

Tải file tài liệu để xem thêm đoạn văn tiếng Anh viết về cuộc sống ở thành phố

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
70
  • Lượt tải: 493
  • Lượt xem: 297.527
  • Dung lượng: 328,3 KB
Sắp xếp theo