Mẫu Đơn xin nghỉ việc Đơn xin thôi việc (mẫu chuẩn)

Đơn xin nghỉ việc hay Đơn xin thôi việc là mẫu đơn được sử dụng khi người lao động muốn nghỉ việc hoàn toàn ở một công ty hay doanh nghiệp nào đó.

Trong bất cứ cơ quan, doanh nghiệp nào cũng có những quy định riêng, bạn phải làm đơn để xin nghỉ phép, đơn xin tạm ứng, vv và đơn xin nghỉ việc là 1 thủ tục bắt buộc trước khi nghỉ làm tại 1 doanh nghiệp. Khi xin vào làm tại 1 công ty chúng phải phải viết đơn xin việc nên khi nghỉ việc bạn cũng cần có 1 lý do để thể hiện sự tôn trọng của mình với nơi mình đã làm việc.

Cách viết đơn xin nghỉ việc khá đơn giản, bạn chỉ cần có đầy đủ thông tin, lý do nghỉ việc và cụ thể công việc đã bàn giao. Nếu chưa có 1 mẫu đơn xin nghỉ việc cụ thể bạn có thể tham khảo mẫu Đơn xin nghỉ việc 2020 mới nhất dưới đây mà Download.vn cung cấp để điền thêm các thông tin liên quan và hoàn thành mẫu đơn của riêng mình.

Đơn xin nghỉ việc - Mẫu 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi: Ban lãnh đạo Công ty......................................................

Tôi tên là:....................................................................

Chức vụ: ..............................Bộ phận:................................

Nay tôi làm đơn này, kính xin Ban giám đốc cho tôi được thôi việc kể từ ngày ..... tháng ..... năm ......

Tôi rất lấy làm tiếc vì sẽ không còn làm việc tại Công ty…………. trong thời gian sắp tới. Tôi quyết định nhận vị trí công việc mới để tìm thêm cơ hội phát triển mới, phù hợp với chuyên môn và khả năng làm việc của tôi.

Tôi thực sự lấy làm vinh dự lớn được làm việc tại đây trong suốt ........ năm. Trong quá trình làm việc tại đây, Công ty đã cho tôi có được may mắn làm việc với những đồng nghiệp tốt cùng với một môi trường làm việc tốt. Tôi xin chân thành cảm ơn Công ty đã tin tưởng tôi trong suốt thời gian vừa qua và chúc cho Công ty chúng ta sẽ đạt được những thành công như mong muốn.

Lý do xin nghỉ:.......................................... ...............................................

Tôi sẽ bàn giao công việc cho:........................................ Bộ phận: ......................

Các công việc được bàn giao:

................................................................. .................................................................

................................................................. .................................................................

................................................................. .................................................................

................................................................. .................................................................

................................................................. .................................................................

Tôi cam đoan sẽ bàn giao công việc lại cho bộ phận có liên quan trước khi nghỉ việc.

Rất mong Ban Giám đốc xem xét và chấp thuận cho tôi được phép thôi việc.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

  .......... , ngày ……tháng ….. năm 20......

Ý kiến của trưởng bộ phận

..........................................

..........................................

Ký tên:..................................

Người làm đơn
Ký và ghi rõ họ tên

 

 

* Chú ý: Lý do xin nghỉ có thể là:
  • Lương thấp, công việc nhàm chán, môi trường làm việc không phù hợp, hoặc do sếp quá khó tính.
  • Cần thời gian tập trung vào việc học hành, nâng cao kiến thức.
  • Bạn có một dự án, một hướng đi riêng để tự do phát triển.
  • Bạn muốn tìm đến một môi trường mới để thử thách bản thân.

Đơn xin nghỉ việc - Mẫu 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

........, ngày …… tháng…… năm ……

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi:

- Ban Giám Đốc Công Ty …………….................................

- Phòng Hành chính nhân sự Công ty ………………………

Tôi tên là:............................................. .................................................................

CMND số: …….....…………………….. .................................................................

Bộ phận công tác: …………………….. .................................................................

Chức vụ: ………………………………… …………………………..

Nay tôi làm đơn này, kính xin BGĐ cho tôi được thôi việc kể từ ngày ………………........

Lý do: ……......…………………………… …………………………

................................................................. .................................................................

................................................................. .................................................................

Tôi đã bàn giao công việc cho:………………………..…… Bộ phận :.........................

Nội dung các công việc được bàn giao:…………………………

................................................................. .................................................................

................................................................. .................................................................

................................................................. .................................................................

Tôi cam đoan là đã bàn giao công việc lại cho bộ phận có liên quan trước khi nghỉ việc. Rất mong Ban Giám đốc xem xét và chấp thuận cho tôi được phép thôi việc.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trưởng bộ phận

 

Nguyễn Văn A

Người làm đơn

 

Nguyễn Văn B

Sau khi nghỉ việc, bạn có thể làm thủ tục hưởng Bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm giới thiệu việc làm nơi bạn sinh sống để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Mẫu Đơn xin nghỉ việc hay Đơn xin thôi việc thực chất là giống nhau, tùy theo cách viết của mỗi người có thể là đơn xin nghỉ việc hoặc đơn xin thôi việc.

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đơn xin nghỉ việc để xem.

(54 lượt)
  • Lượt tải: 97.698
  • Lượt xem: 146.229
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 144,5 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

0 Bình luận
Sắp xếp theo