Đơn xin nghỉ việc (7 mẫu) Đơn xin thôi việc (mẫu chuẩn)

Đơn xin nghỉ việc hay Đơn xin thôi việc biểu mẫu được sử dụng khi người lao động muốn nghỉ việc để hoàn tất thủ tục thôi việc, chấm dứt hợp đồng lao động giữa nhân viên và tổ chức, doanh nghiệp đang công tác.

Trong bất cứ cơ quan, doanh nghiệp nào cũng có những quy định riêng, bạn phải làm đơn để xin nghỉ phép, đơn xin tạm ứng và đơn xin nghỉ việc là 1 thủ tục bắt buộc trước khi nghỉ làm tại một doanh nghiệp. Khi xin vào làm tại một công ty chúng phải phải viết đơn xin việc nên khi nghỉ việc bạn cũng cần có một lý do để thể hiện sự tôn trọng của mình với nơi mình đã làm việc. Vậy sau đây là 7 mẫu đơn xin nghỉ việc và cách viết mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây nhé.

Một số mẫu đơn xin nghỉ việc

Đơn xin nghỉ việc - Mẫu 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi: Ban lãnh đạo Công ty......................................................

Tôi tên là:....................................................................

Chức vụ: ..............................Bộ phận:................................

Nay tôi làm đơn này, kính xin Ban giám đốc cho tôi được thôi việc kể từ ngày ..... tháng ..... năm ......

Tôi rất lấy làm tiếc vì sẽ không còn làm việc tại Công ty…………. trong thời gian sắp tới. Tôi quyết định nhận vị trí công việc mới để tìm thêm cơ hội phát triển mới, phù hợp với chuyên môn và khả năng làm việc của tôi.

Tôi thực sự lấy làm vinh dự lớn được làm việc tại đây trong suốt ........ năm. Trong quá trình làm việc tại đây, Công ty đã cho tôi có được may mắn làm việc với những đồng nghiệp tốt cùng với một môi trường làm việc tốt. Tôi xin chân thành cảm ơn Công ty đã tin tưởng tôi trong suốt thời gian vừa qua và chúc cho Công ty chúng ta sẽ đạt được những thành công như mong muốn.

Lý do xin nghỉ:.......................................... ...............................................

Tôi sẽ bàn giao công việc cho:........................................ Bộ phận: ......................

Các công việc được bàn giao:

................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Tôi cam đoan sẽ bàn giao công việc lại cho bộ phận có liên quan trước khi nghỉ việc.

Rất mong Ban Giám đốc xem xét và chấp thuận cho tôi được phép thôi việc.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

.......... , ngày ……tháng ….. năm 20......

Ý kiến của trưởng bộ phận

..........................................

..........................................

Ký tên:..................................

Người làm đơn
Ký và ghi rõ họ tên

* Chú ý: Lý do xin nghỉ có thể là:
 • Lương thấp, công việc nhàm chán, môi trường làm việc không phù hợp, hoặc do sếp quá khó tính.
 • Cần thời gian tập trung vào việc học hành, nâng cao kiến thức.
 • Bạn có một dự án, một hướng đi riêng để tự do phát triển.
 • Bạn muốn tìm đến một môi trường mới để thử thách bản thân.

Đơn xin nghỉ việc - Mẫu 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

........, ngày …… tháng…… năm ……

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi:

- Ban Giám Đốc Công Ty …………….................................

- Phòng Hành chính nhân sự Công ty ………………………

Tôi tên là:............................................. .................................................................

CMND số: …….....…………………….. .................................................................

Bộ phận công tác: …………………….. .................................................................

Chức vụ: ………………………………… …………………………..

Nay tôi làm đơn này, kính xin BGĐ cho tôi được thôi việc kể từ ngày ……………

Lý do: ……......…………………………… …………………………

................................................................. .................................................................

................................................................. .................................................................

Tôi đã bàn giao công việc cho:………………………..…… Bộ phận :.........................

Nội dung các công việc được bàn giao:…………………………

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Tôi cam đoan là đã bàn giao công việc lại cho bộ phận có liên quan trước khi nghỉ việc. Rất mong Ban Giám đốc xem xét và chấp thuận cho tôi được phép thôi việc.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trưởng bộ phận

Nguyễn Văn A

Người làm đơn

Nguyễn Văn B

Đơn xin nghỉ việc - Mẫu 3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------***------

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi : ………………………………………………………………………..

Họ và tên: ........................................................Chức vụ:............................................

Đơn vị:........................................................................................................................

Thời gian đã làm việc tại Công ty:..............................................................................

Thời hạn hợp đồng lao động hiện tại:.........................................................................

Giải trình lý do muốn chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn:..........................

Bắt đầu chấm dứt hợp đồng từ ngày:.........................................................................

Ý kiến của người quản lý trực tiếp:.............................................................................

Ý kiến của Phòng NS:.................................................................................................

Ý kiến của Giám đốc điều hành:.................................................................................

 

………, Ngày…….. tháng…….. năm 20……

Người Xin phép

Trưởng bộ phận

Phòng NS

Giám đốc điều hành

Đơn xin nghỉ việc - Mẫu 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------***------

ĐƠN XIN THÔI VIỆC

Kính gửi: Ban lãnh đạo Công ty............................................................

Trưởng phòng:.......................................................................................................

Tên tôi là:..............................................................................................................

Bộ phận làm việc:.................................................................................................

Tôi rất lấy làm tiếc vì sẽ không còn làm việc tại Công ty …………. trong thời gian sắp tới. Tôi quyết định nhận vị trí công việc mới để tìm thêm cơ hội phát triển mới, phù hợp với chuyên môn và khả năng làm việc của tôi.

Tôi thực sự lấy làm vinh dự lớn được làm việc tại đây trong thời gian qua. Trong quá trình làm việc tại đây, Công ty đã cho tôi có được may mắn làm việc với những đồng nghiệp cùng với một môi trường làm việc tốt. Tôi xin chân thành cảm ơn Công ty đã tin tưởng tôi trong suốt thời gian vừa qua và chúc cho Công ty chúng ta sẽ đạt được những thành công như mong muốn.

Vậy tôi làm đơn này xin được nghỉ việc từ ngày ………………. Tôi sẽ bàn giao công việc của mình một cách đầy đủ và có trách nhiệm.

Rất mong được sự giúp đỡ của Ban lãnh đạo Công ty

Tôi xin chân thành cảm ơn!

..... , ngày ……tháng ….. năm 20......
Ý KIẾN CỦA TRƯỞNG BỘ PHẬNNGƯỜI LÀM ĐƠN

Đơn xin nghỉ việc - Mẫu 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------o0o-----

ĐƠN XIN THÔI VIỆC

Kính gửi: Ban Giám Đốc Công ty…….................................................................

Đồng kính gửi: Phòng Hành chính - Nhân sự

Tôi tên là:…….......................…….., là công nhân làm việc tại bộ phận……….

Nay tôi làm đơn này trình Ban Giám Đốc Công ty cùng Phòng Hành chính - Nhân sự chấp thuận cho tôi xin được thôi việc kể từ ngày……….

Lý do xin thôi việc:……..........................................................................................…

Tôi thực hiện việc báo trước ….. ngày, tính từ ngày làm đơn xin thôi việc này.

Tôi sẽ tiến hành thực hiện bàn giao công việc cho ông/bà:………, là (tổ trưởng) bộ phận….

Tôi rất hài lòng vì quãng thời gian qua được làm việc cho công ty. Rất cảm ơn Ban lãnh đạo công ty đã tạo điều kiện, giúp đỡ tôi hoàn thành công việc.

Kính đề nghị cấp trên xem xét và giải quyết đơn thôi việc của tôi.

Xin chân thành cảm ơn!

..... , ngày ……tháng ….. năm 20......
Ý KIẾN CỦA TRƯỞNG BỘ PHẬNNGƯỜI LÀM ĐƠN

Đơn xin nghỉ việc dành cho giáo viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi:

- Phòng Đào tạo và Giáo dục .......

- BGH Trường ....................

Tôi tên là: .........................................................................................................

Sinh ngày: ........................................................................................................

Trình độ chuyên môn: ......................................................................................

Công việc hiện làm: .........................................................................................

Đơn vị công tác: ..............................................................................................

Nay vì điều kiện hoàn cảnh gia đình nên tôi phải trở về quê để giải quyết công việc gia đình và ổn định cuộc sống. Tôi không thể tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ được phân công tại trường ..................... Vì vậy tôi có nguyện vọng xin nghỉ việc để về quê công tác và sinh sống.

Vậy tôi làm đơn này kính đề nghị BGH trường ............................ và lãnh đạo phòng GD&ĐT ...... cho phép tôi được nghỉ việc để về quê công tác và sinh sống.

Rất mong nhận được sự giúp đỡ và tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

........., ngày...tháng...năm...

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG
HIỆU TRƯỞNG

Người viết đơn

Đơn xin nghỉ việc bằng tiếng Anh

[Tên bạn, ngày tháng năm viết đơn]

Dear Mr.Smith

Tiêu đề: Letter of resignation from John Lennon

I am writing this email to hereby tender my resignation from the position of staff accountant. My last day of employment will be September 22nd, 2018.

This decision has been very difficult for me since I have been working at ABX for almost 5 years. I’ve learned so many valuable things when working here, all of which I will take with me in the future. However, I decided that I need to find new challenge and opportunity to push my career growth.

From bottom of my heart, I would like to thank my managers and all of my colleagues for great support rendered to me during the last 5 years.

During the remaining time, I’ll do everything possible to wrap up my duties. Please let me know if I can help assist new employees who will replace me in this position.

Thanking you in advance.

Sincerely,

John Lennon

Quy trình xin nghỉ việc đúng luật

1. Thông báo nghỉ

Trước tiên bạn cần thông báo cho người quản lý hoặc giám đốc về việc bạn muốn xin nghỉ. Bạn cần phải báo trước 30 ngày đối với hợp đồng lao động có thời hạn và báo trước 45 ngày đối với hợp đồng lao động vô thời hạn hoặc theo như quy định của công ty mới đúng luật. Báo trước khi nghỉ việc sẽ thể hiện bạn là người có trách nhiệm và là một nhân viên chuyên nghiệp.

2. Bàn giao công việc và tài sản

Khi đơn xin nghỉ việc được duyệt, bước tiếp theo là bàn giao công việc. Trong thời gian chờ đến thời hạn nghỉ việc, công ty sẽ cử hoặc tuyển người phù hợp nhận bàn giao công việc và toàn bộ tài sản công ty bạn để lại. Bạn có trách nhiệm hướng dẫn công việc, quy trình và cách xử lý công việc cho người kế nhiệm.

3. Cần sử dụng ngôn ngữ lịch sự

Đơn xin nghỉ việc cần sử dụng ngiôn ngữ lịch sự, tôn trọng dù cho bạn có bất đồng với cấp trên hay không. Ngoài ra khi kết đơn bạn cần chúc cho sự phát triển của ban giám đốc và công ty. Việc viết đơn xin nghỉ việc khéo léo sẽ nhận được sự đồng ý một cách thoải mái hơn, đồng thời cũng thể hiện bạn là người có trách nhiệm và được đánh giá cao.

4. Tuân thủ theo hợp đồng lao động

Nếu tự ý nghỉ việc mà không được sự đồng ý của công ty, hoặc không báo trước trong thời gian nhất định đã được quy định thì người lao động được coi là đơn phương chấm dứt hợp đồng và phải thực hiện các nghĩa vụ sau:

 • Không được nhận trợ cấp thôi việc.
 • Phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng đến một tháng tiền lương.
 • Có thể phải hoàn trả chi phí đào tạo cho công ty.
 • Gặp khó khăn khi xin việc tại công ty mới.

Cách viết đơn xin nghỉ việc

Cách viết đơn xin nghỉ việc khá đơn giản, bạn chỉ cần có đầy đủ thông tin, lý do nghỉ việc và cụ thể công việc đã bàn giao.

- Phần khai báo thông tin cá nhân: Các bạn cần nêu rõ họ tên, chức vụ, địa chỉ làm việc của mình.

- Phần trình bày lý do xin nghỉ việc: Đây là phần nội dung rất quan trọng mà người lao động cần cân nhắc kỹ để trình bày một cách ngắn gọn nhưng vẫn rành mạch, rõ ràng và đầy đủ ý.

- Thời gian xin nghỉ: Người làm đơn cần ghi chính xác thời gian muốn xin nghỉ việc chính thức của mình để doanh nghiệp nắm được và có sự thay thế nhân sự cho phù hợp.

- Nội dung bàn giao công việc: Các bạn cần ghi rõ các công việc đã thực hiện bàn giao, ai là người nhận bàn giao.

- Khi viết đơn xin nghỉ việc tại công ty hay cơ quan, bạn sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng. Tuy nhiên, nếu đã quyết tâm xin thôi việc, bạn có thể viết đơn xin nghỉ việc và dành tâm huyết tìm công việc mới phù hợp với mình hơn. Khi nộp đơn xin việc vào công ty mới, hãy nhớ ghi rõ kỹ năng, kinh nghiệm của mình để gây ấn tượng với nhà tuyển dụng nhé.

Một số lý do thôi việc

- Lý do xin nghỉ việc không chính đáng

 • Gia đình không cho làm việc.
 • Không hòa nhập được với đồng nghiệp.
 • Vì những lý do buồn phiền cá nhân.
 • Không thích lịch làm việc của công ty.
 • Công việc hiện tại nhàm chán.

- Lý do xin nghỉ việc chính đáng

 • Mong muốn thay đổi môi trường làm việc.
 • Mâu thuẫn với cấp trên không thể hòa giải.
 • Bận đi học không thể tập trung cho công việc.
 • Bận việc gia đình, muốn dành nhiều thời gian bên gia đình.
 • Có cơ hội việc làm tốt hơn.
 • Điều kiện sức khỏe không đủ để tiếp tục công việc.
 • Định hướng phát triển không phù hợp với công ty.
 • Thay đổi địa chỉ, không thuận tiện đi làm tại công ty.
 • Chế độ đãi ngộ không tương xứng với công sức bỏ ra.
 • Không có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Sau khi nghỉ việc, bạn có thể làm thủ tục hưởng Bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm giới thiệu việc làm nơi bạn sinh sống để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Mẫu Đơn xin nghỉ việc hay Đơn xin thôi việc thực chất là giống nhau, tùy theo cách viết của mỗi người có thể là đơn xin nghỉ việc hoặc đơn xin thôi việc.

Đơn xin nghỉ việc sẽ là dấu ấn cuối cùng bạn để lại ở công ty hay doanh nghiệp. Chính vì vậy hãy trau chuốt và viết cho đúng với một văn bản nhé.

Chia sẻ bởi: 👨 Download.vn
58
 • Lượt tải: 105.777
 • Lượt xem: 217.029
 • Phát hành:
 • Dung lượng: 51 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo