Viết đoạn văn tiếng Anh về bất lợi sống ở thành phố (4 Mẫu) Viết về cuộc sống ở thành phố

Viết đoạn văn tiếng Anh về bất lợi sống ở thành phố gồm 4 đoạn văn mẫu có dịch hay nhất. Thông qua tài liệu này các bạn có thêm nhiều gợi ý ôn tập củng cố kỹ năng viết tiếng Anh.

Nói về những bất lợi sống ở thành phố bằng tiếng Anh sẽ là nguồn tài liệu bổ ích, giúp các em học sinh tự học, tự ôn luyện nhằm vươn lên học khá, giỏi môn tiếng Anh. Từ đó biết cách vận dụng các kiến thức, kỹ năng đã học để biết cách viết đoạn văn tiếng Anh. Bên cạnh đó các bạn xem thêm đoạn văn tiếng Anh viết về cuộc sống ở thành phố.

Viết đoạn văn về những bất lợi khi sống ở thành phố

Tiếng Anh 

Now, we live in a big city. The advantages of the city often bring us comfort and its disadvantages always cause us much trouble and unhappiness. We try to address two aspects of the problem. The advantages of the city are many and obvious. However, if we look at the downside, we can realize that city life has more disadvantages. Firstly, the exhaust fumes of cars and machines have seriously polluted the air in the city, because of the smoke from the factory chimneys, because of the dirt and the spinning garbage. Rivers and lakes contaminated with toxic chemicals are irresponsibly discarded. Secondly, moving in the city is sometimes difficult due to traffic jams, degraded roads, clogged drains due to garbage that always causes flooding in the rainy season. Third, the noisy and hurried life in the city, the fierce competition to find work in the overcrowded city often discourages city people and makes them old on the shoulders of young people. Fourth, the bohemian lifestyle with a culture of debauchery, injecting, drug trafficking and prostitution has poisoned the lives of city dwellers. Fifth, city citizens are always haunted by sudden death due to traffic accidents or racing. Worse yet, somewhere in the city, they dare not go out at night for fear of being tortured and violated. We all expect the state to take drastic measures to correct the shortcomings so that city people can enjoy a perfect life in a modern civilized city.

Tiếng Việt

Bây giờ, chúng tôi sống trong một thành phố lớn. Ưu điểm của thành phố thường mang lại sự thoải mái cho chúng ta và những nhược điểm của nó luôn khiến chúng ta gặp nhiều phiền toái và bất hạnh. Chúng tôi cố gắng giải quyết hai khía cạnh của vấn đề. Lợi thế của thành phố là rất nhiều và rõ ràng.Tuy nhiên, nếu nhìn nhận mặt trái của vấn đề, chúng ta có thể nhận ra rằng cuộc sống thành phố có nhiều điều bất lợi hơn. Thứ nhất, khói thải của ô tô và máy móc đã làm ô nhiễm bầu không khí trong thành phố nghiêm trọng, vì khói từ ống khói nhà máy, vì bẩn và rác thải quay cuồng. Sông hồ bị bẩn bởi chất độc hóa học bị loại bỏ một cách vô trách nhiệm. Thứ hai, việc di chuyển trong thành phố đôi khi gặp khó khăn do kẹt xe, đường sá xuống cấp, cống nghẹt do rác thải luôn gây ngập lụt vào mùa mưa. Thứ ba, cuộc sống ồn ào và vội vã ở thành phố, sự cạnh tranh gay gắt để tìm kiếm việc làm trong thành phố quá đông đúc thường khiến người dân thành phố nản chí và khiến họ phải già trên vai trẻ. Thứ tư, lối sống phóng túng với văn hóa đồi trụy, hút chích, buôn bán ma túy và mại dâm đã đầu độc cuộc sống của người dân thành phố. Thứ năm, công dân thành phố luôn bị ám ảnh bởi cái chết tức tưởi vì tai nạn giao thông hay đua xe. Tội nghiệp hơn, ở một nơi nào đó trong thành phố, họ không dám ra ngoài vào buổi tối vì sợ bị hành hạ, vi phạm. Tất cả chúng ta đều mong nhà nước có những biện pháp quyết liệt để sửa chữa những nhược điểm để người dân thành phố được hưởng cuộc sống hoàn hảo trong một thành phố văn minh hiện đại.

Bất lợi khi sống ở thành phố bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

There are a lot of disadvantages of living in a big city, but air pollution, traffic jam, and the high living standard are three main disadvantages. Firstly, air pollution is a big disadvantage that people living in big cities have to face. Big cities attract a lot of investments of inside and outside country, so the number of factories is increasing fast. This makes the air extremely polluted by smoke from factories, trucks, and motorbikes. As a result, more and more people get many serious diseases, such as lung cancer, tuberculosis and so on. Next is traffic jam. There are a lot of people and transportation in big cities, so traffic jam is an unavoidable problem. People can not go to work on time because they are always stuck for hours in rush hour. Besides, transport system which is stuck will cause a lot of serious problems. For example, ambulance and fire engine can not get in time to complete duty, so there is a big loss of humans and property. It also takes a lot of money of producers when their goods do not get in time. Lastly, the living standard in big cities is very high. Nowadays, the development of big cites is faster and faster, so these big cities become big economic centers of country. Because of that, public services such as health service, postal service, etc cost a lot. It will be difficult for the poor and workers to live in big cities because they have to pay too much for public services while their salary is too low. In conclusion, it is not easy to live in a big city.

Tiếng Việt

Có rất nhiều điều tiêu cực khi sống ở thành phố lớn, nhưng ô nhiễm không khí, kẹt xe và điều kiện sống cao là 3 bất lợi chính. Đầu tiên, ô nhiễm không khí là bất lợi lớn nhất mà người dân sống ở các thành phố lớn phải đối mặt. Thành phố lớn thu hút nhiều nguồn đầu tư trong và ngoài nước, vì vậy số lượng nhà máy tăng nhanh. Điều này làm cho không khí cực kỳ ô nhiễm bởi khói nhà máy, xe tải và xe máy. Kết quả là ngày càng nhiều người mắc các căn bệnh nguy hiểm như ung thu phổi, lao... Kế tiếp là nạn kẹt xe. Có rất nhiều người và phương tiện giao thông ở những thành phố lớn, vì vậy kẹt xe là vấn đề không thể tránh khỏi. Người dân không thể đi làm đúng giờ bởi vì họ luôn bị kẹt vào giờ cao điểm. Bên cạnh đó, hệ thống giao thông ùn tắc sẽ gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng. Ví dụ như xe cứu thương và cứu hỏa không thể đến kịp giờ để hoàn thành nhiệm vụ, gây ra thất thoát về người và tài sản. Nó cũng tiêu tốn nhiều tiền bạc của nhà sản xuất khi sản phẩm của họ không kịp đáp ứng. Cuối cùng, điều kiện sống ở thành phố lớn rất cao. Ngày nay, sự phát triển của các thành phố lớn ngày càng nhanh hơn, vì thế những thành phố này trở thành các trung tâm kinh tế lớn của quốc gia. Vì thế, dịch vụ công cộng như dịch vụ y tế, bưu điện... có chi phí cao. Điều này sẽ là khó khăn đối với những người nghèo, công nhân sống ở thành phố lớn vì họ phải trả quá nhiều cho dịch vụ công cộng trong khi đồng lương quá thấp. Nói tóm lại, thật không dễ dàng để sống ở một thành phố lớn.

Viết đoạn văn tiếng Anh về bất lợi sống ở thành phố

Tiếng Anh

Nowadays, numberous people move from countryside to city in order to look for better education and employment opportunities. Despite the fact that there are several pros of living in the city, its cons still exit. One serious problem is the higher of cost living in the city, people typically think of when considering moving to a city. The prices of the commdities are also higher due to the large concentration of people and huge demand. For existance, food, drinks,tobacco,products and gasoline are more expensive in major cities. Another cons of this problem that city inhabitants have encounter is traffic congestion. The street in a big city are often packed with numberous vehicles cars, taxis,buses and motorbikes. As a result, people often get struck in traffic jams for long hours. And cities have more traffic that contribute to the noise, as well as trains and nearby airports with loud planes flying in and out. Additionally, city life is now spoiled by pollution air,noise,soil and water pollution. Sanitation is often neglected. City are ly to be contaminated with exhaust fumes emitted from motor vehicles or with toxic gases which are discharged from the factories and industrial zones. As a consequence, city inhabitants may suffer from respiratory diseases lung cancer, tuberculosis or asthma if they breathe in those gases. To sum up, cons of living in the city causes many problems with people 's lives. Therefore, people should take actions to reduce the above problems.

Tiếng Việt

Ngày nay, rất nhiều người di chuyển từ nông thôn lên thành phố để tìm kiếm cơ hội giáo dục và việc làm tốt hơn. Mặc dù thực tế là có một số ưu điểm của việc sống trong thành phố, nhưng nhược điểm của nó vẫn thoát ra. Một vấn đề nghiêm trọng là chi phí sinh hoạt trong thành phố cao hơn, mọi người thường nghĩ đến khi cân nhắc chuyển đến một thành phố. Giá cả các mặt bằng cũng cao hơn do lượng người tập trung đông và nhu cầu lớn. Để tồn tại, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, các sản phẩm và xăng dầu đắt hơn ở các thành phố lớn. Một nhược điểm khác của vấn đề này mà người dân thành phố gặp phải là tắc nghẽn giao thông. Đường phố ở một thành phố lớn thường chật cứng các phương tiện ô tô, taxi, xe buýt và xe máy. Do đó, mọi người thường bị kẹt xe trong nhiều giờ. Và các thành phố có nhiều giao thông hơn góp phần gây ra tiếng ồn, cũng như xe lửa và các sân bay gần đó với tiếng máy bay ồn ào bay vào. Ngoài ra, cuộc sống thành phố hiện đang bị hủy hoại bởi không khí ô nhiễm, tiếng ồn, ô nhiễm đất và nước. Vệ sinh thường bị bỏ qua. Thành phố có thể bị ô nhiễm bởi khói thải từ các phương tiện cơ giới hoặc khí độc thải ra từ các nhà máy và khu công nghiệp. Hậu quả là cư dân thành phố có thể mắc các bệnh đường hô hấp như ung thư phổi, bệnh lao hoặc hen suyễn nếu họ hít phải những khí đó. Nói tóm lại, khuyết điểm của cuộc sống ở thành phố gây ra nhiều khó khăn cho cuộc sống của người dân. Vì vậy, mọi người nên có những hành động để giảm thiểu các vấn đề trên.

Nói về những bất lợi sống ở thành phố bằng tiếng Anh

Tiếng Anh 

Life in the city has many advantages, nevertheless, if we look at the wrong side of the matter, we can realize that city life has more disadvantages.
First, exhaust fumes of cars and machines polluted the atmosphere in the city seriously, because of smoke from factory chimney, because the dirty and the garbage thrown topsy-turvy. River and lake are dirtied by dismiss toxic-chemical irresponsibly. The second, the movement in the city sometimes is difficult by traffic-jam, roads are downgraded and sewers are stuck by garbage always cause flooding out in the rainy season. The third, noisy and hurry life in the city, heated competition for searching jobs in too crowded city often make city citizen discourage and make them have an old head on young shoulders. The fourth, bohemian lifestyle with depraved culture, suck scag, trade in drugs and prostitution poisoned the life of city citizen. The fifth, city citizen always obsess by sudden death in traffic accident or motor race. Poorer, in somewhere in the city they do not dare go out in the evening because they fear mugging or violating. All of us hope our state will have drastic methods to repair disadvantages for city citizen to enjoy perfect life in a modern civilized city.

Tiếng Việt 

Cuộc sống ở thành phố có nhiều ưu điểm. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận mặt trái của vấn đề, chúng ta có thể nhận ra rằng cuộc sống thành phố có nhiều điều bất lợi hơn. Thứ nhất, khói thải của ô tô và máy móc làm ô nhiễm bầu không khí trong thành phố nghiêm trọng, vì khói từ ống khói nhà máy, vì bẩn và rác thải quay cuồng. Sông hồ bị bẩn bởi chất độc hóa học bị loại bỏ một cách vô trách nhiệm. Thứ hai, việc di chuyển trong thành phố đôi khi gặp khó khăn do kẹt xe, đường sá xuống cấp và cống nghẹt do rác thải luôn gây ra tình trạng ngập lụt vào mùa mưa. Thứ ba, cuộc sống ồn ào và vội vã ở thành phố, sự cạnh tranh gay gắt để tìm kiếm việc làm trong thành phố quá đông đúc thường làm cho người dân thành phố nản lòng và khiến họ phải già trên vai trẻ. Thứ tư, lối sống phóng túng với văn hóa đồi trụy, hút chích, buôn bán ma túy và mại dâm đã đầu độc cuộc sống của người dân thành phố. Người thứ năm, người dân thành phố luôn bị ám ảnh bởi cái chết tức tưởi vì tai nạn giao thông hoặc đua xe. Tội nghiệp hơn, ở một nơi nào đó trong thành phố, họ không dám ra ngoài vào buổi tối vì sợ bị hành hạ, vi phạm. Tất cả chúng ta đều mong nhà nước có những biện pháp quyết liệt để sửa chữa những nhược điểm để người dân thành phố được hưởng cuộc sống hoàn hảo trong một thành phố văn minh hiện đại.

Chia sẻ bởi: 👨 Tiểu Hy
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 56
  • Lượt xem: 22.777
  • Dung lượng: 111,8 KB
Sắp xếp theo