Diễn văn khai mạc sơ kết 6 tháng đầu năm của Chi bộ 3 Mẫu diễn văn khai mạc hội nghị

Sau 6 tháng đầu năm Chi bộ sẽ họp để đưa ra những vấn đề còn tồn tại cũng như những gì đã đạt được. Diễn văn khai mạc sơ kết 6 tháng đầu năm của Chi bộ sẽ giúp bạn bắt đầu cho buổi sơ kết thành công tốt đẹp.

Nội dung trong mẫu diễn văn khai mạc hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của chi bộ được viết với lời văn ngắn gọn, súc tích; đầy đủ thông tin, nội dung cần thiết nhưng không phân tích sâu khiến bài diễn văn trở nên dài dòng. Bên cạnh đó, còn có thể tham khảo thêm mẫu Báo cáo tổng kết công tác Đảng. Vậy mời các bạn cùng tham khảo 3 mẫu diễn văn khai mạc hội nghị 6 tháng đầu năm, trong bài viết dưới đây:

Diễn văn khai mạc sơ kết 6 tháng đầu năm - Mẫu 1

DIỄN VĂN KHAI MẠC
SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 20...

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng bộ Xã .............

Kính thưa các đồng chí Đảng viên trong chi bộ.

Được sự cho phép của ban thường vụ Đảng uỷ Xã nhà. Hôm nay chi bộ trường ............ tiến hành tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm 20...

Chi ủy, chi bộ tôi xin trân trọng nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể các đồng chí Đảng viên trong chi bộ về hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 20....

Trong nhiệm kì 20…- 20…, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của thường vụ Đảng uỷ Xã ............ và lãnh đạo phòng giáo dục Quỳ Châu. Ban chấp hành chi uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo chi bộ và nhà trường quán triệt nghị quyết, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà nghị quyết nhiệm kì 20...-20... đề ra.

Là chi bộ giáo dục, mọi cán bộ đảng viên trong chi bộ luôn luôn nêu cao vai trò trách nhiệm của mình không ngừng tu dưỡng bản lĩnh chính trị, rèn luyện bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ thi đua “dạy tốt học tốt” góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của nhà trường từng bước đi lên.

Nhiệm vụ của chúng ta tại hội nghị này là đánh giá, sơ kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kì 20...- 20... và việc thực hiện nhiệm vụ năm học 20... - 20... đánh giá đúng những kết quả, những thành tích trên từng lĩnh vực, rút ra những khuyết điểm tồn tại, những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm cho việc lãnh đạo, chỉ đạo của ban chấp hành chi uỷ đồng thời xác định phương hướng và những giải pháp trọng tâm cần tập trung phát triển đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 20... và nhiệm vụ năm học 20... – 20...

Đại hội còn có nhiệm vụ thảo luận, phân tích, góp ý đồng thời bổ sung ý kiến góp phần định hướng cho việc thực hiện thành công NQ ĐH nhiệm kì 20...-20...

Với những nội dung nhiệm vụ vừa nêu, đòi hỏi mỗi đồng chí Đảng viên trong chi bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung dân chủ, thảo luận nghiêm túc để đóng góp cho sự thành công của hội nghị hôm nay.

Thay mặt Đoàn chủ tịch đại hội, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 20...

Xin gửi đến các vị khách quý lời chúc sức khoẻ, chúc hội nghị thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Diễn văn khai mạc sơ kết 6 tháng đầu năm - Mẫu 2

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo!

Thưa quý vị đại biểu!

Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố và Chương trình công tác năm 20.... của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố, hôm nay, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến nhằm biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 20.... - 20.... và Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 20.....

Thay mặt Thường trực Liên hiệp, tôi nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo và quý vị đại biểu đã đến dự Hội nghị. Xin gửi tới toàn thể các đồng chí và quý vị đại biểu lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp.

Kính thưa quý vị!

Quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”; đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và UBND thành phố về thi đua khen thưởng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của các cấp; chủ động đổi mới công tác thi đua khen thưởng; phát động và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào việc hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trong 5 năm qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố đã tích cực thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do UBMTTQVN thành phố phát động; cuộc vận động “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện Chỉ thị số 24 của Ban Thường vụ Thành ủy ............ về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt nghèo, học sinh bỏ học và thanh thiếu niên hư vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố”; gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong hệ thống Liên hiệp, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và được khen thưởng dưới nhiều hình thức, thực sự là những bông hoa, tấm gương tiêu biểu để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và hội viên trong toàn hệ thống Liên hiệp hữu nghị thành phố nhân rộng, học tập và noi theo.

Hội nghị điển hình tiên tiến lần này có nhiệm vụ đánh giá những kết quả đã đạt được; xác định những tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục, từ đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua của Liên hiệp hữu nghị trong thời gian tới, góp phần thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố và các tổ chức thành viên nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đồng thời, Hội nghị lần này cũng là dịp để chúng ta biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước được lựa chọn từ các đơn vị; xác định những bài học kinh nghiệm quý báu, những cách làm hay để áp dụng rộng rãi, tiếp tục làm cho phong trào thi đua của hệ thống Liên hiệp hữu nghị thành phố ngày càng phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, thực sự là động lực thúc đẩy, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác của đối ngoại nhân dân.

Kính thưa quý vị!

Trong 6 tháng đầu năm 20...., trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 lan tràn trên khắp thế giới, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước và thành phố ............ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, trong đó có hoạt động đối ngoại nhân dân. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy và UBND thành phố; sự đồng lòng, chung sức của cả hệ thống chính trị; sự quyết tâm, đoàn kết thống nhất của tập thể cơ quan Thường trực Liên hiệp đến các tổ chức thành viên, Hội, Chi hội ở địa phương, trong 6 tháng đầu năm 20...., công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn thành phố vẫn tiếp tục được duy trì, phát huy, góp phần quan trọng vào việc giữ gìn và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, tình đoàn kết và quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân thành phố ............ với bạn bè quốc tế.

Hôm nay chúng ta tổ chức Hội nghị sơ kết nhằm đánh giá kết quả đã đạt được, rút kinh nghiệm những việc chưa làm được trong 6 tháng qua; bàn thảo chương trình công tác 6 tháng cuối năm 20..... Tôi trân trọng kính đề nghị các vị đại biểu, đặc biệt là các vị Ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp hữu nghị thành phố, các vị lãnh đạo các Hội thành phố và quận, huyện hãy phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu tài liệu, đề xuất, đóng góp những ý kiến chất lượng để triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm đạt kết quả tốt đẹp hơn.

Với ý nghĩa, nội dung và nhiệm vụ quan trọng nêu trên, tôi xin khai mạc Hội nghị điển hình tiên tiến năm 20.... và Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 20.... của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Diễn văn khai mạc hội nghị - Mẫu 3

Kính thưa:

Đoàn chủ tịch.......................

Các đồng chí.........................

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, căn cứ hướng dẫn ........, ngày .của Ban t.........ổ chức Huyện uỷ ......; CV số ........., ngày .......của Đảng Ủy........ Về việc chỉ đạo Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng uỷ......... nhiệm kỳ................ Hôm nay, được sự chỉ đạo của Đảng uỷ xã ...., Chi bộ Trường THCS......... long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ ........ Lời đầu tiên thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và kính chúc sức khoẻ các đồng chí lãnh đạo Đảng Ủy, các vị Đại biểu và toàn thể các đồng chí, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo.

Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí.

Đại hội chi bộ bao giờ cũng có ý nghĩa rất quan trọng. Song lần này ý nghĩa đó càng tăng lên gấp bội khi Đại hội được tổ chức vào thời điểm mà toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang ra sức thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết....... Đại hội Đảng Bộ các cấp.

Nhìn lại nhiệm kỳ qua, Cấp uỷ, đảng viên, giáo viên, công nhân viên nhà trường, đã đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, để đưa mọi hoạt động của nhà trường ngày càng tiến bộ, góp phần đáng kể vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của Đảng bộ............ và thúc đẩy hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới của địa phương. Cũng như thực hiện tốt kế hoạch phát triển giáo dục.....................

Đạt được những kết quả trên, chính là sự đoàn kết nhất trí trong Chi bộ Đảng, gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân, sự lãnh đạo và chỉ đạo sâu sát của Cấp uỷ, sự phối hợp giúp đỡ của các ban ngành đoàn thể.

Để duy trì và phát triển có hiệu quả nhiều hơn nữa, đòi hỏi chúng ta phải xác định đúng đắn nhiệm vụ chính trị của chi bộ............ Đại hội sẽ đi sâu kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ qua, rút ra bài học kinh nghiệm làm cơ sở để đề ra phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp sát hợp với thực tiễn, để đảm bảo tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết nhiệm kỳ..............

Đại hội chi bộ sẽ thảo luận về mọi việc, để chăm lo cho dân, tất cả các chính sách chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước là vì lợi ích của nhân dân.Cho nên trách nhiệm của mỗi chúng ta là tập trung suy nghĩ, tích cực đóng góp để “Đại hội thật sự là Đại hội của trí tuệ, đổi mới và phát triển bền vững”.

Bên cạnh đó, Đại hội còn có trách nhiệm xem xét lựa chọn những Đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có đức, có tài, có tinh thần phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc, để bầu vào Ban chấp hành Chi uỷ nhiệm kỳ mới.

Để làm tốt nhiệm vụ trên, mỗi Đại biểu phải nêu cao tính Đảng, làm việc với tinh thần khẩn trương, khoa học, trung thực, thẳng thắn, tiếp thu nghị quyết Đại hội với tất cả nhiệt tình cách mạng, với tinh thần mới, khí thế mới và quyết tâm mới, chúng ta sẽ biến Nghị quyết Đại hội thành hành động cách mạng thiết thực và đạt nhiều thắng lợi mới, với niềm tin sâu sắc đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch tôi long trọng tuyên bố khai mạc Đại hội Chi bộ trường THCS............... nhiệm kỳ.............

Chúc quý vị đại biểu, các đồng chí:

Sức khoẻ, hạnh phúc, thành đạt. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Chia sẻ bởi: 👨 Trịnh Thị Thanh
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 1.395
  • Lượt xem: 28.528
  • Dung lượng: 146,9 KB
Sắp xếp theo