Viết đoạn văn về ô nhiễm đất bằng tiếng Anh (4 Mẫu) Soil pollution

Viết đoạn văn về ô nhiễm đất bằng tiếng Anh mang đến 4 đoạn văn mẫu có dịch dễ hiểu, dễ nhớ nhất. Nói về ô nhiễm đất bằng tiếng Anh gồm cả bài làm ngắn gọn và đầy đủ để các em học sinh tham khảo, trau dồi vốn từ vựng để biết cách viết đoạn văn về nguyên nhân gây ô nhiễm đất.

Viết đoạn văn về Soil pollution dưới đây sẽ là nguồn tài liệu cực kì hữu ích, là người bạn đồng hành giúp các em hiểu được trình tự làm bài, quan sát, biết cách liên tưởng, so sánh, lựa chọn ngôn từ, chỉnh sửa câu nói cho phù hợp với giọng văn của mình. Ngoài ra các bạn xem thêm: đoạn văn tiếng Anh về ngôi nhà mơ ước, đoạn văn tiếng Anh viết về thời gian rảnh rỗi.

Viết đoạn văn về Soil pollution

Tiếng Anh

Soil pollution is seriously devastating agricultural land in Vietnam. Soil pollution stems from many different causes. For natural causes such as acid soil, salty soil. The cause of artificial soil pollution is largely from human consciousness. Overuse of fertilizers and pesticides on crops has accidentally caused the soil to become acidic, and soil fertility is lost. Soil environmental pollution greatly affects the ecosystem of our country, the land is barren, trees cannot grow and animals have no place to live. When humans come into direct contact with soil or through the evaporation of soil pollutants, human health is in great danger such as: increased risk of birth defects, respiratory disorders, cancer…

Tiếng Việt

Ô nhiễm đất đang tàn phá nghiêm trọng đất nông nghiệp ở Việt Nam. Ô nhiễm đất xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Vì các nguyên nhân tự nhiên như đất chua, đất mặn. Nguyên nhân gây ô nhiễm đất nhân tạo phần lớn xuất phát từ ý thức của con người. Việc lạm dụng phân bón, thuốc trừ sâu trên cây trồng đã vô tình khiến đất bị chua, đất bị mất đi độ phì nhiêu. Ô nhiễm môi trường đất ảnh hưởng rất lớn đến hệ sinh thái nước ta, đất đai cằn cỗi, cây cối không thể phát triển và động vật không có nơi sinh sống. Khi con người tiếp xúc trực tiếp với đất hoặc qua quá trình bốc hơi các chất ô nhiễm trong đất, sức khỏe con người sẽ gặp nguy hiểm lớn như: tăng nguy cơ dị tật bẩm sinh, rối loạn hô hấp, ung thư…

Viết về ô nhiễm đất bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

Soil pollution can be defined as the increase of persistent toxic elements in the soil like the presence of chemicals, salts, disease-causing agents, radioactive wastes, or anything that changes the soil’s quality and causes an adverse effect in the growth of the plant and on human health. Soil pollution can be reduced by proper regulated waste dumping and by avoiding littering, reduced use and throwing of toxic material, recycling of waste materials, decreasing the use of toxic fertilizers, pesticides, insecticides, and instead opting for organic products, stop deforestation by growing more plants (reforestation). It is our role as students to understand the importance of preserving the purity in soil and saving it from contamination by educating others on the matter through the spreading of awareness.

Tiếng Việt

Ô nhiễm đất có thể được định nghĩa là sự gia tăng của các yếu tố độc hại khó phân hủy trong đất như hóa chất, muối, tác nhân gây bệnh, chất thải phóng xạ hoặc bất cứ thứ gì làm thay đổi chất lượng đất và gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của cây trồng và về sức khỏe con người. Ô nhiễm đất có thể được giảm thiểu bằng cách đổ chất thải đúng quy định và bằng cách tránh xả rác, giảm sử dụng và ném vật liệu độc hại, tái chế vật liệu phế thải, giảm sử dụng phân bón độc hại, thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, và thay vào đó chọn các sản phẩm hữu cơ, ngừng phá rừng bằng cách trồng trọt nhiều thực vật hơn (trồng lại rừng).Với vai trò là một học sinh, chúng ta phải hiểu được tầm quan trọng của việc giữ gìn độ tinh khiết trong đất và tránh ô nhiễm bằng cách giáo dục, đưa những thông tin chính xác cho những người khác về vấn đề này thông qua việc truyền bá nhận thức.

Đoạn văn tiếng Anh viết về ô nhiễm đất

Tiếng Anh 

Soil pollution happens when human activities destroy the earth’s surface. There are many causes leading to soil pollution. Pesticides, herbicides, chemical industrial waste, deforestation,... all are causes that make the soil polluted. The consequences are that: the soil is erosed, the upper layer of soil is damaged, and the homes for wild animals may disappear forever. So what we can do to resolve the problems? The government should fine heavily people who cut the forest and those who release chemicals waste into the ground. Besides, we should educate people about the importance of soil and how to protect land when farming.

Tiếng Việt

Ô nhiễm đất là một ví dụ về tác động tiêu cực của chúng ta đối với môi trường. Do các hoạt động canh tác hiện đại và việc lạm dụng thuốc trừ sâu hóa học, đất ngày càng mất đi nhiều khoáng chất và vi sinh vật quan trọng trong đó. Kết quả là chất lượng đất bị suy thoái nhanh chóng. Đất canh tác sẽ biến thành sa mạc hoặc bị xói mòn và mất nước. Hơn nữa, đất cũng bị ô nhiễm do xử lý chất thải hoặc kim loại nặng không đúng cách từ các nhà máy và nhà máy điện. Những chất này sẽ đi vào đường nước và sau đó là chuỗi thức ăn của chúng ta, dần dần gây hại cho sức khỏe của chúng ta. Để giải quyết vấn đề này, các nhà máy phải xây dựng hệ thống xử lý chất thải phù hợp và người dân nên tránh sử dụng các hóa chất độc hại trong canh tác.

Viết đoạn văn về ô nhiễm đất bằng tiếng Anh

Tiếng Anh 

Soil pollution is an example of our negative impacts on the environment. Due to modern farming practices and the abuse of chemical pesticides, the soil is losing more and more crucial minerals and microorganisms in it. As a result, the quality of soil is rapidly degraded. Arable land will turn into desert or be lost to erosion and water logging. Furthermore, the soil is also polluted by improper disposal of waste or heavy metals from factories and power plants. These substances will enter the waterways and then our food chain, which gradually do harm to our health. To solve the problem, plants must build proper waste disposal systems and people should avoid using harmful chemicals in farming.

 Tiếng Việt 

Ô nhiễm đất là một ví dụ về tác động tiêu cực của chúng ta đối với môi trường. Do các hoạt động canh tác hiện đại và việc lạm dụng thuốc trừ sâu hóa học, đất ngày càng mất đi nhiều khoáng chất và vi sinh vật quan trọng trong đó. Kết quả là chất lượng đất bị suy thoái nhanh chóng. Đất canh tác sẽ biến thành sa mạc hoặc bị xói mòn và mất nước. Hơn nữa, đất cũng bị ô nhiễm do xử lý chất thải hoặc kim loại nặng không đúng cách từ các nhà máy và nhà máy điện. Những chất này sẽ đi vào đường nước và sau đó là chuỗi thức ăn của chúng ta, dần dần gây hại cho sức khỏe của chúng ta. Để giải quyết vấn đề này, các nhà máy phải xây dựng hệ thống xử lý chất thải phù hợp và người dân nên tránh sử dụng các hóa chất độc hại trong canh tác.

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 28
  • Lượt xem: 8.811
  • Dung lượng: 104,2 KB
Sắp xếp theo