Mẫu đơn xin thôi việc Mẫu đơn xin nghỉ việc hoàn toàn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi: Ban lãnh đạo Công ty......................................................

Tôi tên là:............................................................................................................

Chức vụ:...................................... Bộ phận:.........................................................

Nay tôi làm đơn này, kính xin Ban giám đốc cho tôi được thôi việc kể từ ngày.....tháng.....năm......

Tôi rất lấy làm tiếc vì sẽ không còn làm việc tại Công ty…………. trong thời gian sắp tới. Tôi quyết định nhận vị trí công việc mới để tìm thêm cơ hội phát triển mới, phù hợp với chuyên môn và khả năng làm việc của tôi.

Tôi thực sự lấy làm vinh dự lớn được làm việc tại đây trong suốt ........ năm. Trong quá trình làm việc tại đây, Công ty đã cho tôi có được may mắn làm việc với những đồng nghiệp tốt cùng với một môi trường làm việc tốt. Tôi xin chân thành cảm ơn Công ty đã tin tưởng tôi trong suốt thời gian vừa qua và chúc cho Công ty chúng ta sẽ đạt được những thành công như mong muốn.

Lý do xin nghỉ:.....................................................................................................

Tôi sẽ bàn giao công việc cho:............................. Bộ phận:..................................

Các công việc được bàn giao:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Tôi cam đoan sẽ bàn giao công việc lại cho bộ phận có liên quan trước khi nghỉ việc.

Rất mong Ban Giám đốc xem xét và chấp thuận cho tôi được phép thôi việc.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

.........., ngày ....... tháng ....... năm 20.......

Ý kiến của trưởng bộ phận

..........................................

..........................................

Ký tên: .................................

Người làm đơn
Ký và ghi rõ họ tên

Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 23.871
  • Lượt xem: 26.119
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 72,5 KB
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

0 Bình luận
Sắp xếp theo