Đơn xin nghỉ không lương Mẫu đơn xin nghỉ việc không hưởng lương mới nhất

Đơn xin nghỉ không lương gồm 2 mẫu, kèm theo cách viết đơn xin nghỉ không lương rất chi tiết, cụ thể, giúp các bạn dễ dàng tham khảo để viết đơn xin nghỉ không hưởng lương.

Theo quy định, người lao động được giải quyết nghỉ không hưởng lương khi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết; cha hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn.   Do đó, người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động về thời gian nghỉ không hưởng lương của mình. Mời các bạn tham khảo mẫu đơn dưới đây:

Đơn xin nghỉ không hưởng lương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

ĐƠN XIN NGHỈ KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG

Kính gửi:

- Ban Giám đốc Công ty…………………………………………;

- Trưởng phòng Hành Chính – Nhân Sự;

- ……………………………………....……………………………;

Tôi tên là:…………………………………………………………..

Sinh ngày:………………………………………………………….

Chức vụ: Tại: ...........................................................................

Điện thoại liên lạc:……………………………………………......

Nay tôi làm đơn này xin phép cho tôi được nghỉ phép không hưởng lương từ ngày …./..../….. đến ngày …./…./…..

Lý do nghỉ phép:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Tôi đã bàn giao đầy đủ công việc của mình cho trong toàn bộ thời gian nghỉ phép.

Các công việc được bàn giao:

-…………………………………

-…………………………………

Tôi cam kết sẽ trở lại làm việc ngay sau khi hết thời gian xin nghỉ nêu trên, nếu không tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước công ty.

Kính mong Ban Giám Đốc xem xét và chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

……, ngày…..tháng…..năm

Người làm đơn

Đơn xin nghỉ không lương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------***-------

ĐƠN XIN NGHỈ KHÔNG LƯƠNG

Kính gửi:

- Ban Giám đốc Công ty (1)………………………….
- Trưởng phòng Nhân sự (2)
- Trưởng (3)……………....………………………….....

Tôi tên là: ……………………………………………………………………........................

Ngày tháng năm sinh: ……………………………………………………………...............

Chức vụ: ……………………………………………………………………........................

Đơn vị công tác:……………………………………………………………….....................

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………….....................

Số điện thoại liên hệ khi cần: ……………………………………………………..............

Nay tôi làm đơn này xin Ban Giám đốc công ty, Trưởng phòng Nhân sự, Trưởng (4)……………. cho tôi được nghỉ không hưởng lương từ ngày …. tháng …. năm…. đến ngày …. tháng …. năm…..

Lý do xin nghỉ (5):………………………….................................................................

……………………………………………………………………………………..............

Tôi đã bàn giao công việc cho (6) ………………….. trong suốt thời gian tạm nghỉ.

Các công việc được bàn giao (7):……………………………………………...............

……………………………………………………………………………………...............

Tôi cam kết sẽ trở lại làm việc sau khi hết thời gian nghỉ nêu trên, nếu không tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước công ty.

Kính mong Ban Giám đốc xem xét và chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn!

………, ngày …… tháng …… năm......

Giám Đốc
(Duyệt)

Trưởng phòng Nhân sự
(Xác nhận)

Người quản lý
(Nêu ý kiến, ký, ghi rõ họ tên)

Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn viết đơn xin nghỉ không lương

(1) Phụ thuộc vào nơi người lao động làm việc: công ty, cơ quan, đơn vị, tổ chức,…

(2) Người lao động nên nắm rõ cơ cấu tổ chức của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mình để ghi chính xác bộ phận quản lý nhân sự có thẩm quyền.

(3) (4) Bộ phận, đơn vị quản lý trực tiếp người lao động.

(5) Ghi rõ lý do xin nghỉ, lý do càng chi tiết, càng hợp lý thì đơn xin nghỉ càng dễ được chấp thuận, phê duyệt.

(6) Ghi rõ họ tên, chức vụ, phòng/ban/bộ phận, thông tin liên lạc của người đảm nhiệm phần việc trong thời gian người lao động nghỉ.

(7) Ghi chi tiết các công việc bàn giao, càng chi tiết bao nhiêu người tiếp nhận càng dễ dàng thực hiện công việc bấy nhiêu và thuận lợi cho người có thẩm quyền xét duyệt đơn.

Chia sẻ bởi: 👨 Lê Thị tuyết Mai
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 03
  • Lượt xem: 09
  • Dung lượng: 15,1 KB
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Tìm thêm: Đơn xin nghỉ
Sắp xếp theo

    Tài liệu tham khảo khác