Mẫu Quyết định thôi việc Quyết định nghỉ việc

Giới thiệu Tải về
 • 20 Đánh giá

Quyết định thôi việc là văn bản được các công ty, doanh nghiệp lập ra về việc cho cán bộ, nhân viên thôi việc theo đúng thủ tục trong hợp đồng lao động đã ký kết trước đó.

Mẫu quyết định nghỉ việc sẽ được lập sau khi nhận được đơn xin nghỉ việc của nhân viên. Nội dung trong mẫu quyết định thôi việc bao gồm các thông tin cơ bản như: Thông tin của đơn vị doanh nghiệp, thông tin chi tiết người lao động: Tên, ngày sinh, quê quán, đơn vị làm việc cùng với chức vụ, trình bày lý do quyết định cho thôi việc. Vậy sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Mẫu quyết định thôi việc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------o0o-----------

QUYẾT ĐỊNH
V/v cho thôi việc

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH/CỔ PHẦN ..........

- Căn cứ Bộ Luật Lao động;

- Hợp đồng lao động đã ký ngày ……………………………………………………

- Xét Đơn xin nghỉ việc của Ông (Bà) ……………………………………………...

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay cho Ông (Bà)……..giữ chức vụ……….được nghỉ việc kể từ ngày………

Điều 2: Ông (Bà)………và các Ông (Bà) phó giám đốc hành chính, và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2

- Lưu hồ sơ

Giám đốc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu quyết định nghỉ việc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------o0o-----------

QUYẾT ĐỊNH
V/v cho thôi việc

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ..........

Căn cứ Bộ luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 20/11/2019;

Căn cứ Hợp đồng lao động số ………… ngày…… tháng …… năm …… giữa Công ty ………………… với Ông/Bà ………………………;

Xét đơn xin nghỉ việc của Ông/Bà……………… ……………………………………

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay cho Ông/Bà……………………… …………….……………..…………

Giữ chức vụ: ……………………………… Bộ phận: ……………………….……...

Được nghỉ việc từ ngày….. tháng….. năm……

Lý do: ……………………………………… ………………………………………..

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ông/Bà……………………………….., phòng Hành chính Nhân sự và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- ….

- ….

Giám đốc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Các trường hợp áp dụng quyết định thôi việc

Tùy thuộc từng doanh nghiệp cũng như công ty có chế độ đối với người lao động khác nhau, chính vì thế mỗi cơ quan khi đưa ra quyết định cho thôi việc nhân viên cũng cần xem xét, đánh giá kỹ lưỡng. Một số những trường hợp phải đưa ra quyết định thôi việc như:

 • Hết hạn hợp đồng lao động, trừ người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ;
 • Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;
 • Hai bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động;
 • Đủ điều kiện hưởng lương hưu;
 • Người lao động bị tù giam, tử hình hoặc bị cấm làm công việc ghi trong hợp đồng lao động theo bản án, quyết định của Toà án;
 • Người lao động chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết;
 • Người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết; người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động;
 • Bị xử lý kỷ luật sa thải;
Chia sẻ bởi: 👨 Nguyen Minh Loc
Mời bạn đánh giá!
 • Lượt tải: 28.556
 • Lượt xem: 33.573
 • Dung lượng: 23 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan: